Koti Artikkelit Intermarium, Eurooppa ja Nato?

Intermarium, Eurooppa ja Nato?

23

Euroopan liukuessa yhä enemmän globalistisen valtakoneiston hallintaan ovat eurooppalaiset kansallismieliset alkaneet aktiivisemmin etsiä uusia yhteistyön muotoja ja vaihtoehtoja. Eräs tämänhetkisistä kuumista perunoista on hieman Suomeakin koskettava Intermarium-projekti, jonka juuret juontuvat ensimmäisen maailmansodan jälkilöylyihin.

Voisiko Intermarium olla vaihtoehto Natolle?

Intermariumin käsite tunnetaan yleensä termillä reunavaltiopolitiikka. Intermariumin idean loi Puolan valtiopäämies Józef Piłsudski, ja sen tavoitteena oli luoda liittovaltio tai eräänlainen valtioliitto Euroopan läntisten ja itäisten mahtien välille. Tämän yhteenliittymän ytimessä olivat idean mukaan Puola, Viro, Latvia, Liettua, Valko-Venäjä, Ukraina, Unkari, Romania, Tšekkoslovakia ja Suomi. Myöhemmissä visioissa mukaan haluttiin myös koko Skandinavia, Bulgaria, Kreikka ja Italia.

Sittemmin Euroopan konfliktien jatkuessa suurin osa näistä alkuperäisen suunnitelman valtioista jäi rautaesiripun taa, ja Eurooppa pysyi kahtia jakautuneena läntisen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton ja itäisen Varsovan sopimuksen sotilasliittojen välillä. Historian kulku ei kuitenkaan tukahduttanut ajatusta vaihtoehtoisesta liittoutumasta, vaan siitä on haettu uudelleen inspiraatiota heti Neuvostoliiton romahtamisen vaihteessa.

 

Globalistien lonkeroissa

Neuvostoliiton viimein hajotessa ja Varsovan sopimuksen purkautuessa perustettiin vuonna 1991 Tšekin, Slovakian, Unkarin ja Puolan välille uusi yhteistyöryhmä nimeltään Visegrád tai lyhennettynä V4, jonka tarkoituksena on edistää sotilaallista, taloudellista sekä energiayhteistyötä näiden neljän maan välillä. Huolimatta geopoliittisen ja kulttuurisen yhteistyön visioista ei V4-ryhmä ole pystynyt kiinteästi vastustamaan moderneja maailmanmahteja EU:ta ja Natoa. Kaikki nämä neljä V4-ryhmän maata ovat jäseninä sekä byrokraattifederaation kaltaisessa EU:ssa että sotilasliitto Natossa. Maiden keskinäinen sotaharjoitusyhteistyö myös tapahtuu näiden alaisuudessa.

Vaikka kylmän sodan vastakkainasettelu nähdään virallisesti loppuneen 1990-luvun vaihteeseen, ovat globaalit mahdit yrittäneet ulottaa lonkeronsa valtiosta toiseen heti tilaisuuden tullen. 2000-luvun alkupuolella Euroopan unioni organisoi jäsenvaltioihinsa nopean toiminnan joukkoja, jotka kustakin maasta riippuen voitaisiin integroida Naton nopean toiminnan joukkoihin. Näitä joukkoja voidaankin käyttää lähes mihin tahansa “kriisinhallintaan”, oli kyseessä sitten Eurooppaan tunkeutuvien afrikkalaisten poimiminen Välimerestä tai uusien alueiden haltuunotto Lähi-idässä Israelin tarkoituksiin.

EU on kuitenkin mainio esimerkki liian suuresta ja toimimattomasta liittovaltiosta, jossa kivenä kengässä ovat erot valtioiden välillä sekä tietyn politiikan pakottaminen muille valtioille. Huonon avioliiton tavoin jonkin hyötytekijän vuoksi eroa ei kuitenkaan tohdita ottaa. Samalla kun Euroopan unioni on rapistunut ja hiljalleen kuolemassa omaan mahdottomuuteensa, on Nato tiivistänyt yhteistyötään Euroopassa. Eräänlaisena polttopisteenä voi nähdä Ukrainan vuoden 2014 vallankumouksen, joka sai alkunsa vuonna 2013 alkaneesta Euromaidan-protestista.

Nato on levittäytynyt aggressiivisesti kohti itää.

