Koti Artikkelit Vastarintaliike “Hyvien tapojen vastaisuus” – määrittelemätön lakipykälä

“Hyvien tapojen vastaisuus” – määrittelemätön lakipykälä

13

Kuten suurin osa lukijoista varmasti tietää, on Vastarintaliike keskellä oikeusprosessia, jossa Poliisihallitus tahtoo kieltää järjestön. Turussa järjestetään 18.8. kello 12 alkaen mielenosoitus kieltohanketta vastaan.

Vastarintaliikkeen kieltoa vaaditaan mielivaltaisella lakipykälällä, joka löytyy vuonna 1989 uudistetusta yhdistyslaista. Lakiin lisättiin tuolloin kohta “hyvien tapojen vastaisuus”, vaikka jo lain esitöissä mainittiin kyseessä olevan ongelmallinen pykälä. Siitä huolimatta se päätettiin jättää uudistettuun lakiin. Vastarintaliike on lain lähes 30-vuotisen historian aikana ensimmäinen taho, johon sitä pyritään käyttämään. Mainittakoon, että nykyisenlaiset järjestäytyneet rikollisryhmät rantautuivat Suomeen 1990-luvun alussa, mutta ilmeisesti mikään näistä ei ole hyvien tapojen vastainen.

Poliisihallituksen kanteen mukaan hyvien tapojen vastaisuus määrittyy kunkin ajan oikeus- ja moraalikäsitysten mukaan, mikä ei ole kovinkaan tarkkarajainen peruste. Juuri tarkkarajaisuuden puute tekee pykälästä mielivaltaisen, sillä se tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli asiasta päättävä tuomari ei satu pitämään käsiteltävästä tahosta, on edessä kielto.

Kansalaisoikeuksien – joihin kuuluu yhdistymisvapaus – rajoittamisen olennaisen sisällön kuuluisi ilmetä laista, mikä ei kuitenkaan tämän pykälän alla toteudu. Vastarintaliikkeen yhdistymisvapautta pyritään siis rajoittamaan pykälällä, jota ei määritellä mitenkään ja jota jopa lakia aikanaan säätäneet ihmiset pitivät ongelmallisena.

Itse perusoikeuksien rajoittamista koskevat vaatimukset ovat:

 • Rajoitusten on perustuttava lakiin
 • Rajoituksen on oltava tarkkarajainen ja täsmällisesti määritelty
 • Sille on oltava painava yhteiskunnallinen tarve
 • Oikeutta saa rajoittaa vain sen verran kuin on tarpeellista

Kaikkien näiden ehtojen tulisi täyttyä, jotta perusoikeuksia voi rajoittaa. Vastarintaliikkeen käräjäoikeudelta tulleessa kieltopäätöksessä ei kerrottu, mihin tarkkarajaiseen lakiin päätös perustuu eikä rajoitus eli täyskielto ollut tarkkarajainen ja täsmällisesti määritelty. Siinä todettiin ainoastaan, että kielto tuli, ja painava yhteiskunnallinen tarvekin jäi arvoitukseksi. Missään vaiheessa ei ole selvinnyt, mikä on se varsinainen tarkkarajainen toiminta, jonka Poliisihallitus haluaa kieltää.

Kansankielellä ilmaistuna näytösoikeudenkäynnissä on siis kyse pykälästä, joka oli jopa lain säätäneiden itsensä mukaan epämääräinen. Todellinen merkitys tulee olemaan naamakertoimella, ei lailla, sillä “kunkin ajan moraalikäsitys” on siitä kiinni, miten tuomari asian kokee. “Kunkin ajan moraalikäsitys” on lisäksi kaikkien “demokratian” sääntöjen vastaista, sillä sen määrittelevät vallanpitäjät, joita harvoin kiinnostaa poliittisen opposition oikeudet.

