Koti Artikkelit Vastarintaliike Kohti vapautta -video ja Simon Lindbergin puhe

Kohti vapautta -video ja Simon Lindbergin puhe

3

Suomalaiset kansallissosialistit järjestivät itsenäisyyspäivänä Helsingissä noin 500 ihmisen Kohti vapautta -marssin. Julkaisemme nyt Simon Lindbergin pitämän puheen sekä Nordfrontin kansainväliselle yleisölle tuottaman tapahtumavideon!

Hyvät kansantoverit ja järjestötoverit! Otamme nyt kokonaisvaltaisen ja hyvin positiivisen muutoksen ensiaskeleita. Olen vakuuttunut, että muutamien vuosikymmenien kuluttua muistelemme tätä aikaa pisteenä, josta muutos todella alkoi. En sano tätä ensisijaisesti viime vuosien mahtavan voittokulkumme vuoksi, vaan minua motivoi erityisesti kansallismielisten liikkeiden yleisesti sekä Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kokema painostus. Pohjoismainen Vastarintaliike kiellettiin juuri viime viikolla täällä Suomessa valtiovallan epätoivoisena yrityksenä jarruttaa edistystämme. Ruotsissa he ovat sulkeneet pankkitilejämme. Norjassa ja Ruotsissa he jatkuvasti kiistävät meiltä oikeutemme osoittaa mieltä ja levittää sanomaamme. Tanskan ja Ruotsin rajalla poliisi esti väkivaltaisesti Tanskan kansalaisia osallistumasta mielenosoitukseen Ruotsissa.

On selvää, että poliittinen eliitti on kauhuissaan, sillä he tietävät meidän muuttuvan kaiken aikaa aktiivisemmiksi ja tuen meitä kohtaan olevan kasvussa kansan keskuudessa. He tietävät kasvupotentiaalimme olevan valtava. He tietävät sen, että kun ihmiset ovat kerran tulleet meidän ja totuuden puolelle, paluuta ei ole. Kansalla ei silloin tule koskaan enää olemaan luottamusta ylimielisiin pettureihin, jotka eivät ole mitään muuta kuin sätkynukkeja. Kansalaiset eivät tule enää koskaan hyväksymään käsitteitä “keskusta”, “koalitio” tai “sosiaalidemokraatit” – eivät ainakaan oksentamatta!

Länsimaita on aivan liian monta vuotta hallinnut joustamaton ja liberaali demokratia lumeuskontoineen sekä järjettömine käytäntöineen. Valtaeliitti tuntee nyt nahoissaan, kenties ensimmäistä kertaa sitten 1930-luvun, merkittävän uhan omalle vallalleen. On tullut selväksi, että kuluneiden vuosikymmenien aikana hallitseva eliitti on omaksi edukseen ja hyödykseen luonut poliittisen painostuskoneiston. He tajusivat äkkiä, että mikäli he vain saisivat ihmiset uskomaan siihen, että näillä – kansalla – on valta käsissään, tarjoamalla samaan aikaan tarpeeksi yksilönvapautta ja vaurautta, kansa ei koskaan protestoisi. Kansalaiset hyväksyisivät kuuliaisesti ja kiltisti olevansa orjia. Vallanpitäjät ajattelivat, että jos eliitti antaisi ihmisille vaikutelman avoimesta ja aidosta yhteiskunnallisesta väittelystä, silloin eliitti voisi hitaasti mutta varmasti muokata yhteiskuntaa mielensä mukaan huomaamatta ja kohtaamatta vastarintaa.

He päätyivät siihen, että liberaali demokratia sekä lähes kokonainen omistus tiedotusvälineistä ja pankkimaailmasta olisi ratkaisu. Heidän suunnitelmansa toimi niin kauan kuin ihmiset eivät nähneet petoksen läpi. Se toimi niin kauan kuin heillä oli täydellinen kontrolli informaation virrasta ja niin kauan kuin heille ei-toivottujen ihmisten ei annettu protestoida liian kovaan ääneen tai liian suuren yleisön edessä.