 

Euromaidan, Ukraina ja uusi Intermarium

Ukrainan kansalaisille Euromaidanin tavoitteena oli syöstä vallasta maan presidentti Viktor Janukovytš ja oligarkit sekä vaikuttaa maan jälkeenjääneeseen kehitykseen. Tapahtumia oli myös edeltänyt muutamia vuosia aiemmin Ukrainaan pahoin iskenyt finanssikriisi. Tämän vuoksi monelle ukrainalaiselle ruoho näytti vihreämmältä aidan toisella puolella, joten valtion perinteistä läheistä suhdetta Venäjään haluttiin vähentää ja jäsenyys EU:ssa vaikutti houkuttelevalta vaihtoehdolta. Samoin EU ja Nato molemmat näkivät potentiaalisen tilaisuuden tulleen valtansa lisäämiseen.

Ukrainalaiset kansallismieliset eivät kuitenkaan jääneet pyörittämään peukaloitaan Euromaidanin aikaan. He järjestäytyivät sekavaan poliittiseen tilanteeseen nähden tehokkaasti ja nopeasti ottaakseen kaiken hyödyn irti vanhojen rakenteiden tuhoutumisesta ja ohjatakseen maata ja kansaa kohti kansallismielistä tulevaisuutta. Esimerkiksi Euromaidanin protestien alkaessa Ukrainan kansallismieliset jalkapallofanit järjestäytyivät nopeasti katutaistelujoukoiksi. He antoivat perustan eräälle Ukrainan tunnetuimmista kansallismielisistä järjestöistä, yli kymmenentuhannen jäsenen Oikealle sektorille.

Ukrainan kansallismielisiä on toisinaan kritisoitu siitä, että he ovat olleet osallisina väärässä vallankumouksessa. Oligarkia on yhä vahvaa, ja maan uudeksi presidentiksi valittiin vaalien ensimmäisellä kierroksella hieman yli puolet äänistä saanut suklaatehtailija Petro Porošenko. Hän on oligarkki itsekin, ja hänen mahdollisesta juutalaistaustastaan on käyty julkista keskustelua Forbes-talouslehden listatessa hänet maailman rikkaimpien juutalaisen joukkoon. Juutalainen tai ei, Porošenkolla on läheinen suhde esimerkiksi George Sorosiin, jonka osallisuutta Ukrainan horjuttamiseen ja globalistien käsiin ajamiseen on kritisoitu. Soros on myös aktiivisesti ottanut osaa vallankumouksen jälkeisen Ukrainan lainajärjestelyihin.

Puolustuksena kansallismielisiin kohdistuvaan kritiikkiin voisi ehkäpä todeta, ettei yllättävää vallankumousta ennen ollut tehty riittävää pohjustustyötä. Kuten edellä mainittiin, järjestäytyi Oikea sektori vasta juuri vallankumouksen alkaessa. Eräs kansallismielisyyteen pohjautuvista suurista puolueista, Svoboda, joka myös sai paljon huomiota länsimedialta, promotoi aktiivisesti Euromaidanin alkaessa EU-mielisyyttä. Kolmas suurimmista vallankumouksen toimijoista, Azov-pataljoona, aloitti sotilaallisena joukkona mutta perusti myös poliittisen National Corps -puolueen vasta virallisen vallankumouksen jälkeen vuonna 2016. (Azov herätti viimeksi suurta kummastusta 2016 annettuaan Suomessa asuvalle juutalaistoimittaja Boris Salomonille ystävällisen haastattelun, jossa pataljoona irtisanoutui muun muassa kansallissosialismista. Katso video alla.)

Ukrainan kansallismielisille vallankumous ei kuitenkaan ole vielä ohi, vaan kansallismieliset tahot ovat aktiivisesti pyrkineet kehittämään poliittista toimintaansa. Esimerkiksi maaliskuussa 2017 Ukrainan suurimmat kansallismieliset organisaatiot, mukaan lukien Oikea sektori, Svoboda ja National Corps, allekirjoittivat yhteisen manifestin saavuttaakseen maalinsa yhteistyössä itsenäisen Ukrainan ja sen itsemääräämisoikeuden puolesta. Eräs manifestissa mainituista kehityskohteista on Intermariumiin pohjautuva geopoliittinen liitto, jonka avulla voitaisiin luoda vahva yhteistyö ilman EU:n ja Naton kaltaisia globalistisia voimia tai riippuvuussuhteen uudelleenluomista Venäjään.

Vaikutukset Suomessa ja Ruotsissa

Euromaidan ja Ukrainan vallankumous saivat Nato-lobbarit Suomessa täyteen vauhtiin. Suomalaiset poliitikot olivat jo pohjustaneet Nato-positiivisia asenteita useita vuosia aiemmin, mutta nyt saatiin sopivasti myös media mukaan. Vuonna 2013 alkaneen Euromaidanin seurauksena Venäjän ja Ukrainan välille syttyneen aseellisen kriisin syntyessä Venäjän Pohjoismaille tuomaa uhkaa paisuteltiin molempien toimijoiden puolesta, ja kritisoijat nimettiin valtamediassa mitä absurdeimmin tavoin Putin- tai Venäjä-trolleiksi. Samanlaiset tapahtumat toistuivat jotakuinkin Ruotsin mediassa, ja pohjoismaalaiset EU-poliitikot olivat kovaan ääneen puolustamassa Ukrainan oikeuksia kuulua länteen. Natoa vastustavaa poliittista oppositiota tai julkista Nato-vastaista keskustelua ei käytännössä juuri ollut.

