Koti Artikkelit Arki Hallitus: antisemitismi rinnastettavissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Hallitus: antisemitismi rinnastettavissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen

14

Uutisoimme helmikuussa, että Vastarintaliikkeen toiminnasta oli laadittu kirjallinen kysymys Suomen eduskunnassa. Suomen hallitusta edustaneen julkisionisti Timo Soinin vastaus enteilee kovia aikoja niille suomalaisille, jotka uskaltavat haastaa Israelin ja sionistilobbyn ylivallan julkisuudessa.

Timo Soini.

”Suomessa natsipropagandan levittäminen ei ole uusi ilmiö. Viime itsenäisyyspäivänä näimme, kuinka Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen mielenosoituksessa heiluivat natsiliput. Alkukuusta Vastarintaliike järjesti mielenosoituksen Israelin suurlähetystöllä tarkoituksenaan lietsoa vihaa Israelin valtiota ja juutalaisia kohtaan. Vastarintaliikkeen julkaisemassa puheessa Israelia kutsutaan valheellisesti ’rikollisvaltioksi’ ja vaaditaan kansainvälisesti tunnustetun valtion lakkauttamista”, kirjallisessa kysymyksessä todettiin.

Kysymyksen laatinut kansanedustaja Peter Östman tivasi hallitukselta, mitä se aikoo tehdä ”antisemitismin torjumiseksi Suomessa”. Östman tunnetaan fanaattisena Israelin ystävänä, jonka mukaan juutalaisvaltio ansaitsee länsimailta nykyistä jykevämmän tuen, kun se sortaa ei-juutalaisia miehitetyssä Palestiinassa. Sionistien mukaan Israelilla on erivapaus rotupolitiikkaan, kun taas valkoisten länsimaiden on pidettävä rajansa auki.

Hallituksen julkaisemassa vastauksessa painotettiin sitä, kuinka tärkeää suomalaisten sananvapauden rajoittaminen on “antisemitismin torjunnassa”. Juutalaiset eivät ole turvassa ennen kuin suomalaisten ajatukset, mielipiteet ja puheet on saatu viranomaistoimin kuriin. Hallitus ilmoitti toimivansa “aktiivisesti antisemitismin torjunnan vahvistamiseksi Suomessa, Euroopan unionissa sekä kansainvälisesti”.

Hallitus painotti, että poliittinen poliisi (PolPo) puuttuu entistä tiukemmin kaikkeen “rasistiseen” rikollisuuteen. “Rasismi” on oikeudessa tuomion koventamisperuste, ja jopa “avunannosta” rasismiin voi nykyään saada tuomion. Vastauksessa myös alleviivattiin, että rasismimotiivia voidaan käyttää koventamisperusteena minkä tahansa rikoksen tuomiossa.

Syksyllä 2015 pakolaiskriisin puhjetessa perussuomalainen oikeusministeri runnoi läpi lain, joka rinnasti maahanmuuttovastaisen aktivismin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Hallitus viittasi lakiuudistukseen vastauksessaan Östmanille: “Varsinaisen osallisuuden lisäksi rangaistavuus on ulotettu pidemmälle: rasistiset järjestöt rinnastetaan rikoslaissa järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja niiden toimintaan osallistuminen on rangaistavaa.” Suomalainen voi siis syyllistyä rangaistavaan ajatusrikokseen pelkästään kuulumalla kansallismieliseen järjestöön.

Hallitus kertoo, että oikeusministeriö on ajanut juutalaisten etua aktiivisesti. Viime itsenäisyyspäivänä ministeriö osallistui EU-kokoukseen, jossa hyväksyttiin julkilausuma “toimista antisemitismiä vastaan sekä Euroopan juutalaisyhteisöjen ja -instituutioiden turvallisuuden lisäämiseksi”.

Sionistien ja hallituksen tärkein ase väärinajattelijoita vastaan on tietysti PolPo, joka on alkanut pakolaiskriisin myötä vakoilla tehokkaasti esimerkiksi sosiaalisen median maahanmuutto- ja juutalaiskeskusteluita. Hallituksen vastauksessa todetaan:

“Helsingin poliisilaitoksen VIPU-vihapuheryhmän antamien tietojen mukaan antisemitistinen vihapuhe on lisääntynyt netissä viime syksystä lähtien. VIPU ryhmä on valtakunnallinen ryhmä, joka tutkii netissä levitettävää vihapuhetta ja saattaa rikoksen tunnusmerkit täyttävät tapaukset esitutkintaan ja syyttäjälle.”

“Hallitus sopi strategiaistunnossaan 26.9.2016 toimista väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseksi. Vuonna 2016 hyväksytyn kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman avulla pyritään takaamaan viharikosten kohteeksi joutuvien uhrien ja yhteisöjen tukeminen sekä edellytetään, että poliisi tehostaa toimintaansa viharikosten paljastamisessa ja tutkinnassa. Poliisi onkin viime vuosina tehostanut toimintaansa viharikosten tunnistamiseksi.

