Koti Kansallissosialismi.com Mustat ja valkoiset: 100 faktaa ja yksi valhe

Mustat ja valkoiset: 100 faktaa ja yksi valhe

5

Koonnut Roger Roots

Senaattori Bilbon varoitus:

“Jos rakennuksemme, moottoritiemme ja rautatiemme tuhoutuisivat, voisimme jälleenrakentaa ne. Jos kaupunkimme tuhoutuisivat, niiden raunioista voisimme luoda uudemmat ja hienommat. Jopa jos armeijamme murskattaisiin, voisimme kasvattaa poikia, jotka palauttaisivat voimamme. Jos kuitenkin valkoisen rotumme veri huonontuisi ja sekoittuisi Afrikan veren kanssa, tuhoutuisi Amerikan Yhdysvaltain nykyinen suuruus ja kaikki toivo sivilisaatiosta olisi menetetty, kuten myös mustiin sekoittuneen valkoisen miehen veren entiseksi palauttamisesta ja vapauttamisesta.” (Senaattori Theodore G. Bilbo Mississippistä vuonna 1947)

Tämän lehtisen sivuilla on 100 faktaa. Suurimman osan tiedot voi helposti tarkistaa ensyklopedioista, aikakirjoista, psykologisista teksteistä ja muista vertailumateriaaleista, jotka löytää tavallisesti mistä hyvänsä kirjastosta.

VALHE

Ovelasti näiden kaikkien faktojen joukkoon on kätketty yksi valhe, jonka tulisi kannustaa lukemaan eteenpäin. Se ei ole tilastollinen tai kieliopillinen virhe vaan kirkas emävalhe, joka on niin absurdi, että se tyrmistyttää lukijaa loukkauksena ihmisälyä kohtaan ollen samalla niin kuolettavan paha, että jos siihen ei vaivauduta vastaamaan, sen seuraukset ovat mittaamattomat. Vannon vilpittömästi, etteivät motiiveinani ole loukkaaminen tai viha vaan syvä rakkaus ihmiskuntaa kohtaan ja syvin huoli tulevaisuuden sukupolvista. Tarkoitukseni ei ole huijata vaan valistaa, ja toivon, että tämä työ tulee auttamaan teitä heijastamaan ja tutkimaan uudestaan ajatuksianne rodusta.

FAKTA #1: Valkoinen rotu on ylittänyt meriä, valjastanut jokia, kaivautunut vuorien läpi, kesyttänyt autiomaita ja asuttanut hedelmättömimpiä jäätikköjä. Se on saanut aikaan painokoneen keksimisen, sementin, sähkön valjastamisen hyötykäyttöön, lentokoneen, raketit, avaruustieteen, teleskoopin, avaruusmatkailun, tuliaseet, transistorin, radion, television, puhelimen, sähkölampun, kamerat, elokuvat, sähköpariston, auton, höyrykoneen, rautatiet, mikroskoopin, tietokoneet ja miljoonia muita tekniikan ihmeitä. Se on löytänyt lukemattomia lääketieteellisiä edistysaskelia, uskomattomia sovelluksia, tieteellisiä kehityksiä jne. Sen jäseniä ovat olleet sellaiset mahtavat henkilöt kuten Sokrates, Aristoteles, Platon, Homeros, Tacitus, Julius Caesar, Napoleon, Vilhelm Valloittaja, Marco Polo, Washington, Jefferson, Hitler, Bach, Beethoven, Mozart, Magellan, Kolumbus, Cabot, Edison, Graham Bell, Pasteur, Leeuwenhoek, Mendel, Darwin, Newton, Galileo, Watt, Ford, Luther, da Vinci, Poe, Tennyson ja tuhannet muut huomattavat henkilöt. (37) (39)

FAKTA #2: Kuuden tuhannen vuoden aikana tunnettua historiaa musta afrikkalainen ei ole keksinyt mitään – ei kirjoitettua kieltä, kudottua vaatetta, kalenteria, auraa, tietä, siltaa, rautatietä, laivaa, mittausjärjestelmää, ei edes pyörää. (Huom. tämä pätee täysiveriseen mustaan.) Hän ei ole viljellyt yhtä ainutta satoa tai ottanut yhtään eläintä hyötykäyttöön (vaikka monet voimakkaat ja säyseät eläimet ovat ympäröineet häntä). Hänen ainoa keinonsa kuljettaa tavaroita oli hänen kovan, lujatekoisen päänsä päällä. Suojakseen hän ei koskaan tehnyt mitään kehittyneempää kuin mutamajan – rakennelman, jonka tekemiseen majava tai piisami pystyy. (21) (39)

ÄLYKKYYS

FAKTA #3:  Amerikan mustien ÄO on viidestätoista kahteenkymmeneen pisteeseen alle Amerikan valkoisen väestön. (26) (16) (18) (22)

FAKTA #4: Nämä erot mustien ja valkoisten välillä on toistuvasti osoitettu testeissä, joita on suoritettu esimerkiksi USA:n armeijassa, jokaisessa osavaltiossa, kunnassa ja paikallisissa koululautakunnissa. Sama suhde eroissa on säilynyt yli 40 vuoden ajan. (18) (26) (24)

FAKTA #5:  Mustien keskimääräisen ÄO:n ollessa 85 vain 16 prosenttia mustista saavuttaa yli sata pistettä, kun taas valkoisesta väestöstä yli puolet saavuttaa sen. Ne mustat, jotka ylittävät valkoisten ÄO-keskijanan, ovat 10–25 prosentissa. Tasavertaisuuden saavuttamiseksi tuon tulisi olla 50 prosenttia. (31) (27) (16)

FAKTA #6: Mustat saavat kuusi kertaa suuremmalla todennäköisyydellä 50–70 pistettä ÄO-testeissä (kuin valkoiset, suom. huom.), mikä saattaa heidät hitaiden oppijoiden ryhmään, kun taas valkoiset ovat kymmenen kertaa todennäköisempiä saamaan 130 tai enemmän pisteitä (kuin mustat suom. huom.). (15) (16) (18) (23)

FAKTA #7: Yhdysvaltain hallituksen PACE-kuulustelussa, jonka suorittaa joka vuosi 100 000 yliopistoista valmistunutta, jotka ovat tulevia ammattilaisia tai valtion virkamiehiä, 58 prosenttia valkoisista saa 70 tai enemmän pisteitä, mutta vain 12 prosenttia mustista saa saman tuloksen. Huipputuloksia vertaillessa saa vielä selvemmän kuvan valkoisten ja mustien eroista: 16 prosenttia valkoisista työnhakijoista saa 90 tai enemmän pisteitä, kun vain 0,02 prosenttia mustista saavutti 90 pistettä – valkoisten ja mustien menestys suhteutettuna oli 80/1. (27)

FAKTA #8: Erot valkoisten ja mustien lasten välillä lisääntyvät iän mukana. Suurimmillaan ero suorituskyvyssä on yläluokka- ja lukioikäisillä. (31) (26)

FAKTA #9: Valkoisten ja mustien ÄO-eroja selitetään ympäristön vaikutuksen perusteella, mutta vähintään viisi tutkimusta, joilla on yritetty verrata sosioekonomisia eroja näiden kahden rodun välillä, eivät ole osoittaneet merkittävää tukea tälle teorialle. Kun ympäristö paranee, musta selviää paremmin, mutta samoin käy valkoiselle. Ero ei pienene. (26) Oikeastaan tri. G. J. McGurkin, Villanoven yliopiston psykologian apulaisprofessorin tekemä kattava tutkimus osoittaa, että ero älykkyydessä valkoisten ja mustien välillä LISÄÄNTYY, kun yhteiskunnalliset ja taloudelliset erot lisääntyvät keskiluokan tasolle asti. (18)

FAKTA #10: Vuonna 1915 tri G. W. Ferguson valitsi tuhat koululaista Virginiassa, jakoi heidät viiteen eri roturyhmään ja testasi heidän älyllistä lahjakkuuttaan. Keskimääräisesti 69,2 prosenttia täysiverisistä mustista sai yhtä hyvän tuloksen kuin valkoiset. Yksi kolmasosa -mustista (yksi kolmasosa mustien verta, suom. huom.) 81,2 prosenttia ja yksi neljäsosa -mustista 91,8 prosenttia sai yhtä hyvän tuloksen kuin valkoiset. Kaikki nämä mustat pitivät itseään “neekereinä” ja elivät sen mukaan. Heidän ympäristönsä oli tismalleen sama. (14). Katso myös (26) s. 452.