Demokratia

Yhtenä järjestön kieltoperusteista toimi liikkeen “demokratian vastaisuus”. Poliittisen manifestimme osassa 4 kerromme tavoittelevamme sveitsiläistä suoraa demokratiaa muistuttavaa järjestelmää, jossa päätöksenteossa toteutettaisiin kansanäänestyksiä. Toimme asian esille myös oikeudenkäynnissä, mutta se jätettiin huomioimatta. “Demokratian vastaisuutta” tai itse demokratiaakaan ei määritelty mitenkään. Demokratiaa itseään ei ole määritelty yksimielisesti missään, joten demokratian vastaisuuden määritteleminen olisi jo sinällään ongelmallista.

Koska meidän kerrotaan elävän demokratiassa, on kielto ongelmallinen, koska toimiva demokratia edellyttää laajoja toimintaoikeuksia ja myös oikeutta painostustoimintaan. Laaja kansalaisyhteiskunnan toiminta on merkki toimivasta demokratiasta vain siinä tapauksessa, mikäli toimintaan osallistuminen tehdään mahdolliseksi, hyväksyttäväksi ja helpoksi. Kuinka moni kansallismielinen kokee tämän kuvastavan tätä päivää?

Sananvapaus

Selvästi merkittävin määrä Poliisihallituksen kieltovaatimuksen perusteista liittyy sananvapauteen. Vaikka kanteessa itsessäänkin myönnetään, etteivät julkaisumme tekstit riko lakia, on niiden olemassaolosta tehty lähtökohtainen ongelma. Poliisihallitus myöntääkin kanteessaan avoimesti, ettei kansallissosialisteilla tulisi heidän mielestään olla oikeutta sananvapauteen.

Kuitenkin voidakseen toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana, on yksilöillä ja yhdistyksillä oikeus vapaaseen tahdonmuodostukseen ja oikeuteen ilmaista julkisesti mielipiteensä. Sananvapaus turvaa (teoriassa ja virallisen tarinan mukaan) vapaan tiedonvälityksen sekä kaikille avoimen kansalaiskeskustelun. Siihen kuuluvat keskeisenä osana moniarvoisuus eli oikeus tuoda mitä tahansa mielipiteitä esille sekä mahdollisuus vallankäytön eli ajetun politiikan – kuten monikulttuurisuuden – julkiseen kritisointiin tai vastustamiseen.

Poliittinen viestintä – jota Vastarintaliike tekee – kuuluu sananvapauden ytimeen, jolloin sen nauttiman suojan tulee olla erityisen voimakas ja siihen kohdistuvien rajoitusten kynnyksen puolestaan erityisen korkea. Sananvapauden loukkaamattomaan ytimeen kuuluu kaikkien – myös kansallissosialistien – mielipiteenvapaus, jota ei saa millään perusteella rajoittaa. Tätä rajoittamista ollaan nyt kuitenkin tekemässä poliittisten näkemysten perusteella.

Myös järkyttävien, loukkaavien ja levottomuutta herättävien tietojen esittäminen kuuluu sananvapauden piiriin, kuten kuuluu perustuslaillisen järjestelmänkin kyseenalaistaminen. Kun Vastarintaliike julkaisi maahanmuuttajien rikoksia koskevan tilaston, jonka voi ehkä etäisesti ajatella olevan järkyttävä tai levottomuutta herättävä tieto, oli se Poliisihallituksen mukaan väärin, koska se voi “levittää rasismia”. Ongelma ei siis ole itse tilasto vaan sanansaattaja, joka nostaa tilaston esille. Poliisihallitus päättikin vanhan sanonnan mukaan ampua viestintuojan eli lisätä tämän kieltoperusteeksi.

Kyseessä on siis korkea viranomainen, jonka kuuluisi suojella suomalaisia rikoksilta. Logiikka on yhtä typerä kuin rajavartiolaitoksen päällikön Ilkka Laitisen ajatusmalli, jonka mukaan rajavalvonnan puute ei ole ongelma, mutta rajan ylityksen jälkeen tapahtuvat asiat ovat.

Kutsumme kaikki isänmaalliset suomalaiset mukaan lauantaina 18. elokuuta Turussa järjestettävään mielenosoitukseen osoittamaan tukeaan Vastarintaliikkeelle. Mielenosoitus tulee alkamaan kello 12.00, ja Kansallinen Vastarinta tiedottaa tapahtumasta myöhemmin lisää.

