Koti Esillä Kansallissosialistina eläminen

Kansallissosialistina eläminen

2

Kansallissosialismi on alkuperäinen, luonnollinen, orgaaninen ja tieteellinen tapa ajatella ja katsoa maailmaa. Se on sekä paluuta esikristillisten esi-isiemme tapaan ajatella, sekä korkeampaa tietoisuutta paikastamme maailmankaikkeudessa; se on korkeampi tietoisuus, jonka olemme saavuttaneet rotumme yhteisten historiallisten kokemusten ja tieteellisten keksintöjen kautta.

AK_Kansallissosialistina_elaminen

Kansallissosialismi on kokonainen maailmankatsomus, joka edellyttää, että omaksumme sen kokonaan. Mikäli vain “ajattelemme kansallissosialismia” sen sijaan, että “eläisimme kansallissosialisteina”, jäämme ainoastaan erillisiksi “demokraattisiksi” yksilöiksi.

Voimme siis todeta, ettei todellinen kansallissosialisti ole vain henkilö, jolla on vahvoja mielipiteitä; todellinen kansallissosialisti elää kansallissosialismia.

Kysymys ei ole siitä, kuka on “oikeinoppinut” ja kuka ei, vaan kysymys on tärkeistä käytännön asioista. Emme voi ajatella kukistavamme sionismia, ennen kuin pystymme nousemaan nykyisen järjestelmän yläpuolelle. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee elää, kuten opetamme. Kansallissosialismin täytyy elää meissä ennen kuin voimme toivoa, että se vallitsee myös ulkopuolellamme!

Heikko kansa ei pysty vapautumaan tyranneistaan, vaikka heillä olisi kuinka säälittäviä mielipiteitä. Vain elämällä kansallissosialisteina voimme voittaa takaisin rotumme muinaisen voiman, ja siten voimme myös kukistaa vihollisemme.

 

Kulttuuri ja antikulttuuri

“Moderni kulttuuri” ei ole oikeastaan kulttuuria, vaan antikulttuuria. Se on vastakohta sille kulttuurille, joka on kansan luonnollisesti kehittynyt elämäntapa. Antikulttuuri merkitsee vieraita ja luonnottomia tapoja, jotka tappavat alkuperäiskulttuurin ja lopulta myös ihmiset, koska he ovat riippuvaisia omasta kulttuuristaan olemassaolonsa takaamiseksi.

Ei riitä, että ymmärrämme modernin kulttuurin tuhoisaksi, sillä elämme sen keskellä ja muodostamme vapaaehtoisesti tai tahtomattamme osan siitä. Kansallissosialisteina meidän tulee siksi ottaa etäisyyttä modernista antikulttuurista ja kaikesta, mitä se edustaa.

Sen tekeminen käytännössä voi olla vaikeaa, etenkin mitä tulee ajattelutapoihin, tottumuksiin ja erilaisiin vaikutteisiin, joita ”imemme” jatkuvasti itseemme lähes huomaamatta. Antikulttuuri on vaikuttanut syvästi käyttäytymiseemme ja ajattelutapaamme – olemme ”aikamme lapsia”.

Meidän tulisi ainakin yrittää välttää esimerkiksi televisiota, Hollywood-elokuvia ja tietyssä määrin myös populäärimusiikkia. TV:n katsominen, Hollywood-viihde ja pop-musiikki ovat vain tapoja, ja monen ihmisen kohdalla niiden kuluttaminen lähentelee väärinkäyttöä. Näe kansallissosialismi tasapainona – tasapainona ihmisessä, luonnossa ja myös musiikissa ja taiteessa. Sionistit levittävät epätasapainoa ja perversiota kulttuurielämässä (käyttäytymisessä, trendeissä, taiteessa, elokuvassa, musiikissa jne.) tarkoituksenaan tukahduttaa rotumme elämänvoima.

 

Yksinkertaisempi ja luonnollisempi elämä

Samalla tavoin kuin meidän tulee välttää niin sanottuja moderneja kulttuuri-ilmentymiä, tulisi meidän myös välttää juutalaiskapitalistisen järjestelmän tuotteita ja elää yksinkertaisempaa ja luonnollisempaa elämää sopusoinnussa luonnon kanssa.

