Koti Artikkelit Kansallinen taistelu Ilman meitä Suomi on puolustuskyvytön

Ilman meitä Suomi on puolustuskyvytön

1
V astarintaliike taistelee Suomen kansan vapauden ja henkiinjäämisen puolesta. Lakkautamme nykyisen järjestelmän, joka on myynyt tulevaisuutemme ja joka pettää kansallisen ja rodullisen ideologian sekä ainoastaan palvelee sionia, rahaa, materialismia ja lyhytnäköisyyttä.

Rotu ja kulttuuri

Jokaisella rodulla ja kansalla on oikeus omaan kohtaloonsa – oikeus kehittää ja luoda oma kulttuurinsa ja yhteiskuntansa sopivaksi oman luontonsa mukaan. Jokaisella kansalla on luonnollinen oikeus puolustaa omaa aluettaan ja olemustaan.

Suojelemme omaa kansaamme, ja olemme vannoneet vastustavamme massamaahanmuuttoa (vierasta invaasiota), rodunsekoitusta (kansanmurhaa) ja monikulttuurisuutta (oman kultturin tuhoa).

Kansallissosialismi

Vastarintaliike tunnustaa kansallissosialistisen maailmankatsomuksen. Kansallissosialismi perustuu luonnon lakeihin ja muodostaa maailmankatsomuksen, joka on vastakohta nykyisin vallitsevalle maailmanjärjestykselle. Kansallissosialismi perustuu loppumattomalle rakkaudelle monimuotoisuutta ja luovuutta kohtaan. Se kunnioittaa syvästi luonnon viisautta ja intensiivistä tahtoa pitää elämä sellaisena, kuin se on kasvanut tästä viisaudesta.

Kansallissosialismi on kaikenkattava oppi, joka ei pelkästään tunnusta ihmistä luonnon osana, vaan antaa myös vastauksen perustavanlaatuisiin elämän kysymyksiin. Samanaikaisesti kansallissosialismi antaa ihmiskunnalle ainoan toivon jäädä henkiin maailmassa, joka marssii tuhoa kohti rodunsekoituksen ja liikakansoituksen kautta.

Radikaali taistelu

Ei löydy mitään helppoa vaihtoehtoa, ainoastaan kova kompromissiton taistelu. Tämä siksi, että sitä voimaa, jota tarvitaan näiden tärkeiden muutoksien läpiviemiseksi tällaisena aikana, ei voida saavuttaa, kun kansamme ei kokonaisuudessaan käsitä, mitä on pelissä. Liian mahtavat voimat toimivat meitä vastaan, jotta voisimme tehdä kompromisseja saavuttaaksemme voiton.

Pois vasemmistosta ja oikeistosta

Vastarintaliike johtaa taistelua ratkaisevien olemassaolon kysymysten puolesta eikä se ole huolestunut nykyisen yhteiskunnan jokapäiväisistä poliittisista ongelmista. Siksi emme ole vasemmistoa emmekä oikeistoa, vaan olemme tämä jaottelun yläpuolella. Taistelu palvelee kansallissosialistisen maailmankatsomuksen täydellistä voittoa ja uuden maailmanjärjestyksen perustamista.

Kansallinen vapaus

Vastarintaliike ei pyri diktatuuriin eikä liberaaliin demokratiaan. Se, mihin pyrimme, on vahvempi, vastuullisempi johtajisto, jossa valtion johtajalla on tarpeeksi valtaa kaikkien tärkeiden asioiden läpiviemiseksi. Johtajisto varmistaa, että parhaat kansasta saavat johtavat asemat, toisin kuin nykyisin, kun kansaamme johtavat korruptoituneet marionetit.

Ainostaan terve, vastuullinen ja tietoinen kansa voi ajan mittaan ylläpitää vapaata yhteiskuntaa ja puolustautua nykyajan degeneraatiota vastaan. Mikään poliittinen järjestelmä maailmassa ei voi luoda vapautta, mikäli sillä ei ole rodullisia perusedellytyksiä.

Visiomme

Vastustamme nykyistä materialistista kulutusyhteiskuntaa ja taistelemme luodakseme kansallissosialistisen yhteiskunnan. Katsomme, että nykyinen yhteiskunta pysyy kasassa ainoastaan rahan avulla. Suurkulutus turmelee kansamme sekä tuhoaa ympäristömme ja varastaa tulevien sukupolvien tulevaisuuden.

Haluamme luoda yhteiskunnan, jossa ihmiset elävät yhdessä luonnon ja kosmoksen kanssa. Haluamme luoda yhteiskunnan, jossa eletään niin kuin luonto on määrännyt. Haluamme luoda yhteiskunnan, joka edistää rodullista kehitystä. Haluamme pyrkiä yhteiskuntaan, joka on vapaa myrkyistä ja ympäristötuhoista, ja jossa säästetään luonnonvaroja myös tuleville sukupolville.

Kansallinen sosialismi – on uskomme!

Totaalinen vastarinta – on mottomme!

Radikaali taistelu – on keinomme!

Vapaa pohjola – on tavoitteemme!

1 KOMMENTTI

  1. Kyllähän tämä EU:n toiminta rassaa kansalaisia paljonkin, saatikka sitten tämä materiaallinen kulutushysteria. Suomen puolustusvoimien kehittäminen uskottavaksi. Samaa mieltä poliittisten keinojen suhteen!

Comments are closed.