Koti Artikkelit Matkalla kohti vallankumousta!

Matkalla kohti vallankumousta!

55

Pohjoismaisessa Vastarintaliikkeessä tapahtuu juuri nyt paljon. Ei mene viikkoakaan, kun valtavirran media ympäri Pohjolaa kauhistelee ja päivittelee “vaarallisia aktiviteettejamme”. Hetken aikaa sitten SVT:n agendana oli näyttää pitkä lähetys siitä, kuinka vaarallinen liike demokraattiselle yhteiskunnalle on. Lähetykseen ei tietenkään ollut kutsuttu kohteena olevan järjestön edustajaa vastaamaan väitteisiin.

Olen hyvin ylpeä saadessani olla osa liikettä. En ensi sijassa siksi, että meidät nähdään vaarallisina, vaan siksi, että meidät on alettu myös valtavirrassa ottaa vakavasti, varteenotettavana poliittisena tahona. Valtaapitävät eivät enää näe meitä muutamana ekstremistinä, jotka voi vain sivuuttaa. Sen sijaan he näkevät meidät nyt peloissaan järjestönä, joka kasvaa määrätietoisesti ja ylpeänä.

On kuitenkin olemassa myös se joukko ihmisiä, joka suhtautuu epäillen ajatukseen, että Vastarintaliike olisi joskus vallankahvassa. On totta, ettemme ole joukkoliike vielä tänään, mutta olemme varmoja siitä, että tulemme vielä sitä olemaan. Vastarintaliikkeen ydin on luja ja yhteenhitsautunut ryhmä, joka jakaa käsityksen radikaalin yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyydestä. Tahdomme kitkeä pakotetun joukkomaahanmuuton, globalisaation ja sionismin turvataksemme kansamme ja rotumme tulevaisuuden. Haluamme radikaalin muutoksen kohti yhteiskuntaa, jossa ihmisen ja luonnon arvoa mitataan veressä, ei rahassa. Yhä enemmän ihmisiä tämän ytimen ulkopuolelta virtaa hiljaisesti tukemaan taisteluamme.

Jotta ymmärtäisi, että voitto todella on mahdollinen, on opiskeltava sitä, kuinka kansallissosialismi organisoitiin, kuinka se kasvoi ja kuinka se pääsi valtaan Saksassa 1920-, 1930- ja 1940-luvulla. Vaikka nykypäivän tilanne eroaa monessa suhteessa tuon ajan tilanteesta, on tämä loistava esimerkki siitä, että meidän on mahdollista voittaa.

Myös saksalainen kansallissosialismi alkoi pienestä muutamien ihmisten kokoisesta liikkeestä, joka halusi saada maassa aikaan läpikotaisen yhteiskunnallisen muutoksen. Monet nauroivat tälle liikkeelle tuolloin – pienelle ryhmälle, joka mahtui kokoontumaan yhteen huoneeseen Münchenissä. Tämä ryhmä perusti Saksan työväenpuolueen ja valitsi vuonna 1919 hallitukseensa jäsenen numero seitsemän, Adolf Hitlerin. Eihän tällainen joukko koskaan voisi päästä hallitsemaan suurta eurooppalaista valtiota?

Tämä liike kasvoi ennen kaikkea vahvan johtajuuden, kurinalaisuuden ja fanaattisen määrätietoisuuden ansiosta. Päämäärä oli selvä: Saksa oli jälleen yhtenäistettävä ja rakennettava uudelleen aivan uudenlaiselle pohjalle. Tavoitteeseen oli kuitenkin pyrittävä askel askeleelta. Kuten todettua, moni asia oli silloin toisin kuin nyt; tuolloin ei ollut käytettävissä aikamme informaatioteknologiaa, ei Internetiä, ei TV:tä. Jotta suuret ihmismassat tavoittivat liikkeen sanoman, oli siis ennen kaikkea jalkauduttava ihmisten keskuuteen, pidettävä puheita ja propagoitava. 1920-luvun aktivistit levittivät myös ahkerasti julisteita kaikkialle ihmisten nähtäville; tämä on tänä päivänäkin tehokasta.

1920-luvulla ihmiset elivät köyhyydessä, inflaatio ja työttömyysluvut olivat valtavia ja yhteiskunta äärimmäisen brutaali. Tämän vuoksi tuon ajan kansallissosialistien oli perustettava aktivistien armeija eli niin kutsutut iskujoukot. Nämä joukot puolustivat puolueen edustajia yleisötapahtumissa poliittisten vastustajien, ennen kaikkea kommunistien, väkivallalta. Kansallissosialistinen puolue kiellettiin kahteenkin otteeseen, mutta puolue palasi aina takaisin, nimi vain hieman muutettuna. Näistä viimeisin nimenmuokkaus oli Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Edes kiellot eivät estäneet liikkeen vahvaa kasvua. Monet liikkeen johtajista vangittiin, näiden joukossa Hitler, mutta tämäkään ei estänyt heitä tavoittelemasta voittoa.

Vuonna 1928 kansallissosialistinen puolue sai 12 edustajaa Saksan valtiopäiville vaalien kautta. Tämä edustus oli lukumäärältään pieni, mutta on otettava huomioon, että aiemmin liike oli ollut vain katujen taistelujärjestö ja nyt sitä tuettiin jo melko laajalti kansan keskuudessa. Vuoden 1930 vaaleissa puolue sai jo 107 paikkaa valtiopäiville, ja siitä tuli jopa toiseksi suurin puolue. Hermann Göring kirjoitti seuraavasti tuosta hetkestä:

“Maailma pidätti henkeään ja kuunteli jännittyneenä. Nyt myös muut kansat kuin saksalaiset alkoivat ottaa uuden liikkeen vakavasti. Enää he eivät voineet puhua lahkosta eivätkä kutsua meitä lahkolaisiksi tai fanaatikoiksi ja näin sivuuttaa meidät kokonaan. Kuitenkin koska olemme vilpittömiä, olemme fanaatikkoja. Mitään suurempaa ei voi saavuttaa ilman fanatismia.”

Lopulta suuri hetki oli käsillä – 30. tammikuuta 1933 Adolf Hitler nimitettiin Saksan valtakunnankansleriksi. Vallankumous oli totisinta totta! Kova työ ja yhteiskunnalliset olosuhteet mahdollistivat pienen taistelevan ryhmän kasvun kansanliikkeeksi ja pääsyn valtaan 14 vuodessa. Tämä on todiste siitä, että kaikki on mahdollista. Kansallissosialistit olivat noiden lukuisten vuosien aikana määrätietoisesti rakentaneet järjestöään valmistautuakseen nousemaan valtaan ja hallitsemaan oikean hetken koittaessa. Hitler puhui Münchenissä seuraavasti vuonna 1936:

“Ymmärsimme, ettei riitä vain kumota vanhaa valtiota, vaan että uutta on rakennettava jo etukäteen ja että sen on oltava käytännössä valmista. […] Jäljelle tehtäväksi jäi vielä vanhan valtion viimeisten jäännösten tuhoaminen vain muutamassa tunnissa.” (Bullock 1952: 118).

Ensimmäinen asia, josta kansallissosialistien oli valtaan noustuaan huolehdittava, oli vihollistensa kohtalo. Ensin kommunistit, nuo maanpetturit, jotka olivat tehneet töitä Saksan tuhoamiseksi ja sen muuttamiseksi neuvostotasavallaksi. Nuo, jotka yrittivät murhien, terrorin ja kansainvälisen luokkataistelun keinoin repiä saksalaisen kansanyhteisyyden hajalle. Kommunistien johtajisto, josta merkittävä osa oli juutalaisia, tuomittiin rikoksistaan ja heitä rangaistiin niistä.