Olisi hyvä boikotoida juutalaisten ja suurkapitalististen yritysten tuotteita ja tavaramerkkejä. Juutalaiskapitalistista järjestelmää ei tulisi tukea tarpeettomalla luksustuotteiden kulutuksella.

Ajattelepa, että joka kerta, kun ostat tuollaisia tuotteita, rikastutat ja tuet niitä, jotka ajavat rotuamme alas. Joka kerta, kun ostat kalliin tuotteen, maksat myös veroa valtionkoneistolle, joka käyttää sitten näitä tuloja aivopesuun päiväkodeissa ja kouluissa, maahanmuuton ja antikulttuurin edistämisestä puhumattakaan.

Ihmiset maksavat nykyään siitä, että he saavat vain käyttää kapitalististen yritysten logoja, vaikka näiden yritysten pitäisi oikeastaan maksaa meille siitä, että kannamme heidän mainoksiaan. Se, että ihmiset juoksevat nyt ympäriinsä kapitalistiset symbolit vaatteissaan, on suoraa seurausta juutalaiskapitalismin voitosta 1945. Älä hyväksy tätä, sillä olet kansallissosialisti, et vapaaehtoinen orja juutalaisten kapitalistisessa järjestelmässä. Vältä siksi ns. merkkivaatteiden käyttöä ja niiden logoilla ylvästelyä, sillä se ei sovi kansallissosialistiselle taistelijalle.

Samasta syystä kansallissosialistin tulisi boikotoida elintarvikkeita, joita valmistavat yritykset, jotka tukevat monikulttuurisuutta. Monikansalliset yritykset hankkivat myös rahaa tuottamalla ruokaa, joka sisältää myrkyllisiä kemikaaleja ja torjunta-aineita. Meidän tulisi pyrkiä syömään luonnonmukaisesti, ja on itsestään selvää, ettei kansallissosialistin tulisi auttaa juutalaiskapitalisteja myrkyttämisessä! Lisäksi ei ole mitään perusteita syödä maahanmuuttajien pitserioissa tai amerikkalaisten hampurilaisketjujen ravintoloissa, Coca Colan kulutuksesta puhumattakaan.

 

Ehdoton ei huumeille

Joskus kansallismieliset perustelevat alkoholinkäyttöä väittämällä, että se on ”osa kulttuuriamme”. Kaikki, mikä kuuluu pohjoismaiseen kulttuuriimme, ei kuitenkaan ole niin yksioikoista. Kristinusko esimerkiksi on ”osa ruotsalaista kulttuuria”, muttemme voi Vastarintaliikkeessä hyväksyä sitä vain siksi, että se on myrkyttänyt kansamme tietoisuutta tuhat vuotta! Sama koskee alkoholipitoisten juomien korkeaa kulutusta. Alkoholi on myrkkyä, ja esimerkiksi nuortemme keskuudessa esiintyvä väärinkäyttö on katastrofaalista. Alkoholi tuhoaa aivoja asteittain ja heikentää ja tyhmentää ihmistä. On vakavaa, että nuoret, joiden aivot ja persoonallisuus vasta kehittyvät, väärinkäyttävät alkoholia. Itsensä juominen humalaan joka viikonloppu ei yksinkertaisesti sovi kansallissosialistille. On tietysti hetkiä, jolloin alkoholin juominen on hyväksyttävää, mutta kohtuudessa on hyvä pysyä, tai vielä parempaa, olla täysin raitis.

Alkoholi ei ole ainoa päihde, joka heikentää rotuamme. Muut aineet, jotka ovat niin vaarallisia, että rappeutunut järjestelmämme on jopa kieltänyt ne (tai asettanut ne reseptinalaisiksi), ovat huumausaineita. Joitain on ennen käytetty (tai niitä käytetään yhä) lääkkeinä. Toisilla huumausaineilla ei ole lainkaan lääketieteellistä käyttötarkoitusta, ja ne ovat erittäin vaarallisia. Israelilaiset hallitsevat mm. ekstaasin levitystä Euroopassa, ja he tienaavatkin paljon rahaa turmelemalla arjalaista nuorisoa. Kaikki päihteiden väärinkäyttö on haitallista.

Kansallissosialistilla tulee olla nollatoleranssi kaikkiin huumeisiin, sekä laillisiin että laittomiin.

