Koti Artikkelit Arki Kansallissosialistin kumppanina – aatteen vai kumppanin puolesta?

Kansallissosialistin kumppanina – aatteen vai kumppanin puolesta?

10

Kun nainen astuu uuteen suhteeseen ja mahdollisesti muuttuu sen myötä, onko kyse kasvusta vai miehen mielistelystä? Kansallissosialismi näkyy sekä ihmisen mielipiteissä että toiminnassa – siinä, mitä ihminen kokonaisuudessaan on. Naisen, joka haluaa jakaa loppuelämänsä kansallissosialistin kanssa, täytyy olla suurimmaksi osaksi samalla kannalla joko rehellisesti tai teennäisesti. Muuten elämät eivät kulje samansuuntaisesti. Kansallissosialismi vaikuttaa elämän jokaiseen alueeseen, eikä kansallissosialisti tee kompromisseja omasta elämänkatsomuksestaan.

Onko sitten nainen rakkauden sokaisemana kaikesta samaa mieltä miehensä kanssa, vai ovatko mielipiteet yksilöllisesti omia? Nainen saattaa myös rakkauden sokaisemana rehellisesti luulla, että mielipiteet ovat hänen. Nainen, joka tukee miestänsä jokaisessa tämän tekemässä päätöksessä, on totta kai hyvä kumppani, mutta valheellinen miellyttäminen voi tehdä monen muunkin ihmisen elämän vaikeaksi. Nainen, jolla on jo ennen miehensä tapaamista samoja mielipiteitä, mutta joka on tietämätön mahdollisuuksista vaikuttaa asioihin, voi saada miehensä kautta avoimen oven kansallissosialismiin ja sitä kautta henkiseen kasvuun. Henkinen kasvu tarkoittaa omaa oivaltamista ja omaa halua kehittää itseään ihmisenä. Kansallissosialismin aikaansaamat muutokset oman minän kasvussa näkyvät naisen jokaisella elämän alueella. Naisen toiminnasta sekä julki tuoduista ajatuksista näemme kuitenkin, puhummeko henkisestä kasvusta ja asioiden oivaltamisesta vai miellyttämisen halusta.

Nainen, joka vain rakkaudesta kumppaniinsa tahtoo olla samaa mieltä miehensä kanssa, on heikko ja epävarma itsestään sekä elämästään. Tämä näkyy muun muassa siinä, ettei naisella ole omia mielipiteitä, hän ei kykene itsenäisiin päätöksiin eikä osaa tulkita ja verrata asioita, vaan nämä kaikki ovat miehen varassa. Tällainen nainen ei varmasti sovi kansallissosialistin kumppaniksi pidemmän päälle. Vahva ihminen ei tarvitse vierelleen riippakiveä, josta ajan mittaan tulee taakka. Nainen, joka ei omassa sisimmässään tahdo olla kansallissosialisti, sotii tahtomattaankin toiminnallaan tätä aatetta vastaan, koska hän ei kykene tekemään kaikkia päätöksiään samalla tavalla kuin todellinen kansallissosialisti.

Niin kuin kaikissa tilanteissa, teeskentely ja valehtelu tulevat julki ennen pitkää. Samoin tällaisessa tilanteessa, jossa nainen ei ole mukana täysin sydämin. Naisen on tuolloin tehtävä ratkaiseva päätös ja näyttää todellinen minänsä, tai muutoin suhde alkaa vähitellen teeskentelystä uupua. Erotilanteissa nousee usein esiin viha kaikkea sitä kohtaan, joka liittyy entiseen kumppaniin. Jos nainen eroaa miehestään, saattaa viha syttyä miehen kannattamaa aatettakin kohtaan. Tällaisessa tilanteessa voimme nähdä petturuutta sekä entistä kumppania että aateveljiä ja -siskoja kohtaan. Tämä heikko nainen jatkaa elämäänsä etsien uuden miehen ja samalla uudet mielipiteet ja elämän.

Mistä sitten tunnistaa, että nainen on rehellinen kansallissosialisti? Rehellinen kansallissosialisti hyväksyy kansallissosialismin osaksi omaa elämäänsä ja omaa identiteettiään, eikä seiso vain miehensä takana, vaan myös itse kansallissosialismin. Tätä kautta nainen kehittää itseään sekä henkisesti että fyysisesti ja kykenee olemaan perheen hyvä äiti, miehelleen lojaali vaimo ja yhteiskunnalle esimerkillinen nainen. Kansallissosialisti osaa kertoa, mitä tämä henkinen kasvu tarkoittaa sekä millaisena muutoksena se näkyy hänen omassa elämässään.

Koko maailma on täynnä petturuutta, minkä vuoksi meidän tulee entistä vaativammin valita kenet päästämme lähellemme. Meidän tulee olla lojaaleja omalle elämänkatsomuksellemme. Eläköön vahvat kansallissosialistit!

S.P.
Vieraileva kirjoittaja

10 KOMMENTIT

 1. Ja tämänhän voi myös kääntää toisinpäin (“Mies saattaa myös rakkauden sokaisemana rehellisesti luulla, että mielipiteet ovat hänen.”)?