Sitten olivat vuorossa sosiaalidemokraatit, jotka olivat puukottaneet Saksaa selkään ja pettäneet sen ensimmäisen maailmansodan lopussa tekemällä yhteistyötä sodan vastapuolen kanssa taistelevien oman maan joukkojen selän takana. Tämän myötä nuo usein juutalaiset sosiaalidemokraattijohtajat saivat Saksassa ennen kansallissosialistien voittoa paljon valtaa. Tämän vallan sosiaalidemokraatit käyttivät taisteluun kaikkia isänmaallisuuden ja kansallistunteen muotoja vastaan. He työskentelivät “kansainvälisen solidaarisuuden” ja luokkataistelun eteen – luokkataistelun, jossa pyrittiin siihen, että ihmiset tuntisivat yhteenkuuluvuutta vain oman yhteiskuntaluokkansa sisällä koko kansansa sijasta. Saksalainen työmies pyrittiin asettamaan saksalaista porvaria vastaan ja niin edelleen. Sosiaalidemokraattijohtajat tuomittiin, ja heitä rangaistiin samalla tavalla.

Kolmas ryhmä, joka oli vakava uhka kansallissosialistiselle valtiolle, olivat useat kansainväliset juutalaisjärjestöt, jotka olivat avoimesti osoittaneet vastustavansa Saksaa. Heidän valtansa oli rajatonta; he omistivat ja kontrolloivat tiedotusvälineitä, viihdeteollisuutta ja antikulttuuria aivan kuten tänäkin päivänä. He omistivat siis jättimäisistä taloudellisista resursseista koostuvan aseen, jota he käyttivät saadakseen Saksan koko talouden romahtamaan. Tämän kansallissosialistit hoitivat osin jäädyttämällä ne rahavarat, jotka uhkasivat valua Saksan ulkopuolelle. Esimerkiksi suurta osaa juutalaisväestöstä autettiin muuttamaan Palestiinaan, USA:han, Neuvostoliittoon, Ranskaan ja lukuisiin muihin maihin.

Kun tarvittavat toimenpiteet oli tehty, kansallissosialistien oli mahdollista laittaa itsensä likoon uuden, kansallissosialistisen Saksan rakentamisessa. Kestäisi liian kauan kuvailla tässä artikkelissa tämän valtion rakentaminen kokonaisuudessaan, mutta seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • Luotiin täysin uusi talousjärjestelmä, joka perustui nelivuotissuunnitelmille. Tämä talousjärjestelmä teki kannattavaksi sekä työntekijän roolin että yrittämisen. Korko-orjuus poistettiin. Innovaatioihin ja kehitykseen panostettiin suuresti. Nelivuotissuunnitelmat toivat kauaskantoisuutta ja vakautta teollisuuteen ja alkutuotantoon.
 • Rakennettiin uusi sosiaalijärjestelmä, jonka moderneista uudistuksista tuli jopa esikuvia monille muille valtioille, esimerkiksi Pohjoismaille. Asetettiin esimerkiksi yleiset oikeudet lomiin, lapsilisiin, hoitotukiin ja vuokrasäännöksiin niin, että kaikilla oli varaa asumiseen. Sotilaiden leskiä tuettiin taloudellisesti erityisen suuresti.
 • Asetettiin suuri määrä luonnonsuojeluun liittyviä uusia lakeja. Näin luotiin ekologisesti kestävä pohja, jota useimmat valtiot eivät vielä tänäkään päivänä ole saaneet rakennettua. Perustettiin luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja, ja eläinkokeet ja eläinten kiduttaminen sirkuksissa kiellettiin.
 • Luokkayhteiskunta hajotettiin, ja sen tilalle luotiin kansankokonaisuus, jossa lapsilla oli jo nuoresta iästä pitäen mahdollisuus koulutukseen ja hyödylliseen toimintaan. Kansallissosialismi antoi maailmankatsomuksena korkeamman tarkoituksen olemassaololle, eikä se rohkaissut jokaista vain itsekkäästi toteuttamaan itseään ja hankkimaan omaisuutta.

Nyt on tullut meidän vuoromme tehdä kaikki tämä uudelleen. Huomaatteko yhtäläisyydet nykypäivän kanssa? Liikkeemme on alkanut nopeasti kasvaa siitä pienestä ryhmästä “eksyneitä yksilöitä”, joksi järjestelmä meitä vielä jokin aikaa sitten kutsui. Kasvun perustana ovat vahva johtajuus, järkevä ideologia, selkeät päämäärät ja fanaattiset aktivistimme, jotka asettavat liikkeen kaiken muun edelle. Meillä on samat uhkaavat viholliset: katuväkivallassa kunnostautunut vasemmisto, valtapuolueet (joista sosiaalidemokraatit ovat yksi äänekkäimmistä tahoista) sekä kansainväliset sionistit, jotka työskentelevät kaikin mahdollisin tavoin kansankokonaisuutta vastaan.

Olemme vallankumouksellinen liike, ja nykyään Vastarintaliikkeellä on Ruotsissa olemassa myös parlamentaarinen siipi, oma puolueemme, joka vain odottaa pääsyä valtaan. Jos vaalit pidettäisiin huomenna, saisimme tuskin kovin suurta äänisaalista. Asia on vielä toistaiseksi näin, koska suurimmalla osalla pohjoismaalaisista on tällä hetkellä egoistisessa ja materialistisessa elämässään liian mukavat oltavat. He voivat vielä sulkea silmänsä joukkomaahanmuutolta, kulttuurimme raiskaamiselta ja kaiken aikaa käynnissä olevalta valkoisen Pohjolan hävitykseltä.

Tämä mukava olotila ei kuitenkaan kestä enää kauaa. Lähestymässä on suuri taloudellinen romahdus, joka tulee murentamaan pohjoismaalaisten hyvinvoinnin ja tekemään kaiken rahan, osakkeet ja kiinteistöt arvottomiksi kertaheitolla. Tulossa voi myös olla esimerkiksi ydinvoimalaan kohdistettu terroriteko, jolla on kauaskantoisia seurauksia koko yhteiskuntaan. Lähialueellamme saattaa puhjeta sota, tai meitä voi odottaa lähitulevaisuus, jossa esimerkiksi vihreät, feministit tai liberaalit ovat suurin puolue. Tällöin he alkavat ajaa entistä voimakkaammin äärimmäisen sairaita uudistuksiaan, kuten täysin avoimia ja kontrolloimattomia rajoja. Tämä johtaisi tietysti ongelmien lisääntymiseen entisestään. Tässä oli joitakin esimerkkejä, kuinka tilanne “turvallisessa, mukavassa ja demokraattisessa” yhteiskunnassa voi muuttua hyvinkin äkkiä.

Tällaisessa kriisitilanteessa kansalaiset eivät voi enää kääntyä vallitsevan poliittisen järjestelmän puoleen saadakseen apua, sillä systeemi olisi joko täysin lamaantunut tai se olisi itse mukana organisoimassa kriisiä. Kuitenkin aivan kuten Saksassa vuonna 1933, tulee tällöin olemaan yksi varteenotettava, vaihtoehtoinen taho. Kansallissosialistit Pohjoismaisessa Vastarintaliikkeessä tulevat pysymään lujina eivätkä he kumarra globalisteja ja kulttuurimarxisteja, jotka ovat myyneet maamme vastustajillemme. Emme tule olemaan osa sitä systeemiä, joka lopulta kaatuu.