Modernissa juutalaisessa järjestelmässämme on esiintynyt uudenlainen ja vakava uhka: jo altistuneen väestönosamme laillinen huumaaminen. On kyse niin sanotuista psyykelääkkeistä, joita joskus kutsutaan masennuslääkkeiksi. Ne eivät tuota vain tahdottomia ja suvaitsevaisempia ihmisiä, vaan myös väkivaltaisia psykopaatteja. Näitä ns. lääkkeitä annetaan jopa pienille lapsille, ja lääkefirmat ansaitsevat niillä suuria summia. Järjestelmä tuottaa siten säyseitä ja lamaantuneita kansalaisia, jotka “pidetään tyytyväisinä” kemiallisin keinoin.

Vastarintaliike ei luonnollisestikaan salli niin sanottujen masennuslääkkeiden käyttöä aktivistiensa keskuudessa.

 

Terve sielu terveessä ruumiissa

Luonnoton elämä johtaa sekä fyysisiin että psyykkisiin sairauksiin. Voisi sanoa, että koko se systeemi, jossa elämme, on sairas, ja kaikki ihmiset siinä ovat enemmän tai vähemmän sairaita niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Tämän päivän kasvavat sukupolvet – värvättävämme – ovat myrkytettyjä sekä ruumiiltaan että sielultaan.

Elämänkatsomuksemme mukaisesti uskomme, että fyysinen ja henkinen puhdistuminen ovat riippuvaisia toisistaan. Siksi ei esimerkiksi riitä, että jostakusta tehdään kansallissosialisti vain hänen päänsä sisällä, vaan hänen tulee myös soveltaa oppejaan fyysisellä tasolla, jotta hän voisi elää kansallissosialistina. Onko vallankumous edes mahdollista ilman henkistä ja ruumiillista puhdistumista? Tuskin, koska fyysisesti ja psyykkisesti heikko kansa ei voi vapautua, olipa se kuinka “oikeassa” tahansa.

Monet nuoret miehet yrittävät nykyään “parantaa” ruumiillista heikkouttaan niillä keinoilla, joita juutalainen järjestelmä tarjoaa. Yksi tuollainen keino on ns. kehonrakennus, johon kuuluu omat alakulttuurinsa, luonnottomat ravintolisät ja muut ihmelääkkeet. Tuloksena ei ole kuitenkaan terve ihminen, sillä jo koko ajattelutapa on sairas ja lopputulos sen mukainen.

Luonnossa ei ole oikoteitä, vaan kaikella on hintansa. Anabolisilla steroideilla voi ehkä saada isommat lihakset ja äkkiseltään “paremmat” tulokset, mutta tämän hinta on kova. Luonto on muokannut ihmistä evoluution kautta miljoonien vuosien ajan. Terve ja hyvärotuinen ihminen on sopeutunut täydellisesti kestämään erilaisia tilanteita, ja hänellä on siihen soveltuva fysiikka sekä vakaa psyyke. Ihmelääkkeillä ei voi tehdä muuta kuin tuhota ihmiskehon luonnollinen tasapaino. Meillä ei esimerkiksi ole keinoja välttää unta, vaikka meillä on tapoja pitää itsemme kauemmin hereillä – tietyin seurauksin. Mitkään poppakonstit eivät myöskään saa meitä elämään kauemmin kuin mitä eläisimme, jos eläisimme tervettä elämää.

Steroidien käyttö isojen lihasten saavuttamiseksi vastaa tilannetta, jossa maanviljelijä käyttää myrkyllisiä lannoitteita ja torjunta-aineita “paremman” sadon saamiseksi. Tämäkin perustuu juutalais-kristillis-kapitalistiseen harhaluuloon siitä, ettemme me ihmiset jostain syystä kuulu luontoon (tai että luonto on jotenkin maaginen). He kuvittelevat, ettei luonnollista tasapainoa ole olemassa, ja että me ihmiset voimme rikkoa luonnon lakeja silloin kun meitä huvittaa. Tämä on loisille ominaista ajattelua, ja lopulta joudumme maksamaan korkea hinnan näistä rikoksista luonnon järjestelmää kohtaan.

Anabolisilla steroideilla on suoria vaikutuksia ihmiskehoon. Keho ei vahingoitu vain fyysisesti, vaan myös psyykkisiä haittavaikutuksia voi esiintyä esimerkiksi persoonallisuushäiriöinä. Lisäksi nämä muutokset persoonallisuudessa ja psyykessä ovat usein pysyviä.

