Koti Artikkelit Huumeiden vaikutus yhteiskuntaan

Huumeiden vaikutus yhteiskuntaan

82

Törmään toisinaan kulttuurimarxistien väitteeseen, jonka mukaan kansallismielisessä liikkeessä hyväksyttäisiin huumeiden – erityisesti amfetamiinin – käyttö. Väitteen esittäjät ovat pääasiassa henkilöitä, jotka avoimesti vastustavat kansallismielisiä. Väite on puhdas valhe, joka ei perustu millekään faktalle.

Poliittisessa manifestissamme käymme läpi näkemystämme siitä, miten suhtaudumme huumekauppiaisiin. Erityisen suuria määriä myyneiden diilereiden tulisi saada kuolemantuomio rikoksistaan, jotka he ovat tehneet saadakseen itse helppoa rahaa muiden kärsimysten kustannuksella.

Vastarintaliikkeen aktivisteja sitovat säännöt, jotka ovat käsikirjassamme. Tapaamisiimme ei saa tulla päihtyneenä. Tämän säännön rikkominen johtaa välittömään erottamiseen. Huumeiden käyttö on kielletty jokaiselta, joka kuuluu järjestöön. Käyttö johtaa erottamiseen. Emme kuitenkaan tuomitse henkilöä, joka on aiemmin sotkeutunut huumeisiin mutta joka on sittemmin parantanut tapansa kokonaan.

Miksi vastustamme huumeiden käyttöä, myymistä ja laillistamista?

Jos varsinainen syy täytyisi tiivistää yhteen sanaan, olisi se kansanterveys. Huumeidenkäytön puolustajat perustelevat laillistamishaluaan ja huumeiden käyttöä yksilönvapaudella sekä ihmisen oikeudella päättää omista tekemisistään. Nämä samat henkilöt eivät kuitenkaan koskaan ajattele asian laajempaa kuvaa, jossa huumeet tuhoavat miljoonia elämiä useilla eri tavoilla.

Huumeiden käyttäjät voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kastiin eli narkomaaneihin ja “viihdekäyttäjiin”. Näiden ero voi tosin olla hiuksenhieno, etenkin kun suurin osa tämän päivän narkomaaneista on eilisen “viihdekäyttäjiä”.

Narkomaanit ovat huumeiden käyttäjien näkyvin väestönosa. Kaupungeissa elävistä lukijoista suurin osa lienee joskus törmännyt paikalliseen narkomaaniporukkaan. Näissä henkilöissä näkyy selvimmin huumeiden tuhoava vaikutus. Käytännössä koko elämä pyörii seuraavan annoksen ympärillä, ja sen vuoksi ollaan valmiita tekemään rikoksia.

Tämä johtaa taas aivan uusiin ongelmiin. Rikoksista yleensä seuraa vankila, josta taas vapaudutaan kemikaalien johtamaan vankilaan. Koko elämä on siis käytännössä vankilassa olemista – ja mikä surullisinta, on kemikaalien vankila todennäköisesti henkisesti raskaampi käyttäjälleen kuin se fyysinen vankila, johon valtio määrää. Tässä yhteydessä ei siis voi puhua muusta kuin menetetystä elämästä.

Kaikille lienee selvää, että narkomaanien keskimääräinen elinikä on huomattavasti pienempi kuin päihteettömän kansanosan. Harva lukija tuskin vuodattaa kyyneleitä kuolleen narkomaanin kohtalolle, mutta asiaa onkin katsottava yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Terve yhteiskunta ei halua omien kansalaistensa olevan onnettomia jo pelkästään siksi, että siitä seuraa paljon muita ongelmia.

Huumeiden käyttö ja sen mukanaan tuomat ongelmat aiheuttavat onnettomuutta sekä käyttäjissä itsessään että heidän läheisissään. Monien vanhempien yksi suurimmista peloista on, että lapsesta tulee narkomaani. Narkomaanien perheenjäsenet kertovat antamissaan haastatteluissa sisällään kalvavasta tyhjästä tunteesta, joka johtuu läheisen ihmisen huumekoukusta. Jatkuva pelko puhelusta, jossa kerrotaan läheisen kuolleen, seuraa aina, kun puhelin soi. Tämä aiheuttaa henkistä kuolleisuutta itse narkomaanin lisäksi myös niissä, jotka eivät käytä huumeita. Se laajentaa huumeiden tuomia ongelmia yhteiskunnallisella tasolla.

Huumeiden käyttäjien näkymättömämpi kansanosa on “viihdekäyttäjät”, jotka todennäköisesti elävät varsin normaalia elämää mutta jotka käyttävät kemikaaleja ollessaan viihteellä. Tämä kyseinen kansanosa on diilereiden lottovoitto johtuen suuresta määrästään ja narkomaaneja paremmasta maksukyvystään.

“Viihdekäyttö” ei nimestään huolimatta ole yhtään sen hyväksyttävämpää kuin narkomaanienkaan huumeiden käyttö, koska se normalisoi huumeet osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi massojen huumeiden käyttö ei ainakaan tee kansasta fiksumpaa. Lienee selvää, että hengenvaarallisten kemikaalien ottaminen on epäterveellistä ja se tuhoaa käyttäjänsä aivoja, vaikka sitä otettaisiin “vain” viikonloppuisin.

Myös viihdekäyttökysymyksessä on siis kansanterveys ensisijaisena perusteena sen vastustamiselle. “Viihdekäyttö” aiheuttaa henkistä köyhyyttä ja massojen fyysistä itsensä tuhoamista. Henkinen köyhyys johtaa siihen, etteivät massat ole kiinnostuneita esimerkiksi merkittävistä yhteiskunnallisista asioista. Tämä onkin eliitin ideaalitilanne – itse itsensä orjuuttavat henkisesti köyhät massat.

Tästä päästäänkin huumemaailman suurimpaan saastaan eli diilereihin, jotka tosin yleensä kuuluvat myös jompaankumpaan aikaisemmin mainituista ryhmistä. Diilerit edustavat tämän elämäntyylin merkittävintä ongelmaryhmää, koska ilman kauppiaita joutuisi asiakaskuntakin miettimään itselleen jotain muuta – todennäköisesti fiksumpaa – tekemistä.

Diilerit tienaavat toisen ihmisen ahdingolla ruokkimalla riippuvuutta, joka pilaa ihmisen koko elämän. Tämä on myös syy sille, miksi Vastarintaliike kannattaa kuolemantuomion mahdollisuutta huumekauppiaille. Mahdollisuus kuolemaan vähentäisi innokkuutta suurempien huume-erien liikutteluun ja antaisi kansalle selvän viestin huumeiden hyväksyttävyydestä.

Joidenkin ihmisten mukaan kuolemantuomio on liian raju kohtalo kauppiaille, sillä käyttäjä tekee viime kädessä itse valinnan käyttääkö vai ei. Tämä on toki totta, mutta kuten jo todettua, eivät käyttäjät saisi huumeitaan ilman diilereitä. Huumeet tappavat monella tapaa, kuten yliannostuksina, huumekauppaan liittyvinä murhina, huumeiden vuoksi tapahtuvien onnettomuuksien kautta jne. Lisäksi huumeet tappavat ihmismassoja henkisesti. Diilerit ovat siis todellisia massamurhaajia, minkä vuoksi suuria määriä myyneet kauppiaat eivät ansaitse elää.

