Koti Artikkelit Luonto Kansallisomaisuus

Kansallisomaisuus

4

Kaikki tietävät termin “kansallisomaisuus”, mutta kuinka moni todella tietää sen merkityksen? Paitsi yksityisinä, omistamme myös kansakuntana – omaisuutemme on silloin kansallisomaisuutta. Joillekin kansanluokille on myönnetty periytyvä tehtävä hoitaa kansallisomaisuutta, esimerkiksi maanviljelijöiden kohdalla maan- ja metsänhoito.

Yksityisomaisuus on periaatteessa kansallisomaisuutta, jota pienin erin on annettu kansalaisten hoidettavaksi ja hallittavaksi. Vastineeksi on heidän tehtävänsä kartuttaa sitä ja samalla edistää koko kansan etua ja parasta.

Suomen kansan kollektiivinen tehtävä on kasvaa sekä kehittää ruumiillista ja henkistä hyvinvointia. Tähän tarvitaan ehdottomasti kansallisomaisuuden järkevää ja kestävää käyttöä. Jos Björn Wahlroosin tapaiset harrastelijat viljelevät suuria tilojaan pelkästään tukiaisten takia, ei se hyödytä kansaa mitenkään. Tämä on siis kansallisomaisuuden väärinkäyttöä.

Kansallisomaisuutta on myös suojeltava kansakuntana. Koko Suomen itsenäisyyden ajan ovat miehet lähteneet rintamalle suojelemaan maataan aina, kun käsky on käynyt, vaikkeivät he olisi omistaneet aariakaan maata. Paitsi konkreettista omaisuutta on meidän suojeltava myös oikeutta elää kansana vapaassa maassa samaa kieltä puhuvien ja samoja tapoja noudattavien kanssa.

Yksityisomistusoikeutta pitää ehdottomasti kunnioittaa, mutta se ei saa mennä kansan edun edelle. Kansallisomaisuutta ei missään nimessä saa luovuttaa vieraan käsiin, vaan se pitää jättää elinvoimaisena seuraavalle sukupolvelle – ethän sinäkään halua, että joku aivan vieras ihminen veisi vanhempiesi perinnöksi jättämän omaisuuden silmiesi edestä. Kaikki, mitä tämän maan rajojen sisälle mahtuu ja kaikki, mitä tämä maa tarjoaa, kuuluu vain ja ainoastaan Suomen kansalle.

Maan hoito

Sanotaan, että Suomi elää metsästä. Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Vasta 1900-luvun alkupuolella alettiin metsää myydä elannon saamiseksi. Tätä ennen suomalaiset elivät omavaraistaloudesta. Siitä lähtien on metsää kaadettu kiihtyvällä tahdilla tähän päivään, jolloin suuria alueita kaadetaan paljaiksi tai melkein paljaiksi, ja tilalle istutetaan nopeakasvuista puuta, josta ei saa edes kunnon lautatavaraa. Syväekologisesti ajatellen löytyy metsänhoidosta paljonkin virheitä, mutta ei niistä sen enempää.

 


Vesistöt voivat myös huonosti. Sisävesien rehevöityminen johtuu pääosin tehoviljelystä. Itä- ja Perämeren saastumisen taustalla ovat koti- ja ulkomaiset tehtaat ja kaivokset.

 Tehoviljely on köyhdyttänyt maaperän niin pahasti, ettei siinä kasva mitään ilman torjunta-aineita ja keinotekoisia lannoitteita. Jollei tilannetta pian korjata, on seuraava vaihe maaperän kuoleminen, kuten on tapahtunut osittain muun muassa Ranskassa. Jälleen kerran on kansallisomaisuutta käytetty vastuuttomasti ja lyhytnäköisesti.

Yksi huolestuttava trendi on ollut maan myyminen ulkomaalaisille. Varsinkin venäläiset ovat ostaneet paljon maata Itä-Suomesta, ja vieläpä arvokkaita rantatontteja. On käsittämätöntä, miten tällainen toiminta sallitaan Suomessa, kun venäläisetkään eivät myy maata suomalaisille. Kysellään vain, onko järkevää myydä maanpuolustukselle tärkeitä alueita, mutta puhumisen asteelle sekin jää.

Kultakaivokset

Kittilän Suurikuusikosssa sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos. Sen perusti kanadalainen Agnico-Eagle vuonna 2008. Suomalaisia sijoittajia ei kaivoksella ole, joten tulot siirtyvät varmasti kaikki ulkomaille.