Nämä persoonallisuushäiriöt ovat sen kaltaisia, ettemme missään nimessä halua nähdä niitä aktivisteissamme. Emme myöskään halua rohkaista aktivistejamme kehonrakennuksen kaltaiseen materialistiseen ja itsekeskeiseen “urheiluun”.

Mitä sitten tulisi harrastaa? Ihmisen ei tarvitse olla vain kestävä, vahva, notkea ja nopea, vaan hänen tulee myös osata puolustaa itseään ja tovereitaan. Ainoastaan tasapaino näiden ominaisuuksien välillä on tervettä. Harjoittelun tarkoituksena olisi kehittää tuota tasapainoa. Urheilulajeilla tulisi myös olla käytännön hyötyä elämässä. Sen vuoksi jalkapallo, tennis ym. lajit tai pelit eivät ole erityisen soveltuvia (esim. rugby poisluettuna). Todenmukaiset kamppailulajit ovat sopivia, kuten myös juokseminen, uiminen ja suunnistus. Voimaharjoittelu (ei kuitenkaan kehonrakennus isoja lihaksia varten) on myös soveltuvaa. Samoin vaellukset metsässä ja vuoristossa ovat hyviä ajanviettotapoja. Myös parkourin kaltainen harrastus (ilman alakulttuuria) on suositeltavaa. On totta kai olemassa myös muita urheilulajeja kuin edellä mainitut. Todettakoon lisäksi, että on aina parempi harrastaa jalkapalloa tai tennistä kuin olla tekemättä mitään!

 

Elämä aktivistina

Aktivistin tulisi ymmärtää, että normaalin “porvarillisen” elämän yhdistäminen aktivistin elämään on vaikeaa. Toinen sulkee itse asiassa pois toisen. Et yksinkertaisesti voi menestyä järjestelmässä, jota vastaan taistelet, ja päinvastoin.

Vielä selvyyden vuoksi: et voi elää integroitunutta elämää tässä yhteiskunnassa ja toimia samalla tehokkaan kansallissosialistisen taistelijan tavoin. Ura taistelun ulkopuolella on siksi mahdotonta, ja mikäli henkilö uskoo tämän olevan mahdollista, on se vain merkki jakautuneesta persoonasta, joka ei osaa päättää puoltaan.

Ennemmin tai myöhemmin tapahtuu ratkaiseva käänne, jolloin persoonallisuuden heikompi ja sopeutuvampi puoli saa voiton, ja henkilöstä tulee loikkari. Aktivistin tulisi siksi tottua todellisuuteen alusta alkaen eikä kuvitella, että kaksoiselämä on mahdollista. Useimpien aktivistien tulee kuitenkin saada elantonsa jostakin, ja monilla on myös perhe huolehdittavana. Vihollinen tietää, että tämä on aktivistin heikko kohta, eikä se epäile iskeä siihen. Vastarintaliike ei halua hämillään olevia aktivisteja. Tulisi olla myös selvää, että kunnianhimo tulisi suunnata lähinnä taisteluumme ja Vastarintaliikkeeseen.

Se tarkoittaa, että aktivistin on pakko hyväksyä alempi elintaso kuin niiden, jotka palvelevat kuuliaisesti järjestelmää. Mikäli elämäntilanne on kuitenkin sopusoinnussa uudenlaisen terveen kansallissosialistin elämän kanssa, ei ongelmia pitäisi olla!

Klas Lund

Nordfront.se

2 KOMMENTIT

  1. On hyvä, kun painotetaan miten rahahullua järjestelmää ei pidä tukea, mutta miten se ruoka hankitaan pöytään käymättä lähikaupassa? Vaikka sieltä ostaisi täysin kotimaista niin silti siellä myydään kokista.

    Oma viljelypalsta ja metsään hakemaan marjoja ja sieniä?

    On sanottu mitä ei saa tehdä, mutta mitä sitten saa?

  2. Erinomainen artikkeli, tämä oli ensimmäisimpiä artikkeleja joita luin kun kiinnostuin kansansosialismista, hyvin virkistävää lukea tämä näin pitkästä aikaa ja palautella vanhat periaatteet mistä kaikki lähti 🙂

Comments are closed.