Laillistaminen – ratkaisu ongelmaan?

Yhä suurempi ihmisjoukko puhuu avoimesti huumeiden laillistamisen puolesta. He perustelevat asiaa rikostilastojen vähenemisellä, verotuloilla sekä sillä, että osa kansasta käyttää joka tapauksessa huumeita ja että kyseessä on muutenkin ihmisen oma asia. Lisäksi heidän mukaansa porttiteoria miedommista huumeista vahvempiin toimii ainoastaan siksi, että tämän hetken kauppiailta saa molempia.

Laillistamisen puolustajien logiikka ei kuitenkaan kestä tarkempaa tarkastelua. Mikäli rikostilastot halutaan saada näyttämään paremmilta, voisi tämän logiikan mukaan poistaa kaikki lait. Laajemmat ja tehokkaammat yhteiskunnalliset ratkaisut eivät tietenkään käy näiden laillistamisen puolustajien mielessä.

Verotuloilla huumeiden laillistamisen perusteleminen tarkoittaa käytännössä sitä, että valtiolle olisi OK, jos ihmiset tuhoavat elämänsä, kunhan siitä saa verotuloja. Tämä tekisi valtiosta diilerin, joka orjuutta ihmisiä ja levittää kärsimystä sekä yhteiskunnallisia ongelmia verotulojen nimissä.

Koska “osa kansasta käyttää joka tapauksessa ja kyseessähän on ihmisen oma valinta”, pitäisi huumeet joidenkin mielestä laillistaa. Osa ihmisistä tekee joka tapauksessa rikoksia, joissa ei ole uhria, joten pitäisikö lakikirja päivittää tältäkin osalta uusiksi? Ilmeisesti nämä perustelijat eivät myöskään ole koskaan kuulleet huumeiden maksamisen vuoksi tehdyistä tai huumepäissään tehdyistä rikoksista. Vaikka valtio myisi huumeet, pitäisi ne edelleen maksaa, eikä ongelmakäyttäjillä ole yhtään enempää rahaa. Tällöin sitä rahaa täytyy hankkia, mikä taas yleensä tarkoittaa laittomuuksia, kun sitä tarvitaan nopeasti.

Toiseksi vaihtoehdoksi jää niin ikään joissakin yhteyksissä ehdotettu ratkaisu, että valtio tarjoaisi ongelmakäyttäjille huumeet ilmaiseksi, jolloin maksajiksi päätyisivät siis veronmaksajat. Ehdotus on niin kaiken järjen vastainen, että nämä ehdottelijat lienevät itse käyttäjiä, jotka vain haluavat ilmaisia huumeita.

Porttiteoria toimii ihmisestä löytyvän heikkouden vuoksi, joka saa ihmisen vaatimaan aina lisää ja enemmän asiassa kuin asiassa. Mikäli huumeet laillistettaisiin, ajaisi tämä yhä suuremmat ihmisjoukot sekä mietojen että vahvojen huumeiden pariin, mikä taas lisää aikaisemmin mainittuja ongelmia.

George Soros kampanjoi näkyvästi huumeiden puolesta.

Kannabis

Lobatuin ja maailmalla osittain laillinen kannabis jakaa mielipiteitä kansan keskuudessa. Puolustajat perustelevat laillistamishaluaan kasvin terveellisyydellä, sillä sen kerrotaan toimivan kipulääkkeenä ja parantavan pitkän listan tauteja, joista ihmismassat kärsivät, kuten syövän. Kasvin lääkepuolta saa ja pitääkin tutkia, sillä parhaassa tapauksessa se tarjoaa vastavoiman lääkefirmojen suorastaan rikolliselle monopoliasemalle bisneksessä, jossa raha menee ihmisten auttamisen edelle.

Täysivaltainen laillistaminen ei kuitenkaan ole täysin yksioikoinen juttu. Puolustajat perustelevat laillistamista lääkinnällisellä puolella, mutta kuinkahan moni näistä kovaäänisimmästäkään lobbareista on itse aloittanut oman harrastuksensa sairauden vuoksi puhumattakaan kannabista polttavista massoista? Lisäksi tämän hetken tiedon valossa kasvista saa jalostettua sen päihdyttävän ainesosan THC:n pois säilyttäen edelleen lääkinnällisen puolen, mutta suurin osa puolustajista menettänee kiinnostuksensa aiheeseen tämän seurauksena. Lääkinnällistä puolta käytetään siis vain keppihevosena omille mielihaluille.

Kannabiksen aktiivikäyttöä puolustetaan myös päihdekulttuurin olemassaololla ikään kuin kyseessä olisi pysäyttämätön luonnonvoima. Kannabista voi kuulemma polttaa vaikka joka päivä ja silti käydä töissä normaalisti, sillä siitä ei tule krapulaa toisin kuin alkoholista. Logiikka on, että nyt ihminen voi olla joka päivä päihtyneenä, ja se on positiivinen asia. Terve yhteiskunta ei kuitenkaan näe päihtyneessä kansassa mitään positiivista, vaikka normaali töissä käynti onnistuisikin.

Kannabis myös passivoi käyttäjänsä, eivätkä passiiviset massat ole sitä, mitä yhteiskunnan tulisi tavoitella. Terveessä yhteiskunnassa kansaa kasvatetaan aktiivisuuteen, ei passiivisuuteen. Kannabiksen laillistaminen ei olisi hyväksyttävää myöskään siksi, että se normalisoisi entisestään päihdekulttuuria.

Ratkaisu huumeongelmaan

Huumeista on tullut niin “normaali” osa yhteiskuntaa, että alaikäisille huumeiden saanti on helpompaa kuin alkoholin. Bisneksessä liikkuu sen verran rahaa, että korkea-arvoisen virkamiehenkin on helppoa lähteä mukaan. Tästä tökerönä esimerkkinä on Jari Aarnio, joka oli sentään huumepoliisin päällikkö.

Valtiotakaan ei tunnu paljonkaan kiinnostavan ongelmaan puuttuminen muuten kuin näytösluontoisesti huolestuneiden ihmisten tyytyväisenä pitämiseksi. Esimerkiksi Helsingin keskustassa on useita ravintoloita, joissa käydään avointa huumekauppaa.

Mikäli vankilasta vapautuva narkomaani on päättänyt laittaa elämänsä kuntoon ja lopettaa huumeet, on valtion apukoneisto totaalisen surkea ja irti realiteeteista. Kuntoutujaa kyykytetään ulosotolla, jonka maksamiseen ei vankeusaikana edes anneta mahdollisuutta, vaikka motivaatio pitkien työpäivien tekoon löytyisikin.

Asunnoton asutetaan asuntolaan, joka on täynnä muita narkomaaneja. Osoittaessaan halun päästä irti huumeista on valtion tarjoama “apu” keskustelu joko tuntemattoman sosiaalityöntekijän tai kohtalotoveriryhmän kanssa NA-kokouksessa. Tämä “apu” sisältää oletuksen, ettei ihminen voi päästä eteenpäin elämässä ennen kuin hän on avannut koko menneisyytensä tuntemattomalle henkilölle.

