Koti Artikkelit Ikuinen rintama osa 8: Taisteluhenki

Ikuinen rintama osa 8: Taisteluhenki

2

Taisteluhenki on perusta kansan kyvylle puolustaa itseään maailmalta, joka on täynnä vihollisia.

Saksalaisen miehen hyve on taisteluhenki. Sotilaan sielu on kasvanut hänelle veren laeista. Germaanisten esi-isiemme tuhatvuotisissa taisteluissa elintilasta, keskiaikaisissa taisteluissa vieraiden valtojen ja maailmankatsomusten kanssa. Saksalaisen sotilaan taisteluhenkeä koeteltiin Fredrik Suuren ja sittemmin vapaussodan aikana. Tannenbergissä 1914 taisteluhenkeä tarvittiin ennenkuulumattoman suuressa taistelussa, jolloin maailma näytti olevan täynnä vihollisia. Vuonna 1933 saattoi saksalainen taisteluhenki, jalostuneena ja täydentyneenä juhlia uudelleensyntymäänsä. Veren laeista kumpuava kansallissosialismi oli tehnyt asialle lopullisen päätöksen ja taisteluhengen ominaisuudet kehittyneet täysiin voimiinsa. Vaatimukset taisteluhengestä koskivat nyt jokaista saksalaista miestä.

Selkein sotilaan tuntomerkki on yhtenäinen univormu, yhtenäinen marssiminen tahdissa jonossa ja selkeä kolonnien ja linjojen muodostus. Tuo ulkoinen yhtenäisyys on yhteisen sisäisen vakaumuksen symboli. Vuonna 1918 saksan kansalle laitettiin väliaikainen suukapula, sillä taistelevien sotilaiden takaa puuttui yhtenäinen poliittinen ja maailmankatsomuksellinen kotirintama. Taisteluhenki edellyttää saksalaiselle ihmiselle yhteistä marssisuuntaa, yhteistä sisäistä vakaumusta sekä samoja sielullisia ja maailmankatsomuksellisia suuntauksia kansan eteen kokonaisuudessaan. Kansan aseenkantajien tulee seistä yhdessä ja samassa linjassa. Poliittisten ja kulttuurillisten sotilaiden tulee palvella saksan kansan kulttuurillista ja maailmankatsomuksellista edistymistä.

Sotilaat tietävät saavuttavansa voittoja vain siten, että he selkeästi ja varauksetta seuraavat johtajiaan. Johtajisto päättää marssijärjestyksen ja suunnan, päämäärän ja tahdin. Yhteen hitsautuneena liittymänä seisoo saksan kansa johtajiensa takana, Vieraat vallat ja maailmankatsomukset houkutelkoot ja lupailkoot asioita, pidätelkööt ja tuomitkoot meitä. Saksalaiselle ihmiselle kuitenkin vain kansan valitsemien johtajien käskyt merkitsevät, eivät komennot ylikansallisilta tahoilta. Saksalainen ihminen tottelee johtajistonsa komentoja äärimmäisellä kurinalaisuudella, sillä hänellä on vankkumaton usko johtajiston ajatuksiin ja kykyyn näyttää tie, ja antaa näin kansan johtajille täyden luottamuksensa.

Sotilaan seuraamat lait ovat kansan elämänlakeja, veren lakeja ja Herran luomisjärjestyksen lakeja. Sotilaan kunniaan kuuluu olla uskollinen näitä lakeja kohtaan. On hänen ylpeytensä varjella pyhää verenperintöä ja kansaa sekä turvata sen tulevaisuus. On ollut aikoja, jolloin sotilaan kunnia on melkein kadonnut upseerin kunnian taakse. Tänä päivänä on kuitenkin vain yksi saksan kansalle osoitettu kunnia, saksalaisen miehen, sotilaan kunnia. Saksalaisen miehen suurin ylpeys on, jos hänelle sanotaan “olet toiminut kuin sotilas”. Suurin hänen tuntemansa ylpeys on, kun hänen kunniansa sotilaana tunnustetaan. Kunnia on saksalaisen sotilaan pyhyyttä. Hänen asetakkinsa on muistutus hänen kunniastaan, asepalveluksestaan ja kunnian palveluksestaan.

Sotilaan tulee olla kaiken aikaa valmiudessa. Liikkuvuus, notkeus ja jatkuva kehollinen, hengellinen ja sielullinen valmius kuuluu sotilaan elämään. Valossa ja auringonpaisteessa, iloisessa, onnellisessa luonnollisuudessa nämä ominaisuudet kasvavat, eivät mystisessä hämäryydessä kouristellen. Jumalan ihanassa luonnossa, auringossa ja vedessä, urheilussa ja hyväntuulisuudessa, iloisessa pilanteossa ja iloisissa lauluissa kasvavat nuoret ihmiset terveiksi, tottuneiksi ja aina valmiudessa oleviksi sotilaiksi. Jokaisen saksalaisen miehen, huolimatta siitä missä hän on, tulee kuitenkin tänään milloin tahansa olla valmiudessa, ja hänen on hankittava niitä ominaisuuksia, joita sotilas tarvitsee.

Saksan kansa on tänään yhteen liittyneinä puolustusvoimina valmiina kaikille mahdollisille tulevaisuuskuville. Johtajamme on luonut tämän uuden yhtenäisyyden, sotilaista koostuvan kansan. Kansallissosialismi on täydentänyt tätä sotilashenkeä. Tämän sotilashengen tarkoituksena on turvata kestävä rauha. Saksalaisen taisteluhengen ikuisessa suojeluksessa tulevat Saksan saavuttamat suuret uroteot rauhan aikaisten töiden johdosta kasvamaan ja kypsymään kaikkina aikoina.

Alkuperäinen artikkeli(ruotsiksi): https://www.nordfront.se/soldatanda.smr

2 KOMMENTIT

  1. Vuonna 1941 kehtasi eräs tunnettu juutalainen vaikuttaja kirjoittaa kirjan “Saksalaisten hävittäminen maan päältä”. Kirjan otsikko ei ollut sanantarkkaan tuo, mutta sisällöltään kyllä.

    Ei ihme että kansa otti pulttia, kun jo sata kertaa eri kansojen keskuudesta ulos heitetyt juutalaiset jälleen osoittivat todelliset karvansa. Kiittämättömiä kieroja (julkaisukelvoton ilmaisu).

Comments are closed.