FAKTA #11: Yhdysvaltain armeijan ensimmäisessä maailmansodassa yli 386 000 lukutaidottomalle sotilaalle tehdyn Beta-testin tulokset osoittivat sotilaspalvelukseen kutsuttujen mustien olevan “huonompia kuin valkoiset kaikissa armeijassa suoritetuissa testeissä”. Lisäksi kun testit suoritettiin täysiverisille mustille, mulateille ja neljäsosamustille, selvisi, että “vaaleammat ryhmät selvisivät paremmin”. (14)

FAKTA #12: Tutkimukset, joissa identtiset kaksoset on kasvatettu radikaalisti erilaisissa ympäristöissä, osoittavat, että perimän kokonaisvaikutus ylittää ympäristön vaikutuksen kolme vastaan yksi. (41)

FAKTA #13: Jopa silloin, kun mustilla ja valkoisilla on samat taustat mitä tulee perheen tuloihin ja asemaan lapsuuden aikana, mustilla on tavallisesti 12–15 pistettä huonompi ÄO kuin valkoisilla. Tämä pätee myös silloin, kun valkoiset vanhemmat ovat adoptoineet mustan lapsen. Heidän ÄO:taan voidaan parantaa ympäristön perusteella, mutta he ovat yhä lähempänä biologisia vanhempiaan kuin adoptiovanhempiaan. (3) (15) (26)

FAKTA #14: Tasavertaisuusideologit usein aliarvioivat ÄO-testit sillä tekosyyllä, että ne ovat puolueellisia kulttuurin mukaan. Kuitenkaan ei KUKAAN, ei NAACP, United Negro College Fund tai NEA, ole pystynyt kehittämään älykkyystestejä, joissa mustat ja valkoiset saisivat samanlaiset tulokset. (15) (42) (3)

FAKTA #15: Amerikan intiaanit, jotka elävät usein amerikkalaisia mustia huonommissa olosuhteissa koko elämänsä ajan, peittoavat heidät silti ÄO-testeissä. (3) (27)

FAKTA #16: Rotujenvälisten avioliittojen jälkeläisillä on tavallisesti heikompi ÄO kuin valkoisella vanhemmalla. (11) (26)

MUSTAN AIVOT

FAKTA #17: Lukemattomissa ihmisrotuja käsittelevissä tutkimuksissa on vertailtu valkoisten ja mustien aivojen massan eroja. Mustien aivot ovat noin 8–12 prosenttia kevyemmät kuin valkoisten. (Tässä vaiheessa vastustajamme kiljuvat riemusta: “Mutta eihän sillä painolla ole väliä, vaan niillä poimuilla!” Luetaanpa kuitenkin eteenpäin, suom. huom.). Tällaisia tutkimuksia ovat suorittaneet Bean, Pearl, Vint, Tilney, Gordon, Todd ja muut. (23) (27)

FAKTA #18: Mustien aivojen massa lisääntyy vähemmän puberteetti-iän jälkeen kuin valkoisten. Vaikka mustien aivot ja hermot kehittyvät nopeammin kuin valkoisten, niiden kehitys loppuu aikaisemmalla iällä, mikä rajoittaa enempää älyllistä kehitystä. (22) (27)

FAKTA #19: Mustien aivojen uloimman kerroksen paksuus on noin 15 prosenttia ohuempi ja sen poimutus on harvempaa ja yksinkertaisempaa kuin valkoisten aivojen. (Hahaa! Niinpä! Suom. huom.) (9)

FAKTA #20: Mustien aivojen etulohkot, joissa abstrakti ajattelu tapahtuu, ovat pienemmät ruumiin kokoon suhteutettuina, vähemmän jakautuneet ja vähemmän yhdistyneet kuin valkoisten aivot. (9) (27) (23) (22)

ANTROPOLOGIA

FAKTA #21: Ensimmäinen, joka käytti nimitystä Homo sapiens, oli 1700-luvulla elänyt ruotsalainen kasvitieteilijä Carl von Linné. Sana sapien tarkoittaa ‘viisasta’. Alun perin nimeä käytettiin valkoisista ja se oli synonyymi europaeus-sanan kanssa. Tämän tuloksena monet myöhemmät taksonomistit ja geneetikot uskoivat, että muut rodut pitäisi lajitella eri lajeina. Itse asiassa Darwin julisti Lajien synnyssä, että ihmisten eroavaisuudet ovat niin suuria, että sellaisten esiintyminen missä muussa eläimessä hyvänsä johtaisi niiden lajittelemiseen eri lajeihin, ellei jopa eri sukuihin. (39)

FAKTA #22: Mammuttimaisessa työssään Rotujen alkuperässä professori Carleton Coon, American Association of Physical Anthropologiststin puheenjohtaja ja yksi johtavista geneetikoista, kokosi massiivisen määrän todisteita maantieteistä, anatomiasta, geenitieteistä, fysiologiasta, suhteellisesta hampaansaannista, kielitieteistä, arkeologiasta ja fossiililöydöksistä 300:sta eri paikasta todistaakseen teoriansa esisapienin jakautumisesta eri rotuihin. Toisin sanoen Homo erectus jakaantui eri rotuihin jo ennen kuin evoluutio kehittyi Homo sapiensin tasolle. (12)

FAKTA #23: Tri Coonin mukaan sillä välin, kun kaukasidien alalajit (valkoinen rotu) kehittyivät Euroopassa, mustan rodun kehitys Afrikassa oli pysähtynyt ja se on tänäkin päivänä 200 000 vuotta eurooppalaista jäljessä kallon ja aivojen kehityksessä. (9)

FAKTA #24: Mustien kallo – sen lisäksi, että sillä on pienempi tila aivoja varten kuin valkoisilla ja paksumpi kallon kuori – on eteenpäin työntyvä; alempi osa kasvoista siis työntyy esiin kuten eläimen kuono. Tämän seurauksena mustan leukaluu on huomattavasti pidempi leveyteensä verrattuna kuin valkoisen leukaluu. Mustan alempi leukaluu on jäännös apinoiden simian shelfistä, joka on luinen alue heti etuhampaiden takana. Simian shelf on apinoiden tunnusmerkki eikä siitä ole jälkeäkään valkoisilla. (9) (12) (39)

FAKTA #25: Mustien iho on paksumpaa ja mahdollisesti parempaa kuin valkoisten tavalla, jolla se estää bakteerien ja ultraviolettisäteilyn pääsyä kehoon. (39) (14)

