Koti Artikkelit Maailmankatsomus Mitä kansallissosialismi on?

Mitä kansallissosialismi on?

15

Kansallissosialismin ymmärtämiseksi meidän on ymmärrettävä, että sen aatteelliset juuret juontuvat paljon politiikkaa pidemmälle. Kansallissosialismi on maailmankuva ja elämäntapa.

AK_mitaonks

Kansallissosialismi tarkoittaa ajattelutavan muutosta; liberaalista, porvarisoituneesta ja konformistisesta ajattelutavasta paluuta siihen, jolla on todellista merkitystä. Esimerkkinä voi käyttää perinteistä eurooppalaista arvopohjaa, josta moderni maailma on vieroittanut monet kansat. Euroopan henkinen selkäranka on murrettu, ja meidät on opetettu halveksumaan arvoista tärkeimpiä, kuten perhettä ja kansaa.

Kansallissosialisti hylkää liberaalin ajatusmallin hedonismintäytteisestä elämästä, kuten hän hylkää luokkaristiriidat kansan yhdistämisen edessä.

Kansallissosialismin kivijalkana on rotu. Kuten historiakin jo näyttää, on yhteiskunnan kantavana voimana ollut yllättävän usein sen yhtenäinen verilinja. Rotua on pyrittävä kehittämään jatkuvasti, ja siksi kansallissosialismi hylkääkin liberaalin tasa-arvoisuuden ajatuksen. Kansallissosialismi pyrkii yhteisöön, jossa vahvat ja viisaat kehotetaan yhteiskunnassa etenemisen lisäksi tekemään jälkikasvua sen sijaan, että nämä yksilöt ajavat itsensä loppuun työurallaan ja jättävät suvun jatkamisen kokonaan pois. Historia on suosinut aina yhteiskuntaa, joka ei taannu vaan jatkuvasti kehittyy. Kuten ideologian on kehityttävä ajan hermolla pysyäkseen, on rodun kehityttävä jatkuvasti kansan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

Nykyinen yhteiskuntamalli ei kuitenkaan palvele kansan vaan globaalin eliitin etua, joten kansallissosialistin on vastustettava tätä järjestelmää. Eliitti tulee kuitenkin pitämään vallasta kiinni, ja siksi vallankumouksellisuus on ainoa ratkaisu kuin myös uuden rodulle perustuvan järjestyksen luominen. Vallankumous voi tapahtua vain ulkoparlamentaarisen vaikuttamisen keinoin. Siksi myös Vastarintaliike toimii kaduilla luoden pohjaa liikkeelle, joka pystyy saamaan kansan tuen puolelleen ja joka voi lopulta kaataa rappeutuvan, materialistisen kapitalismin.

Taloudellisesti kansallissosialismi on ainut oikea oppositio. Marxilaiset sosialistit ovat useasti vaatineet kapitalistien päitä vadille, mutta he eivät ole ikinä kyseenalaistaneet ongelman ydintä, pankkiireita. Siinä, missä kapitalismi ja vasemmistolaiset riitelevät siitä, mistä leikataan lisääntyvän valtionvelan vaikutusten pienentämiseksi, haluaa kansallissosialismi kitkeä koko ongelman pois, kansallistaa pankit ja näin valjastaa rahan palvelemaan kansaa eikä kapitalistisen mallin mukaan päinvastoin. Täystyöllisyyttä pystyttäisiin tavoittelemaan tuottamalla hyödykkeistä niin paljon omassa maassamme kuin mahdollista sekä tuomalla ulkomailta vain ne raaka-aineet, joita emme itse saa. Näin lähestyisimme autarkiaa ja pysyisimme mahdollisten globaalien kriisien ulkopuolella.

Emme voi myöskään olettaa, että kansallissosialismi korostaisi tiettyä yhteiskuntaluokkaa kuten työväenluokkaa, koska tämä johtaisi lopulta kansan luokkajakaumiin. Vaikka sosialismista tulee monelle mieleen työväen edun ajaminen, on kansallissosialismin sosialismi nimensä mukaista kansan sosialismia. Se ei ole punaista eikä marxilaista vaan pikemminkin yksilön kykyjä kunnioittavaa, jokaiselle työn ja toimeentulon turvaavaa sosialismia, joka pohjautuu ennemmin oikeudenmukaisuudelle kuin sokealle tasa-arvolle, joka tylpistää yhteiskunnan keihäänkärkiyksilöt ja taannuttaa lopulta kehityksen.

Kansallissosialismiin kietoutuu myös tiukasti ajatus luonnon ja eläinkunnan arvostamisesta. Suurlihantuottamot, jossa eläimiä kohdellaan täysin ilman minkäänlaista arvostusta, ovat epäeettisiä. On panostettava luomutiloihin, joissa eläimiä kohdellaan asianmukaisella tavalla ja ilman kärsimystä ja joissa niille annetaan elämisen arvoinen elämä. Eläintä ei saa nähdä pelkästään hyödykkeenä vaan elävänä ja tuntevana olentona, joka ei ansaitse turhaa kärsimystä vain ihmisen edun takia. Täten myös turkistarhaamot on kiellettävä epäeettisinä laitoksina.