Suomi allekirjoittikin Naton isäntämaasopimuksen heti tilanteen ollessa globalisteille optimaalisin eli heti vuonna 2014, kun idän ja lännen välisissä suhteissa esiintyi pientä epätasapainoa. Tuolloin Suomen puolustusministerinä toimi Nato-mielinen Carl Haglund ja pääministerinä etulinjan Nato-lobbari ja globalistien käsikassara Alexander Stubb, joka väitti, että Ukrainan kriisin vuoksi suomalaisten Nato-kannatus nousi kymmenellä prosentilla. Sittemmin Stubb on tullut tunnetuksi valehtelusta prosenttilukuihin liittyvissä lausunnoissaan. Myös hänen mieltymyksensä globalistisiin vallanpitäjiin paikallisesti keskittyneen vallan sijaan on tullut useasti esiin, esimerkiksi vuoden 2011 Pohjoismaisen neuvoston kokouksen jälkeen Stubbin twiitatessa “Vittu mitä paskaa”.

Ruotsi sentään yritti näyttää isäntäsopimusmaaprosessissaan jotain läpinäkyvyyttä ja hyväksytti isäntämaasopimuksensa valtiopäivillään vuonna 2016, kun taas Suomessa sopimus ei ollut eduskunnan käsiteltävänä. Tällöinkin näennäisesti sopimusta vastustaneet ruotsidemokraatit käänsivät takkinsa päivää ennen äänestystä Nato-positiiviseksi, ja nyttemmin yhteistyö mainitaan positiivisesti myös puolueen verkkosivuilla.

Isäntämaasopimus vaurioittaa ja riskeeraa vakavasti maiden suvereeniutta, sillä se valtuuttaa Naton sotilaallisten joukkojen tuomisen maahan sekä tukikohtien perustamisen – siis vieraan vallan sotilasjoukkojen päästämisen maahamme. Pohjoismaiden ja Baltian alueella tehtävien sotaharjoitusten määrä onkin lisääntynyt. Näihin harjoituksiin on sisältynyt sekä amerikkalaisten sotilaiden että kaluston tuomista alueelle. Yhdysvallat on myös aikonut nelinkertaistaa Eurooppaan kohdistuvan sotilaallisten operaatioiden harjoitusmäärärahansa.

 

Vapaan Pohjolan puolesta

Ukrainan kansallismieliset ovat järjestäneet jo kaksi kansainvälistä Intermarium-konferenssia vaihtaakseen ajatuksia ja syventääkseen yhteistyötä eri maiden välillä. Suomen – tai koko Pohjoismaiden – sisällyttäminen Intermarium-ideaan on jotakuinkin hämmentävää, sillä Suomella ei ole oikeastaan edellytyksiä V4- tai Intermariumin ydinvaltioiden havittelemaan tiukempaan geopoliittiseen liittoon. Yhdistävänä tekijänä on toki naapuriyhteys itään eli Venäjään, minkä vuoksi Suomi on näiden valtioiden tapaan epäonnisessa puskurivaltion asemassa idän ja lännen välillä. Muutoin maantieteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset suhteet näihin valtioihin ovat enemmän tai vähemmän löyhät. Sen sijaan Suomen luonnollisia kumppaneita niin geopoliittisesti, sosiaalisesti että kulttuurisesti ovat perinteisesti olleet muut Pohjoismaat, Viro sekä jossain määrin Saksa.

Samalla kun Suomessa esimerkiksi poliisi on politisoitunut, on myös puolustusvoimissa ilmennyt vahvaa politisoitumista mitä tulee yhteistyökumppaneihin: on alettu suosia tiettyä Nato-mielistä linjaa, minkä esimerkiksi kadettikunnan Kylkirauta-lehden kolumnisti eversti Sampo Ahto sai kokea. Hän sai potkut lehden toimituksesta, koska ei kannattanut “kadettikunnan turvallisuuspoliittista linjaa”. Kun armeijan varusmiehiäkin on käytetty vastaanottokeskuksiin saapuvien maahantulijoiden laukunkantajina, herää mielessä kysymys siitä, onko globalististen mahtien kuten Naton vastustaminen mahdollinen este urakehitykselle Suomen puolustusvoimissa.