Kaikkien “demokraattisten” instituutioiden ollessa sidottuja säännösten ja kansainvälisten direktiivien verkkoon tulevat kansallissosialistit yhtenä rintamana käyttämään kaikki mahdolliset keinot, ja fanaattista hehkua loistaen tulemme murskaamaan kansaamme koskettavat uhat. Emme tunnusta kompromisseja tai sopimuksia sortuvan järjestelmän kanssa. Tulemme puolestaan suorittamaan täyden vallankumouksen ja olen varma, että siinä vaiheessa meillä on suuri osa kansasta puolellamme, ainoan varteenotettavan tahon puolella.

Riippumatta siitä, miten vallankumoukseen päädytään – joko täydellisen yhteiskunnallisen romahduksen kautta, jonka jälkeen meillä on riittävän suuri osa kansasta puolellamme, tai sen kautta, että vähän “puhallamme korttitaloon” – olen vakuuttunut, että eräänä päivänä tulemme olemaan vallassa. Tuolloin meillä on kokonainen valtio rakennettavana uudelleen.

Kun olemme päässeet tuohon asti, ensimmäinen asia on käsitellä vihollisemme. Keitä he ovat? Kyllä, he ovat lähes täysin samat kuin 30-luvulla. Kansainvälisyyden nimiin vannovat marxistit ovat syöpäkasvainten tavoin tehneet koko yhteiskunnasta sairaan ottamalla haltuunsa tiedotusvälineet, kulttuurin ja koululaitoksen, minkä lisäksi he ovat johtaneet homolobbarijärjestöjä ja feminististä terroria. Heidät viedään kansantuomioistuimeen tuomittaviksi rikoksistaan. Samoin käy useille johtaville sosiaalidemokraateille ja liberaaleille poliittiseen väriin katsomatta, sillä he ovat pettäneet maamme ja puukottaneet sitä selkään myymällä sen EU:lle, Natolle ja kansainvälisen suurpääoman käsiin. Heti näiden toimenpiteiden jälkeen tehdään massiivinen operaatio tunkeutujien palauttamiseksi heidän kotimaihinsa. Joukkomaahanmuutto ja monikulttuurinen maamme miehitys tullaan pysäyttämään kertaheitolla.

Tämän jälkeen olemme vapaat rakentamaan uutta kansallissosialistista biologiaan perustuvaa kansankotia. Tuletko silloin seisomaan riveissämme? Ojennatko tuolloin auttavan kätesi uuden talousjärjestelmän luomisessa – järjestelmän, joka ei tunne ahnetta egoismia ja ryöstökapitalismia? Rakennatko kanssamme lapsillemme tervettä koululaitosta, jossa he voivat tuntea olonsa turvallisiksi ja oppia hyödyllisiä elämäntaitoja? Siivoatko monikulttuurisen kaaoksen ja luotko kanssamme koko lailla terveen yhteiskunnan, joka on sopusoinnussa luonnon ja kansankokonaisuuden kanssa? Autatko meitä rakentamaan yhteiskunnan, jossa kaikilla on paikkansa, tehtävänsä ja arvonsa?

Haluatko olla mukana rakentamassa jo nyt perustaa tälle yhteiskunnalle taistelemalla aktiivisesti tätä maamme, rotumme ja tulevaisuutemme sionististen rahojen tähden myynyttä kansanpetturiyhteiskuntaa vastaan? Siinä tapauksessa liity Pohjoismaiseen Vastarintaliikkeeseen, tule mukaamme seuraavaan mielenosoitukseemme ja taistele kansallissosialismin puolesta!

 

Leif Eriksson

Nordfront.se

55 KOMMENTIT

 1. Slaavilaisissa maissa tajuavat mitä kommunismi ja muu kulttuurimarxismi tekee (tai ainakin jotkun tajuavat)

  Pitävät vielä pilkkanaan pohjoismaita siellä. Pohjoismaiden on noustava ja tunnistettava viholliset niin että saavat kunnioituksensa takaisin.

  • Vihollinen tulee osata tunnistaa aivan alusta asti – todellinen vihollinen ei ole esimerkiksi maahanmuuttajat, vaan kaikki globalisaation kannattajat ja sitä ajavat tahot. Kun tarkkailee kaikkien kansanvihollisten yhteistä tekijää, oli kyse sitten rodullisista miehittäjistä, taloudellisesta kyykytyksestä, oikeistosta tai vasemmistosta – näitä kaikkia yhdistää globalisaatio.

   • Juuri näin.
    Ainoastaan Tiina Wiikit ja homafoorumi idiootit ajattelevat täysin päinvadtoin, heidän mukaansa muslimit ja vihervassarit ovat kaiken pahan alku ja juuri. Joko he eivät tiedä totuutta, eivät suostu uskomaan sitä.. Tai he johtavat harhaan tarkoituksella.

    • Vihervassari = helposti manipuloitavaa ainesta. Heille valtamedia ja peruskoulun liberaali opettaja on kuninkaita.

   • Olen yrittänyt “käännyttää” näiden globaalejen “rotua ei ole” vassareiden vähäisimpiä jäseniä, mutta vastaus tuntuu olevan vain provosointia ja median orjallista auktoriteettina pitämistä.

    Ehkä minun pitäisi “luovuttaa” kuten he sen ilmaisevat, eivät vaan tajua luovuttaneensa itse perintönsä, isänmaansa ja rotunsa suhteen.

 2. Ilja sionistien asiialla
  14.6.2017

  ”Maailmankatsomus, joka ei kunnioita tasa-arvoon ja JUDEOKRISTILLISIIN perusarvoihin pohjautuvaa lainsäädäntöämme, ei ole uskonto, vaan terroristinen ideologia ja yhteiskunnallinen rikkaruoho, joka tulee kitkeä, ennen kuin se tuhoaa kauniin puutarhamme hedelmällisen kasvualustan.”

  -Ilja Janitskin, MV-Lehden päätoimittaja (2017)

  http://mvlehti.net/2017/01/11/ilja-janitskin-koti-uskonto-ja-isanmaa-pyha-perintomme-2/

  • Myös tämä MV:n “Heikki Levonen” (Petri Kaivanto?) on useaan otteeseen korostanut juutalaisten ja kristittyjen kohtaloa pahojen muslimien käsissä.

   Viimeksi parin päivän (vai oliko eilisessä?) takaisessa lähetyksessä jossa haastatteli Ilja Janitskinia, toi “Heikki Levonen” esiin kuinka paha ideologia Islam on ja kuinka juutalaiset ja kristityt kokevat jatkuvaa vainoa heiltä.

   Myös Iranin demonisointi on alkanut jo jokin aika sitten MV:n toimesta. Tämä “Heikki Levonen” mainitsi Iranin siinä samassa haastattelussa huonossa valossa.

   Sattumaako, että MV:n narratiivi on pohjimmaltaan tismalleen sama kuin (muunkin) sionistimedian? Eli demonisoidaan muslimeja jotta saadaan typerät goyimit hyväksymään lähi-idän pommitus sionistien toimesta.

   Katsokaa myös kaikki ketä MV fanittaa: Halla-aho, Huhtasaari, Hirvisaari, Trump, Wilders, Le Pen etc.. Kaikki sionisteja.

   Ilja on naurettava pelle miten hän jatkuvasti haukkuu islamia, mutta samalla tuo esiin kuinka Suomi / Eurooppa on kristitty maa.. eritoten JUDEO-KRISTILLINEN maa.

   Hän haukkuu toista lähi-idän aavikkouskontoa ja ylistää toista.

   Miksi nämä kosher-nationalistit sitten puskevat kristinuskoa? Koska kristityt ovat pääosin sionisteja. Ristiretketkin aikanaan olivat juutalaisten sotia!