Lopuksi voimme sanoa, että kansallissosialismi on myös luonnon filosofia. Se korostaa luonnonlakeja, suojellakseen kuitenkin heikompia, jos siihen on tarvis. Kansallissosialismi painottaa vahvuutta ja viisautta kuuluisuuden sijaan. Se korostaa terveitä roolimalleja ja kansallista yhtenäisyyttä sirpaleisen kulttuurin ja individualismin sijasta, ja mikä tärkeintä, se korostaa rotua keinotekoisen pääoman sijaan!

 

Vieraileva kirjoittaja

15 KOMMENTIT

 1. Pähkinän kuoressa kaikki oleellinen valkoisen rodun edustajalle. Etenkin viimeinen kappale, jossa käsitellään suhtautumista luonnonlakeihin, pidän tärkeänä asiana. Jo pelkästään tämän asian takia valkoisen Euroopan pitäisi heivata vittuun kaikenlaiset seemiläisperäiset uskonnot, ideologiat yms. Esim. kristinusko ei ole pohjoista alkuperää, ählämeistä ja juutalaisuudesta puhumattakaan.

  Hail Wotan!!!

  • Juutalaiset eivät ole seemiläisiä, vaan niitä olemme me valkoiset eurooppalaiset, Nooan valkoisen pojan Seemin jälkeläiset.

   Oikeislaitoksemme perustuu Vanhan testamentin 10 käskyyn. Ja käsittääkseni kansallissosialistisen Saksan arvot nojasivat vahvasti myös AITOON kristilliseen etiikkaan.

   2020 hinttikirkkoineen ynnä “pakolaisten” hyysämisineen onkin sitten aivan eri asia. Kaikissa Suomen kirkoissa ja (synagogissa) rikotaan kilpaa Kymmentä käskyä, eikä noudateta Raamatun oppeja lain. Siihen syyllistyy niin katoliset, ev. lutit, ortodoksit jne.

 2. Mietin vaan, asiaan kyllä liittyen, etten pitkään aikaan päässyt tänne näille sivuille. Se oli kerta kaikkiaan estetty!(=?!)
  Oletteko muut huomanneet tämmöistä tapahtuneen?

  Magneettimediaan, Rähmikseen, MV:hen ym. isänmaallisille sivustoille pääsi kyllä, muttei tänne! Osaisiko joku vastata? Oliko joku suvakkihyökkäys käynnissä, taas?!

  Nytkin pääsin tänne MV:n keskustelufoorumilla olleesta linkistä. Pitkästä aikaa! (Voi olla tietysti oma mokakin, tarkistin selaimen asetukset, jouduttuani luopumaan toimimattomasta Google Chromesta…)

  Taistelumieltä, toverit!
  Asiamme on yhteinen: Rakas Isänmaamme Suomi!

 3. Ööh… tämähän on ihan puppua. Eipä ole missään tullut vastaan sitä, että “Kansallissosialismi on maailmankuva ja elämäntapa”. Kansallissosialismi syntyi 1930-luvun saksassa ja siihen on vaikuttanut pitkälti erilaisten saksalaisfilosofien töistä tehdyt tulkinnat (mm. Nietzsche – vaikka tuokin yhteys on aika monimutkainen).

  Osuus luonnonlaista ja filosofiasta on lienee läpällä kirjoitettu tai pohjaa pop-kulttuuriin – saksan johto 30-luvulla varmasti sai inspiraatiota Wotanista ja se tuntui jotenkin aidommalta, mutta ei noilla pakanauskonnoilla ole mitään tekemistä kansallissosialismin kanssa.

  • Kansallissosialismi syntyi sodanaikana 1918 ja kuoli 1933.

  • Ja Kirjassaan Mein Kampf, osa 2 Kansallissosialistinen liike, Hitler painottaa asiaa, Kansallissosialismi ei ole puolue, ei tule koskaan jakamaan näkemystään vallassa olevien puolueiden kanssa, kansallissosialismi on maailmankatsomus ja sellaisenaan sen tulee syrjäyttää kaikki jo olevat ja tulevat demokraattiset puolueet. (Omin sanoin sanottuna) Kannattaa lukasta, saa vähän käsitystä että mitä se oikeesti on.)

  • …että kansallissosialismi ei ole vallitsevana ideologiana.

  • Loistavat perustelut siinä kommentoijalla. Menetin juuri uskoni kansallissosialismin oikeamielisyyteen. Kiitos, että valaisit minulle tien.

 4. On erittäin suuri este esimerkiksi eläinsuojelulle, ettei esim. fb:n ja twitteriin (nyt kai myöskään VK:n) saa laittaa mitään kansallissosialistisista kirjoituksista lainattuakaan bännin pelossa. Siksi eläinsuojelusta samoin ajattelevat irrottautuvat julkisesti kokonaan kansallisosialismista ja jopa näkyvästi kannattavat halal- ja kosherlihan terastusta = niitä harjoittavien uskontojen edustajia, niitä typeriä LOLdierseja ja HLBTSM…-prideä.

  • Halal ja kosher (sama asia, aivan kuten jutkut ja arabitkin) tulisi kieltää välittömästi lailla.

Comments are closed.