Koti Artikkelit Kulttuuri Liberaali “tiedeyhteisö” kiihdyttää pedofilian normalisointia

Liberaali “tiedeyhteisö” kiihdyttää pedofilian normalisointia

49

Lääketieteen opiskelija Mirjam Heine piti pedofiileja puolustelevan TEDx-puheen Würzburgissa Saksassa. Hän väitti, että pedofilia on ”muuttumaton seksuaalinen suuntautuminen”, jota muiden pitäisi oppia ymmärtämään.

Heine sanoi, ettei kukaan valitse tulevansa pedofiiliksi, eikä kukaan pedofiili voi lakata olemasta sellainen. Päättelyketju on identtinen sille, millä ennen saatiin juutalaislobbyn laajalla kannatuksella muutettua homoseksuaalisuus mielenterveyden häiriöstä hyväksytyksi ”seksuaaliseksi suuntautumiseksi”.

Heine lisää, että alaikäisten hyväksikäyttäminen on aina väärin ja tuomittavaa, mutta pedofiili joka ei ole niin tehnyt, ei ole tehnyt mitään väärää. Hän väittää, että pedofiilien syrjiminen lisäisi heidän eristäytymistään ja siten todennäköisyyttä lasten hyväksikäytölle. Väitökset ovat tieteellisesti kiistanalaisia ja kulttuurillisesti ja moraalisesti erittäin vaarallisia.

CBN:n artikkelin mukaan yksi puheen johtopäätöstä vastustaneista ammattilaisista oli käyttäytymistä tutkiva psykologi Linda Mintle. Mintle täsmensi, että pedofilia ei ole seksuaalinen suuntautuminen vaan parafilia ja mielenterveyden häiriö.

Aivokuvantamisessa pedofiilien aivoissa näkyy samanlaisia eroja kuin pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä. Pedofiilien otsa- eli frontaalilohko on keskimääräistä matalampi, minkä takia he tuntevat keskimääräistä vähemmän empatiaa. Mintle ehdottaa pedofiileille empatiaterapiaa, jossa opitaan asettumaan uhrin asemaan ja ymmärtämään teon haitalliset vaikutukset.

Tieteen elävä taksonomia

Heine mainitsee, että pedofiileja on maailmassa noin 60 miljoonaa, joka on ”yhtä paljon kuin Italiassa asukkaita”. Tällä hän pyrkii vakuuttamaan, että pedofilia ei ole merkityksetön asia. Väite on kuitenkin absurdi, koska maapallon väkiluvulla ei ole mitään tekemistä ilmiön relevanttiuden kannalta. Jos maapallon väkiluku kolminkertaistuu, niin tuleeko pedofiliasta kolme kertaa tärkeämpi aihe? Ei tietenkään, vaan pedofilia on aina ollut ja täytyy aina pitää marginaalisena asiana. Sitä kuten ei trans- ja homoasiaakaan saisi koskaan käsitellä siinä painoarvossa, minkä juutalaisomisteinen media ja pride-tapahtumat ovat niille antaneet. Asiaa pitää toki käsitellä, jotta kaikenlaiset tuhoamaan ja hajottamaan tarkoitetut aikeet agendojen taustalla saadaan tuotua päivänvaloon, mutta terveessä yhteiskunnassa se ei saisi nykyisenlaista positiivista huomiota.

pedofilian syyt
 • Biologinen poikkeavuus, joka pitää hoitaa.
 • Psykologinen sairaus, joka pitää hoitaa.
 • Etujärjestöjen indoktrinaatiota, joka pitää korjata.
 • Pahe, josta pitää päästä eroon.

Mintlen määritelmä pedofiliasta mielenterveyden häiriönä on laiha lohtu, koska tieteelliset luokittelukriteerit elävät ja saavat vaikutteita siltä kulttuurilta, jota seksuaalisten perversioiden etujärjestöt pyrkivät muokkaamaan. Se, että pedofilia on tänä päivänä parafilia, ei saisi tyynnyttää ketään pedofiililobbyn vastustajaa, koska on vain ajan kysymys milloin pääasiassa valkoisen väestön traumatisointi laajennetaan trans- ja homoseksuaalisuudesta pedofiliaan asti. Mikäli pedofiliasta tulee sallittua, tulevat sen vaikutukset varhaislapsuuden hyväksikäytön kautta olemaan yhteiskunnalle kohtalokkaita ja pitkäkestoisia.

Heine myös osoittaa tunteisiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen vetoavan argumentin: ”jokainen tuntee yhden pedofiilin”. Tällä ei pitäisi olla myöskään mitään tekemistä moraalin kanssa. Se, tunteeko nolla, yksi vai sata pedofiiliä, ei tee pedofiliasta yhtään vähemmän väärää. Kansallissosialisti tekee velvollisuutensa ja seuraa oikeudenmukaisuutta, eikä massojen tai sairaiden ja silminnähden huonovointisten vähemmistöjen mielipiteet ole luotettavia lähteitä oikeudenmukaisuuden löytämiseksi.

Viholliset ovat uhreja?

On täysin arkijärjen vastaista väittää, että pedofiilien syrjiminen lisäisi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Yleensä yhteiskunnassa tabuina ja rikoksina pidettyjä asioita pyritään välttelemään ja kehuttuja ja palkittuja asioita tekemään. Pedofiileja ja muita yhteiskunnalle haitallisia pidettiin ennen yksiselitteisesti vihollisina, joita vastaan terveen yhteiskunnan piti yhdessä tuumin taistella.

Mikäli diasporasta tai yhteiskunnan ulkopuolelta tullut taho haluaisi heikentää jotakin populaatiota, olisi sen ensimmäisiä tavoitteita varmasti yhteiskunnan moraalin sotkeminen niin, että ennen vihollisina pidettyjä tahoja – kuten pedofiileja – alettaisiin pitää uhreina. Se olisi ensimmäinen askel kohti kyseisen yhteiskunnan sisältäpäin tapahtuvan mädätysprosessin käynnistystä. Vaikka pedofiilit olisivatkin “uhreja” (mitä he eivät ole), se ei tarkoita, että olisi järkevää auttaa heitä. Uhrin auttaminen on järkevää vain silloin, kun siitä ei seuraa suurempaa haittaa auttavalle yhteiskunnalle tai autettavalle.

