Koti Artikkelit Arki Jäähyväiset feminismille

Jäähyväiset feminismille

17

Valkoinen nainen on usutettu pysyvään sotatilaan perinteitä ja aivan erityisesti oman rotunsa miehiä vastaan. Kun naiset pakotetaan vuosikymmeniä jatkuvalla propagandalla elämänsä mittaiseen taisteluun, jossa heitä neuvotaan äärimmilleen vietyyn hedonismiin ja miesten maskuliinisuuden pyhään vihaamiseen, eipä ole ihmekään että valkoisten syntyvyys on kääntynyt jyrkkään laskuun.

Normaalista parisuhteesta ja äitiydestä on tehty mediassa sairaus tai poikkeustila, jota vastaan kulttuurimarxistinen aivopesu hyökkää yhä aggressiivisemmin keinoin. Löysin kampaajalla käydessäni yhdestä ainoasta naistenlehdestä peräti kolme erillistä artikkelia, joissa lapsettomuuteen kannustettiin äitiydestä ja raskaudesta kertovilla kauhutarinoilla.

Suurperheiden äidit raahataan median eteen katumaan aktiivisesti äitiyttään ja nuoret naiset kehumaan kohdunpoistojaan. Valkoisista halutaan tehdä sukupuolettomia robotteja, ja ihmisen biologian systemaattiseen tuhoamiseen on valjastettu koko valtamedia. Uskottomuudesta ja perversioista on tehty muoti-ilmiö, ja miehen sekä naisen välisestä rakkaudesta “taantumuksellista”. Olen seurannut kauan feministien tuottamaa propagandaa ja vakuuttunut, ettei seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö ymmärrä eikä voi koskaan ymmärtää, miten heterot todella ajattelevat ja tuntevat. Homolobbausjärjestöillä ei tule olla oikeutta määrittää, miten kansa haluaa itseään ja seksuaalisuuttaan Suomessa ilmaista.

Nykyään perheen perustavat useimmiten vähän kouluja käyneet naiset, mikä ei ole eteenpäin siirtyvien geenien kannalta optimaalista. Naisia kannustetaan kilpailuun, urakehitykseen tai oman egonsa sairaalloiseen palvontaan, jotta etenkään lahjakkaat naiset eivät vahingossakaan perustaisi perhettä. Lihavuus, huono käytös, teennäisyys ja rumuus on nostettu kulttuurimarxismin kautta palvottaviksi asioiksi ja voi sitä onnetonta, joka erehtyy tätä rappiota ja irstailua arvostelemaan. Kun koulut on käyty, uralla edetty, maailmaa kierrelty ja huippukokemukset koettu, naisen pudotus todellisuuteen voi olla karu. Uskonnon asemaan nousseen ääriliberalismin vuoksi moni nainen on kieltänyt itseltään sisäisen tutkiskelun ja lähtenyt vihollisen kannustamana murskaamaan kaikkea luonnollista ja vakiintunutta.

Monet meistä naisista olemme herkkiä ja impulsiivisia olentoja. Osaa ihmisistä on helppo ohjailla tunteiden kautta osana psykologista sotaa valkoisia vastaan. Osa meistä on saatu uskomaan, että loputon itsekeskeisyys, ahneus ja sosiaalinen hyväksyntä ovat elämän tavoitelluimpia asioita. Kehotan naisia löytämään todellisen naiseutensa kaiken heidän päälleen kaadetun roskan alta. Todellisessa maailmassa huono käytös ei ole sukupuolisidonnaista. Todellisessa maailmassa miesten maskuliinisuus ja naisten feminiinisyys kuuluvat ihmislajin biologian kulmakiviin. Todellisessa maailmassa aikuiset ihmiset ottavat vastuuta teoistaan ja suojelevat lapsiaan roskakulttuurilta ja seksualisoinnilta. Todellisessa maailmassa ei ylistetä sivistyksen ja moraalin tuhoa.

