Koti Artikkelit Haastattelut Haastattelussa Greenline Front

Haastattelussa Greenline Front

4

Kansallinen Vastarinta julkaisee ympäristötietoisen ja kansallismielisen Greenline Frontin haastattelun. Huomaa, etteivät Greenline Frontin poliittiset ja esimerkiksi energialähteisiin liittyvät näkemykset edusta välttämättä Vastarintaliikkeen kantaa. Mikäli haluat tietää lisää Vastarintaliikkeen reaalipoliittisista tavoitteista, lue poliittinen manifestimme TÄÄLLÄ.

1. Hei! Esittelisittekö itsenne lukijoillemme?

Hei kaikille! Vastaamme Greenline Frontin Venäjän-osaston puolesta. Liikkeemme keskus sijaitsee Venäjällä, sillä täältä se on alkujaan lähtöisin.

2. Kertoisitteko GLF:n jäsenenä hieman järjestöstä, sen tarkoitusperistä ja toiminnasta?

Greenline Front on ympäristötietoisten, nykyisen ihmiskeskeisen arvojärjestelmän ja sen rappiollisten ilmentymien kuten kapitalismin hylkäävien ihmisten liike. Uskomme, että ympäristökriisi ja eläinten joukkotuho ovat suoraa seurausta näistä ihmiskeskeisistä aatteista. Vaihtoehtona näemme perinteisen ekologisen ajattelun, toisin sanoin ymmärryksen siitä, ettei Maa-planeettamme ole vain kylmä kivi vaan kaiken elävän – myös ihmiskunnan – äiti. Meidän on mahdotonta hyväksyä loputon liikevoiton tavoittelu, yletön luonnonvarojen tuhlaus ja haluttomuus tiedostaa ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttamat seuraukset. Lyhyesti sanottuna mielestämme luonnon etu tulee laittaa yksittäisten ihmisyksilöiden edun edelle.

Alun perin halusimme liikkeellämme herättää ekologista ajattelua ja päämääriä kansallismielisissä piireissä, sillä kaikki muut ympäristötietoisuudelle ja eläinsuojelulle omistautuneet liikkeet kytkeytyvät läheisesti joko äärivasemmistoon tai jonkinlaiseen uushippiyteen. He ovat epäreilusti omineet tämän aatteen itselleen, vaikka heidän versionsa tästä liikkeestä ovat täysin luonnonvastaisia, humanistisia ja sieluttomia – meidän huolemme ympäristöstä sen sijaan on luonnollinen osa pakanallista maailmankatsomustamme.

Kun puhutaan ympäristöliikkeestä, tulee muistaa, että kansallismielisiltähän se on lähtöisinkin. Viime aikoina suuri joukko aatetovereitamme Venäjältä, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä on kiinnostunut näistä asioista, tämän planeettamme hyvinvoinnista. Nyt tarkoituksenamme on levittää tätä aatetta myös Internetin ulkopuoliseksi liikkeeksi. Haluamme luoda vahvan järjestön, joka eläinten tai ympäristön kohdatessa vääryyttä on valmis reagoimaan ja ratkomaan ongelmatilanteet.

Yleisesti ottaen liikkeemme tarkoitus ei ole satunnaiset eläinsuojissa vierailut ja muutaman puun istuttelut; tarkoituksemme on luoda vaikutusvaltainen luonnonsuojelujärjestö, joka ei ole sidoksissa vain yhteen ideologiaan. Tahdomme ihmisen ja luonnon suhteen maailmanlaajuiseen käsittelyyn. Siihen pisteeseen päästäksemme tosin yhteiskuntamme tulee täysin muuttua ja meidän siinä samalla.

Myönnettäköön, että nykyhetkellä tämä kuulostaa kovin utopistiselta. Toki tässäkin yhteiskunnassa aatteemme ajaminen on mahdollista, mutta tulee myös ymmärtää, että nykyinen sivilisaatio sellaisenaan tulee romahtamaan täysin sekä ekologisella, sosiaalisella että hengellisellä tasolla. Kapitalistinen kulutusyhteiskunta voi kyllä tarjota ekomerkittyjä kulutustuotteita, mutta eipä niiden käyttö tule luontoa pelastamaan saati ihmiskunnan tuhoa estämään.