Näin ollen on hyvin epäilyttävää, jos joku väittää esimerkiksi pedofiilien, huumekauppiaiden ja muiden yhteiskunnalle haitallisten tahojen syrjimisen lisäävään niiden haitallisuutta – ikään kuin olisi väistämätöntä, että kyseiset tahot jatkaisivat toimiaan kaikesta vastustuksesta huolimatta laittomasti. Homouden ja pedofilian estämiseen liitetty defeatismi on yhteiskunnan hajottamiseen käytetty taktiikka, jolla pystytään ”rikkomaan rajoja” ja tekemään ennen selkeästi tuomitusta asiasta hyväksytympää, koska asian vastustaminen nähdään turhana.

Kaltevan pinnan ”argumentaatiovirhe”

He, jotka ovat tunnistaneet mädätysprosessin, eli sen kuinka yhteiskunnan moraalia järjestelmällisesti pyritään hajottamaan, voivat saada vastustajan leimakirveestä otsaansa vainoharhaisen leiman. Heitä vastaan on kehitetty näsäviisas ”kaltevan pinnan argumentaatiovirhe”. Kyseinen ”virhe” on siinä, että väittää esimerkiksi homokulttuurin valtavirtaistumisen johtavan pedofilia- tai zoofiliakulttuuriin.

On näennäisesti epäloogista, että jostakin erillisestä ja laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä seuraisi väistämättä tai suurella todennäköisyydellä toinen ilmiö. Näin olisikin, jos kaltevan pinnan periaate ei alun perin olisi perustunut yhteen ja samaan ilmiöön, jonka keskiössä on rajojen rikkominen ”vapautumistarkoituksessa”. Jos suunta on sama, niin miksi myös homoseksuaalisuuden ja pedofilian välissä olevaa seksuaalimoraalista rajaa ei rikottaisi? Modernin maailman aatehistorian tutkiminen paljastaa kuinka useita moraalisia rajoja on kaltevan pinnan logiikalla tuhottu. Olisi valistumatonta luulla, että mädätyksen historia olisi päättymässä meihin.

Heine mainitsee oleellisen sanan liittyen kaltevan pinnan vastustamiseen: suunta. Hän väittää, että pedofiilien hyväksyminen olisi ”ensimmäinen askel oikeaan suuntaan”. Juuri suunta on se, mitä oikeiden kansallismielisten liikkeiden täytyy muuttaa. Jos haluamme vastustaa homo- ja pedofiililobbya, ei riitä, että teemme symbolisia myönnytyksiä tai vastustamme samalla kun ”liikumme sitä kohti”. Sen sijaan meidän täytyy kääntää suunta ja kulkea vaikka yksin kohti oikeaa suuntaa valtavirran kulkiessa kohti pedofilian normalisoimista. Pelkkä kritisointi ei muuta meidän suuntaa, meidän pitää toimia sen mukaan ja olla niitä ihmisiä, jotka kaikessa tekemisessään menevät eri suuntaan kuin homolobby.

Ei yhtään keppiä, paljon porkkanaa

Heinen argumentoima pedofiilien ”auttaminen” ei hänen tittelistään huolimatta ole tieteellinen ohje, vaan seurausta pitkästä liberaalista yhteiskunnan instituutioita hajottavasta ajattelutavan muutoksesta. Sille on ominaista lähes kaiken ”syrjinnän” kieltäminen ja toisaalta se, että pidetään kaikkia – mukaan lukien rikollisia ja sairaita – ”tasa-arvoisina”.

Kun päättäjillä ja tiedemiehillä (tai naisilla) ei enää ole voimaa ja suoraselkäisyyttä rangaista, pyrkivät he vähentämään kaikin puolin epämukavuutta niin, että yhteiskunnallisista rangaistuksista ollaan siirtymässä pelkkiin ohjaaviin palkintoihin ja hyväksyvään ”terapiaan”. Rikollisia ja vihollisia ei rangaista, vaan heitä pyritään ohjaamaan oikeaan suuntaan. Useissa tapauksissa ei edes puhuta rikollisista vaan vankeinhoidon asiakkaista, eikä sellaista erottamattomasti todellisuuteen kuuluvaa käsitettä kuin ”vihollinen” enää juurikaan kuule modernin ihmisen suusta.

Rankaisemisen kieltäminen lienee seurausta toisaalta yllä mainituista heikkouksista, mutta myös siitä ihmiskäsityksestä, jonka mukaan ihmisen voi tuomita vain ”teoista”, muttei siitä mitä ihminen on tai millaiseksi hän on syntynyt.

Slummien miljonääri (2008) – media pyrkii vahvistamaan myyttiä amerikkalaisesta unelmasta.

Sokea individualismi ja myytti tasa-arvosta

Tekoja muttei olemusta tuomitseva ajattelutapa pyrkii väheksymään synnynnäisiä eroja ja siten pitämään yllä myyttiä kapitalismille ja ”amerikkalaiselle unelmalle” hyödyllisestä rationaalisen valinnan teoriasta, jonka mukaan yksilön tekemät harkitut valinnat olisivat pääasiallinen syy menestymiseen tai epäonnistumiseen.

Myytti on sokean individualistinen: se ei yleensä käsitä yli sukupolvien tehtyjä valintoja. Todellisuudessa ihmiset ovat sukuja, joiden valintojen seuraukset vaikuttavat geeniperimään ja yli sukupolvien jatkuviin yhteiskunnallisiin seurauksiin, joista kasvaa uusia syitä menestykselle ja epäonnelle. Terveen yhteiskunnan pitää ottaa huomioon ei ainoastaan yksilön tekemät valinnat, vaan myös ryhmien ja joukkojen valinnat, sekä ne suvun ja rodun seuraukset, jotka ovat tosiasiassa luoneet yksilön.

