Koti Artikkelit Vastarintaliike Oikeudenkäynti Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi Suomessa – tilannekatsaus

Oikeudenkäynti Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi Suomessa – tilannekatsaus

26

Elokuun viimeisellä viikolla Turun hovioikeudessa tullaan puimaan Pirkanmaan käräjäoikeuden antamaa päätöstä kieltää Pohjoismainen Vastarintaliike Suomessa.

Vuoden 2017 marraskuussa käräjäoikeus päätti Tampereella käydyn omalaatuisen oikeuskäsittelyn jälkeen kieltää Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminta Suomessa. Kyseessä oli Poliisihallituksen eli sisäministeriön alaisuudessa toimivan elimen nostama vaatimus kieltää Pohjoismainen Vastarintaliike ja samalla erikseen toimiva rekisteröity yhdistys Pohjoinen Perinne ry.

Politisoituneen poliisin (PolPo) kampanjointi Vastarintaliikettä ja kansallismielisyyden ilmaisua vastaan alkoi kuitenkin jo aiemmin, kun se esimerkiksi alkoi tehdä oma-aloitteisia rikosilmoituksia vastaanottokeskusten aiheuttamista riskeistä informoivien julisteiden vuoksi “pakolaiskriisin” eli maahantunkeutumisen massiivisen lisääntymisen alkaessa vuonna 2015. Nämä PolPon toteuttamat rikosilmoitukset ovat olleet tosin vain eräs tapaus kansallismielisiä kohtaan toteutuneesta ahdistelusta, joka on ollut jopa yksityiselämään tungettelevaa eikä siis tapahtunut pelkästään julkisen aktivismin aikana.

Samoihin aikoihin alkoivat myös muutamat poliitikot, kuten etunenässä perussuomalaisten Simon Elo, Timo Soini, Sampo Terho ja Jari Lindström ehdottaa kansallismielisen järjestäytyneen toiminnan ja maahanmuuttokriittisyyden tekemistä laittomaksi. Samalla myös pääministeri Juha Sipilä vaati Vastarintaliikkeen kieltämistä.

Millaisessa tilassa siis eräs maailman edistyksellisimpiin demokratioihin ja oikeusvaltioihin kuuluvaksi ja vähiten korruptoituneeksi valtioksi valtamediassa ylistetty Suomi on? Tuo samainen valtamedia alkoi lobata kieltokannetta uutisoinnissaan edellä mainittujen puhuvien päiden avulla tuona samana vuonna 2015 vain päiviä sen jälkeen kun Jyväskylässä tapahtunut yhteenotto liikkeen aktivistien ja väkivaltarikoksista tuomitun ja huumausainetaustaisten muutaman äärivasemmistolaisen kanssa paisuteltiin mediassa “mellakkana”. Oikeudenkäynti tapauksesta käytiin vasta vuonna 2017, jolloin syytteet mellakasta hylättiin.

Kuitenkin – vastoin oikeusvaltion periaatteita – esimerkiksi poliitikot pääministeristä lähtien olivat vaatimassa Vastarintaliikkeen kieltoa ennen kuin asiasta oli esitelty mitään faktatietoa tai ennen kuin sitä oli käsitelty oikeudessa. “Mellakkaoikeudenkäynnissä” kävi ilmi, että PolPo itse oli kertonut tapauksesta valheellisia väitteitä julkisuuteen.

Itse kieltokanneoikeudenkäyntiin Poliisihallitus oli palkannut asianajajakseen kommunistikytköksisen monikulttuurisuus- ja pakolaisaktivistin Markku Fredmanin. Kuinka sisäministeriön alaisen organisaation objektiivisuus laillisuuden arvioimisessa voi edes toteutua tällaisella lakimiesvalinnalla? Kysymys sinänsä on turha, sillä koko oikeusjutussa ei ole kyse objektiivisesta laillisuudesta demokratiassamme, vaan kuten oikeudenkäynnin pöytäkirjassa lukeekin, hanke perustuu kiellettyihin mielipiteisiin ja mielipiteen ympärille muodostuneeseen organisoitumiseen.

Kantajan eli Poliisihallituksen peruste kiellolle on kumiparagraafinen “lakien ja hyvien tapojen vastaisuus”, jonka mukaan Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen “tarkoitus, tavoitteet ja toiminta osoittavat kysymyksessä olevan yhdistys, joka ei nauti Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia ja vapauksia, vaan kyse on näiden oikeuksien ja vapauksien väärinkäytöstä”. “PVL kansallissosialistisine ohjelmineen ja siihen liittyvine vihapuheineen ei nauti sananvapauden suojaa eikä tuollaiseen aatteeseen nojaava voi vedota tehokkaasti myöskään yhdistymisvapauteensa.”