3. Millainen historia Greenline Frontilla on? Kuka sen perusti, milloin ja missä?

Greenline Frontin perustajat tapasivat toisensa Internetissä vuonna 2013. Heitä kaikkia yhdisti kiinnostus ekologiaan, kasvissyöntiin ja eläinsuojeluun. Ryhmä perustettiin ensin enemmän alakulttuurimielessä, sillä perustajajäsenet olivat itse straight edge -aatteen edustajia. Sittemmin tällainen brändäys hylättiin, ja päätimme edetä toiminnassamme vakavammin otettavalle tasolle.

Loimme GLF:lle julkisen VK-sivun (VK.com on Venäjän ja yleisesti Itä-Euroopan vastine Facebookille ja näiden maiden käytetyin yhteisöpalvelu – sivullamme on nykyisellään yli 15 000 seuraajaa). Kävi selväksi, että asiallemme todella oli kannatusta (sillä niin sanotulla “äärioikeistolla” ei aiemmin ollut ympäristösuojelullista siipeä), ja moni oli halukas toimimaan myös oikeassa elämässä eikä vain Internetissä lukemassa ja jakamassa juttujamme.

Seuraavana askeleenamme olikin ensimmäisen aktiivisen solun luominen Moskovaan, sitten Samaraan ja niin edespäin. Pidimme säännöllisiä talkoopäiviä ja vierailimme eläinsuojissa.

4. GLF on levinnyt liikkeenä useaan eri maahan. Missä niistä on tällä hetkellä aktiivista toimintaa?

Meillä on tukijoita ja aktivistisoluja monissa maissa, mutta tällä hetkellä aktiivisimpia olemme Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Italiassa, Ranskassa ja Kanadassa. Ilahtuisimme kovin, jos meille ilmaantuisi tukijoita myös Suomesta ja tietysti muistakin kauniista Skandinavian veljesmaista.

5. Kuten hyvin tiedämme, on luonnonsuojelu aina ollut osa kansallissosialistista ideologiaa. Mitä kansallissosialismi teille merkitsee?

Tällä hetkellä emme juurikaan käytä toiminnastamme termiä “kansallissosialismi”, sillä se kaventaa poliittista kenttäämme (muistutettakoon tähän väliin, että Venäjällä ja useimmissa niin sanotuissa demokraattisissa länsimaissa avoimesti kansallissosialismin kannattajaksi tunnustautuminen on laitonta) vieden meidät kerta toisensa jälkeen vain idealistisiin Reich-muisteloihin. Kansallinen ja sosiaalinen taistelu yhdistelmänä on kuitenkin sinänsä meille erittäin tärkeä. Saksalainen kansallissosialismi, kuten muutkin vallankumoukselliset, perinteiset tai jotkin “fasistiset” liikkeet viime vuosisadan Euroopassa, oli ainut ikiaikaisen totuuden ilmentymä, joka puhui tavan kansan ymmärtämää kieltä. On ennen kaikkea tärkeintä sisäistää tämän totuuden ydin sen 1900-luvun ilmenemismuotojen perään haikailun sijaan.

Aktivistiemme joukossa on toki myös kansallissosialisteja, mutta seassa on myös hieman eriävien ideologioiden edustajia, esimerkiksi kansallisanarkisteja (huomaa, ettei Venäjällä anarkismia niinkään yhdistetä vasemmistoon kuin Narodnik-liikkeeseen, jonka kannattajat olivat nationalisteja ja anarkisteja jokseenkin saksalaisen Völkisch-aatesuuntauksen mukaisesti). Periaatteemme on, ettemme hyväksy aatteiksi nykymaailman harhoja, kuten kapitalismia, bolševismia ja globalisaatiota.

Mitä taas tulee Kolmannen valtakunnan luonnonsuojeluun, olivat sen ympäristölinjaukset korkeimmalla kansallisella tasolla ajalleen ennennäkemättömiä. Nykyäänkään ei yksikään “demokraattinen” maa yllä puoliksikaan sille eläin- ja luonnonsuojelun tasolle, joka sen ajan Saksassa oli.

Tammien istutusta Alexey Alexandrovichin muistolle.
Järven siivousta.

6. Tulisiko teidän mielestänne löytää tätä nykyä paljon käyttämämme öljyn tilalle jokin muu energianlähde?

Ehdottomasti. Öljy on planeettamme veri, ja sitähän emme vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan, kun se ehtyy. Öljyjalosteiden hölmön käytön ja ihmisten yleisen välinpitämättömyyden vuoksi öljyä hyödyntäen tehdyistä tuotteista kerääntyy hurjat määrät roskaa, joka ei tuhansiin tai miljooniinkaan vuosiin tule kunnolla maatumaan.