Rodut ja suvut eivät ole – eivätkä edes voi olla – tasa-arvoisia yhtään sen enempää kuin yksilötkään, ellei “tasa-arvoa” mitata vain kokonaisluvuilla tai äärettömän suurilla luvuilla. Esimerkiksi 16 hengen ryhmä on täsmälleen yhtä suuri kuin toinen 16 hengen ryhmä; äärettömän suuren merkityksen saava ”jakamaton ihmisarvo” on myös yhtä suuri kuin toisen yksilön äärettömän suuri ihmisarvo. Mutta vertailtaessa vaikka 16 hengen ryhmien tarkkaa pituutta tai voimatasoa köydenvedossa, on varmaa, että jompikumpi ryhmä on pidempi tai voimakkaampi.

Mikäli haluamme tietää enemmän eli tehdä parempaa tiedettä, joudumme käyttämään myös laadullisia tai tarkempia numeerisia arvokkuuden mittareita. Silloin täytyy jo matemaattisestikin myöntää, että tasa-arvo on valhe ja illuusio. Jos arvo ei perustu mitattaviin tai laadullisiin (ei välttämättä kvantitatiivisiin) ominaisuuksiin, niin sillä ei voi olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Näistä ei-mitattavista tai absurdeista fantasioista ovat syntyneet modernin maailmankuvan valheet jakamattomine ihmisarvoineen ja tasa-arvoineen.

Pahimmassa tapauksessa pedofiilien tasa-arvoinen ”ymmärtäminen” johtaisi heidän geeniensä voimistumiseen populaatiossa ja erittäin sairaaseen tilanteeseen, jossa myös kulttuuri alkaa suosia pedofiilien lisääntymistä. Homoseksuaaleilla noidankehä on jo valmis ja homojen luonnollisesti heikkoa yhteiskunnallista ja geneettistä asemaa on pyritty kumoamaan sisäisen ”adoptio-oikeuden” avulla. Se tuli Suomessa voimaan 1. syyskuuta 2009 ja sen johdosta samaa sukupuolta oleva pari voi adoptoida toisen kumppanin jälkeläiset sekä siten helpommin levittää mahdollisesti geneettistä taipumusta homoseksuaalisuuteen sekä kasvatuksellisesti että kulttuurillisesti keskeistä varhaiskasvatuksen homoindoktrinaatiota.

Yhdysvalloissa Amerikan psykiatrien yhdistys luovutti jo 1970-luvulla homojen etujärjestöjen paineesta ja äänesti homoseksuaalisuuden poistamiseksi mielisairauksien listalta. Seurasi maailmanlaajuinen dominoefekti ja perinteisestä suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen tuli ”homofobiaa” tai “vihaa” homoja kohtaan.

”Emme ole vastuussa tunteistamme”

– Mutta kuten pedofiilit, me emme ole vastuussa tunteistamme. Emme valitse tunteitamme, mutta olemme vastuussa tekemistämme asioista, vakuuttaa Heine.

Ensinnäkin, ihmisen teot vaikuttavat siihen mitä he tuntevat. Teoista ja ajattelumalleista syntyy tapoja ja ideologioita, jotka vaikuttavat siihen miten ihminen suhtautuu asioihin. Ne teot ja tavat voivat joko olla terveitä tai sitten masentavia, luonnottomia ja haitallisia. Moderni hyvinvointi-, terapia- ja holhousvaltio pyrkii vähentämään yksilön vastuuta, jotta myös hänen valtansa vähenisi. Holtiton ja fatalistinen elämäntapa tai paremminkin elämäntavan puute on se, millä yksilö voi ensin kadottaa tunteensa siitä, että hän hallitsee itse itseään. Moderni ihminen pakenee vastuuta ja jopa työelämän ”suuri vastuu” voidaan nähdä vastuun pakenemisena ja eskapismina.

Geenit ja ympäristö vaikuttavat siihen mitä ihminen tuntee, mutta viime kädessä ihminen on kuitenkin itse vastuussa tunteistaan. Jokainen voi opetella hallitsemaan tunteitaan. Muinaiset ihmiset, jotka eivät hallinneet luontoa ja eläimiä yhtä totalitaristisella otteella kuin modernin teknologian voimaannuttama ”luomakunnan kruunu”, ymmärsivät paremmin sisäisen elämän hallinnan tiedettä. Lännessä tahdon ja tunteiden hallinta tunnettiin askeesina (m.kreik. ἀσκέω) ja idässä samoja periaatteita hallittiin joogatekniikoiden avulla (skt. योग).

Toiseksi, vaikka ympäristön ja geeniperimämme asiat ovatkin meidän valtamme ulottumattomissa, kannattaa yhteiskunnan yleisen järjestyksen takia kuitenkin suoraviivaisesti kieltää ja estää haitallisia asioita. Joten vaikkemme olekaan täysin vastuussa tunteistamme, voi silti olla hyödyllisempää kieltää joitain tunteita ja aiheuttaa mielipahaa ja kärsimystä joillekin yksilöille, jotta yhteiskunnan kokonaisuus pysyisi terveenä.

Pedofilian seuraukset
 • Yhteiskunnallinen hyväksyminen johtaa koko yhteiskunnan ja sen normien rappeutumiseen ja insestin ja zoofilian sallimiseen.
 • Pedofilia (ja homoseksuaalisuus) on merkki siitä, että henkilö ei ole kyennyt ylittämään paheitaan ja on kykenemätön toimimaan kansallismielisessä liikkeessä, joka vaatisi korkeammalle päämäärälle omistautumista.
 • Ainut keino estää pedofilian valtavirtaistuminen on vastustaa sitä kaikilla osa-alueilla ja kulkea eri suuntaan kuin homo-oikeuksien kautta pedofiliaan päätynyt kulttuurimarxilainen vähemmistöpolitiikka.

Lobby tulee myös entistä enemmän argumentoimaan sen puolesta, että lapset kärsivät siitä, kun pedofiliasta on tehty kielletty tabu. Tämä kaikki siitä huolimatta, että pedofilia on muiden vastaavien suuntausten tavoin lähinnä narsistien ja hedonistien perversio, jossa aikuiset ihmiset eivät suostu ottamaan vastuuta sukujen ja rotujen kunniasta, terveydestä ja biologisesta selviytymisestä, ja he keskittyvät sen sijaan toteuttamaan omia mielihalujaan, jotka muovautuvat ajan mittaan sellaisiksi, joita he itse omalla toiminnallaan tekevät.

