Koti Artikkelit Mitä on fasismi?

Mitä on fasismi?

51

“Fasismi” ja “fasisti” ovat kaksi käsitettä, joita heitellään sinne tänne poliittisessa keskustelussa. Tässä Nordfrontin alun perin julkaisemassa artikkelissa Leif Eriksson käy läpi, mitä fasismi todella on ja miten se eroaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen ajamasta kansallissosialismista.

“Ei fasisteja kaduillemme!” Monet meistä ovat kuulleet väkivaltaan yllyttävän ja yksinkertaisen plakaattivasemmiston lorut. Heidän silmissään “fasismin” käsite sisällyttää valtavan joukon esimerkiksi kansallissosialisteista, “rasisteista”, perussuomalaisista, ruotsidemokraateista, kansallismielisistä, kokoomuslaisista kaikkiin niihin, joista kulttuurimarxistit jostain syystä eivät pidä.

Keskivertokansalaisille “fasisti” nykyään on vain yleinen haukkumasana, kuten vaikkapa “idiootti”. Siksi on mielenkiintoista selittää hieman, mitä termi fasismi pitää sisällään. Termin alkuperän tarkastelu paljastaa, kuinka tietämättömiä ja historiaa ymmärtämättömiä “antifasistisiksi” itseään kutsuvat poliittiset ryhmät ovat. Nykyään maailmassa ei ole käytännössä juuri lainkaan fasistisia järjestöjä. “Fasisminvastainen taistelu” on varjonyrkkeilyä ja taistelua oman mielikuvituksen luomia kummituksia vastaan!

Selvennetään ensin, että tämä artikkeli ei ole täydellinen akateeminen kuvaus fasismista ideologiana ja historiallisena ilmiönä, vaan tarkoituksena on antaa lyhyt johdatus fasismiin ideologisena ja historiallisena käsitteenä.

Fasismin ideologia muodostui Italiassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Sen pääedustajana oli italialainen sosialistinen ja nationalistinen Benito Mussolini, joka maaliskuussa 1919 perusti ensimmäiset fasistiset taisteluryhmät, joita kutsuttiin nimellä Fasci Italiani di Combattimento. Vuonna 1921 Mussolini perusti Kansallisen fasistipuolueen (Partito Nazionale Fascista) ja vuonna 1922 hän julisti fasistisen vallankumouksen Italiassa. Mussolinilla oli taustaa yhdessä Italian johtavista sosialistipuolueista. Hänen politiikkansa perustui pohjimmiltaan syndikalismin vallankumoukselliseen muotoon yhdistettynä tuliseen kansallismielisyyteen, jonka esikuvana toimi historiallisen Italian ihannekansakunta Rooma. Mussolinin visiota maan hallinnosta innoittivat muun muassa syndikalistisen Georges Sorelin ja filosofi Friedrich Nietzschen autoritaariset ja elitistiset teoriat, joissa johdon pitäisi perustua osaamiseen ja ansioihin. Filosofia myös legitimoi väkivallan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteenveto alkuperäisen fasismin ideologiasta voidaan tiivistää kolmeen pääpiirteeseen:

1. Reaalipolitiikka. Fasismi syntyi voimakkaasta vihamielisyydestä kommunismiin, kapitalismiin, liberalismiin ja parlamentaariseen demokratiaan. Kommunismia vihattiin sen luonnottoman tasa-arvo- ja kansainvälisyysajattelun vuoksi. Lisäksi kommunistinen utopia lietsoi luokkavihaa ja kansakunnan moraalin rappiota. Kapitalismia vihattiin, koska sillä ei ole hengellisiä ihanteita ja koska se pyrkii materialistisesti ihmisten ja resurssien maksimaaliseen hyödyntämiseen imien niistä kaiken ja rakentaen epätasa-arvoa. Liberalismia vihattiin, koska se perustuu itsekkyyteen ja egoismiin yhteisen edun kustannuksella. Viha kohdistui myös parlamentaariseen demokratiaan, sillä se on tehoton, halvaantunut ja kehitystä lamauttava järjestelmä.

Fasisteja kritisoitiin usein siitä, ettei heillä ollut perinteistä ja yksityiskohtaista ideologiaa, jolle rakentaa politiikkansa. Mussolinin mukaan juuri tämä oli kuitenkin fasismin vahvuus; kun vastustajina toimivat liberaalit ja kommunistit olivat kahlittuina vanhoissa puolueohjelmissaan ja ideologisissa dogmeissaan, fasistit olivat sen sijaan vapaita tekemään, mitä tahtoivat. He pystyivät tekemään todellisia reaalipoliittisia päätöksiä, jotka perustuivat vallitseviin olosuhteisiin. Tämä reaalipoliittinen asenne teki fasistisen valtion erittäin tehokkaaksi. Käytännönläheisyyden vuoksi sitä usein kutsuttiinkin “demokratiaksi toiminnan kautta”. Se teki fasismin myös hämmästyttävän moderniksi ja progressiiviseksi keinoksi hallita yhteiskunnan toimintoja, mikä johtaakin seuraavaan kohtaan.