FAKTA #26: Mustien ihonväri johtuu melaniinipigmentistä, jota on levittäytynyt jokaiseen ihokerrokseen ja jota esiintyy jopa aivojen poimuissa. (9) (27)

FAKTA #27: Afrikkalainen hammaslääkäri voi erottaa mustan hampaan valkoisen hampaasta yhdellä vilkaisulla. (14)

FAKTA #28: Mustien kädet ovat pidemmät suhteutettuna vartalon massaan kuin valkoisilla. Tämä piirre yhdessä mustien paljon paksumpien kallonluiden kanssa antaa mustille urheilijoille etulyöntiaseman nyrkkeilyssä. Mustien alaraajojen luiden ja lihasten erityispiirteet suovat heille merkittävää menestystä pikamatkan juoksijoina, mutta saman asian vuoksi he ovat pitkänmatkan juoksijoina keskinkertaisia. (39) (27)

FAKTA #29: MUUT EROAVAISUUDET

Tukka on musta, käkkäräinen ja “villainen” olemukseltaan. Se on litteä ja elliptinen ilman minkäänlaisia kanavia tai pyörteitä kuten eurooppalaisilla.

Nenä on paksu, laaja ja litteä sekä usein kääntynyt ylöspäin näyttäen limakalvon punertavan sisustan, joka on apinoiden limakalvon kaltainen.

Mustien kädet ja jalat ovat suhteessa pidemmät kuin eurooppalaisten. Olkaluu on hieman lyhyempi ja käsivarsi pidempi ja siten verrattavissa apinoihin.

Silmät ovat esiin työntyvät, iiris on musta ja kehä sen ympärillä on suuri. Silmässä on usein kellertävä skleroosi päällä kuten gorilloilla.

Mustilla on lyhyempi keskivartalo. Rintalastan jakava alue on pyöreämpi. Lantio on kapeampi ja pidempi kuten apinalla.

Suu on hyvin leveä ja huulet ovat hyvin paksut, suuret ja ulospäin työntyvät.

Mustan ihossa on paksu känsäinen kerros, joka sietää raapimista ja estää bakteerien sisäänpääsyä.

Mustaihoisilla on paksu ja lyhyt kaula, joka muistuttaa ihmisapinoiden kaulaa.

Kallon rakenteet ovat yksinkertaisempia kuin valkoisilla ja ne yhtenevät aikaisemmin.

Korvat ovat pyöreähköt, kohtalaisen pienet, jokseenkin korkealla ja kiinnittyneet samankaltaisesti kuin apinoilla.

Mustien lantio on voimakkaammin kehittynyt, kun taas valkoiset ovat kehittyneet enemmän rinnan kohdalta.

Leukaluu on suurempi ja vahvempi ja työntyy eteenpäin, antaen – alemmaksi vetäytyvän otsan kanssa – 68–70 asteen kasvojen kulman. Eurooppalaisilla kasvojen kulma on 80–82 astetta.

Kädet ja sormet ovat suhteessa kapeammat ja pidemmät. Ranteet ja nilkat ovat lyhyemmät ja rotevammat.

Kallon etummaiset luuosat ovat vähemmän koverat ja tilavat. Kallo on paksumpi erityisesti sivuilta.

Mustien aivot ovat tavallisesti 9–20 prosenttia pienemmät kuin valkoisten.

Hampaat ovat suuremmat ja kauempana toisistaan kuin valkoisilla.

Selkärangan kolme kaarretta ovat vähemmän selväpiirteiset mustilla kuin valkoisilla ja siten enemmän apinoiden kaltaiset.

Mustan reisiluu on vähemmän epäsuora, sääriluu kaarevampi ja eteenpäin taipunut. Pohje on korkeampi mutta vähemmän kehittynyt.

Kantapää on leveä ja suojaava, jalka pitkä ja leveä mutta lievästi kaartunut aiheuttaen lattean jalkapohjan. Isovarvas on lyhyempi kuin valkoisilla.

Nenän kaksi varsinaista luuta ovat satunnaisesti yhtyneet kuten apinoilla.

FAKTA #30: Toisen maailmansodan aikana tehtyjen veriryhmätutkimusten mukaan Amerikan mustien geenipooli on noin 28 prosenttia sama kuin valkoisilla – tämä kaikesta institutionaalisesta syrjinnästä, sosiaalisesta erottelusta yms. huolimatta. Muistakaa, että Afrikan mustista otetut tulokset osoittaisivat jopa suuremman eron valkoisten ja mustien välillä. (32) (14)

RIKOLLISUUS

FAKTA #31: Mahdollisuus, että musta tekee murhan, on 13 kertaa suurempi kuin valkoisilla. Raiskaus ja pahoinpitely ovat kymmenen kertaa todennäköisempiä. Nämä luvut, jotka ovat FBI:n raporteista, vaihtelevat hieman vuosittain, mutta ne osoittavat selvästi suunnan viimeisen vuosikymmenen ajalta. (27) (6) (13)

FAKTA #32: Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan yksi jokaisesta neljästä mustasta 20–29-vuotiaasta miehestä on tällä hetkellä vankilassa tai ehdonalaisessa. (32) (6) (3)

FAKTA #33: Vaikka mustat ovatkin vain 12 prosenttia Yhdysvaltain väestöstä, he tekevät silti puolet kaikista raiskauksista ja 60 prosenttia murhista. (32) (27) (6)

FAKTA #34: Lähes puolet kaikista mustista miehistä tulee jossain vaiheessa elämäänsä pidätetyksi ja syytetyksi törkeästä rikoksesta. (27)

FAKTA #35: On 56 kertaa todennäköisempää, että musta henkikö hyökkää valkoisen kimppuun kuin päinvastoin. (3) (32)

FAKTA #36: Mustat raiskaajat valitsevat uhreikseen valkoisia yli puolissa (54,9 %) tapauksista, 30 kertaa useammin kuin päinvastoin. (2) (32) (28)

FAKTA #37: Yhdysvaltain oikeusministeriön vuotuinen raportti osoittaa, että kun valkoiset syyllistyvät väkivaltaan, niin 2,4 prosenttia siitä on kohdistunut mustia kohtaan. Toisaalta taas mustien uhreista YLI PUOLET on valkoisia. (3)

FAKTA #38: New York Cityssä kuka hyvänsä valkoinen joutuu mustista koostuvan jengin hyökkäyksen kohteeksi 300 KERTAA TODENNÄKÖISEMMIN kuin musta valkoisista koostuvan jengin uhriksi. (32)

FAKTA #39: Monet väittävät, että vangittujen mustien korkea määrä osoittaa, että poliisi keskittää toimenpiteensä mustien suorittamien rikosten tutkimiseen mutta jättää valkokaulusrikokset huomioitta. Joka tapauksessa mustat suorittavat kohtuuttoman määrän myös valkokaulusrikoksista. Vuonna 1991 mustia syytettiin väärentämisistä, jäljennöksistä ja kavalluksista kolme kertaa enemmän kuin valkoisia. (32) (6)