Mielestämme ekologisesti tiedostavan ihmisen tulisi omalta osaltaan vähentää petrokemikaalien käyttöä. Ymmärrämme kyllä, että nykyaikana täysi kieltäytyminen näistä valmisteista on miltei mahdotonta, mutta niiden käytön vähentämisen luulisi sentään onnistuvan. Maailmanlaajuisesti ajateltuna koko kansainvälisen yhteisön tulisi mitä pikimmiten päästä irti öljyriippuvuudesta.

Pohjois-Euroopassa, jossa auringonpaiste on verrattain vähäistä, tuulivoimaa kehitetään aktiivisesti, kun taas Espanjassa ja Yhdysvalloissa aurinkoenergian käyttö kehittyy menestyksekkäästi. Venäjään verrattuina nämä maat ovat suoranaisia uusiutuvan energian mallimaita.

Eniten meitä tämän kysymyksen suhteen kiehtoo kuitenkin Islanti. Islannilla ei ole öljyä tai kaasuesiintymiä, mutta sen sijaan se tuottaa lähes 100 % energiastaan uusiutuvista lähteistä. Noin 75 % sen energiasta tulee jäätikköjen ja jokien vesivoimasta, noin 25 % geotermisistä lähteistä ja vain noin 0,5 % perinteisistä hiilivedyistä. Tätä nykyä Islanti tuottaa eniten sähköenergiaa asukasta kohden, ja siellä on myös suunnitelmissa korvata hiilivedyt täysin vesivoimalla.

Vastikään Skotlannissa onnistuttiin tuottamaan tuulivoiman avulla enemmän energiaa kuin koko maalle olisi yhdeksi päiväksi tarpeen. Myrskyssä, jossa tuulen nopeus yltyi puuskissa jopa noin 51 metriin sekunnissa (n. 184 km/h), turbiinit kykenivät tuottamaan 106 % siitä sähköstä, jota jokainen asuinrakennus ja toimisto Skotlannissa käytti 7.8.2016. (Vaikkei kyseinen päivä ollutkaan normaali työpäivä, on tämä saavutus merkki siitä, että uusiutuvien lähteiden käyttö energiana on täysin realistista ja mahdollista.)

7. Rotutietoisesta valkoisesta näkökulmasta valkoisten syntyvyyden romahtaminen voi olla ongelma, mutta samaan aikaan kuulee usein väitettävän, että planeettamme kärsii ylikansoituksesta. Millä kannalla te olette tämän kysymyksen suhteen?

Aivan ensiksi meidän täytyy sysätä sivuun ihmiskunta ja ihmiskeskeisyys tämän rappioaikakautemme roskana. Hölmö ihmisyys meissä pakottaa meidät ajattelemaan väestökysymyksessä ihmismäärää, kun olisi esi-isiemme tapaan välttämätöntä ajatella kysymystä ihmislaadun kannalta. Näin suuri joukko ihmisiä maapallolla ei yksinkertaisesti ole normaalia.

Ylikansoitus on haitallista ensisijaisesti luonnolle ja eläimistölle, mutta ei siitä ihminenkään hyödy. Ihmisten toiminnan ja teknologian aiheuttamien katastrofien lisäksi 2000-luvulle on odotettavissa valtava määrä eri etnisyyksien ja rotujen välisiä selkkauksia. Jo nyt Eurooppa on siirtolaislaumojen miehittämä, mutta tämä on vasta alkusoittoa. Tulemme vielä näkemään paljon verenvuodatusta.

Afrikan lasten auttaminen, arabilasten adoptio jne. tulee lopettaa. Kehitysmaiden syntyvyys, jota eurooppalaistaminen uuden turhan teknologian, lääkkeiden ym. avuin edistää, on torpattava. Afrikan on elettävä omaan tapaansa ja Euroopan omaansa.

Samanaikaisesti mielestämme terveessä yhteiskunnassa eutanasian sekä aborttien tulisi olla pakollisia toimenpiteitä henkisesti jälkeenjääneille, pysyväissairaille ja sekarotuisille. Tällä ei ole mitään tekemistä nykyeurooppalaisen, kulttuurimarxistisperäisen “valinnanvapauden” kanssa. Tässä on kyse eugeniikasta, ikiaikaisen ihmisyyden perustan nykyisestä ruumiillistumasta, joka auttaa meitä selviämään esi-isiemme tavoin.

