Koti Artikkelit Juutalaiset, muslimit ja maahanmuutto

Juutalaiset, muslimit ja maahanmuutto

10

20.–26.3.2017 suomalaisvastainen eliitti viettää jälleen ”rasisminvastaista viikkoa”. Suomen monikulttuurisuuskehitys on tapahtunut Ruotsin vanavedessä, joten suomensimme kansanmurhan vastaisen viikon kunniaksi Nordfrontissa 2015 julkaistun artikkelin, joka valottaa monikulttuurisuuden juutalaisia juuria skandinavisesta näkökulmasta. Tekstiin on tehty muutamia lisäyksiä Suomen keskusteluilmapiiriä koskien.

“Eivätkö juutalaiset kerskukin kirjoissaan ja kirjoituksissaan, kuinka paljon parempia ja viekkaampia he ovat kuin muut ja kuinka helppoa heille on hämmentää goyimia, mutta myös silloin, kun avaa ja lukee heidän kirjojaan, voi nähdä, kuinka he keskenään kerskuvat ja leuhkivat vahingoniloisesti siitä, että se oli tosiaankin ‘he’, jotka avasivat Toledon portit Tariq ibn Zijakin johtamille muslimijoukoille vuonna 712, ja siten he tekivät lopun visigoottien vanhasta kuningaskunnasta.” (Lukijakommentti, Nordfront 2014)

“712, TOLEDO (Espanja): Juutalaiset asukkaat aukaisivat portit Tarik ibn Zijakin johtamille muslimivalloittajille, mikä merkitsi visigoottien vallan loppua Espanjassa ja alkua 150 vuoden rauhalle. Siten alkoi aikakausi, joka tunnetaan Espanjan kulta-aikana. Iberian kalifaatti oli Bagdadista itsenäinen ja Bagdadin kalifaatti tukahdutti sitä, mikä samalla aikaa edisti espanjalais-juutalaisen kulttuurin kukkimista.” (Israelilainen sivusto JewishHistory.org)

Kansallisen Vastarinnan tai Nordfrontin keskivertolukijoille lukijoille tämä ei ole mitään uutta, mutta mikäli lukee Suomen Hommaforumia tai Ruotsin Avpixlat-uutissivustoa, näkee järkyttyneitä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, kuinka olemme joutuneet tämänpäiväiseen tilanteeseemme. Kirjoituksessaan “Pariisin terroriteko herättää kysymyksiä maahanmuutosta ja islamin tulevaisuudesta Euroopassa” kolumnisti Mats Dagerlind hyökkää monikulttuurista yhteiskuntaa kohtaan.

Loppupuristuksena hän kirjoittaa:

“[…] monikulttuurinen joukkomaahanmuuttopolitiikka, joka on pohjimmainen syy tähän ja moniin muihin erilaisiin uhkakuviin ja sanominen kyllä sille, että Ruotsi palaa takaisin olemaan Ruotsi, maa, jossa valtio suorittaa valtion tärkeimmän velvollisuuden, kansalaisten turvallisuuden turvaamisen.”

Hereillä olevien kansalaisten tulisi kysyäkin seuraavia kysymyksiä: Ketkä antoivat meille tämän “monikulttuurisen joukkomaahanmuuttopolitiikan”? Syntyikö tämä politiikka itsestään? Vai onko sen taustalla tekijöitä, jotka määrätietoisen lobbauksen kautta varmistivat, että Pohjola, Eurooppa ja valkoinen länsimaailma pyörittää tätä tuhoisaa itsemurhapolitiikkaa? Ketkä ovat “avanneet meidän porttimme”?


Media ja viihdeteollisuus

Erona vuoden 712 Toledoon Pohjolan “monikulttuurinen muodonmuutos” alkoi 60-luvulla Ruotsissa käydyn kampanjan kautta, ja kampanjaa johtivat juutalaiset aktivistit sekä juutalaiset joukkotiedostusvälineet.

Puolanjuutalainen David Schwartz vakuutti Olof Palmen suostuttelemaan Ruotsin tähän tuhoisaan kehitykseen. Lue myös Magneettimedian aihetta käsittelevä käännösartikkeli “Ruotsin monikulttuurisuuden juutalaiset juuret“.

Schwartzin työn jälkeen juutalaisten Bonnier– ja Erkko-sukujen suureksi osaksi omistama Pohjolan valtamedia on esimerkiksi Hollywood-elokuvien, sanomalehtien, kuten Helsingin Sanomien, Dagens Nyheterin ja Aftonbladetin, MTV3:n, TV4:n, Expon ja Ruotsin suurimman elokuvayhtiön Svensk Filmindustrin kautta määrätietoisesti pakottanut ja aivopessyt pohjoismaalaisia (ja valkoisia ylipäätään) vuosikymmenien ajan, jotteivät he kapinoisi tätä sairasta “monikulttuurista” yhteiskuntaa vastaan.