“Vihapuhetta” ei ole määritelty missään Suomen laissa, mutta tästä huolimatta veronmaksajien varoja tuhlataan yhä enemmän “vihapuhujien” metsästämiseen samalla, kun “turvapaikanhakijat” ovat voineet rauhassa raiskata suomalaisia lapsia. Hallitus ja PolPo ovat tehneet selväksi, että rotumuukalaisten suojeleminen kritiikiltä on tärkeämpää kuin suomalaisten suojeleminen raiskaajilta.

Hallituksen vastauksen mielenkiintoisin anti koskee “holokaustin” kiistämistä. Toistaiseksi Suomessa kukaan ei ole joutunut käräjille esimerkiksi todettuaan, ettei juutalaisten “kaasutuksista” toisessa maailmansodassa ole jäänyt yhtään fyysisiä tai asiakirjatodisteita. Sen sijaan Saksan ja Ranskan kaltaisissa maissa “holokaustin” kyseenalaistamisesta voi saada ankarampia tuomioita kuin esimerkiksi huumekaupasta ja raiskauksista.

Koska väite “kuuden miljoonan juutalaisen” joukkotuhonnasta on tieteellisesti absurdi, ovat juutalaisjärjestöt vaatineet, että kriittinen keskustelu “holokaustista” on kiellettävä ankarien vankeusrangaistusten uhalla. Hallituksen vastaus enteilee, että PolPo saattaa pian rynnäköidä kiusallisia historiallisia kysymyksiä esittävien kansalaisten koteihin myös Suomessa:

“EU-lainsäädännön keskeinen rikosoikeudellinen instrumentti alalla on neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin. Suomi on pannut puitepäätöksen täytäntöön (HE 317/2010 vp) samassa yhteydessä kuin Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmän välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia.

Sekä edellä mainittu puitepäätös että yleissopimuksen lisäpöytäkirja edellyttävät, että holokaustin kieltäminen on rangaistavaa. Suomessa holokaustin kieltämiseen voi tulla sovellettavaksi kiihottamisrikos.

Hallituksen mukaan “antisemitismiä” vastaan tulee taistella myös muilla keinoin kuin raa’alla poliisivainolla. Erityisen tärkeänä hallitus pitää nuorten aivopesua peruskouluissa ja lukioissa. 2010 Suomen opetussuunnitelmiin tehtiin “lisäys, jolla vahvistetaan ihmisoikeuksien tuntemista, muun muassa holokaustin käsittelyä historiallisena ja eettisenä kysymyksenä”.

“Suomalaisia opettajia on myös koulutettu holokaustiopetukseen Jerusalemissa Yad Vashemin organisoimissa seminaareissa vuosina 2008, 2010, 2012 ja 2018”, vastauksessa todetaan. Hallituksen mukaan on myös tärkeää, että monet suomalaislukiot järjestävät esimerkiksi syventäviä holokaustikursseja sekä tutustumismatkoja Auschwitziin.

Vastauksen mukaan suomalaiskoulujen holokaustiaivopesussa käytetään pohjana äärisionistisen lobbausjärjestö International Holocaust remembrance alliancen (IHRA) materiaalia, minkä lisäksi “viranomaiset (OKM, OpH, UM) tekevät IHRA-toiminnassa tiivistä yhteistyötä Suomen juutalaisyhteisön, romaniasiain neuvottelu kunnan, asiantuntijajärjestöjen sekä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa”.

Hallitus ilmoittaa käyttävänsä antisemitismimääritelmänsä pohjalla IHRA:n päätöstä vuodelta 2016. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet IHRA:n antisemitismimääritelmää katastrofaalisena, sillä määritelmä pyrkii estämään poliittisen kampanjoinnin palestiinalaisten perusoikeuksien puolesta. IHRA:n mukaan Israelin sortopolitiikan arvostelu sinänsä on usein antisemitismiä.

Asettumalla IHRA:n puolelle Suomen hallitus siis asettuu virallisesti tukemaan veristä rotupolitiikkaa sionistien miehittämässä Palestiinassa. Samalla IHRA, EU ja EU-maiden hallitukset kuitenkin tahtovat kieltää valkoisilta eurooppalaisilta oikeuden kansallismieliseen aktivismiin ja sananvapauteen. Lopputulos on sekarotuinen Eurooppa ja etnisesti puhdistettu Israel.

Lisäksi hallitus muistutti lahjoittavansa suomalaisten veronmaksajien rahaa juutalaisiin hankkeisiin myös jatkossa. Tänä vuonna suomalaiset pakotetaan lahjoittamaan esimerkiksi 300 000 euroa määrärahaa Helsingin juutalaiselle seurakunnalle sekä “osallistumaan Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuuksien kuluihin”.