Tämä edellä mainittu kansallissosialistinen ohjelma viittaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen poliittiseen manifestiin, joka ei myöskään sisällä mitään rikollista ja johon ruotsalaisen puolueosastomme virallinen puoluepoliittinen ohjelma perustuu. Esimerkiksi Ruotsin puolueosasto osallistuu tänä vuonna pidettäviin vaaleihin juuri tuolla kansallissosialistisella ohjelmalla. Suomen korruptoituneen valtion elimenä Poliisihallitus kuitenkin väittää, että poliittinen ohjelma ja poliittiset mielipiteemme olisivat jotenkin laittomia ja ettei Suomen kansalaisilla ole oikeutta muodostaa omia poliittisia mielipiteitään vapaasti.

Kuten käräjäoikeuden tuomion pöytäkirjassa heti perään mainitaan, Pohjoismaista Vastarintaliikettä ei ole määritelty järjestäytyneeksi rikollisuudeksi eikä sen julkaisua tai johtavaa aktivistia ole tuomittu kunnianloukkauksesta, rikokseen yllyttämisestä tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tällainen toiminta ei olekaan järjestömme tarkoitus – järjestömme tarkoitus on kansallismielinen poliittinen organisoituminen, mutta nimenomaan organisoituminen on Suomen korruptoituneelle valtaeliitille ja medialle pahin uhkakuva, minkä vuoksi järjestön kieltämistä onkin molempien puolesta lobattu ankarasti.

Tämä ja siihen liittyvät valtaeliitin ja vihervasemmistolaisen valtamedian motiivit eivät olekaan yllättäviä – kuten pöytäkirjan otteissakin todetaan Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen ydintavoitteihin liittyen: “PVL on aggressiivisen politiikan kannalla. Se arvostelee voimakkain sanakääntein nykyistä parlamentaarisen demokratian keinoin valittua hallitusta. – – Sekä ulkomaiset että kotimaiset kansaa kohtaan vihamielisesti toimivat mediat kiellettäisiin. Kansalle vihamielisen propagandan levittämiseen osallistuneet toimittajat irtisanottaisiin, ja heidän kohdallaan tehtäisiin huolellinen selvitys ennen kuin heidän annettaisiin valtion suostumuksella palata journalismin pariin.”

Muutoinkin tuomiossa listatut tavoitteet ovat poliittiseen toimintaan, mielipiteisiin ja organisoitumiseen liittyviä. Kyse ei siis ole rikollisen toiminnan kieltämisestä vaan poliittisen organisoitumisen kieltämisestä. Tämä tulee myös selvästi esille siinä, ettei järjestölle ole koskaan annettu minkäänlaista varoitusta tai ohjeistusta siitäkin huolimatta, ettei PolPo (tai media) ole koskaan ajanut yhtä aggressiivisesti varsinaisten rikollisjärjestöjen tai väkivaltakytköksisten moottoripyöräjengien kieltämistä.

Syytöksinä Poliisihallitus vetosi suureksi osaksi seikkoihin, joita ei ole laissa määritelty. Tällaisia ovat esimerkiksi “vihapuhe”, fasistien ihannointi tai niin kutsuttu holokaustin kieltäminen. Osa järjestön toimintaa koskevista väittämistä oli myös subjektiivisesti väriteltyjä, vaikka esimerkiksi liikkeen oma ohjeistus kuten Vastarintaliikkeen käsikirja tai todistajan lausunto selvästi osoittaisivat asian olevan toisin. Syytöksiin luettiin myös absurdisti poliittisiin vaikuttajiin tai suuryrityksiin kohdistunut kova kritiikki. Vaikka tällaiset seikat eivät ole lain määrittelemiä tai edes millään tavalla laittomia, päätyi Pirkanmaan käräjäoikeus kieltämään liikkeen.

Valtamedia ja äärivasemmisto luonnollisesti iloitsivat asiasta luultuaan saaneensa kansallismieliset hiljennettynä, mutta turhaan: koska tuomiota ei julistettu lainvoimaiseksi ja sen käsittely jatkuu, on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminta jatkunut tavalliseen tapaan täysin laillisen katuaktivismin, mielenosoitusten sekä sosiaalisten tapahtumien siivittämänä. Korruptoituneiden vastustajien toiminta ei ole kuitenkaan ollut yllättävää, vaan toimintaa on yritetty hankaloittaa esimerkiksi sillä, että Turun maahanmuuttajapuukottajan asianajajana tunnettu Kaarle Gummerus, jolle vastuu varojen jäädytyksen kohteeksi joutuneen Pohjoinen Perinne ry:n varojenhoidosta oli osoitettu, laiminlöi yhdistyksen laskujen maksun, minkä vuoksi perintäfirmat ovat olleet vailla satojen eurojen perintäkuluja yhdistykseltä.