Propaganda väittää, että perinteisiä arvoja kunnioittavat naiset olisivat heikon itsetunnon omaavia ja patriarkaatin alistamia ressukoita. Asia on juuri päinvastoin. Todellista vahvuutta edustavat ne naiset, jotka kunnioittavat biologiaa ja luonnonjärjestystä, eivätkä taistele niitä vastaan. Heikon itsetunnon omaavat naiset löytyvät juuri feministeistä itsestään. Kansallissosialistinainen kunnioittaa miehiä ja ymmärtää, että miehillä on suuri vastuu turvata olemassaolomme ja rotumme säilyminen. Miehet tarvitsevat naisten tukea voidakseen toteuttaa itseään parhaalla mahdollisella tavalla elämässään ja löytääkseen omat vahvuutensa.

Kansallissosialistisessa yhteiskunnassa naiset voivat rentoutua, kun ”valkoisen naisen taakka” maailman pelastamisesta ei enää lepää heidän hartioillaan. Toivon, että naiset heräävät näkemään, että heidät on valjastettu sotilaiksi omaa kansaansa vastaan. Toisrotuisten maahanmuuttoa perustellaan eurooppalaisten alhaisella syntyvyydellä. Samat tahot, jotka ovat olleet aktiivisesti luomassa valkoisten alhaista syntyvyyttä, puolustelevat innokkaasti toisrotuisten invaasiota. Kulttuurimarxistien lisäksi halpatyömarkkinoita länsimaihin ajavat kapitalistit ovat Euroopan väestönvaihdon asialla. Sionistijohtoinen finanssieliitti rakentaa tulevaisuudessa vain yhden muurin, ja se on muuri rikkaiden ja köyhien ihmisten välille, mikäli he saavat globaalin orjayhteiskuntansa jonakin päivänä luoduksi.

Aivan tuorein kulttuurimarxismin hyökkäys perinteitä vastaan on miehen ja naisen välisen rakkauden kyseenalaistaminen. Feministit Rosa Meriläisen johdolla ovat valtamediassa kertoneet, ettei romanttista rakkautta miehen ja naisen välillä ole olemassa. Romanttiset kirjat ja elokuvat ovat vaihtuneet seksuaalisuuden jääkylmiin ilmenemismuotoihin, joita tarjoilee esimerkiksi Suomen valtamedian hypettämä TV-sarja Game of Thrones ja pelkkään pornoon keskittyvät teokset kuten Fifty Shades of Gray. Media mustamaalaa systemaattisesti myös äidinrakkautta. Kulttuurimarxistisen vihakoneiston yhä sairaalloisempia muotoja saava valkoisen rodun fyysinen ja henkinen häpäisy ei enää tavoita itsenäisesti ajattelevia naisia.

Naisellisuus ei ole muovisen ja epäluonnollisen kauneuden tavoittelua tai teeskenneltyä feminiinistä ilmaisua. Feminiinisyys ei näytä uskottavalta edes vintage-mekossa tai pitsissä, mikäli käytös on yliampuvaa. Naisellisuus ei ole aitoa myöskään silloin kun sitä vipuvartena käyttäen nokitaan miehiä. Parhaan käsityksen valkoisen aidon nationalistinaisen ajatusmaailmasta ovat tarjonneet Red Ice TV:n nuoret naiset sekä Nordfrontin ja Kansallisen Vastarinnan naisellisuutta pohtivat artikkelit. Aidot nationalistinaiset ilmentävät naisellisuuttaan oman persoonansa, biologiansa ja hengellisyytensä kautta. Tähän ei yksikään feministi tule koskaan pystymään. Aitoa naisellisuutta ei rakenneta luonnottomuuden ja materialismin rakennuspalikoilla, sillä se kumpuaa rakkaudesta.

Kansallissosialistinainen ei puhu tasa-arvosta miehen ja naisen välillä vaan rooleista sekä vastuista. Tasa-arvofanaattisuus pudottaa feministisen ajattelun kokonaan kansallissosialismin kelkasta, kun valkoisen kulttuurin sisäinen eheytymistyö jälleen alkaa. Kansallissosialismissa sukupuolten erilaisuus on rikkaus, sillä luonto on tarkoittanut sukupuolet erilaisiksi. Miehen ja naisen ei tule pyrkiä kilpailevaan arvojärjestelmään vaan toimimaan omaa biologiaansa kuunnellen. Ihminen on seksuaalinen olento, joka on syntynyt ilmentämään heteroseksuaalisuutta. Kaikki poikkeamat biologiassa ovat luonnonoikkuja, jotka eivät ohjaa luonnonjärjestyksen suuria linjoja.