Tämän “monikulttuurisen” ideologian suunnittelivat juutalaistaustaiset aktivistit pelkästään juutalaisista muodostuneessa Frankfurtin koulukunnan ajatusriihessä. “Monikulttuurisuutta” voi parhaiten kuvailla ideologiana, joka tuhoaa valkoisten maiden kansat sekä luonnollisesti kehittyvät kulttuurit. Ideologia korvaa nämä vastenmielisellä ja epäharmonisella sotkulla globalistien eduksi.

Pakolaisvirrat, jotka yleisesti saavat alkunsa Lähi-idästä, ovat Israel-lobbyn polvella istuvasta amerikkalaiskongressista lähtöisin olevien sionististen sotien luomia.

Juutalaiset portinvartijat

Israelilainen professori Gerald Aranoff kirjoitti vuonna 2014 artikkelissaan “Judaism: To Seize the Gates of Our Foes” juutalaisten uskonnollisesta kirjoituksesta Toorasta:

“Meidän tulisi tarkastella tarkoin tätä Jumalan antamaa siunausta ja yrittää saavuttaa se. Me luemme tämän viikon Toora-osion: ‘Ja he siunasivat Rebekan ja lausuivat hänelle: ‘Oi sisaremme, tulkoon sinusta tuhat kertaa kymmenentuhatta, ja vallatkoot sinun jälkeläisesi vihamiestensä portit!’ (1. Moos. 24:60).

Rebekan perhe siunasi hänet, ja uskonnollisen kommentoijan Rashin sanoin: “Lapsesi tulevat saamaan saman siunauksen kuin Abraham Moriah-vuorella, ‘minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit’ (1. Moos. 22:17).

Miten hieno siunaus – Laban siunaa Rebekan samalla siunauksella, jolla Jumala siunasi Abrahamin Moriah-vuorella! Voisi ajatella, että vielä täydellisempi siunaus on olla ilman vihollisia. Tai mikäli vihollisia on olemassa, että he katuvat ja lopettavat olemasta vihollisia. Että he lopettavat toivomasta ja suunnittelemasta pahaa.

Sanamuoto vihollisten porttien valloittamisesta on niin osuva. Midraš-tulkinnan mukaan se viittaa kaananilaisiin. Raamattu sanoo: ‘Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa’ (1. Moos. 12:3).

Porttien valloittaminen tarkoittaa kontrolloimista ja hallitsemista, ei välttämättä väkivalloin. Portit ovat siellä, missä hallitus istuu – lainsäätäjät, oikeusistuimet, poliisi ja hallitsijat. Tämä on valtava siunaus Jumalalta, sillä vihollisen kontrollointi ja hallitseminen tarkoittaa elämistä rauhassa vihollisen kanssa, vaikka se haluaisi toivoa meille pahaa. Se tarkoittaa väkivallattomuutta. Se tarkoittaa lakien rikkoutumattomuutta, vaikkakin näennäisesti pikkuseikkaa.”

Lähempi katsaus juutalaiseen uskontoon voi siis tarjota loogisen selityksen sille, miksi juutalaistaustaiset monikulttuurisuusaktivistit ovat esimerkiksi ottaneet joukkotiedotusvälineistä vallan haltuunsa Pohjoismaissa: juuri media toimii kasvattajana massoille ja se enemmän tai vähemmän kertoo kansalaiselle, kuinka tulisi äänestää.

Valtamedia voi jopa erottaa poliitikkoja kuten näimme, kun Håkan Juholt laitettiin syrjään joukkotiedotusvälineiden kampanjoinnin jälkeen. Ulkopuolisena voi vain spekuloida syitä sille, miksei Juholtia pidetty kosherina. Ehkei hän ollut yhteensopiva globalistien piireihin Bildeberg-ryhmän tapaan? Pohjolan marionettipoliitikot ovat ottaneet osaa yhdessä Bonnier-konsernin juutalaisten kanssa Bilderberg-ryhmän salaisiin kokoontumisiin vuosikymmenien ajan.

Juutalaisten ja muslimien liitto

Samalla kun oikeistolaiset juutalaiset, kuten ruotsidemokraattien Kent Ekeroth (eräs päähenkilöistä Avpixlat-uutissivuston takana), yrittävät kanavoida kansalaisten tyytymättömyyttä asioihin, jotka hyödyntävät sionistista geopolitiikkaa Lähi-idässä, liberaalit juutalaiset voivat jopa liittoutua muslimien kanssa – taistellakseen “monikulttuurisen” lännen puolesta.