Nyt kieltokannetta tullaan kuitenkin taas käsittelemään hovioikeuden asteella, mutta kuten esimerkit sisäministeriön ja Poliisihallituksen korruptiosta osoittavat, todennäköisesti samanlaista subjektiivista oikeuden tulkintaa tullaan todistamaan myös elokuun viimeisellä viikolla.

V. K.

Lähteet:

Magneettimedia (1, 2)
Ilta-Sanomat
Kansallinen Vastarinta (1, 2, 3, 4, 5, 6)

26 KOMMENTIT

 1. Loppujen lopuksi – lakkautetaan tai ei – niin sillä ei tule olemaan mitään vaikutusta kansallissosialistien tekemiseen.

 2. Kielletään myös cee duuriasteikko. Onhan siinä pelkästään valkoisia koskettimia. Jos on pessy.

 3. Päätöksellä ei ole mitään merkitystä, mikään laki tai kielto ei voi säädellä kansalaisten oikeudentajua ja kansallistunnetta.

 4. Vaikka edellä olevat kommentit ovat sitä mieltä että päätöksellä ei ole merkitystä niin sillä on todella laaja-alainen merkitys. Jos jossain EU:n jäsenmaassa ratifioidaan jokin päätös (tai EU:ssa) niin se ratifioituu 20 vuorokauden kuluttua muissakin jäsenvaltioissa käsiteltiin asiaa tai ei. Eli, jos Vastarinta Suomessa kielletään, samalla lainkohdalla se voidaan kieltää kaikissa pohjoismaissa sekä kaiki vastaavat nationalistiset järjestötö koko EU:ssa. Nyt soisikin että oikeudenkäyntiin tulisi taloudellisia resursseja muista maista.

  Toinen asia mihin se vaikuttaa on henkilöiden loppuelämä. Jos poliisihallitus saa läpi lakeihin perustumattoman mielivaltaisen näkemyksensä, niin niillä on oikeus lakkauttaa kaikki sellaiset järjestöt joissa ko. henkilöitä on. Esim. Martteihin ja Marttoihinkin kuuluminen saattaa ajaa henkilöt pois ryhmästä.

  Minua ei haittaa. Yhteiskunta tarvitsee minua enemmän kuin minä sitä. Mutta että ei tule sitten yllätyksenä kenellekkään. Toisaalta, oma aktiivisuus tai ajatusmaailma ei muutu. Toimitaan sitten tekojen, ei aktivismin, kautta.

  • Näinhän asia on. EU on luotu sitä varten, että se keskitetysti (Neuvostoliiton tavoin) vainoaa kansallismielisiä ihmisiä ja järjestöjä.

   On nyt vain hyväksyttävä, että minkäänlaista oikeutta ja oikeudenmukaisuutta ei enää ole. Tästä on lähdettävä ja kaikki toimenpiteet ja/tai toiminta perustuu aina tähän olettamukseen. Ajan kanssa toki löydetään rajoja ja, tietenkin, pyritään toimimaan lain puitteissa, jos siitä on apua ja se onnistuu.

   Asia nyt vain on niin, että jos oikeuslaitokseen voisi luottaa niin kaikki olisi kuin olisikin toisin, mutta näin ei enää ole. Englannissa kahdeksan vuoden vankeuteen muutaman tarran omistamisesta tuomittu suomalaissyntyinen mies on elävä esimerkki siitä globalistisionistisesta pedosta, jota vastaan taistellaan. Palestiinan ammutut lapset ovat toinen esimerkki.

   Kyse ei ole leikistä. Vastassa on se sama peto, joka raastoi miljoonia kuolemaan Neuvostoliitossa sionistisen vallankumouksen jälkeen. Se on näin ja jos he vain tohtisivat, he aloittaisivat saman teurastuksen taas.

   Mutta he eivät uskalla, sillä vaikka Peto on kaikkivoipainen, se pelkää kuollakseen. Siksi ei kannata provosoitua ja antaa pedon voittaa yhtään taistelua.

   Esim. Hassan Nasrallah ja Hezbollah katsovat tätä Petoa silmästä silmään ja eivät pelkää – eikä ole syytäkään. Sen sijaan, että lähtisimme globalistisionistin muslimivihaleikkiin, kannattaa muistaa, että maailmassa on muslimeja, jotka eivät pelkää sionistia, päinvastoin, he pilkkaavat sitä, he nauravat sille.