Kun suljet omaa kansaamme vihaavan nykyjärjestelmän ulkopuolellesi, opit näkemään itsesi uudella tavalla. Olet osa rotua, jonka ei tarvitse hävetä saavutuksiaan tieteissä, taiteissa, taistelussa eikä sivistyksen rakentamisessa. Kun opit aidosti kunnioittamaan kehoasi, mieltäsi ja rotuasi, olet lähellä kansallissosialistisen maailmankatsomuksen ydintä, joka sisältää myös suurten ajattelijoiden oppeja rodullisesta taistelusta ja hengellisyydestä. Havahtuminen uudenlaiseen vapauteen kansallissosialismin kautta voi olla koko elämän järisyttävin kokemus. Kansallissosialismi on vapautta ajatella kuten luonto ja järki käskevät ihmistä ajattelemaan sekä vapautumista nykyjärjestelmän luomista turhista peloista.

Historia on osoittanut, etteivät naiset ole valloittaneet elintilaa, sotineet sotia eivätkä ylläpitäneet reviiriajattelua muutoin kuin poikkeustilanteissa. Meitä naisia kasvatetaan nyt keinotekoisesti luotuun poikkeustilaan, jossa vihollista edustavat todellisuuden vastaisesti omat miehemme ja oma kulttuurimme. Feminismin tarkoituksena on ollut nostaa naisten stressitasoa ja sallia onnellisuus vain materialismin kautta. Naiset on pakotettu taisteluun kaikkien muiden paitsi oman kansansa jäsenten puolesta. Tällaisessa tilanteessa nainen ei pysty saavuttamaan biologista eikä henkistä tasapainoa, sillä kulttuurimarxismi esittää naisellisen ilmaisun ja heteroseksuaalisuuden aina huonoimpana mahdollisena vaihtoehtona.

Naiset etsivät luonnonvalinnan mukaisesti voimakkaita tai älykkäitä miehiä. Vihollinen on syrjäyttänyt oman rotumme parhaat edustajat vallasta ja kannustaa naisia kaikkien mahdollisten kanavien kautta lisääntymään impulsiivisten ja henkiseltä kapasiteetiltaan heikompien muukalaismiesten kanssa. Valkoinen nainen pakotetaan yhteiskuntaan, jossa ei saa olla turvana perinteitä, yhtenäistä kulttuuria, sääntöjä tai edes hengellisiä arvoja. Kaiken kukkuraksi naiset pakotetaan johtamaan tällaista sairasta yhteiskuntaa. Naisille erittäin tärkeät turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta lisäävät elementit on poistettu hänen elämästään. Vihollinen pakottaa naiset hyväksymään sen itse luomansa valkoisten yhteiskuntien itsetuhoisen politiikan ”uutena normaalina”.

Miehen tottuminen turvallisuuteen ja helppoon elämään tuhoaa lopulta hänen eloonjäämisvaistonsa ja tarpeensa puolustaa omaa reviiriään. Naisten ja heikkotahtoisten miesten valtaa on tuettu orjuutemme varmistamiseksi. Valkoisille miehille tarjotaan tällä välin lisää päihteitä, pornoa ja roskaviihdettä, ettei heidän tarvitsisi lähteä omalta mukavuusalueeltaan vastustamaan kehitystä. Valkoisen miehen on löydettävä sisältään oman heimonsa soturi, joka taistelee tarvittaessa kuolemaansa asti orjuuttaan vastaan. Tarvitaan koko heimon miesten herääminen, jonka polttoaineena on sisäinen oivallus ja vahva tahtotila muutokseen, jollainen kansallissosialisteilla jo on.

Naisten feminiinisyyttä on ilmennetty kautta ihmiskunnan varhaisen historian äitiyden, taiteen, estetiikan ja romantiikan kautta. Feminismi on pelkkä lyhyt välähdys ihmiskunnan historiassa. Se on epäonnistunut kokeilu tuhota luonnonjärjestys sekä laskelmoitu hyökkäys rotumme kauneutta ja onnellisuutta vastaan. Feminismi ja sen alkulähde kulttuurimarxismi tulevat jäämään historian kirjoihin tuhoisimpina aatesuuntina, mitä on koskaan kehitetty. Kumpikin suuntaus on sionistien perustaman Frankfurtin koulukunnan luomus ja suoraa perintöä kommunismista.