Todellisuudessa hyvin harvaa kiinnostaa mikään tunteellinen avautuminen, ja tällaiset pakotetut tilanteet koetaan enemmän hajottavina kuin auttavina. Mainittakoon kuitenkin, että kohtalotoverille jutteleminen on varmasti tehokkaampaa kuin sosiaalityöntekijälle, joka ei ole koskaan nähnytkään huumeita ja jolla ei näin ollen ole kuin todellisuudesta irrallaan oleva teoreettinen ratkaisu ongelmaan.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan aikuisiän päihdeongelmille on lähes väistämättä jokin henkinen syy kuten lapsuudessa saatu trauma. Kun ennakkoasenne on tämä, kaivetaan kyseinen “trauma” vaikka väkisin esille, vaikkei sellaista edes olisi. Käsistä lähtenyt halu “elää täysillä” ei tunnu kuuluvan vaihtoehtorepertuaariin.

Mikäli valtio ymmärtäisi, että addikti on aina addikti ja vaikka se kehittäisi ohjelmia, joilla tämä addiktio kohdistetaan rakentavampaan tekemiseen, pelastettaisiin sillä lukuisia ihmiselämiä huumeilta. Huumemyönteisen viihdekulttuurin kielto, ilmaiset urheilumahdollisuudet sekä terve kasvatus veisivät kansakuntaamme jo useamman askeleen eteenpäin.

Jesse Torniainen

82 KOMMENTIT

 1. Huumehommissa on neekereillä lindenin porukoilla ja anarkisteillä valtion tuki toive ja siunaus mukana. Näin paska leviää helposti agendan injektiolla kansaan.

 2. Todella hyvin perusteltu ja herättelevä kirjoitus aiheesta. Huumeet tappavat ja niitä myyvät diilerit tappavat ihmisiä täysin tietoisina tekemästään. Kyseessä on harkittu murha myrkyllä, jonka myynnillä diileri vieläpä tekee rahaa. Kova tuomio on näin ollen perusteltu myrkyllä suoritetuista murhista tai ihmisten elämän tuhoamisesta.

 3. Hyvä artikkeli. Omassakin kaveripiirissä on näitä “kaikki saavat tehdä kehollansa mitä haluavat” -tyyppejä, polttelevat sillon tällöin ruohoa (kipulääkkeenä kannabiksen hyväksyn tietyin ehdoin) ja yhteiskunnallisiin asioihin ei kiinnostusta löydy pätkän vertaa. Huolestuttavasti Uudellamaallakin ovat rankemmat huumeet alkaneet leviämään, varsinkin ulkomaalaiset ja mannet ovat kovia pyörittämään tätä bisnestä. Kova työ edessä korjata tämä yhteiskunta.

  • … mutta jostain se työ on aloitettava! Ja onneksi myös tulosta syntyy, ei ole mitään niin hienoa kuin nähdä terveitä suomalaisia kansallismielisiä yhdessä tekemässä asioita maamme tulevaisuuden hyväksi.

 4. Yhteiskuntamme on mädäntynyt sisältpäin ja lasten vanhemmat eivät sitä näe. Nykyisin dilerit käyttävät juoksupoikinaan alle 16 vuotiaita nuoria koska ne eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Siksi 13-14 vuotiaat pojat ja tytöt välittävät huumeita koulujenkin pihoilla. Erityisesti Helsingin kauppakorkean puistossa. Ja jos ne jäävät kiinni, vain huumeet menetetään. Jonka vuoksi nuoret ovat entistä tiukemmassa otteessa, ollessaan huumeiden hinnan verran velkaa.

 5. Hyvä artikkeli Torniaiselta. 🙂👍 Kuolemantuomio huumekauppiaille! EI huumeille!

 6. Kansallisen vastarinnan mukana pyörivä tuomittu huumerikollinen Junes Lokka saa tietysti erivapauksia Jesseltä ja kamuilta.

  • Junes Lokka ei kuulu PVL järjestöön. Takas takkufoorumille punarkki!🙂

   • Juhani nuolemassa Huume-Lokan karvaista persettä ei tietenkään ole kenellekään mikään yllätys.

  • Mistä lähtien Junes on ollut PVL:n jäsen? Eihänhän edes ole valkoinen.

   • Eikä Lokka ole oikein PVL:n miehen näköinen eikä tapainen, itse asiassa helvetin kaukana PVL:n tavoista ja tyylistä.

 7. Ihan mahtava artikkeli. Mielekäs ja itsekunnioitusta(kin) kehittävä tervehenkinen tekemismalli huumeitten käytön tilalle irrottaisi ihan varmasti huumeista tuhannesti paremmin kuin taas yksi psykoanalyysirinki, metadonivedot ja sen jälkeen asuntolaan tujoittamaan viisarien pyörimistä seinällä sormet ristissä toivoen että jaksaa päivän läpi.

 8. “”Viihdekäyttö” aiheuttaa henkistä köyhyyttä ja massojen fyysistä itsensä tuhoamista. Henkinen köyhyys johtaa siihen, etteivät massat ole kiinnostuneita esimerkiksi merkittävistä yhteiskunnallisista asioista. Tämä onkin eliitin ideaalitilanne – itse itsensä orjuuttavat henkisesti köyhät massat.”

  Ylipäätään kaikessa moraaliin liittyvässä on houkuttelevaa lähteä siitä mitä negatiivista jokin teko aiheuttaa, mutta mielestäni tärkeintä on se mitä positiivista se estää. Bhakti- ja karma-joogassa ja ylipäätään muinaisissa sovelletun etiikan järjestelmissä oleellisinta oli se, että jokin asia tehdään jonkin suuremman tarkoituksen vuoksi. Niin myös veden juominen, leivän ja hedelmän syöminen tai fyysinen aktiviteetti tehtiin pitäen mielessä se syy ja kunnioitus suurempaa syytä kohtaan. Tällainen velvollisuus suurempaa syytä kohtaan tuhoaa huumekulttuurin, koska huumeiden viihdekäyttäjät asettuvat siinä oikeaan paikkaansa hajottajina, jotka ovat täysin menettäneet kykynsä toimia rakkaudella, velvollisuudella ja kunnialla. Jos tekoa ei tehdä kunnioituksella ja suuremman päämäärän hyväksi niin miksi se sitten ylipäätään tehdään?

  Huumekulttuurissa on kadotettu ylipäätään syyn ja seurauksen vaikutus kaikkeen tekemiseen. Se, että viihdekäyttäjä käyttää kannabista on vain sattumaa, kun taas se virhe siinä taustalla ei ole se tietty huume tai huumeet ylipäätään, vaan sen velvollisuuden ja kunnian puuttuminen kaikesta tekemisestä, mukaanlukien siitä kun viihdekäyttäjä esimerkiksi juo vettä tai syö leipää.

 9. Mito islam. Voisitko kirjoittaa itse paremman ei ” harhaisen pamfletin” päihteistä. Mikäli tiedät , että PVL ei myöskään suosi alkoholin kittaamista, vaan terveitä elämäntapoja. Jään odottamaan ei kopioitua valistuskirjoitustasi päihteistä

  • “Henkilökohtaisena mielipiteeni on: asialliset hommat hoidetaan,muuten voidaan olla kuin Ellun kanat, eli se mitä ihmiset tykönään puuhaavat oli kyse sitten seksistä tai päihteistä ei kiinnosta paskan vertaa, kunhan eivät vahingoita toisia.”