Jo nyt esimerkiksi Upseeriliiton tekemissä kyselyissä on ylempiarvoisilla upseereilla Nato-kannatusaste korkeampi kuin alempiarvoisten upseerien keskuudessa. Jos näin on, niin ajatus maamme suvereeniudesta on todellakin rikottu ja vieläpä sisältä päin – mutta mitä voisi odottaa vuosikymmenien lobbauksen jälkeen? Samalla kun mediassa ja julkisuudessa yritetään ylläpitää jotakin tyhjää puolueettomuuden linjaa, on Pohjolan resurssit ja osaaminen pikkuhiljaa annettu vieraiden vaikutuspiiriin, mikä samalla lisää sekä rakennettua mielikuvaa että siitä seuraavaa todellisuutta idän ja lännen bipolarisaatiosta.

Ukrainan kansallismielisten aloite tiiviimmästä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa näyttää kuitenkin tietä siinä, ettei ole pakko valita kahden pahan imperialistin väliltä. Kuten edellä mainittiin, ei Intermariumissa ole kyse kuitenkaan pelkästään sotilasliitosta vaan yhteistyöstä monella yhteiskunnan saralla, millä saadaan rakennettua vahva, kestävä ja kilpailukykyinen yhteisö samalla geopoliittisella alueella Euroopassa. Samalla tavoin myös Pohjolalle on olemassa itsenäinen vaihtoehto ja täydet edellytykset menestykseen samankaltaisen yhteistyön kautta, jossa Pohjoismaat yhdessä työskentelevät saman päämäärän saavuttamiseksi. Tämä päämäärä on luonnollisesti vapaa ja vahva Pohjola nyt ja tulevaisuudessa.

 

Lähteitä:

Bloomberg
RT
Alexander Stubb
HS 1, 2
TS 1, 2
Eduskunta
Magneettimedia
EuromaidanPress

 

V. K.

23 KOMMENTIT

 1. Ukraina, kuten muutkin entisen Neuvostoliiton slaavilaiset alueet olisi pitänyt liittää Venäjään 1991. Ukrainan ja Valko-Venäjän itsenäistyminen ja Kazakstanin luominen tyhjästä venäläisten asuinalueille on isoin virhe Euroopan lähihistoriassa. Harmi kun Venäjä päätti vapauttaa Krimin pelkästään eikä koko Ukrainaa, olisi ollut joka tapauksessa paras vaihtoehto.

  • “Ukraina” on niin keinotekoinen/luonnonvastainen valtio kuin vain voi olla. Sen hajoaminen luonnollisiin osiin on väistämätön. Novorossia on historiallisesti venäläinen alue ja ennen pitkää se irtautuuu “Ukrainasta” ja siitä tulee muodollisesti itsenäinen valtio (Venäjän liittolainen ja siihen integroitu, Etelä-Ossetian tapaan).
   Krim on eri tapaus, koska se oli autonominen tasavalta, venäläisten asuttama ja osa Venäjää v. 1954 saakka (kun NKP:n pääsihteeri Khruschov otti ja siirsi sisäisen hallinnollisen rajan), ja siksi Krimin “paluu kotiin” sujuu niin rauhanomaisesti ja mallikkaasti – sen kansan tahdon mukaan.

   Artikkelissä täysin vastoin todellisuutta syytetään nyky Venäjää imperialistisista pyrkimyksistä. Se ei pyri laajentumaan alueille, joiden asukkaat ovat vihamielisiä Venäjää kohtaan. Krimin paluu Venäjään on vain vääryyden korjaaminen. Venäjä ei sallisi, maksoi mitä maksoi, että historiallisesti venäläinen alue, joka on venäläisten asuttama, olisi valloitettu NATOn toimesta (kuten oli yritetty tehdä Krimillä).

   Turhaan Suomea hallitsevat sionistien sätkynuket pelottelevat suomalaisia “tunnuksettomilla vihreillä miehillä” – Suomen kansalla ei ole sisäistä vetoa liittyä Venäjään – kuten oli Ossetialaisilla Gruusilaisten sorron alla ja Donbassin venäläisillä “ukrainalaisten” terrorin alla) – ja tästä syystä Venäjällä ei ole luonnollista syytä “valloittaa”, “liittää” tai muutenkin uhata Suomea.

   Mutta Venäjän suhtautuminen Suomeen muuttuu täysin mikäli Suomen suunnalta muodostuisi hyökkäyksen uhka l. jos Suomi olisi petoksella tai toisella liitetty NATOon. Silloin Suomi olisi tuhon oma, ennustan minä.

    • Leo taitaa olla kansallissosialisti, valkoinen rasialisti ja kylmän sodan sotilas (evp), jolla on vuosikymmenien kokemusta Neukkulasta ja Suomesta. Ja jutikoista, jotka ovat aivan samanlaisia rajan kummalla puolella. Joiden argumentoinnin kikkoja Leo on kyllä tutkinut riittävästi. Kun jutikalla ei ole asiallista argumettia jutikka ensisijaisesti yrittää hyökätä henkilöön “ad hominen”.

