Koti Artikkelit Ikuinen rintama osa 4: Laki ja kuuliaisuus

Ikuinen rintama osa 4: Laki ja kuuliaisuus

1

Kaikkialla, missä ihmiset elävät yhteisyydessä toistensa kanssa, asiat menevät luonnollisen järjestyksen mukaan niin, että on olemassa johtajat ja johtajien seuraajat. Johdon tehtäviä ovat päätöksenteko, toimien määrääminen ja sellaisten lakien säätäminen, jotka palvelevat kansanyhteisyyden intressejä. Seuraajien tehtävä taas on toimia näiden johdon määräysten mukaan, olla kuuliaisia ja noudattaa näitä lakeja luottaen johdon hyviin tarkoituksiin ja harkintakykyyn. Tämä koskee yrityksiä, yhteisöjä ja valtiota. Tämä edellyttää itsestään selvästi, että myös johtajat seuraavat luonnollisia elämänlakeja. Se yhteisyys, joka luomisjärjestyksen mukaan on etusijalla ihmisen elämässä on kansanyhteisyys.

Lait, jotka säätelevät sitä miten kansaa johdetaan ovat sen mukaisesti pyhimpiä olemassaolevia lakeja. Ne velvoittavat ehdottomaan ja täydelliseen kuuliaisuuteen. Kun kansanyhteisyyden lait vaativat kuuliaisuutta, kun kansan elämän välttämättömyydet johtajien kutsumina vaativat uhrauksia, alistumista tai ryhtymistä taisteluun taikka työhön, silloin ei yksittäinen kansalainen voi enää murehtia vain itseään, mahdollisuuksiaan, omaisuuttaan tai elämäänsäkään; silloin myös hänen koko perheensä on ryhdyttävä toimeen kansanyhteisyyden eteen.

Vieraat ylikansalliset tahot ovat yrittäneet tuhota, muokata mieleisekseen ja heikentää näitä luonnollisia elämänlakeja. Kansainväliset vapaamuurarius, marxismi ja konfessionalismi yrittävät aina asettaa ylikansalliset yhteisönsä kansanyhteisyyden edelle. Sen kuka on jäsen heidän looseissaan, yhdistyksissään tai lahkoissaan on noudatettava sääntöjä, joiden mukaan toinen jäsen on kuin veli ja kansantoverien yläpuolella, vaikka hän olisi toista rotua.

Näiden ylikansallisten tahojen lait ovat näiden maailmankatsomusten aisankannattajia, ja siten ne ovat kansanyhteisyyden ja kansan johtajien lakien yläpuolella. Jokaista valtiollista lakia, jokaista käskyä tai määräystä tai yritysten toimia, jokaista kunnan tai valtion viranomaista he seuraavat vain niin kauan kun heidän määräyksensä eivät ole ristiriidassa heidän loosinsa, lahkonsa jne määräysten ja lakien kanssa. Jokainen vala heillä on pätevä vain siihen asti, kun se ei ole vastoin heidän kansainvälisiä velvollisuuksiaan.

Sen, kuka virallisesti tunnustautuu ylikansallisen tahon kannattajaksi tai joka on sidottu tuollaiseen tahoon, on tiedostettava että hänen on vielä jonain päivänä päätettävä ja vakavuudella valittava, tekeekö hän velvollisuutensa kansaansa vai jotain kansainvälistä yhteisöä kohtaan. Tulee olemaan tuhansia tilanteita, joissa kansan johdon lakien noudattaminen ja kuuliaisuus niille ovat yhteensovittamattomia ylikansallisten yhteisöjen tahdon kanssa.

Valuuttakeinottelu voi olla voitto ylikansalliselle taholle ja samanaikaisesti rikos kansallisomaisuutta vastaan. Syytteiden nostaminen maanpetturia vastaan on pyhä velvollisuus kansanyhteisyydelle, mutta petturuutta kansainvälistä yhteisöä kohtaan. Joku avioliitto voi toisaalta olla rikos kansanyhteisyyden vuoksi säädettyjen lakien nojalla, mutta kansainväliset tahot voivat kuitenkin sellaisen avioliiton sallia. Jonkin tietyn kirjan lukeminen voi olla toivottavaa kansallisesta näkökulmasta, mutta se voi kuitenkin olla jonkun kansainvälisen yhteenliittymän kieltämä. Opettaja voi mahdollisten ylikansallisten sidonnaisuuksiensa vuoksi olla velvoitettu vahingoittamaan, häiritsemään tai sabotoimaan Hitler-Jugendin työtä, vaikka kansan johdon asettamat lait nimenomaan tiukasti sitoisivat häntä auttamaan Hitler-Jugendia kaikin mahdollisin keinoin. Poliisi tai tuomari voi kuulua johonkin ylikansalliseen yhteisöön ja sen vuoksi käsitellä rikollisuutta armeliaammin kuin hänen luonnollisten kansan lakien mukaan tulisi; niiden mukaan hänen tulisi taas mitä kovimmin ottein toimia sitä vastaan.

Ajatellen sitä koko joukkoa intressien konflikteja mitä voi seurata tasapainoillessa kansan johtajien säätämien lakien noudattamisen ja ylikansallisten yhteenliittymien lakien kanssa, tulee yhden asian olla selvä jokaiselle saksalaiselle; kansan johdon säätämät luonnolliset lait, luonnollisen yhteisyytemme lait ovat itse luomisjärjestyksen, Jumalan lakeja. Kaikki muut sidonnaisuudet menettävät merkityksensä, kun ne asetetaan muiden lakien kanssa vastakkain. Kuuliaisuus kansan lakeja kohtaan on kaiken muun lojaalisuuden yläpuolella.

Onnekas on se ihminen, jolle kansan parhaasta, itse Jumalan äänestä on tullut ainoa velvoite. Tällä ihmisellä ei enää ole epävarmuutta tai konflikteja siitä, kenelle hän on lojaali. Lait ja kuuliaisuus niitä kohtaan ovat hänelle kristallinkirkas ja yksiselitteinen asia.

Alkuperäinen artikkeli(ruotsiksi): Evig Front

1 KOMMENTTI

 1. Huomio. Dissenterissä voi myös osallistua keskusteluun.
  https://dissenter.com/discussion/begin?url=https%3A%2F%2Fwww.vastarinta.com%2Fikuinen-rintama-osa-4-laki-ja-kuuliaisuus%2F

  Voitte kommentoida mitä tahansa sivua dissenterissä vapaasti.

  1. Kopiokaa selaimen osoitepalkista sivun url.
  2. Menkää osoitteeseen dissenter.com
  3. Sivun oikeassa ylkulmassa on laatikko, jossa lukee “Paste URL here..” Liittäkää sen kopioimanne URL.
  4. Painakaa enter

  selain siirtyy dissenterin sivulle, jossa voitta vapaasti kommentoida haluaamme sivua. Voitte luoda keskustelun vaikka nettikyylän sivuille. Polpo ei pysty tekemään mitään.
  https://dissenter.com/discussion/begin?url=https%3A%2F%2Fwww.poliisi.fi%2Fpoliisihallitus

  Kas noin.

  Levittäkää tietoa eteenpäin.

Comments are closed.