   • Ihanaa että joku ymmärtää kristittyjenkin olevan sionisteja, luonto on euroopan uskonto!

   • Arvoisa oasdufoasduf,

    minä en ole nimimerkki Heikki Levonen.

    Olen joiltain osin samaa mieltä, mutta en pitäisi Iljaa pellenä enkä mainitsemiasi tahoja ihan pahimpina siionisteina. Asiat eivät ole niin yksinkertaisia.

    Olen kuitenkin sitä mieltä, että osa muslimiterroristien teoiksi väitetyistä iskuista saattaa olla pikemmin Mossadin hommia, koska “follow the money”, siis kysy kuka hyötyy ja mihin tällä kaikella pyritään ja mihin on jo päästy.

    Muslimien demonisointi menee minustakin välillä överiksi, niin kuin kaikki leimaaminen ja stereotypisointi. Silti olen vankka antijihadisti ja vastustan islamin puuttumista muiden ihmisten elämään.

    Itse ilmoitin jo tultuani valituksi europarlamenttiehdokkaaksi 1996, että koska olen ollut Suomen valtion kirjanpidossa seemiläisten kielten pääaineopiskelija, minulla on varaa sanoa olevani tasapuolisesti antisemitisti. Eli arvostelen Lähi-idän kolmen suuren monoteismin seuraajien tekemisiä teko kerrallaan ja vastustan niiden perseilyjä ihan tasapuolisesti. Tällä politiikalla ei tietenkään saa kovin paljon ystäviä.

  • Janitskin on ehkä kaikista pahin maanpetturi ja harhaanjohtaja. Hän käyttää julkaisuaa harhauttaaksen kansalaisia vihaamaan muslimeja ja tukemaan USAn liittolaisineen aiheuttamaa tuhoa ja kaaosta lähi-idässä. Sen seurauksena näitä pakolaisia Suomeen tulee.. Kyllä ovat jumalauta yksinkertaista väkeä jos eivät osaa nähdä syy-yhteyttä. Jatkuva viher-vassareista huutaminen ja muslimien haukkuminen aiheuttaa vaan lisää ja lisää hajaannusta, sillä välin se (((todellinen vihollinen))) jatkaa liittovaltiokehitystä ja ei-juutalaisten kansamurhaa.

   • Mites muuten mustalaiset? tuleeko niistä vielä joskus olemaan valkoisille jotain hyötyä vai pelkkää haittaa kuten yleensä?

   • Toisaalta erikoista, että valtamedia taas leimaa Janitskinin ryssäläisten putinistien kätyriksi ja Naton vastustajaksi. Kysykää vaikka huumetuomion saaneelta yleläiseltä Jessikka Arolta….

 3. Siis ymmärätkö. Voiko lähimmäisenrakkauta kutsua pahaksi. Sitä ei voi.
  Kun kaupassa kohtaat naisen joka on kesäkonsertissa tehnyt pahoin ja
  tietää mitä mies on ja otat vastaan hänen rakkautensa kaipuun.
  Teet hänestä epäpyhän jälkeen naisen. Kun hän toivoo parasta nostat rintasi
  ja sanot, sinä huora, minä olen mies, ole sinä nainen ja
  sinusta tulee jotain minussa.
  Voitko ymmärtää.
  Tämä on tosi juttu, jota olen miettinyt viikon.
  Kuinka voi nainen olla pinnallisesti likainen
  ja sisäisesti niin miehen, hyvyyden kaipuinen.

 4. Viedäänkö yhteispohjoismaisessa kans.sos. Yhteiskunnassa kristityt kestitysleirille? Yksi suomalaisen kansallismielisyyden kulmakivi on kyllä aina ollut kristillisyys.

  • Kansallissosialismi, sekä Vastarintaliike, sisältää uskonnonvapauden.

  • Aina ollut? kristinusko pakotettiin meille aikoinaan, monet “kristityt” juhlapyhät ovat ns pakanaperinteitä (yule,kekri,jne) islam ja kristinusko ovat molemmat abrahamilaisia juutalaisuuden jatkeuskontoja, joten en näe miten kristitty voi olla kansanmielinn koska hän pitää jehovan sanojen mukaan Israelilaisia valittuna kansana. Mutta tosiaan, vastarintaliikken manifestistahan näette mitä mieltä he ovat. Tuskin he ovat viemässä leirill läheskään niin paljoa porukkaa kun moni luulee.

   • “islam ja kristinusko ovat molemmat abrahamilaisia juutalaisuuden jatkeuskontoja”

    Talmudismi eli nykyinen juutalaisuus on uudempi uskonto kuin kristinusko. Talmud koottiin nykyiseen kirjalliseen muotoonsa vasta Kristuksen tulon jälkeen.

    “en näe miten kristitty voi olla kansanmielinn koska hän pitää jehovan sanojen mukaan Israelilaisia valittuna kansana.”

    Kysymys, siis on, ketkä ovat valittuja? Ketkä ovat Jumalan valittu kansa?

    Monet vastaavat että “Juutalaiset” tai “Israelin kansa” ovat Jumalan valittu kansa, mutta se on oppi joka on räikeästi vaston Jumalan sanaa.

    Mieti seuravaa jaetta esimerkiksi:

    Rom. 11:7 Kuinkas siis? Jota Israel etsii, sitä ei hän ole saanut; mutta valitut sen ovat saaneet ja ne muut ovat paatuneet

    On selvää Epistolasta Roomalaisille 11:7 että Israel ja valitut eivät voi olla sama ryhmä. Raamattu viittaa niihin jotka ovat pelastuneita valittuina, riippumatta siitä ovatko he Juutalaisia vai Pakanoita.

    • Noh, siellä lukee aika paljon asioita. Alkaen Abrahamin sukutauluista, en jokatapauksessa näe mitään syytä uskoa tuollaisiin lähi-idän taruihin, eivät ne kovin eurooppalaisilta vaikuta.

     Luonto on hyvä jumala, siihen ei tarvitse uskoa, se on kaikkeus.

     Voisi sanoa että luonto loi ihmisen, ihminen loi jumalan, tarkemmin ottaen Akhenaton loi Aton-Ra jumalan kun ensimmäisenä keksi käyttää yksijumalaista uskontoa poliittisen vallan toivossa (ja siinä onnistuikin) aika vanha on myös Zoroastrialainen uskonto, siinäkin on “helvetti” ja “taivas” ja “jumalan ja saatanan” kaltaiset hahmot, eli samat konseptit kun kristinuskossa pitkälti, ja jos nyt saivarrellaan niin se oli olemassa myös kristinuskoa ja juutalaisuutta ennen.

     Jokatapauksessa, tässä asiassa uskoisin enemmän juutalaisia vaikka se onkin täällä kirosana, nuo uskonnot ovat kuitenkin enemmän heidän periään kun meidän, ja se mitä suomennoksissa lukee voi olla vaikka kuinka “sinnepäin” käännettyä.

     • Ainiin vaikka sanoin että “luonto” loi ihmisen, niin ihminen on myös luonto. Siksi koko “jumala” käsite on vähän niin ja näin, voisi sanoa että “kaikessa on jumaluus” mutta se kuullostaa taas turhan uskonnolliselta, pointti on lähinnä se että miksi sekottaa uskonnollisuus kansallissosialismiin, se ajaa ihmisiä vain erilleen vaikka sen väitetäänkin yhdistävän.

      Juutalaisilla se toki yhdistää, mutta heillä on hyvin erilaiset lähtökohdat tuolle kuin meillä metsäläisillä.