Kansallissosialistit ja etnonationalistit ympäri länsimaita taistelevat parhaillaankin feminismin myrkkyä vastaan. Me tulemme rakentamaan kulttuurin, jossa sukupuolten välinen sota on päättynyt. Yhteiskunnan, jossa valkoiset miehet ja naiset kunnioittavat ja tukevat toisiaan. Ja tietenkin, rakastavat toisiaan. Yhteiskunnan, jossa naiset hylkäävät feminismin ja löytävät uudelleen itsetuntonsa, naisellisuutensa ja rakkautensa omaa rotuaan kohtaan. Kansallissosialistisessa yhteiskunnassa naisten feminiinisyys ja miesten maskuliinisuus ovat pysyviä ja ihmisen biologiaa tukevia ilmiöitä. Kansallissosialisti ei alenna omaa arvoaan itsensä häpäisemisen kautta kuten kulttuurimarxismi haluaa meidän valkoisten itseämme ilmaisevan.

Vihollisen propagandakoneisto on hajoamassa. Vietämme feminismin hautajaisia vielä tällä vuosikymmenellä. Hyvät nationalistinaiset, juuri nyt on aika uuden naisellisen ja modernin naisen syntymiselle!

NOX

17 KOMMENTIT

 1. Tähän liittyen.. Jo jokunen vuosi sitten, leikittelin Twitterissä ajatuksella, että tulisi perustaa nationalisteille tarkoitettu senssisivusto, tai “natinaltinder” 🙂

  Ihan rehellisesti sanottuna, hyviä ja normaaleja heteronaisia kyllä löytyy Suomen maasta, mutta jos KS, tai fasistisen maailmankuvan omaava A-luokan lihansyöjämies haluaisi löytää vastaparin kaltaisestaan, niin….no yksisarvisen kellistäminen 10 lbs jousella, imukuppinuolin..on helpompi ja toteuttamiskelpoisempi projekti 🙂

 2. Ihanaa tekstiä! Pohjan neito on maailman upein olento. Suomi enkelit Herätkää!

 3. Minusta tulee isä lokakuussa. Ihan terve Suomalainen valkoinen poikavauva on tulossa. 🙂

  • Onneksi olkoon, vaikka isällä on suhteellisen pieni osuus asiaan. Äitienpäivää ei turhaan vietetä ja siksi vilpittömimmät onnittelut tulevalle äidille tulevan pienokaisen johdosta. Toivokaamme että kaikki menee hyvin.

   Perhe ja vanhemmuus on “uhrauksia”. Uhrauksia heittomerkeissä koska omat haavet ja tarpeet pitää siirtää sivuun. Ei pääse enää tulemaan eikä menemään kuten nuoruusvuosina. Viihteellä käyminen jää pois (tämä on se suurin ongelma kulttuuri marxisteille) sekä lapsettomat kaverit/pariskunnat lakkaavat käymästä. Musiikkia kuunnellaan ensi kerran kun lapsi on 8v…

   MUTTA… Näin jälkeenpäin mietittynä… Olisivatko ne omat halut ja unelmat sittenkään tehneet itseä onnelliseksi? Olisivatko ne korvanneet sen ilon lapsesta/lapsista? Itse voin puhua omalta kohdaltani kun sanon “Eivät”. Se että kasvattaa järkeviä ja omalla aivoillaan ajatelevia sekä suoraselkäisiä lapsia, se on taitolaji. Ja jos siinä onnistuu niin elämä ei ole kulunut hukkaan. Vaikka kaikki muu tuntuisin tyhjältä.

   Ja vaikka lapset olisivatkin erikoislapsia niin mitä sitten? Heidän koulutukseensa ja kehityksensä seuraamiseen pitää vain kiinnittää enemmän huomiota. Ja antaa sitä tukea mitä yhteiskunta ei anna. Ja ne ovat aivan yhtä rakkaita. Varsinkin kun katsovat maailmaa ihan eri silmin. Ja siksi parhaat sutkautukset asioista kuulee yleensä heiltä.