2. Korporativismi. Ajatus siitä, että yhteiskunta on orgaaninen keho (latinan sanasta corpus), jonka eri osat erilaiset yhteiskuntaryhmät (korporaatiot) muodostavat, ei ollut uusi fasistinen innovaatio. Jo keskiaikainen kiltajärjestelmä ja siitä myöhäisempi sääty-yhteiskunta olivat samanlaisia järjestäytyneitä yhteiskuntia. Vertausta ihmiskehoon oli jo käytetty Uudessa testamentissa (Room. 12: 4–5), jossa Paavali vertasi kirkkoa kehoon, joka muodostuu ruumiinjäsenistä (samoin johdetaan sana “jäsenyys”). Mussolini oli kuitenkin ensimmäinen modernin ajan edustaja, joka järjesti kokonaisen kansakunnan käyttäen korporativismia kantavana ideana.

Yksinkertaisesti ilmaistuna ajatus oli yhdistää kansalaiset ammattiin perustuviin tai sosiaalisesti määriteltyihin ryhmiin, joita kutsutaan korporaatioiksi ja joilla on yhteiset intressit. Esimerkiksi teolliset työntekijät voivat muodostaa korporaation, maanviljelijät toisen, opettajat ja koulujen henkilökunta kolmannen ja niin edelleen. Oman korporaation yhteiset edut olisivat perustana päätettäessä, ja ryhmästä valittiin edustajat edustamaan ryhmää yhdistysten ja korporaatioiden keskusjärjestöön, joka toimi fasistisen hallituksen alahuoneena. Suuri etu oli se, että sekä työnantajat että työntekijät olivat yhdistyneinä samaan korporaatioon – ammatti ja keskinäinen riippuvuus yhdisti ihmisiä eikä heidän asemansa tai luokka. Siten epäoikeudenmukaisen luokkayhteiskunnan perusta pyyhittiin pois.

Korporativismin ajatus kansalaisten ja ryhmien suuremman kokonaisuuden (yhteisön tai kansallisen yhteenkuuluvaisuuden) muodostamisessa rakentaa individualismin yli menevän lähestymistavan, joka on epäitsekäs ja tervejärkinen. Fasismi korosti toimialan merkitystä esimerkiksi aseman sijaan ja pyrki rakentamaan modernia suunnitelmataloutta vastapainoksi kommunistien tasapäistävälle talousjärjestelmälle. Korporativismin ajatukset olivat niin tehokkaita, että ne vaikuttivat hallintoihin useissa muissakin maissa toisen maailmansodan jälkeen, kuten Portugalissa, Espanjassa ja… Pohjoismaissa! Maassamme korporativistiset ajatukset vaikuttivat suuresti konsensusjärjestelmän kehittämisessä hallituksen, ammattiliittojen ja teollisuuden välillä niin sanottuun kolmikantaan. Valitettavasti ja ironisesti tämä on Pohjoismaissa osaltaan vaikuttanut huomattavasti fasismin kolmannen tärkeimmän piirteen hävittämiseen.

3. Kansallinen identiteetti. Fasismin päämäärä oli ihmisten kerääminen voimakkaan autoritäärisen valtion määräysvaltaan. Fasistinen valtio on rakennettu ylpeälle perinnölle, joka ottaa vastuun tärkeistä yhteiskunnallisista toiminnoista, jotta kaikki kansalaiset saavat olla niistä osallisia. Tällöin valtio varmistaa, että lapset ja nuoret saavat esimerkiksi laadukkaan koulutuksen ja kasvatuksen. Italian kansallismielisyydelle yhteinen historia oli perustavaa laatua: Rooman suuret päivät maailmanvaltana ovat kaikkien italialaisten selkäytimessä. Kansallismielisyyden avulla fasististen valtioiden kansalaisiin pyrittiin juurruttamaan vahvaa, optimistista ja henkisiä arvoja kunnioittavaa elämänasennetta.

Jättäkäämme nyt fasismin kuvaus sikseen ja käännytään kysymykseen, jota monet nykyään kysyvät: eikö saksalaisten kehittämä kansallissosialismi ole sama asia kuin fasismi? Ei, se ei ollut sama asia. Toki kansallissosialisteja innoitti fasistinen kansannousu ensimmäisen maailmansodan kamalan tuloksen jälkeen. On myös varmasti osia, kuten reaalipoliittinen oppositio kommunismia, liberalismia ja kapitalismia vastaan sekä korporativistinen talouden ja suunnitelmatalouden jälleenrakentaminen, jotka kansallissosialismilla on yhteistä fasismin kanssa.

On kuitenkin myös joitain ratkaisevia eroja:

1. Rotukysymys. Kansallissosialismi määrittelee kansakunnan biologisena kokonaisuutena, jolla on yhteinen verenperimä. Tämä puuttuu kokonaan fasismista, jossa sen sijaan historiallinen kansakunta rajoineen ja yhteisine kulttuureineen on määrittelevä tekijä. Täten myös kansallissosialismin korostamat biologiset luontaiset ominaisuudet sekä niiden merkitys ovat täysin poissa fasismista, joten fasismi on ei-rodullinen ideologia. Siten on naurettavaa, että jotkut organisaatiot nykyään kutsuvat itseään “antifasistisiksi”, kun itse asiassa ne kampanjoivat rotuajattelua vastaan alkuperäisten fasistien tavoin.