Lähde: Eduskunta.fi (arkistoitu)

14 KOMMENTIT

 1. > Vastarintaliike … tarkoituksenaan lietsoa vihaa
  > Israelin valtiota ja juutalaisia kohtaan

  Tässä kategorisesti tuomitaan kokonaisia perheitä ja klaaneja, puolueita ja yhdistyksiä sen perusteella, mitä yksi sen jäsen kuulustelussa kertoo ajatelleensa.
  — On lain vastaista tuomita henkilö toisen henkilön tekojen, ja vielä pahempaa: pelkkien ajatusten, perusteella.

  Toisekseen. Henkilön toiminnan tarkoitus, siis lopultakin pelkkä ajatus, näyttäisi olevan hallituksen tiedossa ja peruste tuomita kokonaisia ihmisryhmiä (ja loppupelissä etnisiä vähemmistöjä).
  — Ei ole mahdollista hallinnollisen säädöksen perusteella tietää mitä toisen henkilön päässä liikkuu.
  — Ajatusrikosten torjuntayksikkö.

 2. Shut the goyim down and imprison them, so (((our))) lies will not be revealed!

 3. Olisiko aika viimein aloittaa analyyttinen ja objektiivinen tutkimus “holokaustista” Suomessa?

  Tosin voi olla, että tämä menisi juutalaisilla tunteisiin ja tutkimus pyrittäisiin estämään vedoten “antisemitismiin” jne…

 4. Ratkaisuja pitäisi keksiä nyt tähän. Esim. joku tietty aidattu iso kaupunki Suomessa johon kaikki hyvät ihmiset koottaisiin eli juutalaiset, muslimit, erilaiset tiedostavat ja kärsivät vähemmistöt ym. Siellä he sitten voisivat huomattavasti paremmin ilman vihapuhetta, epäilemättä yhdessä, yltäkylläisesti ja rauhanomaisesti.

  • Ratkaisuja ei ole.Lammas ei herää unesta ennen kuin on liian myöhäistä,joten annetaan läntisen sivilisaation ajaa itsensä perikatoon.Tämän jälkeen aikamme on koittanut.

 5. Täysin loogista.

  EU on kuin onkin täydellinen kopio Neuvostoliitosta. Samanlainen “kansojen koti”.

  Niin kauan kuin olemme EU:ssa, meillä ei ole oikeuksia ja olemme, luonnollisesti, toisinajattelijoita, ns. “poliittisia”. Solzhenitsyn on Vankileirien saaristo-kirjasarjassaan kuvannut Neuvostoliiton toimintaa. Poliittinen vanki oli aina alinta kastia ja poliittisella vangilla ei ollut mitään oikeuksia. Sen sijaan aitoja rikollisia kohdeltiin (kuten EU:ssa) aina ymmärtäväisesti ja heitä rohkaistiin esim. pahoinpitelemään poliittisia.

  EU toimii kaikessa näin. Soini toimii kaikessa näin. Kaikkien puolueiden johto toimii näin. Voit raiskata, voit liittyä ISIS:iin ja tehdä sanoinkuvaamattomia raakuuksia, ei se mitään, Sinua ymmärretään. Aina löytyy jokin “humaani” peruste ymmärtää.

  Mutta jos olet poliittinen, ja uskallat arvostella esim. juutalaisia ja/tai heidän kotimaataan, niin Sinulla ei ole oikeuksia. Tämä on kiistaton fakta, tämä on juuri sitä eliitin arvopohjaa. Heidän arvopohjansa on terroria, siinä kaikki.

  Tästä on aina lähdettävä ja tähän on aina sopeuduttava. Tietenkään siihen ei alistuta, kaikkea muuta. Eliitti on näin itse luonut karmansa. He toteuttavat terroria ja vainoavat poliittisia. Se on heidän karmansa, sen mukaan heitä tullaan aikanaan kohtelemaan. He kirjaimellisesti tulevat löytämään edestään sen, minkä he nyt taakseen jättävät, ei enempää, ei vähempää.

  • Pahempaa kuin fyysinen kipu on kuolla henkisesti ja liittyä eliittiin. EU on pimeä kuin Mordor.

 6. Kannattaisiko aivopökäleiden nyt ihan oikeasti vaikka miettiä sitä valtiovallan, poliisin, tullin jne. suhdetta näihin isoihin kansainvälisiin MC-jengeihin – lähinnä siihen yhteen isoon. Saataisiinko sille huumeiden tulvalle loppu, jos haluttaisiin? Kuka rahoittaa huumekaupan? Tuskin pari partaäijää nahkahousuissa jossakin teollisuusalueen laidalle kyhätyssä kerhotalossa, sen voin sanoa.