     • Eli sama selkokielellä: Leo on neuvostoliittolainen KGB-upseeri joka saanut entisen KGB-miehen Putinin hallinnolta suojatyöpaikan, johon kuuluu se että yritetään vähätellä Venäjän kansan lähes tuhatvuotista historiaa Suomen kanssa, jonka siis määrittävänä piirteenä on ollut Novgorodin, Muscovyn, Venäjän keisarikunnan ja lopulta Neuvostoliiton – eli siis Venäjän kansan – pyrkimykset alistaa ja tuhota Suomensukuiset kansat.

     • Venäjärealisti l. Juutalainen jatkaa ominaiseen tapaan hyökkää “ad hominem”.

      Tekoon tarvitaan tilaisuus, välineet ja motiivi, kaikki kolme samanaikaisesti. Jos olisi tarvetta miehittää Suomi niin v. 1809 tai 1945 (NL) siihen oli tilaisuus ja välineet, mutta silti ei miehitetty. Koska puuttui motiivi. Ei kannata! Ei kannattanut silloin, mutta kannattaako nyt?

      Itse nykysuomalaiset eivät pidä koko Suomen kotimaista “miehitystä” kannattavana – syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita l. yksilötasolla keskimäärin nykysuomalaiset eivät pidä suomalaisten olemassaoloa kannattavana toimintana. Maaseutu autioituu kauhistuttavalla vauhdilla. Koko “suomalaisten” lukumäärän kasvu nykyisin perustuu negridien ja lähi-itäläisten miehitysjoukkojen tuontin. Tätän massiivista vihollisaineksen maahantuontia “Venäjärealisti” l. Juutalainen ei muka näe. Valitettavasti, tälle kansan vaihtamiselle keskivertosuomalainen on antanut siunauksensa hallitukselle. Miten muka Venäläinen miehittäjä voisi hyödyntää vaivalla miehitettyä aluetta, kun itse paikalliset asukkaat eivät pysty siihen? eivätkä edes välitä koko asiasta.

      Taloudellisesti: mikä tahansa suomalainen tuotantolaitos voidaan yksinkertaisesti ostaa. Esimerkiksi Helsingin telakka tai Harjavallan nikkelitehdas. Ei tarvitse miehittää!

      Sotilaallisesti: Jos Suomen maaperältä uhattaisiin niin maantieden takia (Pietarin läheisyys) suursodan syttymisen jälkeen Venäjän taktiset ydinaseet, jotka ulottuvat minne tahansa Suomen maaperälle, eliminoivat uhan. Ei kannata miehittää! (Porkkalankin “vuokraus” loppui ennenaikaisesti ydinase- ja ohjusteknologian kehityksen ansiosta, ei kannata edes “vuokrata”).

      Juutalaiset vetävät Suomen kansaa kohti NATOa kuin pässiä narussa. NATOlle Suomi on vain kulutustarvike tai hidaste koska jutikat ovat laskeneet, että jokainen megatonni joka lentää Suomeen ei lennä sinne jutikoiden tärkeämpi paikkoihin.

     • Ja näin Leo taas todistaa olevansa pelkkä trolli jonka tarkoituksena on vetää kansallismieliset lokaan satunnaisen lukijan silmissä. Ensiksi hän syyttelee muita juutalaisiksi ja yrittää vedota ad hominemiin vaikka sellaista ei ole tapahtunut. Tämän jälkeen hän aloittaa historaillisen revisionismin syytämisen ja suoranaisen valehtelun. Jokainen vähänkään historiasta tietävä huomaa sen, mutta vähemmän kouluttautuneille tiedoksi että NL säästi Suomen koska halusi keskittää kaiken voimansa Saksaa vastaan ja Suomi vapaaehtoisesti tarjoutui vaihtamaan puolta ja puukottamaan aseveljiään selkään välttääkseen välittömän tuhon. 1945 NL:n ja lännen välinen tilanne oli jo niin kärjistynyt että Suomen miehittäminen Saksan kaatumisen jälkeen, kuten suunnitelma alun perin oli, olisi ollut sotilaallisesti suuri riski sillä Churchill etsi epätoivoisesti syytä jolla hyökätä NL:ää vastaan. Joten kyse ei ollut todellakaan motiivin puutteesta. Lisäksi hauskasti Leo unohtaa isonvihan, pikkuvihan, pitkänvihan ja monet muut vihat jotka edeltävät “autonomian” aikaa eli sitä kun Venäjä riisti Suomen pois pohjoismaisesta yhteiskunnasta.