2. Juutalaiskysymys. Kansallissosialismissa keskeistä oli vastustaa ja taistella juutalaista vaikutusta vastaan taloudessa, kulttuurissa ja tiedotusvälineissä. Tietoisuus juutalaisten merkittävästä osallistumisesta bolshevikkivallankumoukseen ja marxilaiseen ekspansionismiin sekä kapitalistiseen järjestelmään maailmassa teki juutalaisista Saksan kansallissosialistien vihollisia. Fasismissa ei sen sijaan ollut antisionismia, antijudaismia tai kritiikkiä juutalaisten vaikutusvaltaa kohtaan, vaan juutalaiset olivat täysin sulautuneet italialaiseen yhteiskuntaan. Päinvastoin, monet juutalaiset Italiassa olivat jäseniä fasistisessa puolueessa, muun muassa Alberto de Stefani, joka toimi Mussolinin valtiovarainministerinä 1920-luvulla. Jäseniä olivat Mussolinin rakastajatar Margherita Sarfatti sekä päätoimittaja Ettore Ovazza, joka toimitti juutalaisfasistista sanomalehteä.

3. Suhde kirkon poliittiseen valtaan. Italiassa ja muissa fasistisissa valtioissa on katolisen kirkon ja valtion välinen suhde ollut erittäin vahva. Fasismin vastustajien mukaan fasistit eivät olisi koskaan pystyneet tulemaan valtaan tai pysymään vallassa, jos näillä ei olisi ollut kirkon tukea. Saksassa kirkko sen sijaan ei kontrolloinut kansallissosialistista puoluetta. Useimmat kansallissosialistiset johtajat näkivät uskonnon olevan yksityisasia, johon valtion ei pitäisi puuttua. Niinpä esimerkiksi sekä Adolf Hitler ja Hermann Göring olivat kirkon jäseniä kuolemaansa saakka. Toisaalta, kuten monet muut johtajat, Hitler vastusti perinteisten kirkollisten instituutioiden korruptiota ja povasi näille synkkää tulevaisuutta (Hitler: Monologe, s. 303; Picker: Tischgespräche, s. 355).

Nykyään Pohjolassa on tuskin yhtään fasistiseksi itseään julkisesti kutsuvaa organisaatiota. Se tuskin johtuu siitä, että fasismin ideat itsessään olisivat huonoja tai käyttökelvottomia. Luultavasti tilanne johtuu ennemminkin siitä, että fasismin hyvät ja käyttökelpoiset osat on yhdistetty paljon voimakkaampaan kansallissosialistiseen liikkeeseen. Radikaalit kansallismieliset kääntyvät vallankumouksellisen ja käytännönläheisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen puoleen.

Vastarintaliike on nimittäin osoittanut, että kansallissosialismi on ainoa mahdollinen tie ulos aikamme poliittisesta katastrofista, jota voi luonnehtia sionistijohtoisella demokratuurilla, tuhoisalla monikulttuurisuudella sekä ihmisen ja ympäristön tuhoavalla riistokapitalismilla. Tule mukaan kasvavaan pohjoismaiseen joukkoomme, joka taistelee terveen ja voimakkaan tulevaisuuden puolesta! Liity Vastarintaliikkeeseen TÄÄLLÄ.

Leif Eriksson

51 KOMMENTIT

 1. Artikkeli on täyttä hölynpölyä. Fasisteilla oli alusta alkaen juutalaiskritiikkiä ja rotuajattelua kauan ennen Hitleriä:

  “If Petrograd (Pietrograd) does not yet fall, if [General] Denikin is not moving forward, then this is what the great Jewish bankers of London and New York have decreed. These bankers are bound by ties of blood to those Jews who in Moscow as in Budapest are taking their revenge on the Aryan race that has condemned them to dispersion for so many centuries. In Russia, 80 percent of the managers of the Soviets are Jews, in Budapest 17 out of 22 people’s commissars are Jews. Might it not be that bolshevism is the vendetta of Judaism against Christianity?? It is certainly worth pondering. It is entirely possible that bolshevism will drown in the blood of a pogrom of catastrophic proportions. World finance is in the hands of the Jews. Whoever owns the strongboxes of the peoples is in control of their political systems. Behind the puppets (making peace) in Paris, there are the Rothschilds, the Warburgs, the Schiffs, the Guggenheims who are of the same blood who are conquering Petrograd and Budapest. Race does not betray race….Bolshevism is a defense of the international plutocracy. This is the basic truth of the matter. The international plutocracy dominated and controlled by Jews has a supreme interest in all of Russian life accelerating its process of disintegration to the point of paroxysm. A Russia that is paralyzed, disorganized, starved, will be a place where tomorrow the bourgeoisie, yes the bourgeoisie, o proletarians will celebrate its spectacular feast of plenty.”

  -Mussolini, 1919

   • Voisi kirjoittaa tälle ripulille vaikka ihan kunnollisen vastineen, olisi varmaan hyödyllisempää kuin huudella viikoja vanhan artikkelin kommenteissa ja vielä väärällä kielellä.