     • “en jokatapauksessa näe mitään syytä uskoa tuollaisiin lähi-idän taruihin”

      Niin sinulla on vapaa tahto joko uskoa Jesus Kristukseen ja saadaa ikuinen elämä, tai olla uskomatta ja joutua helvettiin.

      Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
      Joh 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

      “Jokatapauksessa, tässä asiassa uskoisin enemmän juutalaisia”

      1Jn 2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.
      1Jn 2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: (but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also.

      1 Johanneksen 2 luvun jakeen 22 mukaan, jokainen Juutalainen Rabbi on antikristus koska he eivät usko että Jesus on Messias (Kristus). Monet Kristityt antavat lausuntoja kuten “Juutalaiset uskovat Vanhaan Testamenttiin,” mutta Jesus teki sen selväksi Johanneksen viidennessä luvussa että näin ei ole.

      Joh 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
      Joh 5:47 But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

      “se mitä suomennoksissa lukee voi olla vaikka kuinka ”sinnepäin” käännettyä”

      Kannattaa hankkia englanninkielinen King James Raamattu (VT käännetty hepreasta ja UT kreikasta) se on mielestäni paljon selkeämpi kuin nämä suomenkieliset Raamatut. Siitä ovat myös nuo lainaamani Raamatun jakeet.

     • Pysähtykää miettimään mikä on kristittyjen syy sanoa “Älkää pelätkö sitä mikä voi tappaa rumiinne, vaan myös tuhota sielunne”, koska jumala tarvitsee teidän uskoanne? eikö tuollainen jumala jonka pitää kiristää ihmisiä olisi aika heikko ja riippuvainen ? Todennäköisesti vallanpitäjät ovat kirjanneet tämän “jumalallisen viestin” ihan vain siitä syystä että eläisitte nöyrästi heidän sanojen mukaan, ja kuolisitte taistelussa heidän vuoksenne pelkäämättä koska “jumala palkitsee” ketkä tätä noudattaa nykyisin parhaiten? muslimit. Muslimit uskoo tasan tuohon samaan, Allah ja Jahve, samanlaisia muslimit sentään ovat rehellisiä touhuissaan.
      Eniten minua suututtaa että kristiyt puhuvat jahvesta nimellä “jumala” ikäänkuin tarkoittaisivat sillä mitä tahanas luojaa, te puhutte Jahvesta ettekä luojasta. Olisi mukavaa jos alkaisitte sanomaan tetragrammaton/yahweh/jehova/jahve niin tiedettäisiin missä mennään. Jeesuksen nimen voi heittää sinne tänne vaikken usko Ahura Mazdaan tai Aton-Ra:han sen kummemmin, niin heidän nimiensä kohdalla jo vähän hermostuttaa.
      Voin toki itsekin ylistää jumalaa, jos tarkoitatte sillä Ukko Ylijumalaa (Tunnettu myös nimillä Ukko Perkele, Thor,Perkunas,Zeus – Joidenkin mukaan intiassa Indra mutta tähän en ota kantaa )tosin Yggdrassilissa ei ole vain Helvettiä ja Maailmaa, vaan 9 maailmaa. Joten ilmeisesti ette puhu ainakaan Thorin myytistä – Pidän silti näitäkin jumalia ensisijaisesti ihmisen psyykeen osina ja luonnon voimina.
      Olen siinä määrin tieteellinen ihminen, etten usko kuin sellaiseen minkä voin vakaasti todistaa itselleni, kaikki muu olisi typerää – todellinen jumala (olkoon se sitten luonto tai jokin myyttinen hahmo) varmasti tarvittaessa ymmärtäisi tämän. Todisteksi ei riitä myöskään unet, tai unen ja hereilläolon välillä olevat kokemukset (tälläinenkin on, mutta se ei puolusta kristinuskoa vaan muuta)

      Jatkuu Seuraavassa viestissä.

    • Vahvistit juurikin niitä käsityksiäni miksi kieltäydyn Kristuksesta.

     Tuo on täysin anti-eurooppalaista kiristystä “uskoa” johonkin jonkun keksimään kultti johtajaan. Tutustuisit muihinkin uskontoihin, näkisit että nämä on vaan vallanpitäjin kaavoja saada ihmiset käyttäytymään tietyilllä tavoin. Ajatella sinun uskontosi pakottaa ihmisiä uskomaan yhteen niistä profeetoista joka tuohon aikaan pyöri, tai muuten “saatana ottaa sinut ja joudut helvettiin” noin voi sanoa mistä tahansa, järkevä ihminen näkee sen olevan vedätys. Ei ole mitään syytä miksi minun pitäisi manipuloida itseni uskomaan tuohon sen enempää kun vaikka J.R.R tolkienin Hobittiin.

     Ahura Mazdalla ja Tetragammatonilla on yllättävän paljon yhtäväisyyksiä, kun taas käsityksellä saatanasta ja Ahrimanilla.

     Golgathan ristille vuaan tuollaset uskonnot, eivät kuulu mun maailmankuvaan mikään noista, ei zoroastrialaiset tai kristityt.

     So sayeth “L”.

     • “Vahvistit juurikin niitä käsityksiäni miksi kieltäydyn Kristuksesta.”

      Jos olet tosissasi päättänyt kieltäytyä uskomasta ainoaan Todelliseen Jumalaan niin, se on paha juttu sinun kannaltasi. Olet matkalla kohti helvetin liekkejä.

      Kannattaa katsoa alla oleva video jos vaikka muuttaisit mielesi:

      https://www.youtube.com/watch?v=WDEBz25lGdY

      “Tuo on täysin anti-eurooppalaista kiristystä ”uskoa” johonkin jonkun keksimään kultti johtajaan.”

      Ei tässä olekkaan mistään “eurooppalaisuudesta” tai “kultti johtajasta” kyse, vaan universumin luojasta. Hänestä jolla valta heittää sinut ikuisestti helvettiin mikäli et suostu häneen uskomaan.

      Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

      Jumala on maailman ja ihmisen luonut ja hänellä on oikeus päättää myös ne säännöt joiden mukaan täällä eletään.

      Rom 9:20 O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?

      Toimilla Jumalan tahtoa vastaan ihmiset aiheuttavat (niin kansallisella kuin yksillöllisellä tasolla) ainoastaan haittaa itselleen.

     • https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu

      https://en.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda

      https://en.wikipedia.org/wiki/Aten

      Tässä jumalia ennen sinun kristustasi, joka siis on jopa juutalaisten kieltämä vääränä profeettana. Lue Mazdan lait jos sinuun toimii pelottelu, itse en ota vastaan lahjaasi joten se jää sinun lahjaksesi (pelko ja usko kristus/helvettisi).

      Tosiasiassa olisin hyväntekijä, ja olenkin kun nyt suosittelen sinua näiden tarinoiden lukemisen sijaan hakeutumasta pätevän psykiatrin puheille, en tiedä mikä saa aikaan sinussa tuon vihamielisen hurskauden, mutta se voi mahdolissesti olla vakavakin häiriö, joten en voi tässä vaiheessa enää muuta kuin kehoittaa itsetutkiskeluun/hakemaan apua, amen.

     • Unohtui vielä sanoa, että tuo raamattu on ihmisten tekemä kirja – mikään siinä ei todista että se olisi itse “jumalan” sanelema, joten tällä oletuksella että olisi joku jumala, olisitte todennäköisemmin te niitä pyhänhäväitsijöitä kuin minä.

      Teidän jumalkuvanne, on lapsellinen ja katkera, jos olisi joku jumala se olisi kaikessa viisaudessaan suurempi, ja saisi kyllä minut uskomaan itseensä,vaikka toisaalta hänellä ei olisi mitään tarvetta ihmiseltä tätä vaatia. Olen totisesti puhunut. – L.