FAKTA #40: Monet uskovat, että rikollisuus johtuu köyhyydestä ja “etujen” puutteesta. Kuitenkin Washington, jossa on Yhdysvaltojen korkeimmat palkat ja jonka vain Alaska ohittaa henkilökohtaisilla tuloilla henkeä kohti, johtaa Yhdysvaltojen tilastoja jokaisessa rikoksia koskevassa tilastossa, mukaan lukien murhat, ryöstöt, päällekarkaukset ja ajoneuvojen varkaudet. Washingtonissa on myös Yhdysvaltain tiukin asekontrolli, korkeimmat poliisikulut henkeä kohti, korkein poliisikiintiö asukasta kohti ja korkein vangittujen ihmisten määrä. Alueen vakituisesta väestöstä 80 prosenttia on mustia. Länsi-Virginia, missä on Yhdysvaltain alhaisin rikosten määrä, kärsii myös kroonisesta köyhyydestä ja korkeimmasta työttömyysluvusta. Sillä on myös vähiten poliiseja henkeä kohti. Länsi-Virginia on 96 prosenttisesti valkoisten asuttamaa. (33)

MUSTA PERHE

FAKTA #41 46 prosenttia 16–62-vuotiaista sisäkaupungeissa asuvista mustista miehistä on työttömiä. (27)

FAKTA #42: Yli 66 prosenttia mustien lapsista on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Mustien aviottomien lasten määrä on kymmenen kertaa korkeampi henkeä kohti kuin valkoisten. (32) (27)

FAKTA #43: Mustat elävät 4,5 kertaa todennäköisemmin valtion avustuksella. (32)

FAKTA #44: Yli 35 prosenttia kaikista mustista miehistä Yhdysvaltain kaupungeissa on narkomaaneja tai alkoholisteja. (27)

KAUNEUS

FAKTA #45: Ethnic and Racial Studies -lehden elokuun numerossa vuodelta 1986 oli Peter Frostin ja Pierre van der Herghen artikkeli “Skin Color Preference, Sexual Dimorphism and Sexual Selection: a case of Gene-Culture Co-evolution?”, joka väitti, että missä hyvänsä rodussa naisilla on yleensä vaaleammat piirteet kuin miehillä. Tutkittaessa kansantieteellisiä standardiarkistoja 51:stä eri yhteisöstä viidellä eri mantereella saatiin selville, että 30 piti vaaleampia ihmisiä kauniimpina. Intian, Kiinan, Brasilian ja Balin, kuten myös arabien ja mustien kulttuurit pitivät vaaleimpia naisia kauneimpina. Tämä vahvistaa esteettistä kuvaa vaaleaihoisista, punaposkisista ja sinisilmäisistä pohjoismaalaisista feminiinisen kauneuden kuvana. Tutkimuksen mukaan ajan kuluessa kaikkien rotujen yläluokat ovat tulleet vaaleaihoisimmiksi kuin maanmiehensä, koska nämä ovat valinneet vaimoikseen vaaleimmat yksilöt alaluokista. (Katso myös #11.)

FAKTA #46: Tieteellinen tutkimus siitä, mikä määrää ihmisen kauneuden, on paljastanut, että pohjoismaalaista rotua edustavia valkoisia pidetään viehättävämpinä, jopa mustien mielestä. Tutkimuksessa oli 300 tuomaria, miehiä ja naisia, joilla oli erilaiset taustat. Heille esitettiin valokuvia, joista piti arvostella yksilön kauneus kasvoista päätellen. Tuomareita neuvottiin arvioimaan kasvot yksinomaan heidän “omien mieltymystensä mukaan eikä yleisen mielipiteen mukaan”. Tulokset tutkimuksesta “Ikä, sukupuoli, rotu ja kasvojen kauneuden havaitseminen” (Developmental Psychology, 5, lokakuu 1971, s. 433–439) on kirjoitettu alle:

ERI RYHMIEN KAUNEUS

GROUP BEAUTY RATINGS IN CROSS AND CROSS STUDY

TUOMARIT                               ANNETTU RYHMÄ

PIIRTEET                                 KORKEIN TULOS


7-vuotiaat valkoiset pojat            valkoiset nuoret miehet

7-vuotiaat mustat pojat               valkoiset nuoret miehet

7-vuotiaat valkoiset tytöt             valkoiset nuoret naiset

12-vuotiaat valkoiset pojat           valkoiset nuoret naiset

12-vuotiaat mustat pojat              valkoiset nuoret naiset

12-vuotiaat valkoiset tytöt            valkoiset nuoret naiset

12-vuotiaat mustat tytöt               valkoiset nuoret naiset

17-vuotiaat valkoiset miehet         valkoiset nuoret naiset

17-vuotiaat mustat miehet            valkoiset nuoret naiset

17-vuotiaat valkoiset naiset           valkoiset nuoret naiset

17-vuotiaat mustat naiset              valkoiset nuoret naiset

aikuiset valkoiset miehet               valkoiset nuoret naiset

aikuiset mustat miehet                  valkoiset nuoret naiset

aikuiset valkoiset naiset                 valkoiset nuoret miehet

aikuiset mustat naiset                    valkoiset nuoret naiset

FAKTA #47: Kokeiluissa, joissa mustia lapsia on jätetty keskenään paikkaan, jossa on mustia ja valkoisia nukkeja, on saatu selville, että suurin osa heistä leikkii mieluummin valkoisten nukkejen kanssa. Tämä on tosiasia kaikkialla maailmassa, jopa sellaisissa paikoissa kuin Tobago. (32) (22) (23)

AMERIKAN HISTORIA

FAKTA #48: Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen, jossa on puhkikulutettu kohta “kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi”, kirjoitti Thomas Jefferson, joka omisti noin 200 orjaa tuohon aikaan eikä koskaan päästänyt heitä vapaiksi. Joukossa oli mulatteja ja 1/4-mustia. Jeffersonin sanat eivät todellakaan koskeneet mustia, joilla ei tuolloin ollut amerikkalaisessa yhteiskunnassa mitään sijaa paitsi omaisuutena. (27) (38) (31)

FAKTA #49: Yhdysvaltain perustuslaki oli kansan itse itselleen kirjoittama ja omistettu “meille itsellemme ja jälkeläisillemme”. Kaikki Philadelphiassa kohdanneet 55 valtuutettua, jotka suunnittelivat perustuslain, sekä kaikki 13 valtion välittäjää, jotka ratifioivat sen, kuuluivat valkoiseen rotuun. (38)

Websterin sanakirja vuodelta 1828 määrittää “jälkeläiset” näin: “JÄLKELÄISET. 1. lapset, lastenlapset jne. Epämääräisesti: rotu, joka kehittyy tietystä kantaisästä. 2. yleisesti ottaen, sukupolvet.”

FAKTA #50:

Neljästoista lisäys Yhdysvaltain perustuslaissa ei ole pätevä seuraavien syiden takia:

Sitä ei koskaan Yhdysvaltain perustuslain viidennen pykälän mukaan ratifioinut 25 prosenttia Yhdysvaltain osavaltioista. 37:stä osavaltiosta 16 vastusti sitä.

Monet osavaltioista, joiden laskettiin hyväksyneen sen, oli pakotettu tekemään niin sotilasmiehityksen uhalla. Jokainen laillisesti tehty teko, joka on tehty voimalla uhkaamalla ja pakottamalla, on automaattisesti mitätön.

Se tosiasia, että 23 senaattoria oli laittomasti jätetty pois Yhdysvaltain senaatista, osoittaa, ettei lisäystä käsitelty perustuslain vaatimalla tavalla.