TEDx poisti videon saatuaan paljon kritiikkiä. Sittemmin YouTube on poistanut videota ”tekijänoikeuteen” vedoten, vaikka videolla oli Creative Commons -lisenssi. Video näkyy artikkelin kirjoittamisen hetkellä toistaiseksi uudelleen koodattuna versiona:

Aiheeseen liittyen:

Helsinki Pride ja Setan tarkoitus
Pohjoismaiset homojen etujärjestöt, Axel Axgil ja pedofiliayhteydet

49 KOMMENTIT

 1. Jep jep. Tyttö saa varmaan hyvät korvauksen Morgan Freemanilta ja siltä avaruus jäbältä.

  • Ensimmäinen kommentti on julkaistu kello 08:42:12 ja artikkeli 08:43:30. Eli artikkelin kirjoittaja on itse kirjoittanut ensimmäisen kommentin nimimerkillä “Oon kans pedofiili btw”.

   Tarkoituksena lienee ollut suunnata keskustelua johonkin suuntaan. Mihin?

 2. (((TEDx))), (((Harvard))), (((Yale))) — onhan noita. Kyllähän lastennussiminen täytyy saada kunniakansalaisille lailliseksi, kuten on eläintenkidutus l. halal/kosher (sama asia).

 3. “Pedofiilien syrjiminen lisäisi heidän eristäytymistään ja siten todennäköisyyttä lasten hyväksikäytölle” — Tulihan se sieltä! Aina se tulee suvakkihuorilta ja -hinttareilta. AINA. Ampua nuokin pitäisi. En keksi mitään käyttöä tällaisille ihmisjätöksille. Verovarojen haaskausta on näiden vasurimielisairaiden paapominen.

  • “Ampua nuokin pitäisi.” Teidän omalla pedofiili-logiikallanne sinäkin olet yhteiskunnalle vaarallinen murhanhimoinen yksilö, pitäisikö sinutkin sitten “hoitaa” tai “hävittää”? 😉

  • Kuten elokuvassa “Taru Sormusten herrasta” Gandalf sanoi:”Kovin kärkkäästi jaat kuolemantuomiota”. Samurait ajattelivat asian toisin:”Kun tartun miekkaan, päätän kuka saa elää”.

   Se että omaa mieltymyksen pedofiliaan ei tee kenestäkään rikollista. Vasta sitten jot toteuttaa halunsa, se on rikollista. Yhteiskunnassa on paljon ihmisiä jotka pitävät mieltymyksensä kurissa. Ja henkilökohtaisesti sellaiset yksilöt ovat minusta OK. He ovat vastuullisia.

   Oman vaimoni isän ja äidin puolelta olivat poikkeuksetta lakoholisteja. Omat vanehmpani isän puolelta sekä äisin vanhempien ja sisarusten puolelta. Siksi vaimo ei juo alkoholia lainkaan ja minäkin vain poikkeustapauksissa. Meitä ei silti lueta alkoholisteiksi vaikka meillä varmasti on “geenivirhe” joka johtaisi alkoholismiin. Siksi me olemma päättäneet minimoida alkoholin käytön. Ja toistaiseksi melko hyvin tuloksin. Ei ole rähinä viinaa juotu.

   Vastuullisuus on se joka erottaa potentiaalisen tekijän tekijästä.

 4. Kulttuurimarxistit ovat kyllä todella mielisairaita. Suomessakin ollaan menossa siihen suuntaan, että pedofiliasta tehdään laillista ja “hyväksyttävää”. Suomessa YLI PUOLET pedofiileista ja raiskaajista EI joudu vankilaan vaan saavat ehdollisia “tuomioita” ja terapiaa. Kyllä pitää olla pahasti päässä vikaa jos puhuu että pedofiilit ovat “normaaleja”. Homot, transut, pedofiilit ja muut pervot ovat mielisairaita jotka pitää kitkee pois yhteiskunnasta!

  • Siis oikeesti, kuinka helvetin sairasta, että pikkulasten nussimisesta tehdään “hyväksyttävää” ja “laillista”?Vastenmielistä. Entä ne tuomarit ja lakimiehet, jotka antavat pefofiileille ehdollisia “tuomioita”? Ampua ne pitäisi ja samoin tuollaiset nilviäiset, jotka sen sallivat ja mahdollistavat.

  • Pedofilia on tosiaankin vakava mielenterveyshäiriö ja nämä “väärinymmärretyt” tuhoavat pienten lasten mielenterveyden ja traumatisoivat heidät loppuiäkseen toteuttaessaan sairaita fantasioitaan, kun todellisia rangaistuksia ei juurikaan tarvitse pelätä.

   Jos joku kyseisen kulttuuririkastuksen edustaja ikinä koskee sormellaan minun jälkikasvuuni, lähtee yksi linnaan ja toinen teholle.

   • Sama homma, kyllä siinä kohtaa jos minun lapseeni joku pedofiili koskisi tai joku nilkki myisi huumeita niin pääsisi syvään päätyyn.

   • Tässähän ei ole haettu pedofilian laillistamista sitten millään muotoa, on eri asia että yritetään ymmärtää asioita kuin että niitä kannatetaan…

    “Heine lisää, että alaikäisten hyväksikäyttäminen on aina väärin ja tuomittavaa, mutta pedofiili joka ei ole niin tehnyt, ei ole tehnyt mitään väärää.” Ette taida osata näemmä lukea edes omia tekstejänne otsikkoa pidemmälle xD

     • Lues jussi uudestaan 😉 Tai kerro mulle missä kohtaa puolustin pedofiileja? Kannata alkaa mitään huutelemaan jos ei mistään mitään ymmärrä 😉

      Ja tosiaan jos rautalangasta pitää vääntää niin minä en puolusta pedofiileja, ja jos joku lapsen raiskaa tai hankkii lapsipornoa niin olen kovan tuomion kannalla. Mutta minusta ei ole pahaksi jos asiasta kuitenkin puhutaan ja esimerkiksi sen sijaan että lähdettäisiin ampumaan jokaista pedofiiliksi epäiltyä kadulle, niin eikö olisi parempi jos esim. pedofiiliksi itsensä tunnistava ihminen itse hakisi apua kyseisen tilansa hallintaan, kuin että jää yksin kotiin kihisemään ja ehkä pahimmassa tapauksessa toteuttaa mielihalunsa.