     • Tämä kommentti ei tullut äsken näkyviin joten yritän vielä sen postata uudestaan:

      https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu

      https://en.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda

      https://en.wikipedia.org/wiki/Aten

      Tässä jumalia ennen sinun kristustasi, joka siis on jopa juutalaisten kieltämä vääränä profeettana. Lue Mazdan lait jos sinuun toimii pelottelu, itse en ota vastaan lahjaasi joten se jää sinun lahjaksesi (pelko ja usko kristus/helvettisi).

      Tosiasiassa olisin hyväntekijä, ja olenkin kun nyt suosittelen sinua näiden tarinoiden lukemisen sijaan hakeutumasta pätevän psykiatrin puheille, en tiedä mikä saa aikaan sinussa tuon vihamielisen hurskauden, mutta se voi mahdolissesti olla vakavakin häiriö, joten en voi tässä vaiheessa enää muuta kuin kehoittaa itsetutkiskeluun/hakemaan apua, amen.

     • Ihan kaikille tulevillekin paasaajille tiedoksi, en kiellä etteikö jonkinlaista jumalaa voisi olla. Kiellän kristuksen raamatun, jahven/tetragrammatonin kultin. Teillä ei ole oikeutta pakottaa häntä jumalaksi, se mihin itse uskotte on oma asianne.

     • “jos olisi joku jumala se olisi kaikessa viisaudessaan suurempi, ja saisi kyllä minut uskomaan itseensä”

      Vaaditko siis että Jumala antaa jonkun merkin sinulle itsestään? Vähän kuin juutalaiset?

      1 Corinthians 1:22-24

      For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom: But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness; But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.

      Matthew 12:38-40

      Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas: For as Jonas was three days and three nights in the whale’s belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

      Ja tuosta viisaudesta vielä:

      1Cor 1:25 Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men

      Sinulla ei ole muuta pakotietä helvetin liekeistä, kuin se että laitat uskosi Kristukseen ja luotat hänen pelastavan sinut. Jos saat sairaalassa vaikkapa 6 tuntia elinaikaa ja tiedät kuoleman olevan lähellä, keneen sinä silloin luotat?

      Mitkään epäjumalat, “tieteelliset” teoriat ja “argumentit” eivät sinua pysty pelastamaan vaan ainoastaan Jesus Kristus.

    • Toivon tällä pitkällä kirjoituksella kaikkien ymmärtävän, että teidän uskonnon tyrkyttäminen on sairasta – Edes Mazdan lapset eivät uskontonsa mukaan saa tyrkyttää uskontoaan, mutta teidän uskontonne perustuukin pelotteluun helvetillä ja tällä tavalla tyhmien ihmisten orjuuttamiseen.

     Horus, Egyptian god worshippd since 2200 B.C (BEFORE CHRIST)
     Born of a virgin(25th december) , had 12 disciples, healed sick and injured, raised Asar from the dead
     Crucified, then rssurrected after 3 days, known as “the lamb” “the way” ” the light”
     (Myös muita samalaisia jumalia tämän jälkeen, ennen kristusta Mithra,Dionysus,Attis,Krishna – kaikki jotka kristunsuko silti vakuuttaa “vääriksi ja pakanoiksi”)
     Palvokaa nyt saatana edes alkuperäisiä messiaitanne eikä niitä mistä nykyiset ovat kopioitu. Jehovan siasta RA, ja jeesuksen sijasta Horus.
     Turhaan luulette että voitte pelotella minut mukaan kulttiinne vaikka olenkin nuori, olen yli puolet iästäni tutkinut uskontoa/etsinyt jumaluutta – Minulta löytyy niin raamattui kuin S’rîmad Bhâgavatam kuin raamattukin, ja monta muuta ihmeellistä kirjaa. Peruskoulussa opettaja sanoi jo ala-asteella, mitään jumalaa ei ole – minä en tätä uskonut vaan todellakin olen asiaa tutkinut. Uskontonne ei ole minulle tuntematon, teille se tuntuu olevan tuntemattomampi, minulle ei ole tuntematonta uskonto,filosofia,okkultismi,psykologia – ja vastaavat, miksette samantie usko että joku loi meidät tietokoneella “matrix” uskonto on myös olemassa, en tietenkään usko siihenkään. Teidän uskonne ei perustu yhtään mihinkään, pelkkään siihen että “Joudut helvettii jos et usko mua” Lukekaa Ahura Mazdan lait ja toteuttakaa sitten orjallisesti niitä, koska niiden mukaanhan ne lukeneena pitää myös noudattaa niitä tai joutuu helvettiin, ja Mazda oli Jahvea ennen joten… Pitäisi riittää teille. Teidän uskonto on täysin ansaitsematon, se on annettu/pakotettu teille “Tässä lahja, ota se tai joudut helvettiin” miten jumalainen olento voisi kunnioittaa tuollais

     • Pysähtykää miettimään mikä on kristittyjen syy sanoa ”Älkää pelätkö sitä mikä voi tappaa rumiinne, vaan myös tuhota sielunne”, koska jumala tarvitsee teidän uskoanne? eikö tuollainen jumala jonka pitää kiristää ihmisiä olisi aika heikko ja riippuvainen ? Todennäköisesti vallanpitäjät ovat kirjanneet tämän ”jumalallisen viestin” ihan vain siitä syystä että eläisitte nöyrästi heidän sanojen mukaan, ja kuolisitte taistelussa heidän vuoksenne pelkäämättä koska ”jumala palkitsee” ketkä tätä noudattaa nykyisin parhaiten? muslimit. Muslimit uskoo tasan tuohon samaan, Allah ja Jahve, samanlaisia muslimit sentään ovat rehellisiä touhuissaan.
      Eniten minua suututtaa että kristiyt puhuvat jahvesta nimellä ”jumala” ikäänkuin tarkoittaisivat sillä mitä tahanas luojaa, te puhutte Jahvesta ettekä luojasta. Olisi mukavaa jos alkaisitte sanomaan tetragrammaton/yahweh/jehova/jahve niin tiedettäisiin missä mennään. Jeesuksen nimen voi heittää sinne tänne vaikken usko Ahura Mazdaan tai Aton-Ra:han sen kummemmin, niin heidän nimiensä kohdalla jo vähän hermostuttaa.
      Voin toki itsekin ylistää jumalaa, jos tarkoitatte sillä Ukko Ylijumalaa (Tunnettu myös nimillä Ukko Perkele, Thor,Perkunas,Zeus – Joidenkin mukaan intiassa Indra mutta tähän en ota kantaa )tosin Yggdrassilissa ei ole vain Helvettiä ja Maailmaa, vaan 9 maailmaa. Joten ilmeisesti ette puhu ainakaan Thorin myytistä – Pidän silti näitäkin jumalia ensisijaisesti ihmisen psyykeen osina ja luonnon voimina.
      Olen siinä määrin tieteellinen ihminen, etten usko kuin sellaiseen minkä voin vakaasti todistaa itselleni, kaikki muu olisi typerää – todellinen jumala (olkoon se sitten luonto tai jokin myyttinen hahmo) varmasti tarvittaessa ymmärtäisi tämän. Todisteksi ei riitä myöskään unet, tai unen ja hereilläolon välillä olevat kokemukset (tälläinenkin on, mutta se ei puolusta kristinuskoa vaan muuta)

      Tässä on siis tuon äskeisen viestin alkuosa, kommentoin sen tuonne ylemmäs mutta jotta olisi helpompi lukekaatämä ensin ja tuo yllä.