Toimitus

13 KOMMENTIT

 1. Suomen lait ovat täynnä epämääräisiä määritelmiä ja ilmaisuja, “hyvä tapa” on varsin laaja ja monella tavalla tulkittava käsite, varsinkin näin yhden totuuden kulttuurissa. Kun vielä lakikirjassa ohjeistetaan “Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, älköön olko laki”, on epämääräisyys vieläkin suurempi.
  Todennäköisesti epätarkkuus palvelee valtaeliitin tarpeita. Usein tuomiolauselmissa on maininta “Katsotaan tulleen näytetyksi, että…”, riippumatta siitä mitä laki käsiteltävästä asiasta määrää, myös todistajien ja todisteiden luotettavuutta voi oikeus ns. katsoa tilanteeseen sopivalla tavalla.

 2. Ketään ei kiinnosta terroristi tai tyypillinen rantarosvo tai raiskaaja,joita maassamme nyt pitäisi sietää. Heidän vähäinen järkensä ja rasistiset tekonsa ja mielipiteensä kyllä hyväksytään, annetaan vielä starttirahatkin,että hiljainen suostumus tuhota meidät. Näin se on, tältä se tuntuu. Vastarintaliikkeenne on Pohjoinen moraali ja toivo tässä helvetillisessä ilmapiirissä, jossa koko poliittinen järjestelmä on koordinoitu tuhoamaan oman maansa ja kansansa.

 3. Ilmeisesti Suomen “oikeuslaitoksen” mielestä huumekauppaa, raiskauksia ja muita rikoksia harjoittavat järjestäytyneet rikollisjengit eivät ole hyvien tapojen vastaisia ja saavat jatkaa toimintaansa. Ilmeisesti väkivaltaa kannattava äärivasemmisto tai tarkalleen ottaen Varisverkoston, ilmeisesti sekin on ihan “ok”. Vastarintaliike aiotaan kieltää, koska se on todellinen uhka eliitille ja globalisteille ja muille maanpettureille.No sitten kieltävät, sitten vaihdetaan nimeä, vaikka Suomen kansallissosialistinen työväenjärjestö tms. ja taistelu jatkuu🙂

 4. Pelko on tyhmyyttä. Mitä tyhmä toimittaja pelkää, kun hän syytää tätä perustelematonta valettaan ihmisten koteihin? Eikö tämä luopio ymmärrä, kuinka paljon kärsimystä hän tuottaa viattomille? Ainoa keino sietää tätä on lopettaa mielen liike. Poistaa tuo vähäpätöinen, mutta luotaantyöntävän näköinen pyrkyri. -“Kun haluat tappaa jonkun,älä tapa, vaan anna hänen kuolla”.

 5. Kai se on näin parempi, kuin poliisi kävisi pidättämässä jokaisen.

   • En voi vastata, kuin omasta puolestani, eli minua ei ole koskaan vangittu, pidätetty, eikä edes poliisilakiperusteisesti kiinniotettu

 6. Poliisiylihallitusta todennäköisesti opastettiin tässä asiassa. Joka tapauksessa oli tehty selväksi, että joku peruste pitää löytyä.

  Eliitille sopii hyvin, että peruste on mahdollisimman epäselvä. Näin ihmiset saadaan pelkäämään. He pelkäävät, että he toimivat “hyvien tapojen vastaisesti”. Metodi on klassinen.

  Samaan aikaan, tietenkin, esim. pakolaisille sallitaan mikä tahansa “hyvien tapojen vastainen” käytös. Ja peruste on aina sama. Asiaa ei ole määritelty. Vain Vastarintaliikkeen kohdalla asia on niin määritelty, että kaikki heidän toimintansa ON hyvien tapojen vastaista. Tämä on itse asiassa diktatuurissa täysin loogista ja täysin odotettavissa olevaa toimintaa. Heti kun diktaattori alkaa yksityiskohtaisesti määrittelemään “hyvien tapojen vastaisen” toiminnan, diktaattori on kusessa, koska rajoja aletaan kokeilemaan. Niinpä rajoja ei voida määrittää, niiden onkin oltava, ns. by definition, häilyviä. Halutaan aktiivien ihmisten pelkäävän. Klassista.