     • Ja ajatus ei ole rikos, teko on. Ja jos sanot että henkilö jolla on pedofiilisia ajatuksia on tehnyt jo rikoksen niin siinä tapauksessahan nämä kaikki ajatuspoliisi yms. huutelut mitä täällä itketään on ihan turhaa koska jos ajatus on rikos, ja yhteiskunta tuomitsee natsismin kannatuksen ja ajatukset rikoksena niin silloinhan yhteiskunta toimii juuri teidän moraaleillanne ja ei pitäisi olla mitään valittamista.

      Teidänhän pitäisi jopa pystyä samaistumaan pedofiileihin koska olette itsekin pieni ryhmä joka ajattelee poikkeavasti muista, ja jos toteutatte ajatuksenne niin ihmisiä satutetaan 😀 Pitäisikö minunkin sitten lopettaa vaan kaikki yritykset ymmärtää teidänkin ajatuksen juoksua ja vain tyytyä siihen että soramontulle natsi ja pum pum? Enpä taida, teilläkin taitaa silti olla se ihmisarvo.

     • Tuohan on se artikkelissa puhuttu kaltevan pinnan ilmiö, jota sinä puolustelet. Eli nimim. juutalainen syyttää samasta “kaltevan pinnan virhepäätelmästä” millä muutkin tosiasialliset pedofilian puolustajat (olitte sitä tietoisesti tai ette).

      “lähdettäisiin ampumaan jokaista pedofiiliksi epäiltyä”
      Olkiukko.

      “ihminen itse hakisi apua”
      Eli tukisi yhteiskuntaa, joka vähentää ihmisten vastuuta eli vähentää heidän valtaa? Avun hakeminen on osa ongelmaa. Joko pedofiili itse auttaa itseään tai sitten jää kiinni ja saa rangaistuksen. Ne on ne kaksi vaihtoehtoa, joista kumpikaan ei ylläpidä holhousyhteiskuntaa.

      “jää yksin kotiin kihisemään ja ehkä pahimmassa tapauksessa toteuttaa mielihalunsa”
      Artikkelissa jo selitettiin miksi tämä on absurdi virhepäätelmä. Pedofilian tuomitseminen ei lisää pedofiliaa vaan vähentää sitä.

     • “Ja ajatus ei ole rikos, teko on.”
      Kyse ei ole rikoksesta vaan tuomitsemisesta. Vain pieni osa tuomituista asioista on rikoslain mukaisia rikoksia.

      “teilläkin taitaa silti olla se ihmisarvo”
      Suuret väitteet vaativat tuekseen erityisen hyvät perustelut. Eli jos väität jotain niin absurdia kuten esimerkiksi että taivaalla on lentävä yksisarvinen tai että minulla on ihmisarvo, niin odotan todella vahvoja perusteluja sille että missä se ihmisarvo on ja millainen se on. Mikään rikolliseliitin luoma paperinpala ei riitä sitä ratifioimaan.

    • “Ymmärtää pedofiilejä”, suvaitkaa…
     Pedofilian lobbaamista. Siitähän se alkaa ja sitä lobataan niin kauan, että se saadaan läpi. Mädättäjät kokeilevat kepillä jäätä joko aika on kypsä kovemmalle mädätyskampanjoinnille.

     • Kukaan ei ole pedofiliaa lobbaamassa… Paitsi sinun fantasioissasi xD

     • Vähemmistöpolitiikkaa ja kulttuurimarxismia – pyrkimys pedofiilien “ymmärtämiseen” ja oikeuksien vaatimiseen. Koska ilmeisesti olet idiootti niin suosittelen sinulle palaamista kuitenkin ‘pisteestä pisteeseen’ puuhakirjoja argumenttien esittämisen sijaan.

    • Kun juutalainen sanoo että “pitää ymmärtää asiaa x”, he lobbaavat sen hyväksymistä yhteiskunnassa. Lähihistorian tapahtumien perusteella totta yleisesti, ja sitähän tämä äpärärotu tekee järjestelmällisesti heikentääkseen kansoja.

     • Osa ei edes tiedä mitä ovat tekemässä. Eivät varmasti tietoisesti edes lobbaa pedofiliaa, mutta kuitenkin toimivat niin, että pedofilian lobbaajat siitä hyötyvät.

      Mädätyksessä suurin osa ihmisistä ei ole mädätyksen subjekteja vaan sen objekteja. Ihmiset eivät osallistu mädätykseen vaan mädätys osallistuu ihmisiin.

    • Noniin juutalainen, mitäs jos menisit takaisin takkufoorumille kaltaistesi vajaaälyisten kanssa puhumaan miten pitää ymmärtää pedofiileja. Juutalainen: Pitäisikö pedofiilit saada LGBTP “ihmisiin” (lesbian, gay, bisexual, transgender, pedosexual)? Sinähän voisit tehdä aloitteen miekkarista pedofilian laillistamisen puolesta. Sitähän te äärivasemmistolaiset lobbaatte, että pedofilia pitää laillistaa.

 5. Kun katsoi tuota yksilöä: sen korvia, olemattomia poskipäitä sekä leikattua nenää niin ei tarvitse arvata minkä rodun edustaja se on. Tuo leikattu nenänpää on helppo tunnistaa. Sillä normaalisti ihmisellä sierainaukot menevät lähelle nenänpäätä: ihopoimu on ohut. Leikatuissa nenissä nenänkärjen ja sierainaukkojen välillä on paksu/vahva ihopoimu. Kuten tälläkin henkilöllä. Toisilla ihmisillä ihopoimu on luonnostaan paksumpi, mutta heillä on korkeat poskipäät eikä ole suippokorvia. Minkähän vuoksi kallojentutkimusta (frenologia) pidetään epätieteellisenä?