 2. “Well we, Fascisti, want to bring into every city, into
  every part of the country, even the most remote, the
  pride and passion of belonging to the most noble
  Italian race; the race which has produced Dante,
  which has given Galileo, the greatest masterpieces of
  art, Verdi, Mazzini, Garibaldi and d’Annunzio to the
  world, and which has produced the people who won
  Vittorio Veneto.”
  -Speech in Ferrara, April 4, 1920

  “Italy had twenty-seven million inhabitants in 1870,
  she has now fifty million; forty million of whom live in
  the Peninsula, and represent the most homogeneous
  block in Europe, because, compared with Bohemia, for
  instance, where five millions of the Czecho race
  govern seven millions of other races, Italy has only
  180,000 German subjects on the Upper Adige and
  360,000 Slavs, all the rest forming one compact whole.”
  -Speech in Trieste, September 20, 1920

  “In the first place she (the Italian nation) has a sure
  foundation, and that is the vitality of our race.”
  -Speech in Trieste, September 20, 1920
  “I have an unbounded faith in the future greatness of
  the Italian people. Ours is, among the European
  peoples, the largest and most homogeneous. … Unlike
  the pessimists who believe that everything is great in
  other people’s houses, while everything is too small in
  their own, we have pride in our race and our history.”
  -Speech in Trieste, February 6, 1921

  “How then was this Fascismo born… it was born of the
  profound and perennial need of this our Mediterranean
  and Aryan race…”
  -Speech in Bologna, April 3, 1921

  “…we feel those bonds of race to be alive and vital
  which bind us, not only to the Italians of Zara, Ragusa
  and Cattaro, but also to those of the Canton Ticino
  and Corsica, to those beyond the oceans, to all that
  great family of fifty million men whom we wish to
  unite in the same pride of race.”
  -Speech in Bologna, April 3, 1921

 3. “Italy is not a State, she is a nation, because from the
  Alps to Sicily there is the fundamental unity of our
  race, our customs, our language and our religion.”
  -Speech in Milan, October 4, 1922

  “It must not be forgotten that, besides the minority
  that represent actual militant politics, there are forty
  millions of excellent Italians who work, by their
  splendid birth-rate perpetuate our race…”
  -Speech Delivered in the Chamber, November 16,
  1922

  “We, here and everywhere, are ready for any battle so
  that we may uphold the foundations of our race and
  of our history.”
  -Speech in London, December 12, 1922

  “Let me first of all say how happy I am that we should
  have met in these magnificent rooms which furnish
  evidence of the strength and beauty of our race.”
  -Speech in Rome, January 2, 1923

  “It is obvious that the problem of Italian expansion in
  the world is a problem of life or death for the Italian
  race.”
  -Speech in Milan, March 30, 1923

  “I have looked you well in the face, I have recognized
  that you are superb shoots of this Italian race which
  was great when other people were not born, of this
  Italian race which three times gave our civilization to
  the barbarian world, of this Italian race which we wish
  to mold by all the struggles necessary for discipline,
  for work, for faith.”
  -Speech in Sassari, June 10, 1923

  “…Fascism, representing an irresistible movement for
  the regeneration of the race, was bound to carry with
  it this island where the Italian race is manifested so
  superbly.”
  -Speech in Cagliari, June 12, 1923

  “Rome is always, as it will be tomorrow and in the
  centuries to come, the living heart of our race!”
  -Speech in Rome, June 25, 1923

  “It is therefore necessary to take great care of the
  future of the race, starting with measures to look after
  the health of mothers and infants.”
  -Speech of the Ascension, May 26, 1927

 4. “The entire white race, the Western race, can become
  submerged by other races of colour that multiply with a
  rhythm unknown to our own. Blacks and yellows are thus
  at the door? Yes, they are at the door, and not only because
  of their fecundity but also because of their race
  consciousness and their future in the world.”
  -Preface to Decline of Births: Death of Peoples by Richard
  Korherr, 1928

  “Peace with honor and justice is a Pax Romana…a peace in
  conformity with the character and temperament of our
  Latin and Mediterranean race which I wish to exalt before
  you because it is the race which has given to the world,
  among thousands of others, Caesar, Dante, Michelangelo,
  and Napoleon; a race of creators and constructors, ancient
  and strong, determined and universal, which has given the
  keynote to the world three times in the course of the
  centuries.”
  -Speech in Florence, October 23, 1933

  “This is why the racial laws of the empire will be rigorously
  observed and that all who sin against them will be
  expelled, punished, imprisoned. Because for the empire to
  be preserved the natives must be clearly and forcefully
  aware of our superiority.”
  -Speech in Rome, October 25, 1938

  “Our rural policy follows this course…to preserve and pass
  on the intrinsic virtues of the Italian race…”
  -Speech at the Argentina Theatre in Rome, January 22,
  1939

  “Our capacity to recuperate in moral and material fields is
  really formidable and constitutes one of the peculiar
  characteristics of our race.”
  -Speech to the Blackshirts of Rome, February 23, 1941