 2. If we can get a strong nationalsocialist media and society then we are guaranteed to get all the support from the women.

  88 from Sweden!

 3. Tämähän on vain oma mielipiteeni mutta mielestäni naisten ei ole oleellista olla mitenkään ideologisesti hardcore kansallissosialisteja vaan rakastavia äiti-hahmoja ja kotia ylläpitäviä.

  Miehet hoitakoon sitten politiikan.

  • Eiköhän se ole kiinni siitä, mitä siellä korvien välistä löytyy.
   Pelkän jalkovälin perusteella ei voi perustella kuka on paras hoitamaan politiikkaa tai mitään muutakaan. Tärkeiden asioiden hoitaminen pitäisi perustua älykkyyteen ja persoonallisiin kykyihin, ei pelkkään sukupuoleen.

  • Naistenhan juuri tulee uskoa täydestä sydämmestä kannattamaansa ideologiaan, siinä missä miestenkin. Esimerkiksi lastenkasvatuksessa molemmilla osapuolilla on tärkeä rooli lapsen elämässä esimerkkinä ja opastajana. Syvempi initaatio luulisi vaativan koko perheen henkistä läsnäoloa. Luulisi jokaisen “hardcore kansallissosialistinkin” sen tiedostavan.

 4. Meillä on yhdessä “herätty” jo aikoja sitten. Voidaan keskustella eri näkökulmista eri kirjoituksista ja siten saadaan mahdollisesti parempi tuntuma koko asiaan. Seurataan tapahtumia, kirjoituksia yms.
  Olemme myös tehneet niin, että toinen esittää eriävää mielipidettä ja toinen joutuu perustelemaan miksi kannatamme mitä kannatamme (kansallissosialismia).
  Kokeilkaa, koska vastaukset ja ratkaisut löytyy oikeasti ja helposti sen puolesta mitä olemme.
  Me emme lähteneet siten, että toinen olisi ollut ensin, vaan yhdessä.
  Ja se tuli luonnostaan.
  Nykyinen tie on Suomen tuho. Ja meillä on lapsia, lapsenlapsia…

 5. Voiko yhtenäinen ja yhteisöllinen Suomi rakentua vain kansallissosialisteiksi itsensä määrittelevien pariutumiselle? Hyvinvoiva parisuhde perustuu luottamukselle ja toisen rinnalla seisomiselle; päätökset, varsinkin suuret sellaiset, tehdään yhdessä yhteistä tulevaisuutta ja molempien arvoja kunnioittaen. Oletan, että jokainen itseään kunnioittava ja ajatteleva ihminen pohtii onko valmis hyväksymään ja tukemaan tulevan puolisonsa elämänkatsomusta ennen kuin alkaa rakentaa perhettä hänen kanssaan, erityisesti jos kyseessä on itsensä johonkin tiettyyn aatteeseen määrittelevä puolisoehdokas. Vaatimus kansallissosialistin puolisolle rehellisestä kansallissosialismista sulkee pois ison joukon terveitä, vahvoja suomalaisia joiden panos kantavan tulevaisuuden rakentamiseen voisi olla merkittävä ja joiden ajattelusta kansallissosialismi voisi jopa hyötyä.
  Nykykansallissosialistin ajattelun kasvun ei tule olla vain toisten täysin samanmielisten ja samoin itsensä määrittelevien kanssa tapahtuvaa, merkittävää on myös kyetä luomaan hedelmällisiä keskusteluja itsensä eritavalla määrittelevien ihmisten kanssa. Suomen kansalla ei tällä hetkellä ole vahvaa yhteistä kulttuuri-identiteettiä ja jotta sellainen voidaan palauttaa ja osittain uudelleen luoda, täytyy kansallissosialistin pystyä kehittävään vuorovaikutukseen kaikkien niiden osien kanssa, joista onnistunut vallankumous ja vahva perusta tulevalle yhtenäiselle kansalle muodostuu. Jos näihin keskusteluihin ja yhteiseen elämään ei pystytä sellaisen ihmisen kanssa, jota rakastaa mitenhän käy tulevaisuuden? Kansallissosialistien, kuten kaikkien, tulisi valita rinnalleen ajattelevia, vahvoja ja uskollisia puolisoita rakkaudesta. Siten turvataan yhteiskunnan perusyksikön – perheen – toimivuus. Maailmassa on paljon petturuutta, mutta jos päästämme lähellemme vain ne ihmiset jotka jakavat täysin samat arvo- ja näkemysjärjestelmät, emme tule rakentamaan vahvaa yhtenäistä kansaa. Ainoastaan yksittäisiä toisilleen vieraita yhteisöjä.

 6. Kansallissosialistisessa Saksassa nainen oli lasten ja kodin hoitaja ja samalla koko sydämmellään miehen tavalla kansallissosialisti. Kasvattivat lapset palvelemaan Saksaa.

Comments are closed.