  Mutta asiaan… Tuo yksilö (likaisten hiustensa alla) ei ymmärrä sitä että tietyissä maissa pedofilia on luokiteltu rikokseksi. Se että ihminen pedofili ei tee hänestä rikollista yhteiskunnan silmissä. Mutta halujensa toteuttaminen tekee. Ja sitä ei päätä yksi kieroon kasvanut/globalistien agendaa suoltava yksilö. Se päätetään demokraattisesti yhteisö kerrallaan.

  Tämänkin yksilön olisi kannattanut käyttää energiansa sellaisen valtion etsimiseen jossa pedofilia ei ole rikoslaissa säädetty rangaistavaksi rikokseksi. Sen sijaan että koittaisi muttaa julkisen mielipiteen painostuksella yhteiskunnan lakeja. Toisaalta, tällaisesta toiminnastahan on säädetty “EU:n terroristilaissa”. Eli joka “painostamalla tai muulla tavoi koittaa vaikuttaa päätöksiin…”, nyt en muista tarkkaa sanamuotoa. Mutta eikös tällainen julkiseen mielipiteeseen vaikuttaminen ole juuri sitä painostusta jolla koitetaan muuttaa rikoslakia??

  Toisaalta, EU:ssa tehtiin jo vuonna 2016 toisenlainen laki, joka kriminalisoi kaikki toivinajattelijat:

  “Any critical citizen can be a terrorist.

  A new EU directive is about to be adopted in the EU Parliament. It provides national governments with far-reaching opportunities to limit freedom of expression and press, as well as the right to demonstrate and to curtail the fundamental rights of citizens. …”

  Tästä löytyy materiaalia vaikka millä mitalla. Eli, jos nyt kritisoimme yhdessä globalistien hanketta pedofilian poistamiseksi rikoslaista, olemme EU:n silmissä terroristeja.

  • Rankkaan fyysiseen työhön rajojen laidoille kunnes saavat kuolemantuomion.

 6. Sillä ei ole merkitystä, kuinka paljon nämä (((parasiitit))) levittävät rappiopropagandaansa pedofilian hyväksymisestä, siitä ei tule yleisesti hyväksyttyä lännessä. Pakkokastraatio pedofiileille pitkän vankeustuomion kera ja kuolemantuomio niille jotka ovat toistamiseen siitä tuomittu.

 7. Pedofiliahan on kovan luokan bisnestä myös, tahallaan ruokitaan sairaita mieliä erilaisilla vihjeillä ja viittauksilla.
  Ei tarvitse kuin kääntä katse Thaimaan suuntaan, niin näkee kuinka business toimii ja ketkä ovat sen kysynnän luoneet, maaperä on otollinen liikakansoitetussa kehitysmaassa, myös sen ketkä ovat sen suurkuluttajia.
  Ymmärtämällä ja lässyttämällä tämä mielensairaus ei parane, tällaiset yksilöt pitäisi ehdottomasti eristää yhteiskunnasta ja laittaa tuottavaan työhön sekä uudelleenohjaukseen.
  Tavallinen ihminen kykenee moraalisesti torjumaan niin omissa ajatuksissaan kuin muutnkin lasten seksuaalisen hyväksikäytön kaikki muodot, mutta herkemmät joilla on muutakin harha-askelia ajatuksenjuoksussa ovat alttiita jatkamaan jopa tekoihin asti.
  Näiden heikkojen yksilöiden ei tarvitse mennä edes netin pimeälle puolelle, koska julkisesti esitetään lapsia tarkoituksellisesti eroottissävyisissä yhteyksissä, näin ruokitaan poikkeavuutta aivan jukkisesti samalla kieltäen sen.

 8. Hullu nainen! Onko hän itse esimurrosikäisten poikien perään kun tuollaisia lausuntoja jakelee? Tekisin tuollaisesta lastensuojeluilmoituksen, jos hänellä olisi lapsia. Jos mulla olisi lapsia, niin taatusti pidän huolen ettei ykskään pedofiili lähesty lapsiani. Lapsille antaisin kättä pidempää ja otan rangaistukset vastaan kuin antaisin pedofiilin tuhota lasten mielenterveyden.

 9. Pedofiili, joka piilottaa taipumuksensa…eli en tiedä fantasioitaan…ihan jees, koska en todella tiedä. Mikäli joku kaunis päivä tietäisin..niin pedofiilikin tajuaa sen viimeisillä henkäyksillään, ettei asia ollut ok. Eli kannattaa pysyä kaapissa, eikä ulvoa julkista hyväksyntää

 10. Jos mennään ihmiskunnan aamuhämärään ja geenien selviytymistaisteluun, niin sellainen geeniperimä on saanut edun, joka mahdollisimman nuorena tulee raskaaksi. Näillä on enemmän jälkeläisiä. Toisaalta lapsikuolleisuus on suurempi, mitä nuorempi äiti on ollut, joten sukukypsyyden saavuttaminen on alkanut myöhentyä.

  — Onko meille syntynyt luonnon vastainen tilanne, kun nykyään lähes miten nuoren tahansa synnyttämä lapsi saadaan kasvatettua täyteen ikään?

  Henkilön kypsyys
  on aina ollut keskeinen tekijä yhteiskunnallisen sukukypsyyden määrittämisessä.

  Silloin kun yhteisö määrittää henkilön kypsyyden sukupuolisuhteisiin on käytössä ollut initiaatioriitti.

  — Riitin periaate on, että itsenäistyvä nuori haastaa vanhempansa ja koko heimon esittämällä väitteen: olen täysi-ikäinen. Tähän väitteeseen kuuluu vastata: todista väitteesi.

  Riitin suorittaminen esitetään, ei vain omille vanhemmille vaan koko yhteisölle. Näin tulee huomioiduksi myös kylänvanhimpien mielipide muiden muassa. Koko yhteisö on mukana tapahtumassa.