   Eli vastauksesi on individualismi? Eikös juuri tuollainen ajattelu ole johtanut nykyiseen anarkistiseen liberalismiin ja kaikkiin niihin ongelmiin mitä ne ellun kanat aiheuttavat kaikkialle missä kulkevat, tehden ilmaista töitä pitääkseen nokkimisjärjestyksen ja saadakseen haluamaansa kananruokaa. Ei sellaisessa yhteiskunnassa ole visiota eikä mitään hyvää minkä takia sitä pitäisikään jatkaa — eivätkä he jatkakaan, kun heillä ei ole merkitystä. Ellun kanojen kyky keksiä itse itselleen merkitys on TODETTU epäonnistuneeksi.

 10. Ehkä huumeiden vastaista sotaa ei voi voittaa, jos puhutaan vaikka USA:sta ja Meksikossa, mutta Suomessa jos alettaisiin huumekauppiaita telottaan niin voin sanoa, että huumeet häviäisi kadulta nopeesti pois. 🙂 Ja “kuin maahanmuuttajien kotouttaminen, kukaan ei ole onnistunut” Kukaan ei ole tainnut edes kunnolla yrittää? Miten vaikeaa olisi kerätä kaikki rotumuukalaiset järjestelykeskuksiin, mistä ne lähetettäisiin kotimaahansa. Armeija ja poliisi tekisi yhteisoperaation ja keräisi pois kaikki EI etniset Suomalaiset.

  • “Armeija ja poliisi tekisi yhteisoperaation ja keräisi pois kaikki EI etniset Suomalaiset.” 😀
   Jessehän voisi seuraavassa artikkelissa kerrata inttimuistojaan ja ilmottautua vapaaehtoiseksi armeijan operaatioon.

 11. Tietyt jengit & klubit hoitavat näitä juttuja täällä Suomen maassa ihan surutta. Bisnes ennen rotua. En voisi koskaan liittyä sellaisiin kerhoihin koska ne ovat “ei-poliittisia” ja haluavat saada kansallissosialistit tyrmätyksi koska nuo tukevat monikulttuurisuutta, vapaamuurarit maksavat. Mites tuo Meksikon kartelli teidän näkökannasta, enemy number 1?

 12. Näkyy Jessen skrivaus vituttavan pössypunikkii kun Beavis & Butthead on taas nollatuloksel yrittääs pätemist. Takkunarkill kama finitto ja vibat pääl?.

  • Kirjoitatko aina kännissä? Jesse kostaa ihmisille sen että on tyhmä ja kääpiö. Mikä on sinun syysi?

   • Katos skidii kun skrivaa ihan kuin ei ois alaleukaa ollenkaa, sähän jäbä olet! Ihanko itte keksit vai auttoiko mutsis? Kyl varmaan noin särmä punikki on ihan politrukki ja modena takussa tai siin punkkirunkkifoorumis. Orggis Beavis & Butthead olis kuule ylpeitä susta ja sun kyvyistäs!

    Sul on kuule loistava tulevaisuus edessäs, ensin kaladiilerinä ja sit kun päâset linnasta pois koirashuoran hommista ni lestinheitto on sellanen kliffa eläkejobi yhteiskunnan tukipylväille Mannet kun ei kato nykyään just moiseen enää alennu ni joku tutiseva narkkipunkki vois siinä tienata vaipparahat ittelleen Niitä sä tuut tarviin, kun ryppynaru otti ja sano pox linnassa kamafyrkkaa tienatessa

    • Joku murrepakinoita kirjoitteleva setä ihan mehuissaan. 😀 Jessekö se panee punkkeja perseeseen vankilassa ja maksaa vielä siitä ilosta?

     • Kyllä se oli ihan joku muu joka sinun narusi siellä katkaisi. Jesse on 101% valkoihoinen hetero. XD xD ja Xd

 13. eli pitäiskö hampurilais-diilerit myös naulata ristiin ja minulta kieltää hampurilaisten syönti vain sen takia, että joku lihava henkilö syö niitä kuin viimeistä päivää? Pitisikö alkoholi samalla kieltää vai? Entä televisio- ja internetriippuvuus? Valtion kontrollissa.. tai sanotaan mielummin vastuullisen entiteetin hallussa tuote voitaisiin valmistaa puhtaissa laboratorio oloissa, jolloin saataisiin poistettua ylimääräiset aineet seasta ja vähentää haittavaikutuksia.

  • Loistava logiikka. Myös kaikki bensiinidiilerit hirteen ja sinulta kielletään ajaminen koska moni on liikenteestä riippuvainen ja se tappaa ihmisiä harva se päivä.

 14. Jälleen kerran loistava artikkeli tärkeillä pointeilla. Naurattaa nämä muutamat autistit jotka tulevat heti sanomaan ” no hei camoon mään,alkoholi on pahempaa entä huumeet tai ainakin pilvi…”, samaan törmää jewtubessa,oikeassa elämässä ja netin syöverissä. Ei tarvitsisi mennä paljoakaan etelään ja itään niin hyvällä tsägällä törmää semmoisiin kansallismielisiin jotka mielellään lähettävät wannabeneekerit pilvenreunalle harppua soittelemaan. Se homma olisi jo täydessä touhussa ellei valtio jutkuineen tulisi väliin.

 15. Mikä suhtautuminen on kansallismielisillä alkoholiin ja millä perusteella? Artikkelissa ei mainintaakaan Espanjan kasvusta kannabiksen käytön dekriminalisoitumisen jälkeen.

 16. Kesäloma alkoi ja Ylilaudan edgyt jonnet ovat täälläkin. Miksei toimitus yksinkertaisesti siivoa pois näitä alatyylisiä provokaatioita ja nimeltä mainittujen henkilöiden dissauksia, kun näille näkyvyyttä antamalla ja näille vastailemalla ei ole mitään muuta kuin hävittävää?

 17. On kyllä huvittavaa huomata kuinka huumekeskustelu menee vasemmistolaisilla kovasti tunteisiin. Vähän kun joku menee loukkaamaan niiden puoli-jumalaa nimeltään kannabis, on heti kovat sössötykset päällä “mutta entäs alkoholi, mutta entäs tupakka, mutta entäs Junes Lokka?”

  Jesse kirjoittaa täyttä asiaa ja vasemmistolaisen saastan ainut vasta-argumentti on nimitellä kääpiönatsiksi, kuten aina. Todellisuudessa vasemmistolaiset ovat aina kateellisia terveille ja vahvoille ihmisille jotka eivät ole riippuvaisia mistään aineista ja joilla on elämän perusasiat kunnossa.

  Minulle parasta päihteidenvastaista valistusta oli kasvaa useiden narkkarien kansoittamassa monikulttuurisessa lähiössä koko nuoruuteni. Jo nuorena päätin että tuohon tautiseen, pelkistä heikoista luusereista koostuvaan paskasakkiin en halua ikinä kuulua ja toivoin usein että kunpa olisi olemassa joku kuolemanpartio joka lahtaisi kaikki nuo ali-ihmiset pois häiritsemästä terveitä ihmisiä.

  Terve ja vahva kansa ei tarvitse kannabista eikä heikkoja vasemmistolaisia luusereita ja sekös vasemmistolaisia ahdistaa.

  • “Jo nuorena päätin että tuohon tautiseen, pelkistä heikoista luusereista koostuvaan paskasakkiin en halua ikinä kuulua ja toivoin usein että kunpa olisi olemassa joku kuolemanpartio joka lahtaisi kaikki nuo ali-ihmiset pois häiritsemästä terveitä ihmisiä.”
   Siinä pähkinänkuoressa syy miksi kaikki paitsi 30 suomalaista ei ole kansallisosialisteja. 🙂

  • Postauksesi ei ollut käytännössä ollut mitään muuta kuin nimittää kannabiksen käyttäjät saastaisaksi vasemmistoksi. Kannattaisi varmaan löysätä sitä pipoa ja keskustella asioista.