Neljännentoista lisäyksen aikomus on vastenmielinen alkuperäiselle Yhdysvaltain perustuslaille ja maan elimelliselle laille. Se ei kumonnut mitään, mikä oli osa elimellistä lakia, eikä voinutkaan. Siksi edelläkäyvien periaatteiden tuijottaminen on turhaa. (23)

FAKTA #51: Abraham Lincoln sanoi vapausjulistuksessaan syyskuussa 1862:

“Olen aikonut aloittaa neekereiden palauttamisen [Afrikkaan], ja aion jatkaa. Minun vapausjulistukseni liittyy tähän suunnitelmaan [palauttamiseen]. Kahdelle selvästi erotettavalle valkoisten miesten rodulle ei ole tilaa Amerikassa, ja paljon vähemmän tilaa selvästi erotettaville mustien ja valkoisten roduille […] En osaa kuvitella suurempaa onnettomuutta kuin sen, että neekeri sulautuisi sosiaaliseen ja poliittiseen elämäämme meihin nähden tasavertaisena […] Kahdessakymmenessä vuodessa voimme rauhanomaisesti palauttaa neekerit […] olosuhteissa, joissa hän voi nousta ihmisyyden täyteen mittaan. Tätä hän ei ikinä voi tehdä täällä. Emme ikinä voi saavuttaa sitä ihanteellista unionia, josta isämme unelmoivat, jos joukossamme on miljoonia vieraita, alemman rodun edustajia, joiden sopeutuminen ei ole mahdollista eikä toivottavaa.” (27)

FAKTA #52: Lincoln itse asiassa ehdotti perustuslakiin lisäystä, joka olisi oikeuttanut kongressin palauttamaan kaikki vapautetut mustat takaisin Afrikkaan. Elokuun 15. päivä 1862 kongressi osoitti puoli miljoonaa dollaria tähän tarkoitukseen. Tuhansia mustia oli laivattu takaisin, kun Lincoln ammuttiin. (27)

WASHINGTON DC

FAKTA #53: District of Columbia (liittopiiri, jossa Washington DC sijaitsee, suom. huom), jonka väestöstä on noin 70 prosenttia mustia, johtaa Yhdysvaltoja monella alalla:

 • Maan korkeimmat rikosluvut
 • Tiukin asekontrolli
 • Korkeimmat vankiluvut
 • Korkein syntyvyys
 • Korkein kuolleisuus
 • Korkeimmat luvut liittovaltion avustuksissa per henkilö
 • Korkeimmat luvut sosiaaliavustusten saajissa
 • Eniten naimattomuutta
 • Eniten koulun keskeyttämistä, vaikka opettajat ovat Yhdysvaltain parhaiten palkattuja
 • Eniten tippuri- ja syfilistapauksia
 • Eniten AIDS-tapauksia (33) (32)

PORTUGALI

FAKTA #54: Valkoisen väestön asuttamana Portugali nousi neljässä vuosisadassa maailman rikkaimmaksi ja mahtavimmaksi maaksi. Suurena kauppa- ja merenkäyntimahtina sillä oli siirtokuntia Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa. Sen merimiehet olivat ensimmäisinä tutkimassa läntistä Afrikkaa ja he toivat takaisin satoja mustia orjia. Vuoteen 1550 mennessä, Portugalin mahdin huippuaikana, kymmenesosa sen väestöstä oli mustia. Tänään Portugalin väestöä on kuvattu yhdeksi homogeenisimmistä Euroopassa sen sulautettua hitaasti mustien geenipoolin itseensä. Vuonna 1975 se oli menettänyt kaikki merentakaiset alueensa. Sen työvoima on huonoiten palkattua Euroopassa ja sillä on eniten lukutaidottomia sekä korkeat lapsikuolleisuusluvut. Taiteen, kirjallisuuden, musiikin, tieteen ja filosofian suhteen “uusi” Portugali ei ole tuottanut oikeastaan mitään viimeisen sadan vuoden aikana, ja monien standardien mukaan se on takapajuisin maa Euroopassa.

*Noin 13 % Yhdysvaltain väestöstä on mustia. (27)

HAITI

FAKTA #55: Haitin tasavalta, ainoa täysin musta tasavalta läntisellä pallonpuoliskolla, myös sattuu olemaan köyhin maa läntisellä pallonpuoliskolla. Sillä on myös alhaisin odotettavissa oleva elinikä, eniten lukutaidottomia, pienin painettujen uutisten kulutus asukasta kohti, pienin bruttokansantuote asukasta kohti ja se on poliittisesti kaikkein epävakain. (27)

FAKTA #56: Haitilla oli kerran lupaava tulevaisuus. Ennen vuotta 1789 sen ollessa Ranskan siirtomaa valkoisen vallan alla San Domingo (Haiti) oli yhtä rikas ellei jopa rikkaampi kuin kaikki 13 amerikkalaista siirtokuntaa yhteensä. Sitä pidettiin Ranskan siirtomaajärjestelmän kruununjalokivenä, ja se oli itse asiassa vaurain siirtomaa koko maailmassa. 40 000 valkoisen, 27 000 vapautetun mulatin ja 450 000 mustan orjan asuttamana ja anteliaan ilmastonsa sekä hedelmällisen maaperänsä vuoksi se tuotti koko Ranskalle ja puolelle Euroopalle sokerin, kahvin ja puuvillan. Kuitenkin vuonna 1791 Ranskan hallitus antoi asetuksen, joka määräsi Haitin antamaan äänioikeuden mulateille, ja pian sen jälkeen toisen asetuksen määräten kaikki orjat vapautettaviksi. Tästä seurasi verinen sisällissota, jossa koko valkoinen väestö (noin 40 000 ranskalaista) murhattiin viimeiseen mieheen, naiseen ja lapseen. Lähes kaikkien heidän ruumiinsa joutuivat raiskatuiksi, mestatuiksi ja silvotuiksi. (22) (23)

FAKTA #57: Kun mustat olivat teurastaneet viimeisetkin valkoisesta väestöstä 1804, Haiti pysyi osana San Domingoa vuoteen 1844 asti, kun siitä tuli erillinen “tasavalta”. Vuosien 1844 ja 1915 välillä ainoastaan yksi haitilainen presidentti suoritti koko virkakautensa loppuun. 14 syrjäytettiin aseellisella kansannousulla, yksi räjäytettiin, yksi myrkytettiin ja toisen rupusakki hakkasi palasiksi. Vuosien 1908 ja 1915 välillä vallankumoukset ja salamurhat yleistyivät niin nopeasti, että Yhdysvaltojen suorittama sotilaallinen miehitys tarvittiin järjestyksen palauttamiseksi. Tätä kesti vuodesta 1915 vuoteen 1934. Sen jälkeen seurasi 12 vuotta mulattieliitin valtaa, joka päättyi vallan palauttamiseen mustalle sotilasjuntalle vuonna 1946. Sen jälkeen yleinen korruptio ja poliittinen murha ovat olleet sääntönä. (23)

INTIA

FAKTA #58: Intian negridinen väestö on joutunut useita kertoja valkoisten invaasioiden kohteeksi yli 5 000 vuoden aikana, mikä on johtanut useiden sivilisaatioiden nousuun ja tuhoon toisensa jälkeen valkoisten maahantunkeutujien sekoituttua ei-valkoisiin massoihin. Noin 1800 eKr. arjalaiset tunkeutuivat jälleen maahan luoteesta, tällä kertaa asettaen tarkan valkoisen ylivallan kastijärjestelmän (varna tarkoittaen ‘väriä’), joka aikanaan kehittyi tärkeäksi osaksi hindu-uskontoa. Rodunsekoittaminen kiellettiin ja siitä rangaistiin kuolemalla. (5) (37)

FAKTA #59: Arjalaisen hallitsijaluokan johtamana klassinen Intia kukoisti suurena kulttuurina, joka ilmeni filosofiana, runoutena, tieteenä, matematiikkana ja kirjallisuutena. Maa kukoisti enemmän kuin koskaan ennen – tai jälkeen.