Internetin sekä muutamien asialleen omistautuneiden urheiden miesten ja naisten vaikutuksesta, jotka kamppailivat näennäisesti ylivoimaista vihollista vastaan, ansiosta kaikki muuttui. Äkkiä vastarinnan äänet alkoivat kuulua yhä kovempaa ja tiheämmin. Yksiselitteistä ja kollektiviista kuuliaisuutta valtiovaltaa kohtaan ei enää ollut, ja liberaali demokratia ei siten ollut enää valtaapitävien ehdoton valinta. Äkkiä heidän oli vaikea sallia ilmaisun- ja kokoontumisvapautta. Eliitin valtamonopolin säilyttämiseksi näille vapauksille asetettiin rajoituksia, jotka toteutettiin vähin äänin, jottei kukaan tulisi epäluuloiseksi ja protestoisi.

“Länsimaisissa demokratioissa” asuvien ihmisten ei ole enää pitkään aikaan sallittu ilmaista itseään vapaasti. Lännessä vallanpitäjien yleisesti hyväksymä vankeustuomio “väärän mielipiteen” ilmaisusta tai kielletyn symbolin esilläpitämisestä on karvas totuus monelle patriootille ja nationalistille, joita on vangittu kyseisin perustein. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan vaikuta olevan enää tarpeeksi tehokkaita, ja niinpä uusia, orwellilaisia lakeja onkin kehitetty. Nyt kansalaisia voidaan rangaista jostakin mitä tämä ei ole edes koskaan sanonut – ja jostakin, jota tämä ei mahdollisesti ole ajatellutkaan. Isossa-Britanniassa näihin lakeihin viitataan “terroristilakeina”, Ruotsissa niitä kutsutaan nimellä tolkningsfakta joka kääntyy englanniksi termiksi factual interpretation ja suomeksi “hyvän tavan vastaisuudeksi”. “Hyvän tavan vastainen” puolestaan kääntyy englanniksi against best practice.

Aikamme liberaaleissa demokratioissa kansaamme ja maitamme vihaavilla ihmisillä on etuoikeus määritellä kantamme asioihin ja oikeus rankaista meitä heidän omista tulkinnoistaan. Pohjolan vihaajilla kuten kommunisti Markku Fredmanilla on rajattomat oikeudet määritellä mielipiteemme ja päämäärämme. Ei ole väliä, mitä itse tarkoitamme ja ajattelemme. Nämä määrittelijät päättävät mielivaltaisesti kannoistamme ja punnitsevat sitten, onko aatteemme lakikirjojen mukaan oikein vai väärin.

Me julistamme kannattavamme kansallissosialismia, sillä uskomme ihmisten vain tämän maailmankatsomuksen kautta pystyvän saavuttamaan täyden potentiaalinsa, mutta he sanovat meidän oikeasti haluavan vain tappaa juutalaiset. Jos kirjoitamme rikoksista tai mistä tahansa rotumuukalaisiin liittyvistä asioista alleviivataksemme monikulttuurisuuden ongelmia, he sanovat meidän todellisuudessa pyrkivän levittämään vihaa ja rasismia. Jos aiomme perustaa puolueen täällä Suomessa, he sanovat meidän valehtelevan sillä Henrik Holapan kirjoittamassa täynnä satuja olevassa kirjassa [johon syyttäjä viittasi Vastarintaliikkeen kielto-oikeudenkäynnissä. Suom. huom.] sanotaan, ettemme halua sitä tehdä.

Meitä ei nyt paitsi tuomita, rangaista ja yritetä hiljentää vain niiden mielipiteiden vuoksi, joita meillä on, vaan myös niiden ajatusten vuoksi, joita meillä saattaisi olla – ajatuksista, joita eliitin edustajat ovat päättäneet meillä olevan. Ajattelepa, jos sinua syytettäisiin ja sinut tuomittaisiin murhasta; ei siksi, että olisit tappanut jonkun, ei siksi, että olisit sanonut tappavasi jonkun, ei edes siksi, että olisit ajatellut niin. Sinut on tuomittu vain siksi, että joku muu – ilman todisteita tai näyttöä – vain sanoo sinun tappaneen jonkun.