      Sitä seuraa tälle krooniselle häirikölle ominainen uhkailuvaihe jossa Venäjä ei todellakaan ole koskaan ollut muuta kuin vapahtaja Suomelle mutta ydinaseet on silti tänne tähdättynä.

      Toki syytökseni ehkä kuulostavat rajuilta, varsinkin jos on uudempi lukija tämän sivun kommenttiosioilla, mutta jokainen pitkäaikaisempi lukija lienee tuntee Leo:n tuotannon ja pelkästään katsominen hänen pseudotieteelliseen antiin liittyen kuulentoihin paljastaa miten hänen viesteihinsä tulisi suhtautua ja että kyseinen yksilö on joko a) henkisesti epävakaa tai b) pahoissa aikeissa liikkellä, eli yrittää saada kansallismieliset näyttämään venäjän kätyreiltä ja muutenkin todellisuudeta irtaantuneilta, satunnaisen kävijän silmissä siis. Sitten hänen antinsa kaltaisia viestejä sionistieliitti ja muut yrittävät käyttää keinona diskreditoida kansallismielistä liikettä kansan silmis.

     • Ei edeleen Juutalaiselta kuulu rationaalisia perusteluja, miksi muka Venäjä olisi uhka Suomelle, joka itse ei olisi Venäjälle uhka (NATOn takia).

      Mitkä olisivat Venäjän syyt uhrata valtavasti resursseja ja miehittää Suomi? Mitä on Suomessa sellaista arvokasta ja ehdottomasti valloitettavaa väkivalloin mitä Venäjä epätoivoisesti tarvitsee eikä voi sitä hankkia ostamalla? Retoriset kysymykset, koska Juutalainen ei vastaa suoraan vaan aina keksii olkinukke-argumentin.

      Itse en näe yhtään sellaista syytä. Taloudellisesti kaiken tarvittavan voidaan ostaa (VF:n ylijäämä on $10 mrd/kk). Sotilaallisesti suursodan alkuminuutteina voidaan pyyhkäistä mitä tahansa uhkaava kohde (NATOn tukikohdat, laukaisulavetit yms.). Ei tarvitse miehitää Suomea ei rauhan, eikä sodan aikana.

      Kyllä minä näen miten “suomalainen” Juutalainen täällä (aivan kuten juutalaiset Venäjän puolella) kaikin keinoin yllyttää suomalaisia goyimeja venäläisiä goyimeja vastaan – ja vice versa.

      Kansallissosialistinen Suomi tai Pohjola ei olisi uhka kenellekään paitsi bankstereille ja sisäiselle vihollisille l. kulttuurimarksisteille, globalisteille yms. maanpettureille ja NATOn sodanlietsojille (se on muuten syy, miksi Suomessa vain kansallissosialisteja vainotaan valtiovallan taholta). Eikä Venäjällä ole mitään syytä tuhlaa resursseja olemattoman uhkan takia. Hyökkäyksen uhkaan sieltä kyllä vastataan, hintalappuun katsomatta. Tämä tulee tietää.

     • Ja Leo jatkaa psykoosinsa ja harhojensa julkista esitelyä. Vaahtoat “Juutalaisesta” kuin mikäkin suvakki haistaessaan “rasismia”, vaikka tuo nimimerkki ei ole muutamaan viestiin tähän keskusteluun osallistunut. Taidatkin käyttää häntä vain olkiukkona välttääksesi oikeat keskustelut. Mutta koska häneltä niin tivaat niin odotetaan sitten jos hän vastaisikin. Minä kykenisin kyllä vastaamaan “kysymyksiisi” mutta kun kerran ne Juutalaiselle osoitat niin milläpä oikeudella minä niihin vastaisin kun en hän ole, vaikka niin kovasti ilmeisesti olet omassa mielessäsi vakuuttunut ja yrität muitakin vakuuttaa luodaksesi eripuraa ja epäluottamusta.

     • No jos Leolla on jotain suhteita vastarintaliikkeeseen niin varmaan on aika helppo esim. tarkistaa IP:stä mistä viestit tulee. Eli turhaan vaahtoat Venäjärealistille.

      “Ei edeleen Juutalaiselta kuulu rationaalisia perusteluja, miksi muka Venäjä olisi uhka Suomelle, joka itse ei olisi Venäjälle uhka (NATOn takia).”

      Enkä missään kohtaan väittänyt että Venäjä olisi uhka, totesin vain että taidat olla Kremlin palkkalistoilla, mutta kaikkihan sen täällä tietää ketkä kykenevät päätään käyttämään.