FAKTA #60: Kastijärjestelmä kesti lähes 2 000 vuotta (luultavasti pidempään kuin mikään muu sivilisaatio, jossa oli samanlaiset rodulliset olosuhteet.) Silti ennen pitkää kastit romahtivat rotujen sekoittumisen vuoksi, ja nykyaikaan tultaessa Intiassa ei ole juuri yhtään puhtaasti valkoihoista. (39) (37) (10)

FAKTA #61: Tänä päivänä Intiassa on 834 miljoonaa asukasta, jotka puhuvat 150:tä eri kieltä tai murretta. Kun vuosittainen sademäärä ei riitä, heitä kuolee nälkään 2–6 miljoonaa. Intiassa on Aasian korkein syntyvyys, yksi pienimmistä bruttokansantuotteista per asukas ja 70 prosenttia väestöstä on lukutaidottomia. (35) (33)

EGYPTI

FAKTA #62: Muinaisen Egyptin perustivat ja rakensivat Välimeren alueen valkoihoiset jo 4500-luvulla eKr. Egyptin suuruuden aika oli 3400-luvulta eKr. 1800-luvulle eKr. Sille oli ominaista sen uskomaton arkkitehtuuri, pyramidit, temppelit ja mestarillisuus matematiikassa ja insinööritaidoissa, joiden jäänteitä on nähtävissä tänäänkin. Valkoiset egyptiläiset olivat uranuurtajia lääketieteessä, kemiassa, tähtitieteessä ja lakitieteessä; monissa tapauksissa heidän saavutuksiaan ei vieläkään pystytä päihittämään. (37) (39) (21)

FAKTA #63: Noin 3400-luvulla eKr. egyptiläinen sivilisaatio alkoi levitä Niiliä pitkin etelään, jolloin se joutui läheiseen kontaktiin mustien nubialaisten kanssa. Pian he käyttivätkin mustia orjatyövoimana, ja Egyptistä tuli maailman ensimmäinen “sulatusuuni”. (39) (10) (14)

FAKTA #64: Aikanaan mustien veri levisi alhaalta aina ylös asti egyptiläisessä yhteiskunnassa. Ennen pitkää orjat vapautettiin, he tulivat poliittisesti tasavertaisiksi ja saivat paikkoja hallinnossa. (10) (37)

FAKTA #65: Kuningas Tutin aikaan tultaessa (1370–1352 eKr.) jopa hallitsevien luokkien rotu oli sekoittunut ja Egypti alkoi tulla alas meteorin lailla. Tänään, menetettyään taiteensa, lääketieteensä, arkkitehtuurinsa ja paikkansa maailman asioissa, ennen niin mahtava Egypti on hyvin pitkälti kolmannen maailman maa. (10) (37)

Järjetöntä päätelmää, että muinainen Egypti oli mustien kekseliäisyyden tulos, opetetaan nykyään laajalti kouluissa. Vaikka tutkijat tietävät tämän törkeäksi valheeksi, he hyväksyvät tämän hölynpölyn otaksuen, että se lujittaa mustien lasten itsetuntoa koulussa.

ETELÄ-AFRIKKA

(Huom.: nämä faktat hyvin todennäköisesti tulevat muuttumaan nyt, kun Etelä-Afrikka on vajonnut mustan vallan alle.)

FAKTA #66: Valkoiset ovat eläneet Etelä-Afrikassa paljon pidempään kuin mustat. Etelä-Afrikassa on ollut valkoista asutusta yli 300 vuoden ajan, siis suunnilleen yhtä kauan kuin Pohjois-Amerikassa. Jopa 150 vuotta ensimmäisten Capetownin valkoisten siirtokuntien jälkeen 1800-luvun alussa siellä ei silti ollut vielä mustia 500 mailin säteellä. Mustat vaelsivat sinne myöhemmin Keski-Afrikasta, joko paetessaan orjakauppaa tai nälänhätää. Itse asiassa useimmat Etelä-Afrikan mustista ovat syntyneet muissa maissa. (29) (8) (14)

FAKTA #67: Etelä-Afrikka on selvästi vaurain ja kehittynein maa Afrikassa, tuottaen lähes 75 prosenttia koko mantereen bruttokansantuotteesta. Se on lähes täysin omavarainen, joten boikottien vaikutus sen talouteen on ollut vähäinen. Itse asiassa suureksi osaksi Afrikka on riippuvainen Etelä-Afrikasta. Etelä-Afrikassa hallitusmuoto oli apartheid-aikana länsimaalaistyyppinen parlamentaarinen tasavalta ja siellä vallitsi tiukka rotuerottelu. Etelä-Afrikka takasi täydellisen autonomian mustille heidän omilla asuinalueillaan. (29) (8) (14)

FAKTA #68: Vaikka maailman lehdistö yleisesti kritisoi Etelä-Afrikkaa rotuerottelun vuoksi, sen mustat elivät paremmin kuin missään muussa Afrikan maassa ja lisääntyivät nopeasti ja terveesti. 87 prosenttia mustien tarvitsemasta sosiaaliturvasta maksoivat valkoiset. Tähän sisältyivät siis ruoka, vaatetus, koulutus, asuminen ja terveydenhuolto – jopa eläketurva. (14)

FAKTA #69: Tuhannet Etelä-Afrikan mustat valmistuvat lukiosta joka vuosi – yli kolme kertaa suurempi määrä kuin muusta Afrikasta yhteensä. Jokainen musta lapsi on kävelymatkan päässä lähimmästä koulusta. Afrikan suurin sairaala, joka palvelee lähes pelkästään mustia ja suorittaa yli 1 800 operaatiota kuukaudessa, sijaitsee Etelä-Afrikassa. (14)

FAKTA #70: Mustilla on Etelä-Afrikassa enemmän autoja kuin kaikilla entisen Neuvostoliiton asukkailla yhteensä. (29)

FAKTA #71: Etelä-Afrikassa on enemmän mustia lääkäreitä, lakimiehiä, ammattitaitoista väkeä ja miljonäärejä kuin muussa maailmassa yhteensä. (8)

FAKTA #72: Itse asiassa mustien asiat ovat “niin huonosti” Etelä-Afrikassa, että maalla on hirvittävä ongelma laittomien mustien siirtolaisten kanssa. Laittomia mustia siirtolaisia on yli miljoona. (14) (29)

ISLANTI

FAKTA #73–75: Islannissa, maailman ainoassa täysin valkoisessa maassa, on maailman eniten luku- ja kirjoitustaitoisia. Kyseinen prosentti on siellä 100 (Suomessa 99 %, suom. huom.). Saari koostuu jähmettyneestä vulkaanisesta magmasta, aivan napapiirin eteläpuolella. Saarella ei ole hiiltä, ei polttoaineita, ei puuta, ei mineraalivaroja, ei jokia eikä muutenkaan mainittavia luonnonvaroja. 75 prosenttia alueesta on asumiskelvotonta, ja viljelykelpoista maata pinta-alasta on vain prosentti. Se on nuorin kansakunta Euroopassa ja yksi eristyneimmistä maista maailmassa. Siitä huolimatta Islannissa on maailman toiseksi pisin odotettu elinikä ja yksi maailman korkeimmista elintasoista, mitattuna bkt/asukas. Islannissa on hämmästyttävän kehittyneet sairaanhoitolaitokset ja kukoistava kustannusala. Käytännössä jokaisella perheellä on puhelin. Lukiosta päästyään jokainen islantilainen on oppinut viisi kieltä. (33)

MARTIN LUTHER KING

FAKTA #75-77: Tammikuun viimeisenä päivänä 1977 Martin Luther Kingin FBI-kansiot sinetöitiin oikeusistuimen päätöksellä vuoteen 2027 asti, koska hänen vaimonsa sanoi niiden julkaisun tuhoavan hänen (M. L.:n, suom. huom.) maineensa. Näiden kansioiden on huhuttu sisältävän tietoja merkillisestä seksuaalisesta kieroutuneisuudesta ja homoseksuaalisuudesta sekä siitä, että King oli suoraan neuvostovakoojien talutusnuorassa ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen rahoittama.