 5. Kirjoitus fasistisen rotudoktriinin kehityksestä, “Mussolini e il razzismo //
  Il Meridiano d’Italia”, lyhennettynä:

  “To understand the importance of these statements one must
  remember the state of affairs concerning racism in Italy. Some
  months prior to this Mussolini thought it necessary to take a stance
  on the race problem and gain equal footing with the German ally in
  this field as well. The most immediate motive was the desire to
  energize the sense of race and racial dignity due to the presence of
  natives in the new Empire. The other reason was the antifascist
  stance of international judaism – foremost North-American.
  Political and spiritual racism must possess a “myth”, that is to
  say a power-idea, capable of crystallizing the energy of a given
  collective environment. This was precisely the idea of a superior race.
  It is well known that in this regard is has long since existed in the
  Aryan “myth”. Indeed, not just racists have admitted, that the
  ancient civilizations of India, Iran, Greece and Rome and then the
  German one as well, had been derived from a unified racial root or
  the original prehistoric superior race, called “Aryan” – in the same
  way as correlating languages, religions, concepts of rights and so on
  point to a common root. Naturally, German racism attempted to turn
  things pro domo sua [in defense of their own interests] believing the
  northern Germanic tribes to be direct descendants of the original
  pure “Aryan” race and placing the Nordic-Aryan idea at the heart of
  the political action and National-Socialism’s worldview. But such a
  monopolistic claim lacks any serious foundation. Using the same
  premise, I presented the roman-Aryan idea as the central reference
  point for fascist racism: it concerns forces that, having differentiated
  from the same Aryan root, molded the image of that original and
  courageous Rome.

 6. Roman-Aryan idea, parallel to the Nordic-Aryan
  idea, maintains its autonomy and its own dignity; it can guarantee
  both these things in our movement and remove any suspicions of it
  following national-socialist concepts. Still, it does not lose connection
  with them, but to the contrary, overcomes them in the name of
  connecting with values and style elements of a much greater and
  universal tradition
  Mussolini told me, that this part of my book intrigued him in
  particular. He had spoken before: “We dream of a Roman Italy”. Now
  an opportunity presented itself to specify this formula. To return the
  Roman-Aryan idea not just as a rhetorical and academic idea, but as
  a forming force, foremost as a view of life (“race of spirit”), then
  character and style of behavior (“race of soul”), and, finally, if
  possible, even as a new bodily, physical type (“race of body”), so that
  the outward appearance be a worthy representation of the internal
  race; and on the contrary, limit and correct the questionable
  elements of our people, speaking about “Mediterranean” mixing and
  “brotherhood of bastards” (Mussolini had already made such a
  comment, talking about the so called “latinhood”), in spiritual
  harmony with the legacy of the Holy Roman Empire – this was the
  maximum program of active racism, which Mussolini was ready to
  accept.”

  Fasistit katsoivat olevansa arjalaisia ja arjalaisuuden olevan tärkeä osa fasismia, vaikka käsitys esihistoriallisista heimoista saattoi erota. Mussolini katsoi juutalaisten jopa tuhonneen Roomalaisen imperiumin. Mussolini ei ollut Hitler mutta fasismin taustalla oli sama ymmärrys ikuisista luonnonlaeista, ja valtio pistettiin palvelemaan rodun ja kansan asiaa. Mussolini ei identifioitunut kansallissosialistiksi mutta oli kuitenkin hardcore antisemiitti ja rasisti ja pisti rotulait voimaan jotka ajoivat arjalaisuuden tärkeyttä ja hajottivat juutalaisten vallan.

  • Ei sillä ihan mielenkiintoista settiä heität mutta voisit olla copy pastettamatta koko kirjaa tänne KOMMENTIOSIOON. Viittauksia lähteisiin saa ja pitää aina käyttää, joten olisi suotavampaa laittaa joko linkki tai artikkelin nimi tänne ja jos haluat niin esim. sivunumero artikkelista niin jokainen jota kiinnostaa voi sen sieltä sitten katsastaa. Tällainen ylenpalttinen kommenttipalstan pommittaminen miljoonan sivun sitaateilla on turhaa ja saa osion tosi sekaiseksi.

   Keskiverto lukijaa kiinnostaa ehkä kuulla enemminkin sinun mielipiteesi ja mikään ei ole parempi tapa tappaa kiinnostus kommenttiasi kohtaan kuin tyrkyttämällä ensin kilometritolkulla, jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä.

   • Dumppasin pienen mallin Mussolinin rotua koskevista kirjoituksista mitkä todistavat että koko juttu on shaibaa, koska en oleta kenenkään uskovan minun sanaani KV:n kirjoittajia vastaan ilman todisteita. Tiivistin alla pointin, mutta tuossa nuo lyhentämättömänä ihan vain todisteeksi.

 7. Ei-valkoiset eivät saaneet koskea valkoisiin, roturutsausliitot olivat lailla kielletty kuten myös irtosuhteet (Tässä käytetään termiä madamato, en tiedä miten kääntyisi tarkalleen, tarkoittaa suhdetta Italialaisen miehen ja vaikka libyalaisen/etiopialaisen naisen kanssa), juutalaisilta vietiin italian kansalaisten oikeudet ja nämä erotettiin valtion viroista ja kirjat kiellettiin. Kirkolle asiaa perusteltiin että “hygeenisistä ja sosiaalisista syistä” sekaliitot oli kiellettävä, minkä lisäksi mulatit kärsisivät perustavanlaisesta “moraalisesta puutoksesta”. Libyalaiset saivat kymmenen vuoden tuomion mikäli koskivat valkoiseen naiseen. Väitös että rotu ei merkinnyt fasisteille mitään on järjetön eikä kukaan voi perustella sitä mitenkään. Italialaisten rodulliset asenteen ja lait kovenivat entisestään uuden Italian valtakunnan myötä libyalaisten ja etiopialaisten tultua italialaisten vallan alle.