   • “Kannattaisi varmaan löysätä sitä pipoa ja keskustella asioista.”

    Voi reppanaa kun vieläkin meni tunteisiin suuren kannabis-jumalasi arvosteleminen. 😀

    Ei minun tarvitse käydä keskustelua pössyttelijöiden kanssa koska minä en laske niitä edes ihmisisksi, oli ne sitten vasemmistolaisia tai ei. Ei kiinnosta.

    Ja se selvästi rassaa sinun hermojasi ja hyvä niin. 🙂

    • Itselläni on virallinen lääkekannabisresepti, ja käytän kannabista noin 4 – 6 grammaa päivässä. Poliittisesti en omaa mitään kantaa. Millä tavalla en ole ihminen?

 18. Alkoholi,hallusinogeeni numero yksi. Opiaatit ja amfetamiini lääkäriltä tai kadulta. Ym jne. Laillinen ja todelakin ihmistä mädättävä systeemi. Kannabis on lääkeyrtti jonka avulla alkoholisti voi pitää korkin kiinni ja kivut siedettävinä. Ei ole järkevää niputtaa hamppua näihin muihin aineisiin. Jos asiat ovat muuten sielullisesti kunnossa ja sekakäyttöä ei esiinny, roivaisen monipuolinen käyttö olisi sallittava. Jyrkkä ei yrtille on huono juttu,mutta sen mahdolisuudet viljelykasvina pitäisi ottaa huomioon. Kaikkinainen puutarhanhoito nimittäin nostattaa kansallistunnetta ja terveyttä. Saahan kasvi voimansa Äiti maasta. Parasta tietysti olisi, että emme tarvitsisi lääkintää, mutta monissa tapauksissa on myöhä jo. Eduskunnan lipaisutestejä odotellessa.

 19. Milloin aloitettiin huumeiden levittäminen ja ketkä sen tekivät? 60-luvun hippiliike ja vasemmistoradikaalit. Ketkä loivat nuo sairaat ideologiat? Sionistit. Lähteet löytyvät kyllä, jos vaivautuu kaivelemaan nettiä.

 20. Tuskinpa se marihuanan pössyttely ainakaan sen enempää aivoja tuhoaa kuin oluen juonti viikonloppuisin.Eihän se uusi ilmiö ole . Jenkeissä jo George Washington sitä kasvatteli ja poltteli.Taisi olla siellä vielä ennen War 2:kkosta kansan ilo kun sitä joka ojan pientareella kasvoi.

  • Kannabis ei aiheuta mitään tuhoja aivoissa edes todella runsaassa päivittäiskäytössä. Kuten vaikkapa lääkekäytössä, jossa annostus on todella suurta satunnaiseen päihdekäyttöön verrattuna. Lääkekäyttäjät saavat ajaa autoakin, koska kannabis ei päihdytä millään tavalla, jos sitä käyttää ns. liikaa.

   • Äläs nyt. Entäs jos on määrätty reseptillä lääkekonjakkia verenkiertohäiriöihin niin mielestäsi saa ajaa vaikka olisi promilleja? Ei ole vitsi tämä lääkekonjakki, tiedän parikin tapausta.

    Kannabis vaikuttaa keskushermostoon ja sen käyttö heikentää esimerkiksi ajan, paikan, etäisyyden ja nopeuden tajuamista, sekä muistin toimintaa. Kannabispöllyissä ajavilla on noin kaksinkertainen riski joutua liikenneonnettomuuteen selväpäiseen kuljettajaan verrattuna. Poliisilla on nollatoleranssi huumeisiin mutta oikeus voi päättää, että huumausaine ei ole vaikuttanut ajokykyyn.

    Tällaisen päätöksen oikeus teki kesäkuussa 2016 tulkittuaan, että kuljettajan useampi päivä ennen rattijuopumuskäryä käyttämä kannabis ei vaikuttanut kuljettajan ajokykyyn. Jos kossupullon kittauksesta on mennyt kolme päivää niin varmaan sama tulos. Poikkeuksen nollatoleranssiin muodostavat ainoastaan lääkeaineet, joihin ajoneuvon kuljettajalla on resepti. Tällöinkin rattijuopumuksen raja ylittyy, mikäli aineiden katsotaan vaikuttavan ajoykyyn.

    Törkeän rattijuopumuksen rajan ylittyminen riippuu tapauskohtaisesti siitä kuinka vahvasti käytetyt aineet vaikuttavat kuljettajan kykyyn hallita ajoneuvoaan. Tämä on viranomaisten arvioitava tilannekohtaisesti koska kullekin huumausaineelle ei ole tarkkoja määriin perustuvia raja-arvoja.

    Asiasta löytyy tuhansia artikkeleita jos viitsii vähän hakea mutta jostain syystä sen enempää alkon kuin kaman käyttäjät eivät ole niistä kiinnostuneita vaan paasaavat suu vaahdossa niitten hyödyllisistä ominaisuuksista.

    • Kannabiksen lääkekäyttäjät saavat kuitenkin ajaa autoa, joten kovinkaan suurena riskinä liikenteelle ei pidetä edes kannabiksen runsasta päivittäiskäyttöäkään. Kannabis on koko maailman vähähaittaisin päihde, ja myös koko maailman monipuolisin energia- ja lääkekasvi, jolla on käyttöä myös ravintona. Maailman monipuolisin kasvi.

    • “Entäs jos on määrätty reseptillä lääkekonjakkia verenkiertohäiriöihin niin mielestäsi saa ajaa vaikka olisi promilleja?”

     Näytätkö vielä sen kohdan, missä olen noin väittänyt?

     Alkoholi on edelleenkin kova huume, joka vaikuttaa todella paljon ajoneuvon kuljettamiseen, kannabis taas ei. Jos kannabista käyttää yhtä paljon kuin lääkekäyttäjät, kannabis ei enää päihdytä millään tavalla.

    • Lisäksi on vielä niin, että hamppu on ollut yksi perinteisimpiä maatalouskasveja ja myös päihteitä Suomessa, jossa sitä käytettiin useita satoja vuosia ennen kuin täällä oli yhtäkään keskiolut- tai kossupulloa avattu. Mieto kannabispäihtymys vastaa muutamaa viinilasillista.

     • Hampuista öljyhamppu sekä kuituhamppu ovat olleet perinteisiä maatalouskasvejamme. Sen sijaan “poltettava hamppu” ei sitä ole ollut.

      Ja jos verrataan poltettavan höpöheinän kasvatuspitoisuuksia esim. -70 luvun höpö-heinään, ovat pitoisuuden 10-kertaistuneet. Eli, nykyinen höpöhienä aiheuttaa aivojen etuosassa persoonallisuuden muutoksia jos sitä käytetään alle 30 vuotiaana. Siinä ikäluokassa aivot ovat jo kehittyneet ja hormoonituotanto tasaantunut.