FAKTA #78: The Wall Street Journal (9.11.1990) tuli siihen tulokseen, että Stanfordin yliopistossa Martin Luther Kingin papereiden toimittajat olivat jo kauan tienneet, että King oli syyllistynyt plagiointiin vuoden 1955 tohtorinväitöskirjassaan lainattuaan merkittäviä määriä tietoa muiden kirjailijoiden ja valmistuneiden opiskelijoiden töistä.

FAKTA #79: Martin Luther King käytti usein prostituoitujen palveluja ja maksoi niistä kirkkonsa varoilla. Silti kongressi äänesti sen puolesta, että Kingin syntymäpäivästä tehdään yleinen vapaapäivä sen korvatessa useimmissa paikoissa Kolumbuksen tai Washingtonin syntymäpäivien muistamisen.

FAKTA #80: Lähes jokaisessa osavaltiossa juhlitaan Kingin päivää ja lähes jokaisessa suurkaupungissa on Kingin bulevardi tai Kingin kokoustalo. Silti kokemus vaaleista on näyttänyt, että aina, kun amerikkalaisilla on tilaisuus äänestää jostain Kingin muistamiseen liittyvästä asiasta, he äänestävät sitä vastaan. (41)

SEKALAISTA

FAKTA #81: Koko Afrikan manner, ehkä maailman rikkain alue, vastaa vain kolmesta prosentista koko maailman kaupankäynnissä. (27)

FAKTA #82–84: Lähes kaikilla mustilla, jotka ovat olleet menestyjiä muun kuin urheilun tai musiikin saralla, on ollut suvussaan valkoisia: Fredrick Douglas, W. E. B. Du Bois, Booker T. Washington, George Washington Carver, Alex Hailey, Thurgood Marshall, Bryant Gumbell, Colin Powell, Carl Rowan, Ed Bradley, Doug Wilder ym. Tohtori E. B. Reuter on sanonut: “Kaikista menestyneistä ja parhaista miehistä, joita neekerirotu on tuottanut, ainakin kolme neljäsosaa on miehiä, joiden suonissa virtaa myös valkoisten verta” (27) (21)

FAKTA #85: On 50 kertaa todennäköisempää, että musta sairastaa syfilistä kuin valkoinen. (32)

FAKTA #86: Kaksi kertaa enemmän mustia kuin valkoisia saa vuosittain potkut Yhdysvaltain sotavoimista. (32)

FAKTA #87: On 15 kertaa todennäköisempää, että valkoinen nainen saa AIDS:in seksiteitse mustalta kuin valkoiselta heteroseksuaalilta (U.S. Centers for Disease Control).

FAKTA #88: 90 prosenttia yhdysvaltalaisista lapsista, jotka sairastavat AIDS:ia, on joko mustia tai latinoita. (36)

FAKTA #89–92: Vuonna 1950 amerikkalaiset koulut olivat maailman parhaiden joukossa. Sittemmin yhteiskunnan äänekkäimmät ryhmät vaativat, että julkisten koulujen pitäisi ottaa opetustehtävänsä lisäksi osaa sosiaaliseen kehittämiseen. Korkein oikeus määräsi amerikkalaisissa kouluissa olleet rotumuurit purettaviksi väkivalloin. 30 vuoden ajan amerikkalaiset koulut ovat uhranneet valtavia määriä resurssejaan pakotettuun rotujen yhdistämiseen, kiintiöihin ja koulukuljetuksiin. Harvat ihmiset käsittävät, kuinka kalliiksi koulukuljetukset tulevat. Vuosittaiset kustannukset liikkuvat kymmenissä miljardeissa dollareissa. Vuonna 1990 pelkästään Kaliforniassa käytettiin 500 miljoonaa dollaria rotujen yhdistämiseen. Monet koulupiirit käyttävät yli neljänneksen budjetistaan kuljetuksiin. Jo pelkästään Milwaukeessa yhden kouluvuoden aikana 30 000 miestyötuntia käytettiin eri kouluihin laitettavien oppilaiden rotujen laskemiseen. Tulokset? Tänä päivänä oppilaat painivat samassa sarjassa kaikkein huonoiten matematiikassa ja tieteissä menestyvien kanssa maailmassa, noin 40 prosenttia Amerikan aikuisista on jokseenkin lukutaidottomia, ja standardoitujen testien tulokset ovat laskeneet tasaisesti vuosikausia niin mustilla kuin valkoisillakin. Nykyään keskiverto valkoinen pärjää silti 200 pistettä paremmin yhdistetyissä tasokokeissa kuin keskiverto musta. Amerikka käyttää enemmän rahaa koulutukseen kuin mikään muu maa maailmassa ja sillä on keskimäärin huonoimmat tulokset. Massiivinen “white flight” eli valkoisten pakeneminen asuinalueiltaan rotujen yhdistämiseen tähtäävän asuntopolitiikan takia on vähentänyt jokaisen Amerikan suurkaupungin vuotuisia verotuloja. Vuonna 1983, lähes kahden sukupolven ajan jatkuneen rotujen tasavertaisuus -kokeilun jälkeen, opetusministeriön tutkimusosasto ei ole onnistunut tuottamaan ainuttakaan tutkimusta, joka olisi näyttänyt mustien lasten oppivan sen paremmin kuin rotuerottelun aikana. (25) (20) (32)

FAKTA #93: Mustassa Afrikassa keskivertohallitsija on vallassa seitsemän kuukautta. (22) (27) (7)

FAKTA #94: Vuonna 1995 kolmasosa amerikkalaisista opiskelijoista on ei-valkoisia, ja valkoiset ovat vähemmistöinä viiden osavaltion koulupiireissä. (32)

FAKTA #95: Tohtori William Shockley, joka on saanut Nobelin palkinnon työstään transistorin keksimisessä ja joka on tunnettu geneetikko Stanfordin yliopistossa, on sanonut: “Suurin syy Amerikan mustien perintöön on heidän alkuperänsä, eikä se siis ole juurikaan parannettavissa heidän ympäristöään kehittämällä.”