Tätä voi verrata suoraan 400 vuotta sitten tapahtuneisiin noitavainoihin. Myös tuona aikana hallitsivat uskonnolliset ja irrationaaliset tahot, jotka rankaisivat kaikkia niitä, jotka eivät sataprosenttisesti uskoneet ja noudattaneet heidän lahkonsa oppeja. Jos kansalaista syytettiin noidaksi, tarkoitti se, että tämä oli salaliitossa paholaisen kanssa ja edusti todellista pahuutta maan päällä. Sillä ei ollut lainkaan väliä, mikäli syytetty todella uskoi tai palvoi paholaista – eliitin edustajat päättivät tämän syytetyn puolesta.

Kansallissosialistit ovat aikamme “noitia”, jotka halutaan polttaa elävältä roviolla. Tämä kaikki tapahtuu vain siksi, että kieltäydymme hyväksymästä ja mukautumasta Uuden maailmanjärjestyksen kirkon oppeihin ja heidän epäluonnollisiin teorioihinsa vain yhdestä rodusta ja yhdestä sukupuolesta. Eliitin mukaan pahuutta eivät enää edusta paholaisen kanssa sopimuksia tekevät noidat, vaan Adolf Hitleriä kunnioittavat kansallissosialistit.

Sananvapauden turvaava laki oli pätevä vain siihen asti, kun sitä ei käytetty eliitin kritisoimiseen. Se oli pätevä vain niin kauan kuin kukaan ei järjestäytynyt eliittiä vastaan. Ideologia “kaikkien samanarvoisuudesta” toimi vain niin kauan kuin kukaan ei kyseenalaistanut sen todellista merkitystä eikä ajatellut, kuinka olisi mahdollista, että jollakulla täysin hänelle oudolla ihmisellä olisi hänen silmissään täysin sama arvo kuin hänen omalla perheenjäsenellään – hänen omalla lihalla ja verellään.

Tyypillinen vasta-argumentti tässä puheessa käyttämälleni retoriikalle on, että koska emme halua muiden nauttivan sananvapauden suojaa, meillä ei ole oikeutta ruikuttaa ja valittaa siitä, kun meidän sananvapauteemme kajotaan.

Haluan korostaa meidän kannattavan kokonaisvaltaista sananvapautta, paljon laajempaa kuin sitä, mikä meillä on tänään. Vielä tärkeämpänä haluan mainita sen, etten ole koskaan ruikuttanut tai valittanut kohtaamastamme vastustuksesta. Vedän huomion tähän sananvapauden tilaan osittain siksi, että haluan ihmisten ymmärtävän, kuinka paljon poliittinen eliitti meitä pelkääkään. Olemme nimittäin taho, joka heidän tulee ottaa vakavasti. Osittain painotan tätä myös siksi, että haluan alleviivata nykyjärjestelmän tekopyhyyttä.

Mikäli maailmaneliitti tulisi huomenna julkisuuteen ja sanoisi, ettei tule olemaan enää vaaleja, ei enää sananvapautta ja että Suomi olisi kokonaisvaltainen diktatuuri, olisivat he ainakin rehellisiä. Sen sijaan he kuitenkin valehtelevat ja manipuloivat, ja yhteiskunnan hyväuskoisimmat hölmöt näyttävät valitettavasti uskovan nämä valheet. Onneksi enemmistö Pohjolan ihmisistä ei kuitenkaan jaa näiden aivokuolleiden zombien arvoja. Enemmistö Pohjolan ihmisistä ei rakasta näiden hölmöjen tavoin esimerkiksi monikulttuurisia joukkoraiskauksia, ja enemmistö ei halua nähdä pohjoismaisten kansojen pyyhkiytyvän pois. Sitä vastoin olen melko varma siitä, että enemmistö Pohjoismaiden ihmisistä uskoo siihen, että meillä on oikeus selviytyä. Uskon, että he haluavat heidän lastensa ja lastenlastensa näyttävän heiltä itseltään, ja uskon, että ihmiset haluavat jälkeläisillään olevan ne samat piirteet ja ominaisuudet, jotka ovat olleet tunnusomaisia kansoillemme tuhansien vuosien ajan.