      Miksi näillä foorumeilla aina kerotaan miten hampun polttamisella ei ole mitään “lääketeiteessä todistettuja negatiivisia vaikutuksia” kun se muokkaa jo aivoista lähtien elimistöä? Määrä luo myrkyn ja kannabis myrkyttää totaalisesti. Lääketieteen tutkimustulokset halutaan kieltää oman mielihyvän saavuttamiseksi. Sekin osoittaa jo riippuvuutta.

 21. (Etyyli)alkoholi on tuhansia vuosia vanha käymistuote joka tunnetaan ympäri planeetan. Sitä käytetään juomisen lisäksi teollisuudessa ja lääkinnällisesti sekä puhdistus- ja desifiointiaineena kotitalouksissa ja myös polttoaineena. Siitä ei olla koko ajan kehittämässä entistä vahvempia, myrkyllisempiä, koukuttavampia ja tappavampia muotoja. Se on mitä se on. Samaa ei voitane sanoa huumeista? En ainakaan muista kuulleeni että joku olisi vaikkapa pessyt ikkunansa tai tankannut autonsa kannabiksella tai amfetamiinilla.

  Faktahan on että alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa ongelmia mutta jos huumeita olisi samalla lailla kaupassa myytävänä niin mitä luulette, siistiytyisikö kaupunkikuva narkkareista, loppuisivatko huumerikokset ja paranisiko kansanterveys? Eppäilen…

  • Alkoholia tuhoisampaa huumetta ei ole olemassakaan. Mikään ns. huume ei tuhoa aivoja niin tehokkaasti kuin alkoholi, joka on syöpää aiheuttava solumyrkky.

   • En käytä mitään joten en lähde vaahtoamaan tunnepohjalta kuten käyttäjät tekevät. Kun piikki osuu omaan lihaan aletaan heti vaahtoamaan alkoholin vaarallisuudesta ja yritetään tällä lailla oikeuttaa oma kaman käyttö ja saada se näyttämään harmittomalta.

    Alkoholia otan satunnaisesti kaljan, pari ja joskus “jopa” lasillisen viiniä mutta humalassa en ole ollut ainakaan kymmeneen vuoteen ja joskus menee viikkokausia ilman pisaraakaan. Eli en ole koukussa siihenkään.

    Methamfetamiini, Crack, Scopolamiini, Heroiini, Flakka, Whoonga, Morfiini, Oopiumi… Kaikki harmittomia?

    Moniin huumausaineisiin jää koukkuun kertaheitolla ja nk. kohtuukäyttäjiä ei niissä piireissä tunneta. “Lähdettäiskös töitten jälkeen pubiin parille piikille?” Mitä tulee aivojen tuhoutumiseen alkoholi vs esim. crack tai meta niin rohkenen olla siitäkin eri mieltä. Mutta jokainen tulkoon uskossaan autuaaksi.

    • Edelleenkin on asia niin, että alkoholia tuhoisampaa huumetta ei ole aivoille. Alkoholi on syöpää aiheuttava solumyrkky, joka kaikista eniten tuhoaa isänmaatamme, kuten myös käyttäjänsä aivoja.

    • “Alkoholia otan satunnaisesti kaljan, pari ja joskus ”jopa” lasillisen viiniä mutta humalassa en ole ollut ainakaan kymmeneen vuoteen ja joskus menee viikkokausia ilman pisaraakaan. Eli en ole koukussa siihenkään.”

     Vaikka sinulla onkin noin tosi hienosti asiat, ei kannata unohtaa sitä, että alkoholi on kuitenkin yleisin kuolinsyy Suomessa, ja ulkomailta tuodaan työväkeä viinalla tapettavien tilalle. Lähinnä Suomessa on menossa alkoholilla suoritettava kansanmurha ja laaja-alainen omaisuuksien ryöstö.

     • Alkoholin päivittäiskäyttö lisää riskiä sairastua useisiin eri syöpiin. Sitä pitää ottaa päivittäin yli 50g laskettuna puhtaana alkoholina. Silloin puhutaan jo ongelmakäytöstä, päivittäiskäyttö on alkoholistin merkki.

      Marihuanassa on 50% enemmän benzobyrenea ja 75% enemmän benzanthracenea kuin tupakassa ja nämä ovat molemmat voimakkaasti karsinogeenisiä, puhumattakaan muista myrkyistä joita siinä on tuhatmäärin. Sitä keuhkoihinsa vetelevät pössyttäjät väittävät suu vaahdossa että se ei ole ollenkaan harmillista. Lukisivat vähän aiheesta.

      Kun olet ilmeisesti pro-huumeet linjalla niin kerropas mitä huumetta voi käyttää päivittäin ilman että aivot sanoo “tilt-game over” ja terveys ei kärsi? Alkoholia voi käyttää satunnaisesti vaan mitenkäs nämä muut “tajuntaa laajentavat aineet”? Pari piikkii sillon tällön, muutama sätkä ja kymmenkunta tabuu päiväs, kohtuukäyttöö nääs, emmää oo koukus, en..?

     • “Mikään muu yksittäinen asia ei isänmaatamme tuhoa niin paljon ja kalliisti mitä alkoholihuume. Kansanmurha täällä on menossa.”

      Olen samaa mieltä.

 22. “Länsimaiset yhteiskunnat tuhotaan alkoholilla.” – Viisaiden kirja.

  • Hyvin etenee viinalla tehtävä tuhoprosessi ja kansanmurha Suomessakin.

 23. “Kun olet ilmeisesti pro-huumeet linjalla niin kerropas mitä huumetta voi käyttää päivittäin ilman että aivot sanoo ”tilt-game over” ja terveys ei kärsi?”

  Kannabiksen lääkekäyttö jopa useiden grammojen päivittäisannostuksineen on ainakin osoittanut täysin selvästi kannabiksen vähähaittaisuuden jopa todella runsaassakin käytössä. Käyttäjät voivat käydä töissä ja saavat ajaa myös autoa. Yksikään päihdekäyttäjä ei vastaavia kannabismääriä käytä, koska kannabis ei edes päihdytä runsaassa käytössä. Lääkekäyttäjä voi siis käyttää kannabista useitakin grammoja päivässä, kun taas päihdekäyttäjä käyttää satunnaisesti muutaman gramman kymmenesosan. Yhdellekään lääkekäyttäjälle ei ole tullut edes yhtäkään psykoosia, vaikka jokainen käyttää kannabista paljon enemmän kuin päihdekäyttäjät.

  “Marihuanassa on 50% enemmän benzobyrenea ja 75% enemmän benzanthracenea kuin tupakassa ja nämä ovat molemmat voimakkaasti karsinogeenisiä, puhumattakaan muista myrkyistä joita siinä on tuhatmäärin. Sitä keuhkoihinsa vetelevät pössyttäjät väittävät suu vaahdossa että se ei ole ollenkaan harmillista. Lukisivat vähän aiheesta.”

  Kannabista ei tarvitse polttaa. Monilla kannabiksen lääkekäyttäjillä on ns. vaporisaattori, joka poistaa täysin kaikki savun aiheuttamat haitat. Lisäksi kannabista voi käyttää juomina tai leivonnaisina. Kaiken lisäksi kannabiksen päihdekäyttäjä polttaa huomattavasti vähemmän kannabista kuin tupakoivat tupakkaa.

  Suurin osa kannabiksen käyttäjistä käyttää kannabista satunnaisesti, mutta lääkekäyttäjät joka päivä.

 24. “Alkoholin päivittäiskäyttö lisää riskiä sairastua useisiin eri syöpiin.”