Liberaalit juutalaiset ajattelevat, että kun enemmistö kansasta (valkoiset eurooppalaiset) reagoi vieraisiin väestöryhmiin maissaan, tulee syntymään nationalistisia liikkeitä, jotka eivät suinkaan hyödytä juutalaisia. Liberaalit juutalaiset toteavat usein täysin julkisesti, että juutalaisia hyödyttää eniten niin kutsuttu monikulttuurinen yhteiskunta.

Esimerkiksi juutalainen journalisti Göran Rosenberg argumentoi näin 18. joulukuuta 2008 käydyssä paneelikeskustelussa:

“Göran Rosenberg muisteli, että historiallisesti juutalaiset menestyivät aina maissa ja valtakunnissa, joissa oli monikulttuurinen, pluralistinen ja suvaitsevainen ilmapiiri, kun taas vahvasti etnisissä tai kansallismielisissä yhteiskunnissa he pärjäsivät huonosti. Euroopan juutalaiset on aina leimattu oudoiksi tai ‘toisenlaisiksi’. Sen vuoksi voi määritellä, että yhteiskunta, jossa oudompi on tervetullut, on juutalaisille hyväksi, vaikkeivät he aina ole arvostaneet tätä yhteenliittyvyyttä. […] Euroopan juutalaisten tulevaisuus on riippuvainen meidän kyvystämme muokata monikulttuurinen, pluralistinen ja monimuotoinen yhteiskunta.”

Useat juutalaisaktivistit, jotka kokoontuvat synagogissa, pelaavat siis molemmilla puolilla. Toisinaan liberaalien juutalaisten ja “vastajihadististen” oikeistojuutalaisten välistä dialogia pääsee seuraamaan. Eräs esimerkki tästä on Kent Ekerothin haastattelu juutalaisessa aikakauslehdessä.

Juutalaisliberaalit Göran Rosenbergin tapaan odottavat ehkä “uutta kulta-aikaa” Espanjan juutalaisten tapaan pettäessään Toledon ja päästäessään muslimit sisään. Ekerothin tapaiset oikeistolaiset sionistijuutalaiset uneksivat mahdollisesti puolestaan mobilisoivansa ei-juutalaisten asevoimat vuodattamaan verta, kuolemaan ja ottamaan kontrollin “Suur-Israelin” maantieteellisestä alueesta, kuten juutalaisten uskonnollisissa kirjoituksissa on luvattu.

Ylirabbiini Ovadia Yosef. Roolissaan juutalaisten uskonnollisten lakien tulkkina Yosef muun muassa päätti, että “ei-juutalaiset ovat olemassa vain palvellakseen juutalaista kansaa”. Yli 800 000 henkeä otti osaa Yosefin hautajaisiin, jotka olivat suurimmat hautajaiset koko Israelin historiassa.

Totuus on paras ase vihollista vastaan

On olemassa tärkeitä teemoja, joita esimerkiksi islamiin juutalaisten sijaan keskittyvä “maahanmuuttokriittinen” Pegida-liike ei halua nimetä ja jotka se ohittaa hiljaisuudessa. Päätelmäni on, että Pegida johtaa harhaan ja teeskentelee. Voimme toki yrittää hyödyntää Pegidan kaltaisia liikkeitä, mutta tällä on rajansa. Meidän ei tule suhtautua niihin sinisilmäisesti.

Se, että antaisimme Pegida-johtajien kaltaisille sionisteille rajoittamattomat valtuudet ohjata kansan tyytymättömyyttä, ei ole lainkaan vaihtoehto. Sen sijaan meidän tulee olla mukana, kumota sionistien strategia ja kertoa totuus valkoisten kansanmurhan taustavoimista massoille. Meidän tehtävämme on työskennellä ja esittää koko totuus unenpöpperöisille keskivertopohjoismaalaisille. Meidän on varmistettava, etteivät nämä anna itseään valjastettavan hyödyllisiksi idiooteiksi niille voimille, jotka alusta asti johtivat Euroopan tähän tilanteeseen.

Pitäisi lisäksi mainita, että Hommaforum- ja Avpixlat-sivustojen rankasti sensuroitujen lukijakommenttien tulvaan pääsee välillä kommentteja, jotka eivät todellakaan ole kosher. Ruotsin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi puhutaan, millä tavoin puolanjuutalainen David Schwartz kiitti uutta isäntävaltiotaan, mikä on talmudilainen näkemys goyimista ja kuinka ruotsalainen media on juutalaisten omistamaa.