Kaivos louhii 5 000 kiloa suomalaista kansallisomaisuutta vuodessa. Näillä kullan hinnoilla voi jokainen itse laskea, paljonko kansan hyväksi käytettävää omaisuutta menee ohi suun. Yritys kyllä työllistää 300 suomalaista, mutta valtio maksaa kaivoksen infrastruktuurit ja on ennen kaivoksen aloittamista rahoittanut tutkimukset alueella.

Todella huolestuttavaa kultakaivoksissa on malmin erottamiseen käytetty tappavan myrkyllinen syanidi, joka ei kaivoksen edustajan mukaan pääse luontoon. Kuinka monta kertaa on suuryrityksen johto laukonut moisia vakuutteluja ja kuitenkin pahin mahdollinen on tapahtunut. Nordic Mines AB, jossa suuromistajana toimii muun muassa pahamaineinen J.P. Morgan -pankki, pyörittää Raahessa kultakaivosta, joka on saanut luvan laskea käsitellyt jätevedet suoraan Perämereen.

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevassa Talvivaaran kaivoksessa louhitaan sinkkiä ja nikkeliä. Sivutuotteena saadaan uraania, ja kaivos ilmoittikin vuonna 2010 hakevansa lupaa uraanin talteenottoon. Jotain toiminnan vaarallisuudesta kertoo, että Länsi-Euroopassa kaikki uraanikaivokset on suljettu niiden ympäristöriskien takia.

Talvivaara sai valtioneuvostolta luvan uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena 1.3.2012. Päätös saadaan vuoden loppuun mennessä ympäristöluvan päivityksen yhteydessä. Kaivoksen suunniteltu uraanintuotanto, 300 000 kiloa vuodessa, on uraanikaivosten tavanomainen määrä. Nyt pelätään, että päätös houkuttaa Suomeen lisää vastaavaa toimintaa.

 

Kuva: Huhtikuussa 2012 Talvivaaran prosessialtaasta löytyi 30 kuollutta lintua. Evira epäili lintujen kuolleen myrkkyihin. Samaan aikaan läheisestä Ylä-Lumijärvestä mitattiin monikymmenkertainen uraanipitoisuus.

 

Vaikka Pohjoismaihin kaavaillaan yhteistä kaivosveroa, ei se ikinä hyvitä tämän kauniin maan raiskausta ja tämän kelpokansan laillista ryöstöä ja myrkytystä. Vallitseva markkinatalousjärjestelmä tulee syömään kaikki elinedellytykset Suomesta, ellei asialle tehdä jotain.

 

Lähteitä:

http://www.3t.fi/artikkeli/uutiset/talous/raahen_kultakaivos_saa_laskea_jatevedet_peramereen

http://suomenluonto.blogit.fi/yla-lumijarven-uraanipitoisuus-kohollaan-talvivaarassa-sattuneen-vuodon-vuoksi/

http://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/evira-talvivaaran-lintukuolemat-johtuvat-ehka-myrkyista/591976/

Janne Ahokas

4 KOMMENTIT

 1. Hyvin mielenkiintoinen artikkeli! Mikä tekee Kansallisesta Vastarinnasta hienon julkaisun moniin muihin kansallismielisiin nähden on sen ideologisesti varsin kattava aihevalikoima. Mahtavaa, että otetaan rohkeasti kantaa koskemattoman ja puhtaan ympäristön puolesta! Janne on kirjoittanut aiemminkin hyvää analyysiä kestämättömän kapitalistiyhteiskunnan sokeista pisteistä (Maailma talouskriisissä -artikkeli), joten toivottavasti pääsemme tulevaisuudessakin lukemaan hänen tekstejään!

 2. Kiitos ympäristöaiheen nostamisesta esille. Kansallinen Vastarinta pitää nykyään syväekologiaa enemmän esillä kuin mikään eduskuntapuolue. Toivoisin, että kunta- ja eduskuntavaaleihin saataisiin Kansallisen Vastarinnan ehdokkaita, vaikkapa sitoutumattomina tai vaalilistan muodossa. Järkimiehiä tarvittaisiin päättäville paikoille.

