Koti Uutisia Liuotinvuoto saastutti Mätäjoen

Liuotinvuoto saastutti Mätäjoen

0

Helsingin ja Vantaan puolella virtaava Mätäjoki sai ainakin hetkellisesti nimensä mukaisen kohtalon tämän viikon maanantaina, jolloin julkisuuteen tuli tieto jokeen päässeestä vuodosta Teknoksen maalitehtaalta. Inhimillisen virheen vuoksi Mätäjokeen pääsi virtaamaan 500–1 000 litraa liuotinbensiiniä. Tämän seurauksena joen alajuoksun kalakanta löytyi kuolleena joen rannoilta.

Vahinko tapahtui maanantaina keskipäivällä Teknoksen maaliyhtiössä huoltokaivon tyhjennyksen yhteydessä. Toimenpidettä, joka vuodon aiheutti, ei pitänyt lainkaan edes suorittaa. Työvirheen vuoksi huoltokaivon alapuoliseen raaka-ainesäiliöön kytketty poistoputki valutti Shellsol A 100 -liuotinbensiiniä Mätäjokeen. Kyseistä yhdysputkea huoltokaivon kautta raaka-ainesäiliöön ei ole Teknoksen toimitusjohtaja Jukka Heinäsen mukaan koskaan käytetty parinkymmenen vuoden aikana.

Teknoksella on turvajärjestelmä, joka olisi voinut pienentää nyt aiheutunutta vahinkoa, mutta se petti kriittisellä hetkellä. Tämä turvajärjestelmä on niin kutsuttu kaasuhaistaja, jonka tehtävänä on havaita sille ilman kautta kulkeutuvat kaasut ja raportoida mahdollisista vuodoista. Koska tapahtumahetkellä haistajaan ilmaa tuova pumppu oli epäkunnossa, kaasuhaistaja ei voinut reagoida liuottimen hajuun ja ilmoittaa vuodosta. Pumpun vuosihuollon aika olisi tullut eteen tällä viikolla.

Liuotinvuoto aiheutti välittömänä reaktiona alajuoksun kalakannan kuolemisen. Helsingin ympäristökeskuksen Jari-Pekka Pääkkösen mukaan kalat kuolivat sekä tukehtumiseen että liuottimesta aiheutuneeseen myrkytykseen. Kalat eivät ole ainoat vahingosta kärsivät. Tiedetään, että haittaa tästä aiheutuu myös pohjaeläimille sekä joen lähialueen ympäristölle.

Mätäjoen puhdistustoimenpiteenä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) huuhtoo jokea Päijännetunnelista valutettavalla vedellä. Vuotanut liuotinaine ei aiheuta vahinkoa vain Mätäjoelle, vaan huuhdonta esimerkiksi lisää veden juoksua Helsingin Huopalahteen ja siitä eteenpäin mereen. Se, mitä valuva liuotinaine Helsingin rannoilla aiheuttaa, ei ole tiedossa. Pääkkönen epäilee sillä kuitenkaan olevan suurempaa vaikutusta mereen tai läheisille uimapaikoille, mutta on huojentunut siitä, ettei uimakausi ole vielä alkanut.

Mätäjokeen tullaan istuttamaan uutta kalaa, mutta sitä ei voida tehdä vielä vähään aikaan. Se voidaan tehdä vasta, kun vesistö on riittävästi puhdistunut. Kalaistutusta voidaan harkita Pääkkösen arvion mukaan vasta viikkojen, ehkä kuukauden päästä. Pääkkösen mielestä joelle ei kuitenkaan pitäisi jäädä onnettomuudesta pysyviä haittoja. Faktoja ei kuitenkaan vielä ole joelle todellisuudessa aiheutuneesta vahingosta ja sen vaikutuksesta esimerkiksi uuteen kalakantaan.

Teknos on ilmoittanut käyvänsä läpi omat turvatoimensa, jotta vastaavia onnettomuuksia ei sattuisi. Toimitusjohtaja Jukka Heinäsen mukaan he ovat myös valmiita osallistumaan joen kuntoon saattamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaloille ei ole kuitenkaan määritelty erillistä hintaa, kuten esimerkiksi joillekin linnuille, joten tältä osin yritys välttynee maksuilta.

Liuotinvuoto antaa hyvän esimerkin siitä, että yrityksen turvallisuustoimenpiteet ja niiden tarkistus tulee tarkkaan harkita, ja turvatoimien yhteydessä tulee huomioida mahdollisen onnettomuuden vakavuus, mikäli riittäviä turvatoimia ei järjestetä.

 
Lähde: Helsingin Sanomat