Koti Uutisia “Lisää monikulttuurikasvatusta päiväkoteihin!”

“Lisää monikulttuurikasvatusta päiväkoteihin!”

1

Monikulttuuri- ja tasa-arvouskovaisten nuorisoon kohdistettu indoktrinaatio vain kiihtyy vuodesta toiseen. Musiikin, televisio-ohjelmien ja opetussuunnitelmien avulla valkoisesta nuorisosta pyritään tekemään virallisen totuuden omaksuneita kansalaisia, jotka kokevat monikulttuurisuuden, rodunsekoittamisen ja seksuaalisen poikkeavuuden ihanteellisina asioina, joita ei voi kyseenalaistaa. Fanaattisimpien monikulttuuriuskovaisten mielestä vielä nykyinenkään asennekasvatus ei ole riittävän tehokasta.

UK_monikulttuurikasvatus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaati hiljattain, että nuorison ja jopa pienten lasten asennekasvatusta tehostettaisiin entisestään. Järjestöllä on kaksi puheenjohtajaa, Veli-Matti Partanen sekä Maria Ohisalo, jotka molemmat haluavat lisätä kouluissa ja jopa päiväkodeissa annettua “rasisminvastaista asennekasvatusta”. Kumpikaan ei vaivautunut tarkemmin määrittelemään, mitä he tarkoittavat rasismilla, mutta ilmeisesti jo pelkkä halu kasvaa mieluummin kaltaistensa parissa on jo itsessään rasismia, johon tulisi puuttua.

“Arvot ja asenteet opitaan nuorena. Eräs tärkeä keino rasismin kitkemiseen onkin asennekasvatus jo varhaislapsuudessa. Päiväkoteihin ja kouluihin tarvitaan lisää opetusta monikulttuurisuudesta ja ihmisten yhdenvertaisuuden korostaminen tulee aloittaa jo lapsesta lähtien. Tutustuttamalla lapset erilaisiin kulttuureihin ja tapoihin voidaan rasismin siemenet kitkeä jo alkuunsa”, painotti Ohisalo.

Partanen ja Ohisalo myös totesivat, että kouluilla ja päiväkodeilla on tärkeä rooli auttaa lapsia ymmärtämään etnistä, kulttuurista ja seksuaalista monimuotoisuutta.

 

Aiheesta muualla:

ViNO.fi

Aiheeseen liittyen:

Homolobbarit: “Lisää homoja lastenohjelmiin!

1 KOMMENTTI

  1. Miten me valkoiset olemme antaneet tämän mennä näin pitkälle? Vaikkei rotumme nykyinen tila ole pelkästään meidän itsemme aiheuttama, on meillä silti syytä myös katsoa peiliin.

    Mitä pidemmälle annamme tämän mennä, sitä vaikeammaksi asioiden korjaaminen tulee.

Comments are closed.