  • Italian rotumanifesti julkaistiin vasta 1938. Tuo kuvasi hyvin fasismin joustavuutta, että malli haettiin liittoutumisen myötä Saksan kansallissosialisteilta.

   • Ei pidä paikkaansa, kuten yllä todettua oli rotu fasistien sydäntä lähellä jo ennen valtaannousua. Mussolini itsekin totesi eräälle rakastajalleen, näitä oli useita, että piti käsittämättömänä miten hänen voitiin sanoa matkivan Hitleriä vaikka oli ollut “rasisti jo vuosikymmeniä”.

    • Rasismi ja järjestelmällinen rotuun perustuva maailmankatsomus/politiikka ovat kaksi eri asiaa. Artikkelissa oli kyse jälkimmäisestä.

     • Ehkä nykyjään termit käsitetään noin, mutta luulisi että tuosta valtavasta lainausdumpista olisi jo saanut käsityksen että Mussolini oli todellakin rotutietoinen ja piti asiaa merkityksellisenä, ja asenteet ja lait todellakin vain kovenivat kun Italian valtakuntaan tuli ei-valkoisia.

     • >Fasismi sen sijaan mukautuu ympäristöön eikä sen rotuajattelu ole välttämättä biologista.

      Ei pidä paikkaansa, kts ”Mussolini e il razzismo //
      Il Meridiano d’Italia” lainaus ylempänä. Evolan rotukäsityksen mukaan ihmisellä oli fyysisen rodun lisäksi rotusielu, mutta koska sielu on rodun heijastus, niin nämä ovat käytännössä kaksi samaa asiaa. Kuitenkin jotkut ovat ymmärtäneet asian väärin että Evola olisi ollut joku rotusokea liberaalinationalisti joka piti ainoastaan “henkistä rotua” tärkeänä mikä on naurettava ajatus, hänhän teki innoissaan SS:nkin kanssa yhteistyötä.

      Minkä lisäksi jätän muutenkin Greg “Grindr” “GRIDS” Johnsonin jutut omaan arvoonsa.

     • Arvasin että linkki aiheuttaa näppylöitä mutta artikkelin on kirjoittanut Evola eikä Johnsson. Enkä ottanut lainkaan kantaa Evolaa vastaan vaan totesin, että myöskään Evolan mielestä fasisteilla ei ollut johdonmukaista rotukäsitystä. Tämä ei tarkoita etteivätkö fasistit olisi tehneet myös hyvää politiikkaa ja kannanottoja.

     • Evolan juttuhan on linjassa kaiken kanssa mitä olen sanonut täällä. Artikkelissa Evola toteaa enemmänkin että halusi intellektuellimman rotukäsityksen, koska piti pelkästään biologista rotukäsitystä liian simppelinä, ei siksi että hänellä olisi ollut jotain tätä vastaan, päinvastoin, voidaan jopa sanoa että hän halusi olla vielä “rasistisempi”, jopa enemmän kuin saksalaiset, ja tässä tulee kuvaan kolmitasoinen rotukäsitys joka käsitti sielun ja kehon josta jo puhuttiinkin.

     • Niin kirjoittaa. Ja kirjoittaa myös, ettei Mussolinin liikkeellä ollut yhtenäistä rotuideologiaa.

     • Evolan rotuteoria nimenomaan lisäsi biologiseen rotuoppiin. Se ei siis millään tavalla vähätellyt biologiaa vaan tiukensi entisestään rotuajattelua.

      Genetics —> Epigenetics (epi = päällä, genetics = genetiikan)

      Ei geenejä = ei henkistä rotua
      Tietyt geenit = mahdollisuus henkiseen rotuun

      Evolan rotuteoria on siis biologinen + enemmän. Myös NS:ään kuuluu henkisen rodun käsite. Esim NSDAP #24: “It combats the Jewish-materialistic spirit within and around us–”

      WITHIN US = Henkinen rotu, eli vaikka henkilö on arjalaista verta niin se ei riitä.

    • Mitä väliä sillä on, vaikka Mussolini olisikin ollut “rasisti”? (Kuka edes kutsuu itseään rasistiksi?)

     Jos käytäntö ei vastaa puheita, on aatee yhtä tyhjän kanssa. Kansallissosialismissa on aina ollut selkeät linjat tietyistä asioista, fasismissa ei.

     • “Jos käytäntö ei vastaa puheita, on aatee yhtä tyhjän kanssa.”

      Tämä. Mussolinin tekemiset osoittavat, että häntä ei aidosti kiinnostanut juutalaiset joten toisin väittäminen on turhaa.

   • MM:llä on selkeästi tässä jokin oma lehmä ojassa. Mussua ei pahemmin juutalaiset kiinnostanut ennen Hitlerin painostusta. Ja olihan hänen rakastajatar myös juutalainen.

    • Paitsi että Mussolini tuomitsi julkisesti juutalaiset kauan ennen Hitleriä. Roturutsa ei tietenkään ole koskaan hyväksyttävää, mutta Mussolini iski jutkun sosialistiaikoinaan, mikä ei tietenkään anna tätä anteeksi, mutta ei tosiaan mennyt Rooman marssin jälkeen nappaamaan synagoogasta rakastajaa jollaisen kuvan artikkelista kenties saa. Kyseinen jutku lähti myös karkuun Italiasta kuten mainittua yllä. Toistan vielä että roturutsa ei ole koskaan sallittavaa, mutta kenties täälläkin on ihmisiä jotka ovat joskus tehneet jotain vastaavaa kiellettyä ennen kansallissosialismiin kääntymistään. Kristallipallo kun uupuu.