FAKTA #96: Vuonna 1930 maailman väestöstä noin 33 prosenttia oli valkoisia. Tänä päivänä YK arvioi, että vain noin 9,5 prosenttia maailman väestöstä on valkoisia. Tämä prosenttimäärä putoaa nopeasti. (34) (27)

FAKTA #97: Jokaisella rodulla on tasavertainen kapasiteetti oppia ja osallistua sivilisaatioon, ja kaikki eroavaisuudet johtuvat ennakkoluuloista ja rasismista. Se tosiasia, että valkoinen ihonväri yhdistetään sivilisaatioon, on pelkästään sattuman kauppaa. Kaikki yritykset erotella rotuja ovat pelkästään vainoharhaisuuden ja vihan motivoimia. Meidän täytyy estää kaikki tällaisiin aiheisiin paneutuvat tutkimukset ja työskennellä sen eteen, että yhteiskunnasta tulisi roduton, kansaton, harmoninen utopia. (?)

FAKTA #98: Vuonna 1988 oli Yhdysvalloissa 9 406 tapausta, joissa musta raiskasi valkoisen, ja alle kymmenen tapausta, joissa valkoinen raiskasi mustan. (32)

FAKTA #99: Raymond Cattellin kirjassa Intelligence and National Achievement (‘Äly ja kansallinen saavutus’) kolme tunnustettua amerikkalaista tutkijaa vertailee valtavaa todistusaineistoa, joka käsittelee kansallisia älykkyysosamäärätestien keskimääräisiä tuloksia maailmanlaajuisesti. He myös varoittavat kaikkia maita, joissa keskimääräinen älykkyysosamäärä on laskussa. Kun otetaan huomioon Amerikan etnisten ryhmien välisiä syntyvyyseroja, he ovat sitä mieltä, että amerikkalaisten älylliset kyvyt vähenevät nopeasti. (21)

FAKTA #100: Amerikkalaiset veronmaksajat ovat käyttäneet 60-luvulta lähtien yhteensä yli 2,5 biljoonaa dollaria yrittäessään kehittää mustia. (6)

FAKTA #101: LAINAUKSIA: “Neekerit eivät röyhkeässä tietämättömyydessään ole ikinä keksineet yhtään tehokkaita puolustus- tai tuhoamisaseita. He vaikuttavat kykenemättömiltä tekemään mitään laajempia hallinnollisia tai valloituksellisia suunnitelmia. Heidän selvän alemmuutensa älyllisissä kyvyissä ovat huomanneet kaikki lämpimien alueiden kansat, ja kaikki ovat sitä myös käyttäneet hyväkseen.” (Edward Gibbon, suuri historioitsija ja kirjan Rooman valtakunnan rappio ja tuho kirjoittaja (III osa, s. 277.) “Missä ikinä näemme neekerin, kaikki hänen ympärillään rapistuu, ja missä ikinä näemme valkoisen, kaikki hänen ympärillään kehittyy.” (Robert E. Lee eversti Thomas H. Carterille toukokuussa 1865.)

LÄHTEET:

(1) African Business Magazine, Dec. ’91.

(2) American Journal of Sociology, Vol. 92, pg 822+.

(3) American Renaissance, Dec. ’90, Box 2504, Menlo Park, CA 94026.

(4) American Sociological Review, Vol 45, pg. 859.

(5) Basham, A. L. The Wonder That Was India, Grove Press, New York, NY 1954.

(6) Buckley, William F. syndicated column, Jan. 5. 1993.

(7) “But What about Africa?Harper’s, May ’90.

(8) “The Christian Heritage of South Africa Under Attack!“, Peter Hammond, Herald the Coming, Dec. ’92.

(9) Coon, Carleton S. The Origin of Races, 1962, Alfred A. Knopf

(10) Fagan, Myron C. How the Greatest White Nations Were Mongrelized – Then Negroized, Sons of Liberty Books.

(11) Fields, Dr. Ed. The Dangers of Interracial Marriage, PO Box 1211, Marietta, GA 30061.

(12) Howells, William. Mankind So Far, Doubleday, Garden City, NY 1945.

(13) Harris, Marvin, 1981. Why Nothing Works. Simon & Schuster, New York, NY

(14) Jacob, A. White Man, Think Again! 1965, publ. by author.

(15) Jensen, Arthur R. Bias in Mental Testing, The Free Press, New York 1980.

(16) Jensen, Arthur R. Straight Talk About Mental Tests, the Free Press. (Macmillan) New York, 1981.

(17) McCall’s, May ’92, pg 76.

(18) McGurk, Frank. ” A Scientist’s Report on Race Differences. U.S. News and World Report, Sept. 21, 1956. Washington, D.C.

(19) Pearson, Roger. Eugenics and Race, 1966, Noontide Press.

(20) Pearson, Roger. Race, Intelligence, and Bias in Academe, Scott-Townsend Publishers, N.W. Washington, D.C.

(21) Pendell, Elmer. Sex Versus Civilization, Noontide Press.

(22) Putnam, Carleton. Race and Reason, 1961, Howard Allen Press, Cape Canaveral, FL.

(23) Putnam, Carleton. Race and Reality, a Search for Solutions, 1967, Howard Allen, Box 76, Cape Canaveral, FL 32920.

(24) Putnam, Carleton. A Study in Racial Realities, an address at the University of California at Davis, Dec. 17, 1964.

(25) Scott, Ralph. Education and Ethnicity: The U.S. Experiment in School Integration, Scott-Townsend. Washington, D.C. 1989.

(26) Shuey, Audrey H. The Testing of Negro Intelligence, Social Science Press, New York, 1966.

(27) Simpson, William Gayley. Which Way Western Man? 1978, National Alliance Press, Box 3535, Washington, D. C. 20007.

(28) Social Forces, Vol. 69, pg.1+, Sept. ’90

(29) “South Africa: Time to Choose Sides” Soldier of Fortune, Dec. ’89.

(30) Snyderman, Mark, and Rothman, Stanely. The IQ Controversy, the Media and Public Policy. Transaction Publishers, New Brunswick, NJ 1990.

(31) Stell v Savannah-Chattham County Board of Education, U.S. District Court, Southern Georgia, May 13, 1963.

(32) Taylor, Jared, Paved with Good Intentions: The Failure of Race Relations in Contemporary America. 1992, Carrol & Graf. New York, NY

(33) World Almanacs, ’88, ’89, ’90, ’91, ’92.

(34) United Nations World Census, 1990.

(35) Van Loon, Henrick, 1940, Van Loon’s Geography, Garden City Publ.

(36) The Voice, Feb. 27, 1990.

(37) Waddell, L. A. The Makers of Civilization, 1929, Angriff Press, Hollywood, CA

(38) Weisman, Charles A. America: Free, White and Christian, 1989, SFA, Box 766-c, LaPorte, CO 80535.

(39) Weisman, Charles A. The Origins of Race and Civilization, 1990, SFA

(40) Weyl, Nathaniel. The Geography of American Achievement, Scott-Townsend, Washington, D.C. 1989.

(41) Martin Luther King (Man Behind the Myth) by Des Griffin.

5 KOMMENTIT

 1. Suuri osa tästä on kyllä totta mutta silti tästä jäi vastenmielinen ja ihmisarvoa alentava vaikutelma. Pitää aina muistaa, että puhutaan ihmisestä. Vai onko aika ajanut Keijon ohitse? Onko tämä vanhan naiivin hölmön narinaa … vai hyvä muistutus?

  • Ei se ole vastarintaliikkeen vika että faktat ovat tällaiset. Hyvä että joku sanoo asiat suoraan.

 2. Hyvä teksti!

  Olen sanonut tämän ennenkin ja sanon taas: rotujen eroista on korrektia keskustella vain, kun olympialaisissa juostaan 100 metrin finaali.

Comments are closed.