   Tähän verrattuna tilanne Suomessa on lasten leikkiä ja minkäänlaista tappiomielialaa ei ole syytä lietsoa, sillä Peto häviää – se lyödään ja sitten sitä ei enää ole.

 5. Helppo kieltää pieni radikaaliliike, jolla ei ole varsinaista poliittista tai taloudellista vaikutusvaltaa. Oikeusmurha unohtuu nopeasti ja parin vuoden päästä suuret joukot eivät edes muista liikettä.
  “Oikeamielinen” ja “demokraattinen” tyrannia kyllä onnistuu tappamaan kaiken todellisen vastarinnan niin pitkään kun kansallismielisiä massoja ei kiinnosta muu kuin omissa oloissa viihtyminen.

  Toivottavasti edes “kansan yhtenäisyys” -hanke onnistuu kannatuskorttien keräyksessä vaikka onkin todella vaikea saada nimiä. Massa on niin tyhjänpäiväiseen viihteeseen suuntautunutta, epäluuloista, varovaista ja aivopestyä, että luultavasti pieleen menee nimien keräyskin….

  • No varmasti menee pieleen jos kaikki olisivat yhtä pessimistejä. Olihan NSDAP (Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue) aluksi pieni järjestö vaan mitäs kävikään? Lähes koko kansa tuki kansallissosialisteja ja Euroopassa koettiin valkoisen rodun ryhtiliike, kukaan muu ei ole koskaan valloittanut maita niin paljon kuin kansallissosialistit, ei edes Napoleon. Ryhtiliike tullaan näkemään uudestaan, ympäri Eurooppaa, Voitto on varma!

   • N.S.D.A.P:kin kiellettiin vuonna 1923… Eli, ihan ainutkertaisesta tapahtumasta ei ole kyse nytkään. Mikäli kielto saa lainvoiman….on lopulta kiinni liikkeen “elinvoimaisuudesta” jatkuuko toiminta, tai peräti nouse uuteen kukoistukseen. Mikäli liike halvaantuu/kuolee kiellon myötä, niin heikon olikin aika kuolla. Itse uskon, että viranomaisvaino vahvistaa liikettä

    • Voivatko hallitsevat kansanpetturit estää kokouksia tai mielenosoituksia? Perustuslaki sallii kokoukset ja mielenosoitukset, joten eivät voi estää noin vain. Voiko ylipäätään hallitseva mafia pysäyttää EUn mätänemisen? Ei voi, se mätänee ja hajoaa. Varsinaisesti alkaa tapahtumaan kun sheeple nälkiintyy ja herää hypnoosista takaisin ihmisiksi, meidän on oltava kristallisointikeskuksena silloin.
     Joten kärsivällisesti vain eteenpäin, toverit! Eläköön Voitto!

  • Meneekö pieleen vai ei – kaikki riippuu meidän aktiivisuudestamme. Suomessa on satoja tuhansia potentiaalisia kannatuskortin allekirjoittajia, tämä arvio on perusteltu ja todistettettavissa. Täyytyy tulla heidän luo, etsittävä heitä.

    • Perustelen sillä, että eräässä Keski-Suomen paikkakunnassa, on kerätty kortteja 1,752% kaikista äänioikeutetuista. Kun koko valtakunnassa on melkein tasan 4 000 000 äänioikeutettua, sama osuus tekisi yli 70 tuhatta ääntä. On otettava huomioon, että fyysisesti ei voitu tavoittaa kuin pieni osa paikallisista asukkaista. Silmämääräisesti arvioiden, yksi n. 20…30:stä kansalaisesta allekirjoittaa kortin.

     Oli myöskin useita kertoja, kun kansalainen sanoo siihen tapaan että “Olette hyvällä asialla ja olen samaa mieltä, mutta en voi allekirjoita koska pelkään työpaikani takia”. Siis “demokraattisessa” Suomessa, “oikeusvaltiossa” jossa vallitsee “sananvapaus” tähän on tultu!

     Muuten Venäjällä (jossa on “diktatuuri”) tarvitaan 100 tuhatta korttia puolueen rekisteröintiä varten. Suomessa (jossa on “demokratia”) suhtautettuna väestöpohjaan tarvitaan 140 tuhatta korttia!
     Suomi siis on 40% demokraattisempi kuin Venäjä, ha-ha-ha.