Vastaavaa on ollut viime vuosina havaittavissa myös Suomessa. Jatkakaamme siis valitsemallamme polulla ja varmistakaamme, ettemme vesitä sanomaamme vihollisen hyväksi!

 

Robin Palmblad
Nordfront.se

10 KOMMENTIT

 1. Myös radikaalien kansallismielisten ja kansallissosialistien pitää varmistaa, ettei joukkoon pääse eksymään kosheria sanomaa! Se olisi suurinta myrkkyä kansamme tulevaisuudelle – jatketaan siis totuuden levittämistä, eikä taivuta helppoihin ratkaisuihin. Kuten erään täällä olleen uutisen kommenteissa joku totesi: kansallissosialistin ja populistin eroihin kuuluu mm. se, että populisti sanoo, mitä ihmiset haluavat kuulla, kun kansallissosialisti sanoo, mitä ihmisten TULEE kuulla.

 2. Ei liity nyt suoraan aiheeseen, mutta tätä tietoiskua kannattaisi yrittää levittää myös sellaisissa paikoissa joissa kansallismielisten preesenssi ei ole kovin suuri ja joissa ei näy edes yritystä tälläisen tiedon levittämisestä. Esimerkiksi Reddit-nimisessä sivustossa on noin 60 000 suomalaisen yhteisö, joista osa varmasti olisi valmiita kansallismielisyyteen nähtyään faktat. Vaikka Sorosin palkkalistoilla olevat yrittäisivätkin sabotoida tiedonlevitystä, niin aktiivisella toiminnalla ja nimimerkkien käytöllä saataisiin tuohonkin joukkoon levitettyä juutalaisvalistusta. Suuri urakka yhdelle ihmiselle, mutta täysin tehtävissä jos toimitaan ryhmänä!

 3. Voisiko joku perussuomalaisten nuorten aktiivi kirjoittaa vastineen, jossa “todistetaan”, ettei juutalaisilla ole mitään tekemistä tämän kanssa vaan kaikki on “kukkahattutätien” syytä 😉

 4. Juutalainen ylivalta on paljastettava ja nämä artikkelit ovat hyviä sitä varten.

 5. Uskotteko te ihan tosissaan tuohon juttuun, vai valehteletteko vain saadaksenne ihmisille syyn vihata tai tuhota juutalaisia? Samoin kuin ihmiset yleensä myös juutalaiset ovat yksilöitä, eikä heitä voi tuomita kollektiivina jostain mitä joku juutalainen on tehnyt. Jos joku Barbara L-S kannattaa monikulttuurisuusvaltioita ei se tarkoita, että kaikki juutalaiset olisivat samaa mieltä. Samoin George Soros ei ole Israelin ystävä, vaan vihollinen.
  Jos vertaa juutalaisia ja muslimeja, niin kyllä muslimit ovat pahempia. Ja lisäksi juutalaisten verivihollisia. Tuossa yliarvioidaan juutalaisten hallintakykyjä ja aliarvioidaan muslimien älykkyyttä. Ihan kuin muslimit olisivat joku eläinrotu, jota juutalaiset manipuloisivat mielensä mukaan. Ja kyllä muslimit ja imaamit ovat kyvykkäitä ihan itse järjestämään islamin maahanvyöryjä. Mikä olisi juutalaisten motivaatio tuhota valkoinen rotu? Jos yhteiskunnista tulee islamilaisia, niin se tietää huonoa juutalaisille.
  Siunaa Israelia niin tulet siunatuksi, kiroa niin tulet kirotuksi. Raamatussakin sanotaan…

  • Haluatko yksilöidä valheita artikkelista?

   George Soros on kertonut eräässä haastattelussaan, että vaikkei ole uskonnollinen juutalainen, on hän silti huolissaan Israelin tulevaisuudesta. Kummallista puhetta mieheltä, jota sinä kuvailet Israelin viholliseksi?

   Kun raamatun otit esille, niin otetaan sitten myös Toora. Siitä ilmeisen ihmisvihamielisestä opuksesta löytyvät mm. seuraavat pätkät:

   Yebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

   Niddah 45a: Rabbien mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi ennen kuin he saavuttavat 12 vuoden ja yhden päivän iän. Kysyttäessä, kuinka oli mahdollista, että ei-juutalainen tyttö oli tullut raskaaksi kuuden vuoden iässä, rabbi vastasi, että ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

   Sanhedrin 57a: Jos ei-juutalainen tappaa juutalaisen, ei-juutalainen on tapettava. Mutta jos juutalainen tappaa ei-juutalaisen, juutalainen on vapaa. (Talmudin alaviitteessä myönnetään, että tässä kohtaa sensorit olivat korvanneet sanalla ‘Cuthean’ alkuperäisen sanan goy = ei-juutalainen.)