  Sitten on näitä “maahanmuuttajien” %-jengejä, jotka avoimesti ovat rikollisia: murhaajia, kiristäjiä, kaappaajia, huumediilereitä. Kannattaisiko heidän touhuihin puuttua jo ennaltaehkäisevästi ja estää koko perkeleen matusirkus? Vai onko oma lehmä ojassa “päättäjillä” eli EU:n sylihuorilla taas?

  Olisi kirveelle töitä tässä maassa. Jotenkin en jaksa uskoa, että vaalitkaan mihinkään enää auttavat.

 7. Miksi radikaali-Östman haluaa kieltää tosiasiat??

 8. It’s growing! Here is a list of 40 Jewish organisations which signed the following letter.

  Academia4equality (Israel)
  Arbeter Ring/Workmen’s Circle, Southern California
  Boycott from Within (Israeli citizens for BDS)
  Coalition of Women for Peace (Israel)
  Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (France)
  Dayenu: New Zealand Jews Against Occupation (New Zealand)
  Een Ander Joods Geluid (A Different Jewish Voice) (The Netherlands)
  Een Andere Joodse Stem – Another Jewish Voice (Flanders, Belgium)
  European Jews for a Just Peace
  Free Speech on Israel (UK)
  Gate48 – critical Israelis in the Netherlands
  Independent Jewish Voices (Canada)
  Independent Jewish Voices (UK)
  International Jewish Anti-Zionist Network
  Italian Network of Jews Against the Occupation
  Jewish Anti-Fascist Action Berlin (Germany)
  Jewish Socialists’ Group (UK)
  Jewish Voice for Democracy and Justice in Israel/Palestine (Switzerland)
  Jewish Voice For Labour (UK)
  Jewish Voice for Peace (USA)
  Jewish Voice for Peace members in London (UK)
  Jews Against Fascism (Australia)
  Jews against the Occupation (Australia)
  Jews for Justice for Palestinians (UK)
  Jews for Palestinian Right of Return (USA)
  Jews of Color & Sephardi and Mizrahi Jews in Solidarity w/ Palestine (USA)
  Jews Say No! (USA)
  JIPF – Judar för Israelisk Palestinsk Fred (Sweden)
  Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost e.V. (Germany)
  Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins (Catalonia, Spain)
  Los Otros Judíos (Argentina)
  Manchester Jewish Action for Palestine (UK)
  Quebrando Muros – Judeus Brasileiros Pela Descolonização da Palestina (Brazil)
  Scottish Jews Against Zionism
  SEDQ Network- A Global Jewish Network for Justice
  South African Jewish Voices for a Just Peace (South Africa)
  South African Jews for a Free Palestine (South Africa)
  Union des progressistes juifs de Belgique (Saint-Gilles, Belgium)
  United Jewish People’s Order (Canada)
  Union Juive Française pour la Paix (France)
  Boston Workmen’s Circle, Center for Jewish Culture and Social Justice

  se siitä oppositiosta!

 9. Varmaankin oikeasti syrjitympi ryhmä ovat romanit ympäri maailmaa.
  Montako järjestöä on olemassa heidän sortamistaan vastaan?
  Antisemitismi on hölmö sana, seemiläisiä kansoja on useita ja nämä kasaarijuutalaiset eivät edes ole sitä alkuperäistä porukkaa.
  Israelissa esiintyy valtavasti rasismia ja hehän pyrkivät totupuhtauteen mikä on muilta kielletty. Lisäksi juutalaisten pyhät kirjoitukset ovat yhtälailla täynnä vihapuhetta kuin muslimienkin.

 10. Suomessa ERITTÄIN järjestäytynyt rikollisuus löytyy kylläkin yksiselitteisesti jo poliittisella ruumislaudalla makaavasta ja pesua odottavasta Juha Sipilän hallituksesta, jossa oli peräti “eräs” juutalaistautainen ministeri, joka vastasi vartavasten Suomeen haalittuna kansalaisten suoraan vaikuttamiseen maan hallintoon ja nissä tehtävistä päätöksistä satsanneeseen valtiosta eli Helvetiasta (Sveitsi) myymään ja “markkinoimaan” Suomen perin “vaatimattomat” kruununjalokivet noin kansainvälisesti mitattuna, mutta meille Suomea asuttaville Suomen kansalaisille tuikitärkeät luonnonvarat ja strategiset energiatuotannosta vastaavat instituutiot käytännössä lahjakirjoilla ulkomaisille ylikansallisille suurpääomaomistajille ja globalisteille, jotka eivät maksa ryöstö -bisneksestään veroja Suomeen lainkaan, vaan veroparatiisisaarille perustetut yritykset ym. “verosuunnittelun” ansiosta kaikki vero -hilut valuvat pois rutiköyhän Suomen kansan ulottumattomiin.

  Siis MITÄ??? antisemitismia tässä nyt on?!?!?!

Comments are closed.