  • @ Leo (se vanha Leo) 4.8.2018 at 10.39

   > Perustuslaki sallii kokoukset

   Hallitsevat kansanpetturit eivät välitä laista. Perustuslaki on niiden vessapaperina.

 6. Jos eliitti räikeästi rikkoo lakia ja estävät laillisen toiminnan…voivat aktivistitkin unohtaa lain ja sen noudattamisen….jokainen päättäjä asuu jossain…jokaisella päättäjällä on perhe-suku, tai joku läheinen. Ei maailman turvamiehet riitä, jos herrat ja narrit alkavat tosissaan pelkäämään hallintoalamaisiaan. Olen lukuisia kertoja kehottaut viemään kauhut eliitin takapihoille. Yksinäiset sudet, jotka eivät kommunikoi verkossa ja/tai linjoilla…ei edes poliisi voi auttaa 😀

  • Jos toiminnan alkuvaiheessa saataisiin aikaiseksi tilanne, jossa erään nimeltämainitsemattoman munattoman mädättäjäministerin koko perhe olisi mykkänä pelosta ja erään Suomea kuppaavan maanpetturipariskunnan lapset olisivat orpoja….olettaisin itsesuojeluvaiston ohjaavan jäljelle jääneitä päättäjiä tekemään jatkossa terveitä ja kansaa hyödyttäviä päätöksiä 🙂

 7. Jotenkin tähän sopii mielestäni Luftwaffen 6./JG54n hävittäjä-ässä (44 ilmavoittoa) Norbert Hannigin lausuma demokratiasta: “Sie wird von der Quantität der Stimmen, weniger von der Qualität der Köpfe bestimmt”.

  Käännettynä jotensakin “Se riippuu äänien lukumäärästä, ei niinkään (äänestäjien) päitten laadusta”.

 8. “… kyse on näiden oikeuksien ja vapauksien väärinkäytöstä…” Tulee kyllä mieleen ryhmä jos toinenkin jonka kohdalla kyse on juuri väärinkäytöstä. Vastarintaliike ei ole em ryhmien joukossa.

  • Poliisille ajatellaan kuuluvan laillisen väkivallan monopolin oikeus, jotta poliisi voi estää väkivallan käytön ihmisten poliittisten oikeuksien rajaamistarkoitukseen.
   Kun poliisi pyrkii estämään jonkin liikkeen poliittista järjestäytymistä näyttää kovasti siltä, että poliisi juuri väärinkäyttää omia lainvalvojan toimintaoikeuksiaan.

 9. Tulee olemaan todella mielenkiintoista mitä lakia ne koittavat käyttää tässä tapauksessa. En okein usko koittavat niitä vuoden 1945 lakeja käyttää https://fi.wikipedia.org/wiki/1945. Tosin paska mäihä kun se pilleristi kuoli olisi siitä vielä kunnon miehden ehkä voinut saada. Muuten vielä kiitoksen sana tästä lehdestä on ainakin joku lehti joka ei kumarra jenkkejä ja ryssiä. Ainiin ja bongasin aktivismia –Hitler ei ollut paha mies. Amerikkalaiset ovat meidän vihollisia.
  Ei mitään lisättää

  • Yhdyn kiitoksiin tätä julkaisua kohtaan. Ketään ei tavi kumarrella, mutta en nyt niputtaisi Venäjää tähän. Meillä on paljon yhteistä Venäjän kanssa ja erinomaista potentiaalia monilla osa-alueilla, joita tulisi kehittää ja vahvistaa. Mädän löyhkä tulee ihan toisesta suunnasta, mitä ei tarvinne tässä enempää avata…

 10. Ei kansalta voi kieltää olemassaoloa, kansa pitää hävittää ja se ei tule onnistumaan.

 11. Olen aivan varma, että PVLn toiminta tullaan kieltämään Suomessa. Siihen ei ole syynä flirttailu natsismin tai muukalaisvihan kanssa.. todellinen syy on totuuden puhuminen, jota esim. näillä vastarinta.com nettisivuilla esiintyy.

  Nyt on nähtävissä kautta koko länsimaiden sensuurin nopea lisääntyminen. Infowars on jäävuoren huippu, sitä on jo seuranneet useammat vaihtoehtomediat ja -liikkeet. Globalistien suurin uhka on juuri kansallisaatteen leviäminen ja se tullaan tukahduttamaan keinolla millä hyvänsä. Ajojahti on käynnissä..

  Siksi olisikin hyvä miekkojen sijaan hioa kynät teräviksi.. ja käydä taisteluun totuuden ja vapauden puolesta ja levittää sanaa ja tietoa globalistien hämäristä toimista. Totuus voittaa.

Comments are closed.