      Ja jos et ole niin jo viime aikaisten artikkelien (geenit yms.) pohjalta, luuletko että täällä kukaan välittää paskaakaan sinusta? Sinä olet VENÄLÄINEN, et SUOMALAINEN, etkä koskaan geeneiltäsi suomalaiseksi muutu, joten et ikinä voi olla SUOMALAINEN KANSALLISMIELINEN (ainakaan näiden natsien määritelmän mukaan). Ihan samalla lailla kun minua ei koskaan hyväksyttäisi joukkoon oman syntyperäni vuoksi. Ja tämän takia arvostan enemmän jopa Polizei judeschweinia koska vaikka en olekaan hänen kanssaan samalla linjalla ja nettivittuilemme toisillemme ahkerasti niin olen aika varma että hän on ainakin suomalainen, eikä joku venäläinen desantti.

      Ja jopa itse Hitler piti slaaveja alempana ihmisryhmänä, ja täällä on aika hyvin tullut selväksi että Hitlerin + Natsisaksan ihailu on aika vahvaa. Joten jos todella koet olevasi “kansallsimielinen” niin eikö tämä yhtään epäilytä? Etkö pelkää että lopullisessa ratkaisussa päädyt itsekin leirille?

      Joten, suosittelisin sinua muuttamaan takaisin venäjälle tai vaihtoehtoisesti voisit heittää minulle Vladimirin numeron koska mikäs sen hauskempaa kuin aiheuttaa kansalaislevottomuuksia vielä jos siitä maksetaankin. Ja juutalainen rakastaa rahaa, oli se sitten euroja tai ruplia 😛

    • Argumentoinnin taso v2017: Olet joku Putin-trolli yhyhyy. Putin-trolli-kortti on uusi Hitler-kortti.

   • “Artikkelissä täysin vastoin todellisuutta syytetään nyky Venäjää imperialistisista pyrkimyksistä.”

    Pienenä tarkennuksena tulkintaasi niin imperialismilla viitataan nyt monelle eri tasolle kuin pelkästään fyysiselle valloittamiselle ja liittämisellä fyysisesti toiseen valtioon, toista valtiota kun voi kontrolloida usealla eri tavalla. Samoin artikkelissa mainitaan, median ja muiden hypetyksestä “Venäjä-uhasta”, jota käytettiin hyväksi NATO-lobbaukseen.

    • Juu, käytin määritelmää “Imperialismin perinteisen ja kapeimman määritelmän mukaan imperialismina pidetään valtion pyrkimystä väkivaltaisesti laajentaa omaa aluetta tai vaikutusaluetta.” Mikä merkittävä valtio ei pyrkisi laajentaa omaa vaikutusaluetta? Elävässä elämässä se, joka ei vahvistu se heikkenee, mitään tasapainopistettä ei ole olemassakaan.

     Sehän on täysin luonnollista, että miten isompi valtio, siten kovempi on panokset pelissä ja vastaavasti voimakkaampi käytettävät työkalut ja rajumpi menetelmät. Nk. “Taistelun Logiikka” pakottaa suurvallan toimimaan tietyllä tavalla ja asettaa tiukat rajat sekä toimille että toimettomuudelle.

     Tarkoitan siis, että mielestäni nykyVenäjä (Putinin johdolla, v. 2000 alkaen) toimii maltillisesti, rationaalisesti, johdonmukaisesti, pitkäjänteisesti, ennustettavasti. Epäimperialistisesti. Toistaiseksi ei missään tilanteessä yritetty sellaista seikkailua jossa olisi yritetty kaapata selvästi muille kansoille kuuluvia alueita.

     Historiallisesti ja etnisesti omien, vääryydellä Venäjältä vietyjen alueiden ja ihmisten palauttaminen takaisin Venäjän yhteyteen (Krim) tai “itsenäisenä” valtiona suojeluun (Et.Ossetia, ja ennen pitkää – koko Novorossia) on Venäjän/Putinin jalomielisin teko, epäimperilaistinen ja alueen kansoille rauhaa tuova.

 2. Mielenkiintoinen johdanto aiheeseen, josta ei Suomessa ole käyty vielä paljoa keskustelua!

  Harmi, että nuo Ukrainan porukat ovat tosiaan tehneet niin Amerikka-alisteista politiikkaa ainakin toistaiseksi.

  Itsekään en näe Pohjolan kohtaloa osana Intermariumia, mutta varmasti tällainen ratkaisu palvelisi monien keski- ja itäeurooppalaisten valtioiden asiaa.

 3. Pari sanaa Peter Walzmanista, alias Pedro Poroschenkosta. Hänhän on Itävaltalainen syntyjään joka Venäjän mafian huumerahoilla ja lännen asekauppiaiden avustuksella loi vaurautensa. Ja joista saaduilla rahoilla se sitten osti suklaatehtaan luodakseen “uuden imagon” itselleen. Kaikki Ukrainalaiset tietävät herran historian ja on suoranainen ihme että hän pääsi presidentiksi. Kuka lie laskenut äänet. Olisiko McKinseyn konsultit?