  Totta. Alkoholi on taustatekijänä noin 10 prosentissa kaikkia syöpiä. Eli se on aika yleinen. Lisäksi se on merkittävin taustatekijä mielenterveys- ja työkyvyttömyyseläkkeissä.

  Sellainen pieni yhteiskunta, jonka vuosibudjetista noin viidennes menee pelkkien alkoholihaittojen maksuun ja jossa työväestön yleisin kuolinsyy on alkoholi, on jo aika heikolla pohjalla.

 25. Alkoholi juomat on vain laillistettu huume joka aihauttaa harmia kuten muutkin kovat aineet.

  Aika kaksinaismoraalistista sivuuttaa tämä asia.

  Toiseksi THCllä on myös parantava vaikutus.

 26. Maailmanlaajuinen eliitin toimesta vuodesta 1966-67 räjäytetty näytös,hippiliike kemikaaleineen joka jatkuu armon vuonna 2018…Muoto vaihtuu,mädättäminen jatkuu ja pahenee.Vaan jos niin Kontulassa kuin myös San Fransiscossa ei kukka tuoksu vaan ihmisuloste.Ja kukkien tilalla käytetyt huumeruiskut.Ne näyttämölle asetetut profeetat, eliitin nukkelauma joka syötti pirunpaskan ihmiskunnalle.parasiittisakka jolle on tärkeää että alamaiset pysyvät siellä nurkissaan…kuin rotat toinen toistensa kimpussa…Mitä tähän ns.pakolaisinvaasioon tulee,niin näillä porukoilla oli verkostot ja reviirit valmiina,toteuttaa Nato protokolla.Purppuravallankumous kriminaalin eliitin ja korruptoituneiden poliitikkojen johdolla.VANHUKSET JA SAIRAAT KUOLEVAT KUIN TORAKAT.Ns.pakolaiset kai tietävät mitä tarkoitetaan sanalla covert harassment.

 27. Vuonna 2016 mm suomen somaliliitolle valui SOROS rahaa 30000 dollaria per vuosi.Muista rahavirroista puhumattakaan….Kuinka ollakaan saman vuoden aikana todistettiin yhteisövaino-ja muiden suoraan sanottuna murhaprojektien leviäminen itäisen Helsingin alueella.Somaliyhteisö varsin aktiivisesti tiettyjen suomalaisyksilöiden kimpussa.Maahanmuuttajataustaiset rikolliset jakaneet varsingin Helsingin reviirialueiksi.

 28. Alkoholi pitäisi kieltää. Tai ainakin rajoittaa sillä läträämistä reilusti. Poliisin ja lääkärien työtaakka kevenisi ja he voisivat keskittyä muihin, tärkeämpiin asioihin. Lähes kaikki itsemurhat tehdään humalassa. Lähes kaikkiin väkivallantekoihin liittyy alkoholi. Tapot ja murhat? Myös kännissä. Rattijuoppoja, rohkaisuryypyn ottaneita pedofiilejä ja muita en nyt edes tässä mainitse.

  Alkoholi vie ihmisten kodit, työpaikat, lapset ja vaimot. Perhe ja ystävät kaikkoavat viinan tieltä. Aine on myrkkyä. Kuinka moni lapsi on joutunut kärsimään vanhempiensa juopottelun takia? Kaikki ne vaput, juhannukset, joulut ja uudetvuodet kun vanhemmat tai jompikumpi heistä on ryypännyt viikon, kaksi tai kolmekin yhtäsoittoa.

  Suomalainen käyttää tupakkaa ja alkoholia hermolääkkeenä, vaikka molemmat vain tutkitusti ja todistetusti niitä huonontavat! Ei uskota lääkäreitä ja heidän kehotuksia käyttää rauhoittavia lääkkeitä stressin ja ahdistuksen oireisiin, vaan yritetään vain väkisin sillä viinalla paikata pahaa oloa. Mennään syvemmälle psyykkiseen ja fyysiseenkin pahoinvointiin. “Kyllä se sillä lähtee, millä se on tullutkin!”

  Moni ei usko terveysalan ammatilaista lain, vaan jatkaa pullon parissa siihen asti, kun naama muuttuu keltaiseksi ja maksa sanoo: POKS. Sieltä löydyt sitten naama keittiön pöytää vasten retkottaen, tuolilla kuolleena istuen. Tai kylpyhuoneen lattialta, kun se viimeinen vapinakohtaus on iskenyt. Surkea tapa kuolla: tyhjää kakoen, yrittäen oksentaa polvillaan vessan kaakelilla. Ei mikään kiva näky sille omaiselle, joka sinut löytää hengettömänä. Viisas uskoo lekuria ennen tätä ja aloittaa lääkityksen: mielen pahoinvointia ei ilman lääkitystä ja terapiaa useinkaan voiteta. Diabetes ja muut elimelliset sairaudet vaativat veronsa myös alkoholistien joukossa.

  Kännissä muutenkin tehdään asioita, joita ei selvinpäin kukaan koskaan tekisi: vaarallisia irtosuhteita, uhkarokeita tekoja, väkivaltaa jne. Hakataan omia kavereita, rikotaan paikkoja, puhutaan sekavia. Aamulla hävettää ja vituttaa. Olo on surkea ja tekee vain mieli vetää peitto pään päälle. Mihinkään muuhun ei pysty. Maailma on taas liikaa. Ei se sillä edellisiltaisella juomisella parantunutkaan — ja tuskin siihen koskaan uskoitkaan.

  Kännissä solmitut ihmissuhteet — nk. “bondaaminen”: se on kaikki bullshittiä. Aamulla ne eivät enää merkitse mitään. Kännissä nauretaan tyhjää ja tehdään typeriä asioita, joita kukaan ei KOSKAAN selvinpäin edes harkitsisi. Känninen tyhjänlässytys, tippalinssinen pseudosyvällisyys ja muu oksettava käytös on vain ja ainoastaan sairaudesta (alkoholismi) ja myrkytystilasta (känni) johtuvaa harhaista käytöstä.

  Ihmiset, valitkaa selvä elämä! Olkaa mukavampia ennen kaikkea itsellenne ja myös toki läheisillenne. Se on paras lahja, jonka voit antaa ystävillesi, perheellesi ja lapsillesi. Juopottelu ei ole mitään muuta kuin vajoamista itsepetokseen ja varjon maailmaan. Selvänä olet fiksu ja mielesi on kirkas. Ymmärrä tämä: ei itseään voi huijata, eikä totuudelta piiloutua.

 29. Päihderiippuvuus on perinnöllistä ja siihen auttaa sterilisaatio.
  Diilerit hengiltä ok.

 30. KUOLEMA HUUMEDIILEREILLE! Narkit hoitoon. Jos kieltäytyvät hoidosta niin saa mennä diilereiden kanssa syvään päätyyn

  • Kuten artikkelissa on hyvin kirjoitettu, että “viihde käyttäjät” ovat huomisen narkomaaneja. Huumeidenkäyttäjillä ei ole mitään eroa, kaikki he ovat NARKOMAANEJA. Ne pahimmat narkomaanit mitä kaduilla näkee ovat NISTEJÄ. Narkomaanit hoitoon, kuten aiemmin kirjoitin, jos kieltäytyvät hoidosta ja eikä ota apua vastaan niin mielestäni heidät voi silloin eliminoida.