     • Tuostakin on niin helppo päästä yli,kun raamatussa sanotaan että “Ettekai vaan vaadi merkkiä” merkkiä kielletään vaatimasta, koska kristus on valhe – eli merkkiä ei tule.

      Sokealla uskolla ja pelolla ei voi löytää jumaluutta, se vaatii pysähtymistä, elämistä, ja ihmisen sekä jumaluuden todellisen luonnon koetusta.

     • Itseasiassa pidän tätä pyhänä merkkinä että kristinusko on pyhäinpilkkaa, ja alan vastustaa sitä entistä enemmän.

      Voisin olla jopa kiitollinen meitä ympäröivälle pyhyydelle, erilaisista merkeistä joita tästä olen tänään saanut.

      Teidän defenssinne on aina että kaikki muu on Saatanaa, mutta defenssinne ovat oikeastaan niin kehnoja ja nähtyjä tässä vaiheessa, että minä sanon että teidän kaikki juttunne ovat vain Jehovaa, eikä ne vakuuta minua ainakaan yhtään sen enempää kun Saatanan palvojan jututkaan.

     • Ilmeisesti Jumalan sana iski aika voimakkaasti sinuun.

      Heb 4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.

      Reaktiosi oli toki väärä. Sen sijaan että tunnustaisit sen tosiasian että olet syntinen matkalla helvettiin ja uskoisit Kristukseen joka kuoli ristillä sinunkin puolestasi, pyrit kyseenalaistamaan Raamatun kirjoituksia ja etsit tekosyytä olla uskomatta mitä niissä lukee. Luonnollisesti tämä pyristelysi on turhaa, et voi voi muuttaa tosiasioita mihinkään joskus sinullakin on viimeinen tilaisuus pelastua ja sitten on liian myöhäistä.

      Turhaan esittelet jotain muinaisia harha uskontoja ja epäjumalia.

      Mitä noiden epäjumalien tarinoihin tulee niin monet niistä on kumottu jo tässä: http://imgur.com/BBwsJ

      Saatanahan pyrkii jäljittelemään harhaopeillaan Kristnuskoa seikkottaen siihen valhetta, joten monissa maailman uskonnoissa on tämän takia joitakin samanlaisia esim tarinoita kuin Raamatussa.

      Maailmassa ei kuitenkaan käytännössä ole kuin kaksi uskontoa.

      1. Pelastuminen uskon kautta Jumalan armosta. Eli se että kaikki luotto ja usko laitetaan jesus Kristukseen eikä omiin tekoihin.

      2. Omilla teiollaan “pelastuminen” tai mitä nyt yrittävätkään suitsukkeillaan, meditoinnilla tai yms lakiensa seuraamisella saavuttaa.

      “Pysähtykää miettimään mikä on kristittyjen syy sanoa ”Älkää pelätkö sitä mikä voi tappaa rumiinne, vaan myös tuhota sielunne”

      Kuka noin on sanonut? Lainauksessani lukee näin:

      Mat 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell

      Eli on pelättävä Jumalaa eikä ihmistä. Ihmisethän voivat tappaa ainoastaan ruumiin eivätkä sielua. Jumala voi kuitenkin heittää sekä sielusi että ruumiisi helvettiin.

     • Jatkoa edelliseen:

      Katso tämä saarna jossa tuodaan esiin kristinuskon ja muiden uskontojen eroja:

      “Their Rock is Not as Our Rock”
      https://www.youtube.com/watch?v=-BEZ5hzOUxE

      Voithan halutessasi kirjoittaa vaikka kolmetuhatta sivua lisää tekosyitä olla uskomatta, mutta se ei sinua helvettiin joutumiselta pelasta, että sinä et suostu uskomaan Jumalan ja helvetin olemassaoloon.

      Joh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

     • Kerro Jehovalle että olit huono oppilas ja fantasiakirjan ruhtinaasi ei saanut taaskaan ateriaa, hän kun on niin perso sieluille, minun on ilmeisesti extra herkullinen – mutta tunnistan yleensä petoksen.

      Tututstu filosofiaan, ja hämmenny, olet ottanut vasta ensimmäosen askeleen polkua.

     • Tämä on reaktioni valheisiin, älä pilkkaa jumalaa väittämällä fantasiakirjaasi todeksi. Puhut Jahvesta, se on vain yksi jumala, minulle hän on mitätön. Minua suututtaa vain se että puhut filosofiastasi kuin se olisi tosi.

      Ties vaikka itse olisit joutumassa helvettiin koska uskot hänen oppeihisi, yrität käyttää köyhiä psykologisia taktiikoita muihin. En reagoi sen enempää, koska mielisairautesi ilmeisesti saa sinut uskomaan että kohtaamasi kommentit liittyvät tuon parhaimmillaan keskinkertaisen fantasiakirjan filosofioihin.

      Reagoisin samoin mihin tahansa muuhun samankataiseen uskontoon tai uskomusjärjestlmään, ja olen niin tehnytkin halveksunnalla ja vihalla. Edustamasi on muutenkin niistä vähisimmistä päistä.

 5. Hyvä lainaus jonkun kommentista

  multiculturalism is a social experiment created by the government, just like communism. And just like communism Europe and the world will learn that multiculturalism doesn’t work”

  • “And just like communism Europe and the world will learn that multiculturalism doesn’t work”

   Näin niinkuin historian puolesta mitä me ollaan opittu myös kansallissosialismista?

   Oikea vastaus: Ei kestänyt edes yhtä kauan kuin kommunismi

   • Ollaan opittu se, että enää ei kannata taistella kansallissosialisteja vastaan. Ilman näitä pettureita eivät juutalaiset olisi voittaneet.

    Kyseessä on täysin eri ongelma kuin kommunismin ongelma, joka ei pysy edes itsessään pystyssä. Se ei ole mikään ihme, että kansallissosialismi ei pysynyt, kun kaikki yrittivät sen kaataa.

    • ” Se ei ole mikään ihme, että kansallissosialismi ei pysynyt, kun kaikki yrittivät sen kaataa.”

     No miten se tekee aatteesta elinkelpoisemman jos kerran kaikki yrittävät sen kaataa? Jos kansallissosialismi olisi aatteena ollut jotenkin ylivertainen ehkä se olisi kestänyt kauemmin kuin se lyhyt tähdenlento joka Hitler oli.

     • Tämä sinun juutalainen logiikkasi on kyllä pettämätöntä. Jos jollain aatteella on paljon valtaa omaavia vastustajia, tarkoittaa se sitä että itse aate on huono. Tässä tapauksessa kansallissosialismi on pahasta, koska sionisteilla on valtaa.

     • No siis, silläkin täytyy olla sitten syynsä miksi kyseisellä aattella ei koskaan ollut paljon valtaa ja joutui muiden murskaamaksi…eikös se ole juuri sitä evoluutiota ja vahvemman selviytymistä?

     • Ahaa, eli sotilaallisesti vahvin on myös oikeassa? Saksan murskaamiseen tarvittiin muuten sekä kapitalismi että kommunismi, eli kansallissosialismi lienee näistä kolmesta se kaikista vahvin.

   • Juutalainen tahtoo vissiin taas aloittaa saman keskustelun joka ollaan jo käyty läpi hänen kanssaan aijemminkin, varmaan pariinkin otteeseen.

    Kansallissosiaistinen Saksa ei kaatunut esimerkiksi talouskysymysten vuoksi. Kansallissosialistinen Saksa kaatui, koska muut suurvallat sen halusivat sotilaallisesti kaataa. Vai väitätkö jotain muuta?