  Tämä nykyinen Poliisiylihallituksen ja eliitin toiminta kertoo kuitenkin siitä, että eliitti on jo joutunut ottamaan ensimmäisen askeleen todelliseen diktatuuriin. He ovat jo joutuneet paljastamaan kätensä, heidän “demokratiansa” on “demokratiaa” vain silloin, kun se ajaa heidän agendaansa. Muuten se on “hyvien tapojen vastaista”.

  Vaikka juuri nyt eliitti on kaikkivoipainen niin tämä teatteri kertoo siitä, että he ovat häviämässä. he häviävät aivan varmasti. Kysymys on vain siitä, miten he häviävät. Sopuisasti he eivät häviä. Demokratiaa he eivät tunne, jos he eivät ole voitolla.

  Mutta merkit ovat selvät. Heiluri on käynyt ääripäässä ja tulee kiihtyvällä vauhdilla takaisin.

  Sillä välin parasta on tehdä mahdollinen tuomio naurunalaiseksi. Sitä pitää kiertää, 24/7. Joka tavalla ja kaiken aikaa. Sanan Vastarinta pitää näkyä ja kuulua, siitä on tultava arkipäivän meemi, jonka kuullessaan ihmiset tietävät: Eliitti pelkää, eliitti on pelle, eliitti on huora.

  Missään tapauksessa mahdollisen tuomion ei saa antaa vaikuttaa muuta kuin näennäisesti. Toimintaa voi ehdottomasti jatkaa täysin laillisesti se on varmaa, vaikka hieman hidasteita tuleekin, hetkeksi aikaa.

  Tämä kääntyy voitoksi, olipa tuomio kielto tai ei. Kansassa on Suomessa aina herravihaa. Syvällä kansassa, Suomen kansa rakastaa Vastarintaa. Se kunnioittaa sitä, se haluaa sitä. Eläköön voitto!

 7. Hyvien tapojen vastainen toiminta on vastoin hyviä tapoja ja siksi tuomittavaa jos sen tekee kansallismielinen.

 8. Viha, jota nämä kataisen näköiset ovat lietsoneet sen 30 vuotta, ei purkaudu välttämäti pelkil puheil. Paljon porukkaa ,menettäny kaiken ja kohta enempi kun tämä nörttipaskan levitys jatkunee, tulee vähä kähyä.

  No niin.

 9. > hyvien tapojen vastaisuus määrittyy kunkin ajan
  > oikeus- ja moraalikäsitysten mukaan

  Hyvien tapojen vastaisuus on OHJE LAUTAMIEHILLE sellaisten tapausten varalle, että henkilön toiminta on tuomittavuuteen asti paheksuttavaa, mutta mikään yksittäinen osa siitä ei riko mitään yksittäistä lakia.

  Silloin voidaan ottaa huomioon myös sosiaalinen nokkimisjärjestys, jota ei välttämättä ole kirjoitettu lakiin.
  — Jos pultsarit huoraavat keskenään, se ei ole mitenkään tuomittavaa mutta, jos pultsari huoraa käräjäoikeuden tuomarin vaimon kanssa on kyseessä hyvien tapojen vastainen toiminta.

  Kyse on YHTEISKUNNAN oikeus- ja moraalikäsityksestä. EI VALTION. Valtion “moraalikäsitys” on laki. Aina. — Itse asiassa valtiolla ei ole moraalia, sillä on laki. Siksipä valtio ei voi vedota moraaliin, mutta lautamies (ihminen) voi.

  Virkamies ei saa ryhtyä toimiin kansalaista vastaan oman moraalikäsityksensä perusteella, ei myöskään sillä perusteella, että kyseinen moraalikäsitys kuuluu jollekulle toiselle. Hänen on kaikessa toiminnassaan noudatettava lakia. Ja VAIN LAKIA. Valtion tahto on laki.

Comments are closed.