Koti Artikkelit Miksi pankkeja vihataan

Miksi pankkeja vihataan

0

“Miksi pankkeja vihataan” -artikkelisarja osoittaa, kuinka Suomen poliittinen kohtalo riippuu pankkisektorin sekä aidon talouden välisen taistelun lopputulemasta. Pankit ja suursijoittajat ovat kuluneina vuosikymmeninä ottaneet länsimaiset yhteiskunnat panttivangeikseen, mikä on aikamme polttavimpien taloudellisten ja yhteiskunnallisten tautien juurisyy. Ilman pankkitoiminnan kansallistamista ja ulkomaalaisen likaisen rahan häätämistä Suomi ei voi olla itsenäinen.

pankkiirit
Kansallissosialismi on taistelua kansainvälisiä pankkiireja vastaan.

Artikkelisarja on jaettu kuuteen osaan, joista viimeisessä esitellään myös moderni kansallissosialistinen vaihtoehtoinen talousuudistusohjelma. Kyseessä on toisen maailmansodan jälkeen tiettävästi ensimmäinen kokonaisvaltainen suomalainen selvitys kansallissosialistisesta talousajattelusta.

Lue artikkeli klikkaamalla osan otsikkoa! Osien teemat jakautuvat seuraavasti:

Osa 1: Kriisejä ja korko-orjuutta

Velanottoon perustuva talousjärjestelmä ja globaalit rahoituskriisit ovat ajaneet Suomen loputtomalta vaikuttavaan taantumaan. Todellinen vastakkainasettelu ei ole ”yrittäjät vastaan työntekijät”, vaan ”reaalitalous vastaan finanssitalous”. Ihmiskunnan historiassa vain sodat, vallankumoukset, valtioiden kaatuminen sekä kulkutautien kaltaiset katastrofit ovat tasoittaneet merkittävästi yhteiskunnallisia varallisuuseroja. Taloudellista oikeudenmukaisuutta ei ole koskaan saavutettu ”demokraattisella” politiikalla.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-1-kriiseja-ja-korko-orjuutta/

Osa 2: Kun pörssihai raateli teollisuusmiehen

Finanssitalous ei luo uutta vaurautta eikä työpaikkoja vaan keskittyy imemään varallisuutta aidoilta yrityksiltä ja työntekijöiltä. Finanssitalouden eli pankkien ja rahastojen voittokulku on merkinnyt sitä, että suurimmat taloudelliset voitot tehdään sisäpiirikaupoilla ja epärehellisellä keinottelulla. Lisäksi keinotteluun perustuva rahajärjestelmä on tehnyt länsimaisista talouksista äärimmäisen hauraita sekä haavoittuvaisia korruptiolle ja kriiseille.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-2-kun-porssihai-raateli-teollisuusmiehen/

Osa 3: Pankki- ja juutalaisvastaisuuden historia

Markkinavoimat eivät ole kasvottomia, vaan taloutta hallitsevan eliitin jäsenet voidaan tunnistaa usein hyvin helposti. Kautta historian varallisuus on jakautunut etnisiä linjoja noudattaen, ja usein rotujen väliset konfliktit ovat liittyneet taisteluun resursseista. Erityisen mielenkiintoinen ryhmä ovat juutalaiset, jotka ovat vastuussa muun muassa länsimaisen keskuspankkijärjestelmän, globaalin vapaakauppa-ajattelun, Maailmanpankin, Kansainvälisen valuuttarahaston, velkarahoitteisten yrityskaappausten, pankkimaailman ”Too Big to Fail” -mallin sekä EU:n tärkeimpien finanssilobbausjärjestöjen synnystä. Lukijan tehtäväksi jää tulkita, onko juutalaisten vaikutus länsimaiseen talouteen ja politiikkaan kokonaisuutena myönteistä vai kielteistä.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-3-pankki-ja-juutalaisvastaisuuden-historia/

Osa 4: Ylikansalliset monopolit vastaan paikallistalous

Talouden globalisaatio on johtanut yksityisten monopolien voittokulkuun, mikä on puolestaan merkinnyt omaisuuden keskittymistä pienen huippurikkaan eliitin käsiin. Mikäli valtio ei suojele kotimaisia markkinoita ulkomaalaisilta jättiläiskorporaatioilta, menettää kansakunta lopulta poliittisen itsenäisyytensä. Länsimaiset keskuspankit ovat olleet avainroolissa ylikansallisten yksityisten monopolien vahvistamisessa.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-4-ylikansalliset-monopolit-vastaan-paikallistalous/

Osa 5: Sodat, rikokset, veroparatiisit

Rikollisuus on nopeimpia keinoja rikastua. Mikäli talousrikollisella on vaikutusvaltaisia poliittisia liittolaisia, ovat hänen kiinnijäämisriskinsä olemattoman pienet. Rikollisuus ei ole talouspolitiikan kannalta vähäpätöinen kuriositeetti, sillä edellisen finanssikriisin yhteydessä pankkijärjestelmämme pysyi pystyssä ainoastaan laittoman huumerahan ansiosta. Huumekartellit, mafiaryhmät ja muu järjestäytynyt rikollisuus kytkeytyvät länsimaiden ”lailliseen” talouteen erottamattomasti veroparatiisijärjestelmän kautta. Samalla kun finanssieliitti katsoo mafiatoimintaa sormiensa läpi, hyökkäävät pääomapiirit armottomasti taloudellista oikeudenmukaisuutta vaativia itsenäisyysliikkeitä vastaan.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-5-sodat-rikokset-veroparatiisit/

Osa 6: Globaalista korko-orjuudesta itsenäisyyteen

Länsimaat ovat luovuttaneet rahanluontioikeuden yksityisille pankeille, mikä on johtanut siihen, että valtioista on tullut julkisen velanoton myötä pankkien orjia. Globalisaation vuoksi valtiot palvelevat ulkomaalaisia rahanlainaajia. Kansainvälinen valtionvelkajärjestelmä merkitsee sitä, ettei yksikään eurooppalainen valtio ole aidosti itsenäinen. Valtio voi lunastaa itsenäisyyden kansallistamalla rahanluontijärjestelmänsä sekä suojautumalla ulkomaalaiselta riistopääomalta.

Lue koko artikkeli: https://www.vastarinta.com/miksi-pankkeja-vihataan-osa-6-globaalista-korko-orjuudesta-itsenaisyyteen/