   Abodah Zarah 26d Tos; Kiddushin 66c; Soferim XV, sääntö 10: Eräs juutalaisuuden merkittävimmistä viisaista Simeon ben Yohai totesi; “Parhaimmatkin ei-juutalaisista tulee tappaa”.

   Talmudin julistus Sanhedrin 69b:ssä sanoo: ”Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että (seksuaalinen) yhtyminen 9-vuotiaaseen poikaan on todellinen yhtyminen, mutta sitä nuorempaan ei ole.”

   Sanhedrin 69b sanoo myös, että naisen antaessa alaikäisen poikansa työntyä häneen on hän silti kelvollinen naimaan papin. Tämä johtuu siitä, ettei alaikäinen poika ole Talmudin silmissä ”mies”, joten Talmudin mukaan seksillä alaikäisen kanssa ei ole moraalista tai laillista merkitystä juutalaisille (Sanhedrin 52b).
   ”Aikuisen miehen yhtyessä pikkutyttöön sillä ei ole merkitystä, sillä tytön ollessa alle kolme vuotta (ja yhden päivän) on se kuin tökkäisi sormella silmään” (Ketubot 116).

 6. Viholliselle valkoisen rodun hävittävimen on välttämätön vaihe heidän Pax Judaica unelmansa toteuttamiseksi (Talmud, Siionin viisaiden pöytäkirjat, Kalergi-suunnitelma ym.). Muslimit on heille oiva työkalu! Ensin tuodaan miljoonakaupalla muslimeja Eurooppaan, sitten usutetaan muslimit ja eurooppalaiset toistensa kimppuun. Jos tuoda muslimeja RIITTÄVÄSTI ennen sodan sytyttämistä (että muslimeilla on ylivoima) – silloin sodassa valkoiset hävitetään täysin ja muslimit taas on heikennetty ratkaisevasti. Muslimit sitten hoidetaan pois todellisen vihollisen omilla sotajoukoilla (shabbes-goy, sionistikristityt käyvät tähän tykinruoaksi oiken hyvin). Vihollisesta tulee sitten ainoa “valkoinen” Herrarotu (Fuhrer Rasse, Master Race) ja värillinnen sekarotu (IQ alle 85) palvelisi heitä. Selkeä rotuerottelu ja älyllinen ylivoimaisuus on välttämätön näiden turvallisuuden kannalta. Ne on syyt, miksi valkosia on hävitettävä.

  Siksi sionistit järjestävät Eurooppaan nimenomaan röyhkeitä jä kauas näkyviä värillisiä arabeja/neekereitä, jotta valkoisten koko huomio olisi suunnattu näitä värikkäitä röyhkimyksiä vastaan! Sionistit taas ovat hyvin huomaamattomia, ja goyim sitten jopa uksovat, että “juutalaiset ovat meidän puolellamme” (FDL, Hommaforum, Sisu yms.).

  Tätä en itse keksinyt, vaan perusidean sain Saksassa asuvan juutalaisen Igor Ostrovskin artikkelista (http://berkovich-zametki.com/2006/Zametki/Nomer3/Ostrovsky1.htm) Sitten muutkin juutalaisten kirjoituksien ideat loksahtivat kuin palapeli, ilman ristiriitoja. Suunnitelma on todella nerokas! Eikä sitä tarvitse edes piilottaa kovin hyvin. Eräs USA:ssa asuva sionisti-aktivisti kirjoitti minulle (kun oli lyhyt kirjeenvaihto vuosia sitten), että heidän (juutalaisten) ei edes tarvitse piilottaa omia kirjoituksia, koska “99% ihmisistä ovat tyhmiä kuin lampaat”, eivätkä ymmärrä mitäään mistään vaikka kaikki tieto olisi saatavilla.

 7. Ihan vaan tiedoks että ilman juutalaisuutta ei olisi kristinuskoa.
  “Kristinusko on monoteistinen eli yksijumalainen uskonto ja kannattajamäärältään maailman suurin uskonto. Sen kannattajia on tämän päivän maailmassa 2,4 miljardia, mikä on hieman alle kolmasosa maailman väestöstä. Se kuuluu abrahamilaisiin uskontoihin ja on syntynyt juutalaisuuden sisällä.” (Wikipedia)

Comments are closed.