Mitä pohjoismaalaisilta ihmisiltä on kuitenkin laajassa mittakaavassa jäänyt ymmärtämättä on, että nyt on korkea aika taistella selviytymisemme ja vapautemme eteen – ette voi enää vain istua hiljaa ja katsella sivusta! Poliittiset päättäjät eivät ole luopumassa vapaaehtoisesti vallankahvasta. Tähän saatiin vahvistus, kun Suomen “oikeusjärjestelmä” kielsi maan ainoan todellisen oppositiojärjestön. Mutta muistakaa nämä sanani: oppositio on tullut tänne jäädäkseen. Eliitti ei pysty tappamaan Pohjoismaista vastarintaa!

Suomalaiset kansallismieliset – on aika liittyä mukaamme, jos ette kuulu jo järjestöön. Teille kaikille on paikka riveissämme. Kariutukoon eliitin yritykset hiljentää meidät ja johtakoon se yhä vahvempaan vastarintaliikkeeseen. Pakotettakoon “demokraattinen valtio” rikkomaan oikeuksia oikeuksien perään, vapauksia vapauksien jälkeen epätoivoisissa yrityksissään pysäyttää heräävän kansan askeleet. Pakotettakoon viholliset riisumaan naamionsa uudelleen ja yhä uudelleen niin, että lopulta kaikki näkevät heidän todelliset kasvonsa.

Loisteliaan valinnanvapaudesta, vapaista tiedotusvälineistä, suvaitsevaisuudesta ja rakkaudesta rakennetun naamion takana piilevät kahdet kasvot. Toiset ovat petturimaisen sian itsekeskeiset ja omahyväiset kasvot – petturin, joka on valmis puukottamaan ketä vain selkään, mikäli hän itse siitä hyötyy. Toiset kasvot puolestaan näyttävät oudoilta ja vierasmaalaisilta – sen silmät ovat täynnä syvää etnisesti motivoitunutta vihaa valkoisia kansoja kohtaan. Nämä kasvot haluavat saavuttaa maailmanvallan, jota hänelle on lupailtu jo ikivanhoissa uskonnollisissa kirjoituksissa.

Ystävät ja toverit – vastatkaa minulle kyllä tai ei! Aiotteko lopettaa taistelemisen vain siksi, että systeemi sanoo teille, ettette saa taistella? Taisteletteko sen sijaan entistä kovemmin murskataksenne valtaapitävät inhottavat petturit? Taisteletteko kanssani kuolemaan asti maanpettureita ja finanssieliittiä vastaan?

Taistelu pohjoisten kansojen selviytymisen ja vapauden puolesta jatkuu, ja mikäli pidätte tänään antamanne sanan, lapsenlapsemme tulevat vielä juhlimaan joulukuun kuudetta aidosti itsenäisessä Suomessa!

Mikään ei voi pysäyttää aatetta, jonka aika on tullut, ja nyt ystäväni, on tuleva kansallissosialismin aika! Kohti vapautta!

Simon Lindberg

3 KOMMENTIT

  1. vit***taa kun iskäni ei päästänyt minua marssiin. Ruuvasi meidän talon kaikki kahvat irti etten pääsisi ulos. Sitten otti känbykkäni ja koneeni. Valehteli ettei koko marssia järjestetty, koska poliisit pidättivät kaikki jotka tulivat paikalle pidätettiin ja ihmiset eivät uskaltaneet tulla paikalle koska rasisminvastustaijia oli paikalla yli kaksituhatta.

Comments are closed.