    • Lisättäköön tähän sitaatti Adolf Hitleriltä Taistelustani:

     “I conceived the profoundest admiration for the great man south of the Alps, who, full of ardent love for his people, made no pacts with the enemies of Italy, but strove for their annihilation by all ways and means. What will rank Mussolini among the great men of this earth is his determination not to share Italy with the Marxists, but to destroy
     internationalism and save the fatherland from it.

     How miserable and dwarfish our German would-be statesmen seem by comparison, and how one gags with disgust when these nonentities, with boorish arrogance, dare to criticize this man who is a thousand times greater than they; and how painful it is to think that this is happening in a land which barely half a century ago could call a Bismarck its leader.”

     Ei tuntunut fuhrer pitävän Il Ducea minään Benito Mandelana.

 8. “Ja siten on naurettavaa, että jotkut organisaatiot nykyään kutsuvat itseään ”antifasistisiksi”, kun itse asiassa ne kampanjoivat rotuajattelua vastaan alkuperäisten fasistien tavoin.”

  Yksi tyhmimmistä toteamuksista mitä ikinä lukenut ja täyttä valhetta myös. Tästä tulee ihan mieleen cuckservatiivien mm. “antifasistit on ihan niinku fasisteja” jutut mieleen.

 9. Ja vielä viimeisenä toteamuksena kaikki artikkelissa mainitut juutalaiset pakenivat Italiasta tai teloitettiin Mussolinin valtaannousun jälkeen.

  • Niin meinaat että Alberto de Stefanin nimittäminen valtiovarainministeriksi oli yhtä kuin teloittaminen/karkottaminen?

 10. Koskien Alberto de Stefania, mikäänhän ei estä juutalaisen palkkaamista johonkin tehtävään jos se siihen hyvin sopii. Ei ole olemassa mitään “tekopyhyyttä”, vaan fasistinen valtio tekee niin kuin se tahtoo tehdä. Jos juutalaisten toimintaa kielletään maassa ja niitä vastaan säädetään lakeja, mutta yksi juutalainen on vaikka valtiovarainministerinä tai hiukkasfyysikkona niin asiassa ei ole mitään ristiriitaa. Niin tehdään kuin halutaan tehdä.

  Ei kannata luoda esteitä joita ei oikeasti ole olemassa. Jos halutaan häätää juutalaiset pois ja kutsua yksi juutalainen niin sitten niin tehdään. Eläköön Tahto!

  • Talousministeriö olisi kyllä viimeinen paikka johon nimittäisin muukalaisia. Historia opettaa.

  • Juutalaista ei saisi palkata edes periaatteesta mutta tämä pistettiin juoksemaan kahden vuoden jälkeen ja syystäkin.

   • Eikö tuo soutaminen ja huopaaminen kerro jotain hallituksen arvomaailman (kauniisti sanottuna) joustavuudesta?

    • En itse missään nimessä hyväksy juutalaisten pistämistä mihinkään valtionvirkoihin, ja siitä että Mussolini piti yhden juutalaisen virassaan valtaan noustuaan, vaikkakin lyhyen hetken, on tuomittavaa, mutta verrattuna siihen miten Mussolini taisteli juutalaisuutta vastaan on se täydellisen mitätön asia. En nyt halua nostaa Valtakunnan “kunnia arjalaisia” esille, mutta olihan noita. Kuitenkin nyrkkisääntönä juutalaisuutta ei tule suvaita mitenkään ja missään muodossa.

     • Minusta artikkelissa tehtiin selväksi, että Mussolinissa oli valtavasti hyvää. Selkeää ideologista ohjelmaa hän ei kuitenkaan Hitlerin tavoin tarjonnut rotutietoisille antisionisteille.

     • Minusta artikkelissa kiellettiin että Mussolini olisi nähnyt ollenkaan rotua tai juutalaisuutta mikä on puhdas valhe ja suuri loukkaus, sillä rotu on aatteemme tärkein osa ja perusta. Ja artikkelissa verrataan antifasisteja fasisteihin mikä on vielä suurempaa idiotismia. Kts ylempänä Mussolinin lainas jo vuodelta 1919 juutalaisesta kansainvälisestä vallasta. ”Mussolini e il razzismo //Il Meridiano d’Italia” sektiossa käsitellään juuri Mussolini halua valmistaa rotuohjelma Italiaan jossa käsiteltiin juutalaisuutta ja Italian arjalaisuutta.

  • Samasta syystä kuin virkaan ei nimitetä somalia vaikka olisi maailman fiksuin niin ei nimitetä juutalaistakaan. Hyvin simppeliä.

 11. “Useimmat kansallissosialistiset johtajista näkivät uskonnon olevan yksityisasia, johon valtion ei pitäisi puuttua.”
  -Eikös kansallissosialistisessa Saksassa nähty kristinusko juutalaisuuden jatkeena ja tämän vuoksi esim. joulun vietto lopetettiin 1937? Tarkoitus oli ymmärtääkseni siirtyä takaisin germaanisiin muinaisuskoihin ajan myötä.