  — Ensimmäisenä tulee mieleen afrikkalaisten heimojen hurjat riitit, mutta ajatellaanpa suomalaista yhteisöä. Miten aikuisuus osoitettiin? Rippikoulun suorittamisella. Ripillä käyntihän oli “naimalupa”. Initiaatio suoritettu.

  — Rippikoulua piti paikallinen pappi, joka edusti aikaisempien aikojen kylänvanhinta. Hän otti vastaan vanhempien ja kyläläisten mielipiteitä ja saattoi reputtaa kokelaan, jos arvioi kypsyystason vielä riittämättömäksi.

  Henkilön ikä
  Kun yhteiskunta luopuu initiaatiosta ja antaa valtion päättää täysi-ikäisyydestä, kuviosta jää kokonaan pois henkilön yksilöllisen kypsyyden arviointi. Päätetään ikärajasta eli katsotaan kellosta, milloin henkilö on kypsä riippumatta siitä onko hän kypsä vaiko ei.

  — Yksi ikä sopii kaikille.

  Sitten tuo poliittisesti päätetty ikä kirjoitetaan paperille ja sitä aletaan pitämään oikeutena, kohtuutena ja totuutena.

  • Hyvin usein rippikouluun ei menty vapaaehtoisesti vaan pakosta, monesti yhteisön. Kypsyyden arvioiminen ei ole papin leiptyötä, joten hän toimi pelkän mielivallan ja oppilaan ulkolukumuistin perusteella.
   Kauas ollaan tultu siitä todellisesta aikuisuutten siirtymisen näytöstä, joka oli enemmän käytännön/ taidonnäyte siinä missä itsenäisyydenkin eli osasi tulla omillaan toimeen hiukan tiukemmissa paikoissa esim. tietyn matkan päässä oleva tavoite, kiipeäminen korkealle vuorelle, eläimen kaataminen ja valmistaminen etc.
   Näin toimittiin ennen kuin maahan oli saapunut ensimmäistäkään mustakaapua latinankielisine raamattuineen, loppuhan onkin sitten silkkaa rappiota kirkon invaasion alettua.

  • @ Tuumaaja 28.7.2018 at 0.47

   On mielenkiintoista havaita, miten “vanhassa vara parempi” eli vanhoihin käytänteisiin turvautuminen otetaan käyttöön, kun omat keinot loppuvat, kun poliittinen aate ei ratkaisekaan ongelmaa. — Miten valtio yrittää soveltaa käytäntöön menetelmiä, jotka yhteiskunta on aikanaan luonut. Tässä pari:

   Pakkoavioliitto oli yhteisön tapa huolehtia leskistä ja äpäristä. Se oli myös inhimillinen tapa hankkia vaimo vähän ujommallekin peräkylän pojalle. Nykyään KELA on ottanut tämän saman menetelmän käyttöön ja naittaa pareja keskenään milloin yhteisen jääkaapin perusteella, milloin milläkin syyllä. Myös vastoin kumppanien molemminpuolista vastustamista.

   Ammattikuntalaitoksen ovat ammattiliitot ottaneet toimintamallikseen puolustaessaan jäsenistön etua. Kaiken maailman turhaa koulutusta, kisällintöitä, tarvitsee suoritta, jotta ylenee ammattimiehen säätyyn ja saa oikeuden tulla ammattiliiton, siis ammattikunnan, jäseneksi.

 11. Pedofiliaan on tehokas hoitokeino, kuolemanrangaistus. Mikään muu ei varmista sitä, että sairaat haittayksilöt eivät uusi tekoaan.

  • Toisaalta kuolemanrangaistus ei kyllä poista ongelmaa millään lailla sillä pedofiilejä tulee aina olemaan, se on vain ikävä fakta. Sitä mukaan kuin uusia ihmisiä syntyy niin sieltä joukosta aina valitettavasti löytyy pedofiileja, vaan mistäs sitten tunnistat ne jos et asiaa edes ala tutkimaan -> ymmärtämään mistä se johtuu, millaisia merkkejä ja käyttäytymismalleja kyseisillä ihmisillä on. Itse ainakin koen että tästä syystä on tarpeen juurikin tutkia ja yrittää ymmärtää mikä siellä ihmisen päässä raksuttaa.

   Ja tässä siis se iso ero sen hyväksymisen ja ymmärtämisen välillä. Eli jos rautalangasta vielä voin vääntää kun tuntuu menevän nyt melkoseksi huuteluksi joka kerta kun jotain sanon (johtuisiko nimimerkistä? 😛 ) Niin en missään nimessä hyväksy pedofiliaa, enkä sitä laittaisi samalle lähtöviivalle esim. homoseksuaalisuuden kanssa vaikka molemmat voitaisiinkin luokitella seksuaaliseksi suuntautumiseksi. Ja siis sehän ei ole mikään selitys että “olen pedofiili, en voinut sille halulle mitään ja siksi raiskasin”, eihän normaali heterokaan ketään mene raiskaamaan vaikka kuinka haluaisi painaa jotain supermallia. Eli mitään pedofilian hyväksyntää en ainakaan itse olen lobbaamassa, tervettä järkeä voi käyttää aina näissä asioissa, ja ihan vihjeenä teillekin että jos sanon että jotain asiaa voi yrittää ymmärtää niin se ei tarkoita sitä että haluan että lapsen raiskaamisesta tehdään laillista 😛

   • “Toisaalta kuolemanrangaistus ei kyllä poista ongelmaa millään lailla sillä pedofiilejä tulee aina olemaan, se on vain ikävä fakta.”

    Tämän saman argumentin voi kuulla lähes kaikilta vasemmistolaisilta jotka vaativat kaikkien kovien huumeiden dekriminalisointia. Ongelman edessä tulisi vain nostaa kädet pystyyn ja antautua. Ja kun se tehdään, voidaan varmistaa että ongelmasta tulee pysyvä osa arkea ja anti-valkoiset voivat vain tyytyväisinä toivoa että mahdollisimman moni valkoinen nuori retkahtaisi käyttäjäksi.

    Duterten malli taas saa vasemmistolaiset aivan suunniltaan ja heti alkaa harhaiset sössötykset joistakin ihme “osa-aikaisista huumekauppiaista” ja kuinka kaikki ammutut huumekauppiaat olivat täysin viattomia sivullisia jne. Kyllä kansanviholliset aina selitykset keksii.