  Mutta se että kyseinen talousliitto on olemassa ja se että sitä koitetaan saada pystyyn tulisi olla jokaisen isänmaallisen tavoite. Suomi ei pysty kilpailemaan mustan mullan ruokatuotannon kanssa. Mutta Suomi pystyy kilpailemaan erkoistumalla: jalostus + luomu. Itä-blockin maaperä ei ole vielä yhtä myrkyllistä kuin muualla euroopassa koska läntinen kemian teollisuus on saanut mellastaa sielä hyvin vähän aikaa. Siksi paikallinen ruoka on vielä puhtaampaa kuin muualla euroopassa.

  Mitä tulee tekniseen ja tieteellisen sekä koulutukselliseen yhteistyöhön, niin ehdottaisin että joku Vastarinnasta ottaa yhteyttä paikallisella tasolla ja koittaa saada keskusteluyhteyden aikaiseksi. Tai sitten jokainen joka tuntee henkilöitä voi aloittaa tuon keskustelun. On tärkeää että saadaan signaali että Suomi tai osa suomalaisista olisi valmis tällaiseen yhteistyöhön. Ja sen seurauksena keskusteluita varmasti viriää jatkossa enemmän. Myös viralliselle tasolla asti. Se mitä Suomen poltiikot ajattelevat ja tekevät, se on heidän asiansa. Kyse on siitä mitä me ajattelemme. Suomi on MEIDÄN maa, ei politikkojen.

  Politikot voidaan vaihtaa, kansaa ei voi vaihtaa. Vaikka se ajatteliskin “väärin”!!

 4. Ilmoitan ylläpidolle, että joskus lähetetty viesti häviää jälkiä jättämättä.
  Ei ole kiva. Tätä ei tarvitse julkaista.

 5. Virheellisen kuvan lainaus yllä. Vuonna 2009 Itävalta ei ollut NATO-jäsen, eikä se oli sitä myöskään tänään sen enempää kuin Suomikaan. Pikkuvirhe, mutta jos sitä ei korjata, Vastarinta.com edustaa valhemediaa.

  • Oma moka, nämä molemmat voi poistaa. Olihan se harmaa alue siellä Sveitsin vieressä Itävalta. Itävalta on vain pienentynyt vuosisatojen kuluessa niin pikkureiseksi, ettei sitä tahdo enää löytää.

   • Hitler petti etelä-tirolilaiset antamalla Mussolinin säilyttää saksankielinen, Hitlerin synnyinmaan osa, pakko-italialaistamisen kohteena. Ensimmäisessä maailmansodassa Italialle menetetty Etelä-Tiroli oli täysin saksankielinen maakunta vielä 1933 Hitlerin tultua valtaan. Mutta paskat hän välitti etelä-tirolilaisista. Tai Baltian saksalaisista, jotka hän uhrasi päästäkseen yhteistyöhön Stalinin kanssa 1939. Seurasi Baltian saksalaisten pakkosiirrot Baltian maista syyskuussa 1939, kun kymmenet tuhannet baltiansaksalaiset joutuivat jättämään sukupolvien ajan omistamansa kotinsa siirtyäkseen Kolmannen Valtakunnan uusille alueille uudisasukkaina.

    • Ei pettänyt. Oli kerta kaikkiaan niin pahassa raossa, että oli tehtävä reaalipolitiikkaa. Hän lähes onnistui, mutta Wehrmachtin maanpetturit sabotoivat voiton.

     On selvää, että N-liiton kaaduttua olisi tirolinsaksalaisillekin koittanut paremmat ajat. Kun Saksa joutui miehittämään Pohjois-Italian ja Mussolini tuli riippuvaiseksi Saksasta, Tirolin asukkaiden elämä helpottui kummasti.

 6. Hyvät ystävät, on helppo puhua, kun istut Suomessa! Tule meihin Ukrainaan, katsokaa tuhoa, joka tuonut Venäjän “Venäjän maailmaan”. Ne, jotka sanovat, että Ukraina ei oli ja ei ole – idiootteja! Kiova ilmestyi 1000 vuotta ennen Turun rakentamista ja 600 Moskovasta. Muinainen Rus on Ukraina!

  • Muinainen Kiovan Rus on Varangien päällikön Rurikin perustama muinainen viikinkivaltio. Kyseinen Rurik myös perusti Holmgardin ja perinteisemmän Rus:in, joihin mm. Venäjä pohjautuu. Eli sekä Ukrainaa että Venäjääkään ei olisi ilman Skandinaaveja. Joten näytäppä vähän kiitollisuutta!

Comments are closed.