   Olen miettinyt että pitäisikö pistää hattu kiertämään aina uuden jäsenen syntymän johdosta. Aikoinaan suvut keräsivät kimpassa lahjoja naimisiinmenon- ja lasten johdosta. Ja ne lahjat eivät olleet pieniä. Ne olivat joskus jopa kymmeniä tyhansia markkoja. Mutta nykyisessä “minä itse” yhteiskunnassa nämäkin perinteet ovat jääneet unholaan. Ja se on sääli se. Onneksi Suomalaisapu saattaa pystyä auttamaan alkutaipaleilla. Vauvanvaatteethan kun eivät kulu.

   • Kiitokset vaan onnitteluista.🙂 Mielestäni se onkin jokaisen Suomalaisen velvollisuus tehdä jossain kohtaa elämää terve lapsi.

 4. Hyvä kirjoitus!

  Tekstin loppupuolella tuli heti mieleen miksi antifasistit vastustavat niin kiivaasti kansallissosialismia. Soijapojat tietävät itsekin sen että ne ovat pahassa pulassa yhteiskunnassa jossa maskuliiniset valkoiset miehet ovat taas vahvoilla ja määräävät tahdin.

 5. Vielä kun jollain konstilla saataisiin tämä valtamediaan koko kansan luettavaksi femakkojen sun muiden telaketjulepsojen kiusaksi. Saattaisi hyvinkin avata useammankin omaan uraansa ja ulkonäköönsä keskittyneen uraohjuksen silmät.

  Eräs asia jota olen myös ihmetellyt, on tämä nuorten naisten sairaalloinen meikin ym vastaavan käyttö puhumattakaan esim. silikonihuulista sun muista. Yritetään olla yhtaikka Viktoria Beckham-klooneja ja Barbieita. Huulet törröllä kuin hävityn nyrkkeilymatsin jäljiltä koetetaan näyttää viehkeiltä samalla kun hiplataan kännyä tupakka sormien välissä. No thanks, luomua kiitos!

 6. Hyvä kirjoitus ja hyviä kommentteja!
  Vaikka en minä tietenkään mikään ole sanomaan, vain 6 tyttären isänä. Niin ja on jokaisella tyttärellä yksi velikin. Omalle kullalle sanon jotta, on kyllä täysi kymppi ja pikkasen ylikin!

  🙂

 7. No ei toki vaikka enää yksi on kotosalla, muut on jo omillaan. Se katsos tuo aika menee yllättävän nopeasti ja vinkkinä ettei ne kaikki ole yhtä aikaa pieniä 🙂

  • Eihän ne nyt ihan yht’aikaa vaan jos vuoden välein uutta lykkää ja/tai joukossa tuplat tai pari niin kyllä siinä pirtissä aika kuhina käy. 😀

 8. Totta ihmeessä on välillä ollut vauhtia ja vilinää sekä monia monia ikimuistoisia hetkiä. Niistä monia ei pysty rahallakaan saavuttamaan….noh luulen että turhaan yritän sinulle avata tätä. Se pitää itse elää mutta vähän on niitä joista siihen vielä nykymaalimassa on 🙂

 9. Kannattaa ottaa sekin huomioon, että meidän kulttuurissa tytöistä ei ole ikinä kasvatettu prinsessoja. Skandinaavisessa mytologiassakin nainen kuvataan henkisesti vahvana ja itsenäisenä. Meillä ei ole ollut ikinä voimakasta machokultuturia, ei ikinä. Enemmänkin meillä emännät ovat sanelleet talossa ja naistenkaan ei ole tarvinnut keskittyä vain kynsien lakkaamiseen, vaan hekin työskentelivät perunapelloilla. Naistenkin piti hiihtää siinä missä miestenkin, ei heitä nähty hauraina olentoina. Suomella on pitkä historia menestyneistä naisista. Eipä siihen ole feminismiä tarvittu. Meillä tilanne oli epätasa-arvon aikanakin erilainen verrattuna muihin maihin.

Comments are closed.