    • No samaa voi sanoa Neuvostoliitosta jos tätä ihmiset käyttävät esimerkkinä siitä miksi kommunismi ei toimi. Puoli maailmaa (ja enemmän) halusi kaataa neuvostoliiton USA:n johdolla, ja tämä onnistui valtavalla taloudellisella sodalla joka kulutti Neuvostoliiton loppuun. Mutta Neuvostoliitto kesti kauemmin kuin Kansallissosialistinen saksa.

     Toisekseen, Kansallissosialistinen Saksa kaatoi itse itsensä vai voitko väittää etteikö Saksa olisi oma-aloitteisesti julistanut ITSE sotaa puolelle maailmalle? Tietenkin voit kuvitella jotain omia haavefaktojasi siitä miten ihannoimasi sakulandia oli täydellinen ja vain epäreilusti ja petoksella heidät kaadettiin, ja vaikka näin olisikin ollut niin lopputulos melkein huonompi koska sehän meinaisi että kansallissosialistinen saksa oli niin heikko ettei sen johtajat kyenneet reagoimaan näihin petoksiin, vaan itse kaatuivat omaan heikkouteensa.

     P.s kansallissosialistinen Saksa olisi jyrätty joka tapauksessa taloudellisesti, ellei sotaa olisi syttynyt 😉

     • Itse ainakin uskon Vahvaan Saksaan joka aloitti, osittain ihan ymmärrettävistä syistä (sen kansa halusi revanssin ensimmäisestä maailmansodasta), isomman rähinän mutta haukkasivat liian ison palan, mutta taistelivat silti pää pystyssä ja urhoollisesti katkeraan loppuun asti.

     • Mitä sen keston pitäisi kertoa itse järjestelmästä jos ja kun käynnissä oli monisyinen ja monimutkainen maailmansota? Että kansallissosialismi nähtiin vakavampana uhkana kuin kommunismi?
      Toista maailmansotaa ei voida johtaa pelkästään tai edes pääpiirteittäin kansallissosialismin ideologiasta, joten myöskään sodan seuraukset eivät tätä ole.

      Kuitenkin kiinnostavampaa kuin historiantutkimus, on Vastarintaliikkeen nykyinen toiminta ja tulevaisuus. Jos olet tutustunut Vastarintaliikkeen poliittiseen manifestiin, niin huomaat että edellinen vuosisata oli ja meni.

     • Neuvostoliittoa johtivatkin juutalaiset.

      Puolassa teurastettiin Saksalaisia. Puolan tueksi oli jo ilmoittautunut etukäteen Ranska ja Englanti, joten puolalaiset saattoivat jatkaa toimintaansa näiden tukemana.

      Ps. Kansallissosialistinen Saksa oli aikansa talousmahti, eikä mikään muu maa ole kokenut samanlaista talousnousua kuin Saksa koki 1930-luvulla.

     • “Jos olet tutustunut Vastarintaliikkeen poliittiseen manifestiin, niin huomaat että edellinen vuosisata oli ja meni.”

      Juuri se syy miksi täällä ihmettelen miten fanaattisesti ihmiset kannattaa jo kauan sitten epäonnistunutta aatetta, olisiko syytä siirtyä eteenpäin tänne 2000-luvulle?

      Ja nimimerkille “kansallisosialisti”, kommenttisi on niin täynnä kansallissosialistien levittämää propagandaa= “faktoja” oikein isoilla heittomerkeillä etten jaksa alkaa niitä tässä taas uudestaan kumoamaan, kun asiaa on käsitelty jo aiemmin. Toki ihan mielenkiinnosta voisin pyytää sinulta todisteita siitä että Puolassa ihan TEURASTETTIIN saksalaisia…

     • Juutalaisella on varmaan kertoa jokin “onnistunut” aate, jota hänen mukaansa tulisi ryhtyä kannattamaan?

      Ps. Jonkun aatteen vähäinen kannatus ei tee siitä huonoa tai väärää, eikä laaja kannatus hyvää.

     • 2000-luvullehan tässä ollankiin siirrytty. Jos olet lukenut kansallissosialismista niin tiedät että se on useiden aatteiden fuusio eli ideologia. Kansallissosialismi ei alunperinkään ollut yksi aate, vaan sisälsi mm. muinaiskreikkalaisia ja moderneja aatteita, eikä se nytkään ole yksi aate vaan sisältää useita aatteita. Pitäisi puhua suoraan asiakysymyksistä eikä vain kattotermeistä ja nimistä.

      Yläkäsitteenä tunnustamme kansallissosialismin arvon ja kaikki järkevät ihmiset varmasti tajuavat että nyt eletään Suomessa 2017 joten SVL:n poliittinen manifesti ei voi mitenkään olla sama kuin 30-luvun saksalaisten. Näiden kahden asian yhteensovittaminen ei tunnu olevan hankalaa muille kuin olkiukkoja rakenteleville juutalaisille. 😉

      Kansallissosialismin arvokkaita puolia voi ja pitää kannattaa fanaattisesti. Mutta miksi kannattaisimme esimerkiksi NSDAP:n punaista lippua tai saksan kielen opetusta fanaattisesti? Pitää osata erottaa oleellinen epäoleellisesta ja muokata sitä.

      Niin, mikä “aate” ei olisi epäonnistunut? Kun kehotat meitä siirtymään “2000-luvulle” – mitä se tarkoittaa? Et taida röyhkeyksissäsi myöntää nykyisten muotiaatteiden aiheuttamia kärsimyksiä? Pilvenpiirtäjästä hyppäävällä on kaikki hyvin niin kauan kunnes hän osuu maahan. Tästä yhteiskunnan vapaapudotuksestako meidän pitäisi nauttia?

      Vertaus on huono, koska nykyisten ideologioiden ahdinko on arkipäivää, mm. valkoisten kansanmurha, demokratian toimimattomuus, ympäristöongelmat, finanssijärjestelmän ongelmat, eriarvoistuminen ja keskiluokan katoaminen, mielenterveysongelmat, sosiaalisen ympäristön ongelmat joista monet palautuvat ihan yhteenkuuluvuuden puutteeseen ja kommunikointiongelmiin, jatkuva opetuksen ja kommunikoinnin tason madaltaminen (kosmopoliittien keynote-englanti ja se monikulttuurinen sönkötys jota kuulee moku-alueilla on jo valtava harppaus taaksepäin kielellisessä eli älyllisessä hahmottamisessa), jne jne. Kohta vain hyväosaisuus ja aidat voivat pitää kulissia pystyssä.

 6. Taas oli “Arman pohjantähden alla” ohjelmaan lipsahtanut totuuksia.

  Sotaveteraaneilta kysyttässä mitä mieltä ovat monikulttuurista, eivät saaneet leikattu paria kohtaa jossa veteraanit pääsi sanomaan että “meidän sukupolvi ei ole monikultuurinen” ja “haluaisi pitää suomen suomalaisena” (tjsp katsokaa jakso jos armanin jeesustelulta kestätte) Hyvä oli myös sotaveteraanin reaktiot jossa hän kertoi kuinka hänelle ei annettu sodan jälkeen edes rintamamies asuntoa (voisin kuvitella että hänen olisi tehnyt mieli sanoa, että miksi nämä “pakolaiset” saavat asunnon vaikka edes suomalaiset veteraanit eivät kaikki saaneet)

 7. “Refugees sexually assaulted a woman in Kent, England, and heroes came to play ” https://www.facebook.com/fat.headed/videos/10154454163571691

  Kommenteissa musta uhkaamassa kansanmurhalla:

  “Carlos Ramirez White people want to stop globalization then stop invading other people’s countries. Making people change their way of living so whites can take over. Anyway whites will be phased out in a few hundred years. Everybody will be brown.

Comments are closed.