  • Esimerkiksi Table Talkissa tuodaan hyvin esille kansallissosialistien johdon negatiivinen suhtautuminen kirkkoon, mutta pragmaattisista ja propagandistisista syistä aivan avoimen (((kristinuskon))) vastustaminen sodan aikana olisi ollut huono liike ja aiheuttanut turhaan eripuraa kansassa. Minkä lisäksi kristinuskoa voitiin käyttää mobilisoimaan ateistista bolshevismia vastaan. Varmaa tosin on että jos Hitler olisi voittanut olisi kristitty kirkko kokenut valtavan vallanmenetyksen. Epäilen olisiko siirrytty suoranaiseen germaaniseen pakanuuteen mutta varmasti johonkin parempaan.

   “Whether it is the Old Testament or the New, or simply the sayings of Jesus
   according to Houston Stewart Chamberlain, it is all the same Jewish swindle. It
   will not make us free. A German Church, a German Christianity, is a distortion.
   One is either a German or a Christian. You cannot be both. You can throw the
   epileptic Paul out of Christianity— others have done so before us. You can make
   Christ into a noble human being, and deny his divinity and his role as a saviour. People have been doing it for centuries. I believe there are such Christians today in England and America— Unitarians, they call themselves, or something like that. It is no use. You cannot get rid of the mentality behind it. We do not want people to keep one eye on life in the hereafter. We need free men, who feel and know that God is in themselves.” – Adolf Hitler Hermann Rauschningille, kuten siteerattu Gold in the Furnacessa.

     • Soveltuvin osin fasismi voisi olla Suomelle hyväksi. Semmoinen lapualaisuus. Juutalaisongelmaa meillä ei ole. Suomenjuutalainenkin voi olla isänmaallinen ihminen!

    • Minusta kristinuskosta käsin ei saisi puuttua politiikkaan eikä politiikasta/aatteista käsin kristinuskoon.Kummallakin vaikuttamisen tavalla tapahtuu helposti ylilyöntisyyttä.Kansallissosialismi ei pelasta yhtään sielua. Kristinusko ei pelasta valtioita. Uskonnon idea on uskoakseni siinä, että Jumala ja ihminen solmivat sisäisen suhteen.

 12. Minäkään en kristittynä voi hyväksyä natsiaatetta.Mutta en hyväksy myöskään nyky-yhteiskuntien mielipuolisuutta joita poliitikot ajavat nwo.n agendassa.Ne eliittijäsenet jotka olivat vallassa jo ensimmäisen-ja toisen maailmansodan aikoihin,vetävät rikoksiaan täysin avoimesti tämän ajan suomessakin,onhan Sauli Niinistö heidän miehiään…Uusi kurjalisto miserables henkeen on syntynyt tähänkin maahan,vieläpä rauhan aikana.Kansallissosialismi syntyi vastavoimana Neuvostoliiton rikoksiin ja sen uhkiin.Mm .ukrainan holodomor 1932-33,edesauttoi Hitlerin valtaanpääsyn.Mutta hänkin oli pelkkä marionetti niissä saatanallisissa kuvioissa joissa ihmiskuntaa on pyöritetty satoja,tuhansia vuosia.Ne samat vallanpitäjät sukuineen vetävät tätäkin näytöstä jossa syyttömille ihmisille lyödään leimat,hetä vainotaan tapetaan,ja samanaikaisesti nämä tyrannit jälleen kerran,uusille sukupolville näyttäytyvät hyväntekijöinä.Euroopassa vieläkin samat suvut jotka ovat ryöstäneet koko maailman,medioissaan valehtevat.mutta samanaikaisesti käynnissä on sota,jollaista ei maailmassa koskaan ennen ole ollut.Teknologia tekee mahdolliseksi heidän suunnitelmat.Mutta tämän hetken poliitikot myös suomessa tietävät mikä on meneillään.Sauli Niinistö toi tuliaisena Obama vierailulta lelut ‘joita ovat ns. testailleet syyttömiin ihmisiin.Puolustusvoimat suomessakin on perehdytetty keinoihin jotka eivät kuulu mihinkään valtioon joka kunnioittaa ihmisoikeuksia.Kehotan lukemaan mm.hidden evil,911 nwo jne…siten alkaa hahmottua kokonaiskuva tästä lopunajan maailmanlaajuisesta petoksesta.Kehotan ihmisiä uskomaan Kristukseen.Muut maailman kuninkaat ovat varkaita ja murhaajia.

  • Kansallissosialismi on Suomen ja Euroopan ainoa pelastus. Ihan hyvin voi olla kristitty ja kansallissosialisti. 🙂

 13. Miten määritellään, kuka on “oikeaa rotua”? Ihonväri nyt on se helpoin äkkiä mieleen tuleva asia – no, miten sitten esim. albiinoneekerit – ovathan hekin valkoihoisia? Kasvonpiirteetkö määritelevät oikean rodun – pitäisikö näyttelijätär Armi Toivanen karkoittaa maastamme pois, koska hänellä on neekerimallinen leveä nenä?

   • Noin 9999 tapauksessa kymmenestä tuhannesta ei tarvita edes DNA:ta.
    Suomalaisia kansanvihollisia on karkoitettava maasta pois ei nenien, vaan heidän tuholaistoiminnan perusteella.

Comments are closed.