 3. Kiitos kommentistasi, Mika! Vaalilistoilla Vastarintaliikkeen aktiiveja ei vastaisuudessakaan tulla näkemään, sillä olemme ulkoparlamentaarinen järjestö. Emme siis usko, että puoluepoliittinen järjestelmä tulisi sallimaan radikaalin kansallissosialistisen arvomaailmamme ja toimintamme. Aiheesta on kirjoitettu mm. artikkelissa “Suomen Vastarintaliike – vapauskamppailua elämän ja selviytymisen puolesta” seuraavasti:

  ”Suomen Vastarintaliike on poliittinen ulkoparlamentaarinen liike juurikin siitä taipumattomuuden tunteesta, jota me kansallissosialisteina tunnemme kansaamme ja rotuamme kohtaan. Emme enää tässä vaiheessa voi tehdä kompromisseja tai sopimuksia sellaisten yhteiskunnallisten tahojen kanssa, joiden näkemykset ja tavoitteet poikkeavat täysin päinvastaisesti niistä näkemyksistä ja tavoitteista, joiden puolesta Suomen Vastarintaliike kamppailee. On tunnustettava tosiasia, ettei parlamentaarisella politiikalla yhtenäistyvässä monikansallisessa ja rodullisessa Euroopassa voida saada muutosta aikaan – muutos lähtee kansasta, ja kansa joka lopulta elää kansallissosialismissa on päihittänyt ne vaarat, jotka ovat uhanneet elämäämme ja selviytymistämme.”

  Kuten suomalaisen syväekologian isä Pentti Linkola luotamme siis virallisten vaikutuskanavien ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan. Ikävä kyllä elämme länsimaisessa demokratuurissa, jossa kaikki hallituksen sallima poliittinen vaikuttaminen on yhtä tyhjän kanssa.

 4. SUOMEN HALLITUS ON YKSITYISTÄMÄSSÄ SUOMEN POHJAVESIÄ MONIKANSALLISILLE YRITYKSILLE.

  Valitettavasti otsikko ei ole tarkoituksenhakuista huomion kalastelua, vaan täyttä totta.

  Koska kysymys on yhteisen kansallisomaisuuden myynnistä ja kantaväestön riistosta, kiinteästi elämään liittyvänä elementtinä ja sitä kautta likimain pyhänä, niin näihin rikollisiin myynti tekoihin on suhtauduttava erityisellä vakavuudella.
  Puhdas vesi on maailman tärkein asia ja elämää ylläpitävä elementti. Ilman vettä ei elämää ole tällä planeetalla.
  Vesi antaa aiheen sotaan tai kansaa ylläpitävään elämään.
  Vesi voi olla runsas tai niukka luonnon vara.
  Maailman kaikista vesivaroista n. 97 % on suolaista ja n.
  kolme prosenttia makeaa vettä. Tästä kolmesta prosentista on vain vajaa kolmannes hyödynnettävissä.
  Makean veden kulutukseen näyttäisi olevan varaa yllin kyllin suhteessa 8000 kuutiokilometriä / 40 000 kuutiokilometriä nykyisten arvioiden mukaan.
  Vesi ei kuitenkaan jakaudu kaikkien tarvitsijoiden kesken tasaisesti, vaan suurin osa n. 60 % keskittyy yhdeksään maahan.
  80 maata kärsii veden niukkuudesta, ellei suoranaisesta vesipulasta. Vuosittaisia vaihteluja tosin on suuntaan ja toiseen.
  Vedestä on tullut kallista elämää ylläpitävää hyödykettä – tavaraa.
  Kun markkinatalous muuttaa kaiken hyödykkeiksi, niin veden yksityistäminen kiinnostaa maailman laajuisesti. Osuuksista kilpailevat monikansalliset yhtiöt, kuten CocaCola, Pepsi, Bechtel, Thames Water ja Arabialaiset yhtiöt, jotka ostivat yhtiön, joka pullottaa Päijänteen vettä Helsingissä pois vietäväksi.
  Jo vuonna 1993 IMF teki päätöksen, että valtioille annetaan lainaa vain kansallisvarantoa vastaan. Nyt hallitus halusi ???mrd. lisää. Tarkoittaa sitä, että kaikki menee yksityiseen omistukseen. Vedet, metsät, terv. huolto, rautatiet, kaivokset, lentoyhtiöt, tiet ja sillat. Nämä kaikki yksityistetään pikkuhiljaa, kun lainaa halutaan ja halvalla menee. IMF ja maailmanpankki ovat vuodesta 2000 lähtien luvanneet uusia lainoja 40 maalle

Comments are closed.