    Pedofiilejä on aina, mutta mikä pakko kenenkään niitä on suojella ja elättää kun niistä pääsee niin helposti eroon kuolemantuomiollakin?

    “..vaan mistäs sitten tunnistat ne jos et asiaa edes ala tutkimaan -> ymmärtämään mistä se johtuu, millaisia merkkejä ja käyttäytymismalleja kyseisillä ihmisillä on.”

    Tarvitaanko siihen todella kansojen enemmistön asenteiden muokkaamista siihen suuntaan että nämä suhtautuisivat lasten raiskaajiin myönteisesti? Eikö syiden tutkinta tosiaankaan onnistu ilman että pyritään aivopestä valtaväestö suhtautumaan pedofiileihin hyväksyvästi? Koska sitähän tässä kuitenkin haetaan.

    Lainaus tekstistä:
    “Hän väittää, että pedofiilien syrjiminen lisäisi heidän eristäytymistään ja siten todennäköisyyttä lasten hyväksikäytölle.”

    Syyllisiä ovat siis kaikki terveet ihmiset jotka eivät nöyristele riittävän aidosti hirviöiden edessä. Tulee mieleen se äskettäinen hyvätuloisen suvakkihyysärin teksti maahanmuuttajapartureista jossa kehoitettiin käyttämään maahanmuuttajien palveluita todistaakseen ettei ole rasisti ja uhkailuna oli että jos ei niin ala tekemään, niin sitten Ruotsin palavat lähiöt ovat todellisuutta täälläkin. Ja syylliset siihen lopputulokseen löytyvät tietenkin kantaväestöstä, ei niistä jotka siellä lähiöissä mellastavat. Ne kun ovat aina niitä ikuisia sorron uhreja, kuten pedofiilitkin.

    “..kun tuntuu menevän nyt melkoseksi huuteluksi joka kerta kun jotain sanon (johtuisiko nimimerkistä? 😛 )”

    Jos tämä sinua noin häiritsee, niin miksi käytät provosoivaa nimimerkkiä ja vittuilet sen suojista?

   • Kuolemanrangaistus poistaa ongelman rangaistun kohdalta lopullisesti ja toimii pelotteena muille rikollisille. Se, että pedofiilejä tulee aina olemaan on toinen asia, kuolemanrangaistuksen myötä kuitenkin vähemmän.

 12. Kuinka yllättävää että nimimerkki juutalainen älähti välittömästi kun kommenttiosiossa julistettiin kuolemaa pedofiileille.

  Juutalainen kierosti piiloutuu humanistin kaapuun selitellessään kuinka ei muka puolusta pedofiilejä, mutta haluaa ymmärtää niitä. Sama juttu kuin muussakin mädättäjien ovelassa propagandassa: pahantekijöitä pitää aina yrittää ymmärtää jotta samalla voidaan unohtaa uhrien kärsimykset kokonaan.

  Koskaan nämä juutalaiset ja vastaavat mädättäjät eivät uhraa sekuntiakaan uhrien ymmärtämiselle. Ne ovat juutalaiselle yhdentekeviä. Niin humaaneja he katsos ovat.

  Ymmärtämisellä mädättäjät pyrkivät poistamaan valkoisten negatiivista suhtautumista valkoisten vihollisiin. Kun ymmärtämisessä on menty tarpeeksi pitkälle, siitä yleensä seuraa rangaistusten pehmentäminen. Tällä pyritään nimenomaan heikentämään yhteiskuntajärjestystä sisältäpäin. Uhrit eivät saa oikeutta ja pahantekijät pääsevät pinteestä pikkurangaistuksilla.

  Oletko koskaan kuullut mädättäjien tuomitsevan esimerkiksi islamin nimissä tehdyt aviorikkojien kivitykset, olivat ne kivityksen kohteeksi joutuneet sitten kuinka todistetusti syyllisiä tahansa?

  Koska islamistit ovat tuotu tänne ainoastaan tuhoamaan meidät, ei niille tarvitse pakkosyöttää toistuvasti pahantekijöiden ymmärtämistä. Vain valkoiset ovat niitä joidenka synnynnäistä hyväntahtoisuutta mädättäjät haluavat muokata edukseen.

  Sensijaan että terve valkoinen ihminen näkisi pedofiilin haitallisena tuhoajana josta on päästävä välittömästi eroon, ymmärtäjäksi kastroitu goyim näkee haitallisen tuhoajan yhtä arvokkaana ja tärkeänä kuin terveet ja tällöin liian julma rangaistus muuttuu ymmärtäjän mielessä epäinhimilliseksi ja samassa taas uhrin epäinhimilliset kärsimykset jäävät varjoon koska keskitytään liikaa pahantekijän ymmärtämiseen.

  Kiero juutalainen selittelee ettei missään nimessä hyväksy pedofiliaa ja kannattaa kovia rangaistuksia, blaa blaa. Mutta bluffi paljastuu heti kun joku mainitsee käytännön esimerkin kovasta rangaistuksesta, eli pedofiilin tappamisen. Heti meni mukamas “kovia rangaistuksia” kannattavalle juutalaiselle herne nenään ja piti päästä vinoilemaan halveksimalleen valkoiselle suomalaiselle.

  Juutalainen on jo niin monessa viestissä kirjoittanut hyvin halveksivaan sävyyn meistä suomalaisista ettei ole mikään ihme että juuri pedofilia on se seuraava aihe josta tämä välittömästi aloittaa suomalaisille vinoilun. Pedofiilin uhriksi joutunut, henkisesti rikkoutunut valkoinen on aina yksi voitto lisää valkoisten ikuisille vihollisille.

 13. Ja kiero juutalainen on mitä todennäköisimmin pelkkä punarkki judelarppi, jonka ainoa tarkoitus on trollata ja provota. Kumma kun ei vielä ole suorissa raiskaus- ja tappouutisissa alkanut puolustelemaan tekijää, mutta mitä todennäköisimmin sekin tullaan vielä näkemään.

Comments are closed.