 31. lisäisin myös alkoholin kyseiseen listaan, alkoholi on myös vaarallinen päihdyttävä aine, joka vahingoittaa kansaa ja sen terveyttå aivan samalla tavalla kuin amfetamiini, erona toki laillisuus ja helpohko saatavuus. itse kannatan kaikkien huumaavien aineiden täyskieltoa, myös alkoholi. toki itse otan alkoholia, koska kaikki muutkin sitä juovat, toki juon erittäin harvoin ja voisin vaikka olla juomatta lopun elämääni, siinä vaan sitten erakoituisia, koska ketään ei kiinnosta muu kuin dokaaminen. tåstå syystä ei minulla paljon yståviä enåön olekkaan, koska en juo niin usein. onneksi on vaimo ja perhe

  • Samaa mieltä alkoholin vaarallisuudesta ja sen aiheuttamista valtavista kansanterveydellinen kustannuksista, mutta kannatan vain huumeiden kieltoa.

   Alkoholin ja tupakan saatavuutta voisi ainakin rajoittaa ja poistaa tissuttelu ja kännäyskulttuuri tarjoamalla tilalle muuta. Onnellinen ja tasapainoinen ihminen ei tarvitse päihteitä elämäänsä tai ainakin käyttö pysyy hyvin pienissä määrissä.

   • Alkoholi on tappaa huomattavasti enemmän ihmisiä Suomessa kuin huumeet (en siis huumeita mitenkään puolusteleen, mutta alkoholi on myös erittäin vaarallinen aine)

 32. Minun mielestä alkoholin käyttö ja huumeiden käyttö kuuluvat eri artikkeliin. En tarkoita niiden haittoja (koska haittoja on molemmissa) vaan yhteiskunnallista puolta. Huumeiden ja alkoholin saatavuus, laillisuus, käyttökulttuuri vuosikymmenien ajalta ja valistustyö vaikuttavat minusta siihen että alkoholi pitää käsitellä erikseen omana juttunaan. Mielestäni ei myöskään voi alkoholia täysin kieltää juuri näiden edellä mainittujen syiden takia ja sen ovat myös asiaa tutkineet sanoneet. Alkoholikultuurin muuttaminen Suomessa on pitkä työ ja sehän on ilmeisesti jo alkanut tuottaa tulosta. Pitää olla hyvää ja pitkäjänteistä valistusta ja tietoa nuorille. Isot muutokset yhteiskunnassa eivät tapahdu hetkessä vaan se vie aikaa ja tulokset näkyvät vasta suraavissa ja seuraavissa sukupolvissa.

  • Alkoholia on käytetty jo tuhansia vuosia ja sen liikakäytön haitat ovat kiistattomia, mutta ei se samalla lailla toimi kuin huumeet, etenkin kovat sellaiset. Molempiin voi jäädä koukkuun ja niillä voi tuhota elämänsä, vaan kuinka moni ottaa perjantaipiikin tai viikonlopputripit ja palaa maanantaina töihin, ollen koko viikon ilman kamaa?

   Nuorempana tuli läträttyä viinan kanssa, vaan eipä tuosta tapaa tullut ja nykyään otan vuodessa ehkä normihärmäläisen parin viikonlopun annoksen, jos sitäkään. Jonttia pössäytin kerran 80-luvulla toisella mantereella, enkä saanut siitä mitään, en kiksejä enkä krapulaa, joten siihen jäi, kuten tupakkakin.

   Kovia huumeita tuli opiaattisten särkylääkkeiden muodossa yli kaksi vuotta robocop-operaation jälkeen ja niistä irtipääsy vaati kieltämättä pientä panostusta, mutta sinne jäivät nekin, kiitos vaihtoehtoisten hoitojen ja luonnonlääkityksen. Elämä on jossain ihan muualla kuin “tajuntaa laajentavissa” aineissa.

 33. Itse pidän itseäni kansallismielisenä, kansallissosialistina, ja poltan hasista. Kärsin kroonisesta selkäkivusta, joka on hermokipua. Se tekee elämästäni erittäin vaikeaa. Hasis auttaa siihen. Vaihtoehtoni “lääkkeistä” olisivat morfiinijohdannaiset, tai esimerkiksi Lyrica, joilla molemmilla on pahoja sivuvaikutuksia. Mielestäni Vastarintaliikkeen kannattaisi näiltä osin tarkistaa julkaistavia mielipiteitään. Eivät kaikki huumeidenkäyttäjät ole joko “narkomaaneja” tai “viihdekäyttäjiä”.

  • Ymmärrän ja hyväksyn lääkärin valvonnassa tapahtuvan lääkekäytön. Minulle tarjottiin mahdollisuutta lääkehashikseen, mutta kieltäydyin. Hermosärky on siitä pirullista, ettei siihen pure mikään normi kipulääke.

   Minulle apu tuli Boyen-terapialla, voimakkailla b-vitamiineilla joista b-12 tärkein (suihkeena tai imeskelytablettina, b12 imeytyy huonosti!) ja kasalla luontaisvalmisteita: Karnosiini, Alpha Lipoid Acid, Ashwagandha ja Kurkuma. Niitä kapseleina aamupalan yhteydessä ja toinen mokoma iltasella, alkoi vaikuttaa n. parissa viikossa. jalan vajaatoimintaa ne eivät korjanneet, mutta kipu on enimmän aikaa niin lievä, ettei sitä juuri noteeraa.

   Kokeilin varmaan viittätoista erilaista yrttivalmistetta ja luontaistuotetta, ennenkuin minulle sopiva yhdistelmä löytyi, eikä se ole ihan halpaa hupia, mutta eipähän tarvia huumata jo ennestään sumuista pääkoppaa lisäaineilla… 😵 … 🤪

 34. Nisti käytti tianeptiinia, joka tukkii verisuonet ja aiheuttaa kuolion. Huumeiden käytön aloitti aikanaan viihteen merkeissä. Noin 25-vuotias nisti menettää molemmat jalat, ja myöhemmin kuolee pois.
  Eritysesti vasen jalka (alkaen 2:30) on järkyttävän näköinen ja sahataan pois.
  https://ok.ru/video/9468183819

  Kannatan lakialoitetta, että huumediilereitä tulisi rangaista kuolemantuomiolla.

 35. Tässä artikkelissa unohdetaan tyystin alkoholi, joka on yksi vahvimmista päihteistä maailmassa, joka aiheuttaa riippuvuutta väärin käytettynä ja tuhoaa ihmiselämiä, aivan kuten laittomatkin päihteet. Miksi valtion sallitaan toimia välittäjänä tälle päihteelle, muttei muille päihteille? Kyseessä on kuitenkin aivan yhtä huumaava aine, kuin muutkin.

  Ja ennen kuin joku ehtii vetää ad hominemit, niin minä en käytä huumeita, en ole edes maistanut pilveä.

   • Ja tämä liittyy uteluuni miten?

    Pointtina oli, että mielestäni on tekopyhää jeesustella että toisen aineen viihdekäyttäjä on toisen aineen viihdekäyttäjää (tai miksei myös väärinkäyttäjiä voisi laskea) huonompi, jos ainoa erottava tekijä näiden yksilöiden välillä on se että toisen käyttämää päihdettä et saa ostaa valtion valtuuttamasta myyntipisteestä. Aivan yhtä tuhoisia nämä päihteet kuitenkin ovat loppujen lopuksi.

Comments are closed.