Koti Uutisia Neljäsosa Helsingin toimeentulotuesta maahanmuuttajille

Neljäsosa Helsingin toimeentulotuesta maahanmuuttajille

0

Kun keskiverto työssäkäyvä suomalainen perustelee kielteistä suhtautumistaan maahanmuuttoon sillä, että iso osa maahanmuuttajista elää suomalaisten verorahoilla, häntä syytetään rasistiksi tai valehtelijaksi. Kun taas maahanmuuttoa kannattava monikultturisti perustelee myönteistä kantaansa asiaan, hän usein väittää, että maahanmuuttajat tulevat tänne nimenomaan “paikkaamaan työvoimapulaa”. Kelan äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että suomalainen duunari on tässä asiassa lähempänä totuutta kuin poliittinen monikulttuurikiihkoilija.

Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamon ja tutkija Elina Aholan tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että maahanmuuttajille maksetaan yli neljäsosa Helsingin toimeentulomenoista, vaikka heidän osuutensa väestöstä on alle kymmenesosa. Siinä myös todetaan, että eri maahanmuuttajaryhmien välillä on huomattavaa hajontaa. Tutkimuksen mukaan erityisesti pakolaismaista tulevilla toimeentulotuen riski on “huolestuttavan suuri”.

Torstaina julkaistun tutkimuksen aineisto on kerätty pääosin Helsingin sosiaaliviraston rekistereistä vuosilta 2008–2010.