Lyhyesti: vastustamme syntyvyyden kasvua nyky-Euroopan olosuhteissa, mutta kannatamme tervettä jälkipolvea siinä terveessä yhteiskunnassa, johon pyrimme.

8. Ketkä ovat suurimmat innoittajanne? Mitä mieltä olette Pentti Linkolasta ja hänen aatteistaan?

Sanoisin, että eniten meitä inspiroivat Savitri Devi ja Dobroslav (Aleksei Dobrovolski), venäläinen kansallisvallankumouksellinen filosofi. Maininnan arvoisia innoittajia ovat myös etologian isä Konrad Lorenz, Herman Wirth (yksi Wandervogel-liikkeen ideologeista) ja Fidus (Hugo Höppener), kasvissyönnin puolestapuhuja ja taiteilija.

Myös Pentti Linkola on meille ideologisesti tärkeä. Harmillisesti yhtäkään hänen kirjaansa ei ole käännetty venäjäksi, mutta käännämme usein itse hänen artikkeleitaan Internetissä julkaistaviksi. Olemme suunnitelleet hänen kirjansa julkaisemista, mutta on vaikeaa löytää ketään, joka suostuisi sitä edullisesti suoraan suomen kielestä kääntämään. Toivottavasti kuitenkin saamme käännöksen ennemmin tai myöhemmin aikaiseksi.

Emme ole aivan kaikesta Linkolan kanssa samaa mieltä – emme esimerkiksi tue sitä ajatusta, että kaikki 1900-luvulla keksitty olisi syytä tuhota. Keksinnöt, jotka vapauttavat eläimet raskaasta raatamisesta, tulisi säilyttää.

9. Aktivismikuvistanne näemme, että joudutte peittämään kasvonne poliittisten kantojenne vuoksi. Millainen poliittinen ilmapiiri on kansallissosialismia kohtaan niissä maissa, joissa teillä on toimintaa?

Maamme tilanne ei salli valtionpropagandan linjasta poikkeavaa elämäntapaa. Enää ei tarvitse olla jyrkkien mielipiteiden radikaali ollakseen pidätysuhan alla – nykyään pelkkä eri mieltä oleminen tai ilman virkavallan virallista hyväksyntää toimiminen riittää siihen. Jos vielä sen lisäksi on poliittisesti valtion ideologian ulkopuolella, jokaisella teolla aina metsän roskien keräämisestä pelkkään tapaamiseen samanmielisten kanssa voi olla ikäviä seuraamuksia.

Venäjän virkavallan linjaukset ovat venäläiselle etnonationalismille vihamielisiä. Oikeastaan Venäjän siirtolaistilanne on hankala eikä paljoakaan Euroopan tilannetta parempi. Täällä propagoidaan huikeaa kaikkien Euraasian kansojen yhtenäistä Venäjää. Käytännössä samaa monikulttuurisuutta täällä julistetaan kuin Euroopassakin, sanavalinnat vain hieman eroavat.

10. Kiitos haastattelusta! Haluaisitteko vielä sanoa jotain lukijoillemme ja Pohjoismaiselle Vastarintaliikkeelle?

Totta kai. Kaikkea hyvää ja menestystä valitsemallanne tiellä ja kiitos kiinnostuksesta meitä kohtaan. Kuten tiedätte, emme ole poliittinen liike sanan kirjaimellisessa merkityksessä, joten emme pelkästään hyväksy vaan suorastaan yllytämme taisteluun ei pelkästään rakkaiden eläintemme vaan myös kansojemme tähden niissä maissa, joissa poliittisesti meitä vastaavat liikkeet ovat enemmän, noh, ihmiskeskeisiä. 🙂

Harvinaista nähdä noin kokonaisvaltaisen lähestymistavan liike kuin teillä on, ja toivomme, että teidänkin aktivisteistanne löytyisi aatteemme kannattajia – siellä kauniissa Skandinaviassa, jota tukijamme nyt ja aina pitävät valkoisen eurooppalaisen rotumme myyttisenä kehtona yhdessä itäisen Euroopan kanssa, ennen Manner-Euroopan kansainvaelluksia, kauan ennen viikinki- ja varjagiaikoja.

 

Toimitus

4 KOMMENTIT

 1. Tästä mielenkiintoisesta järjestöstä en ollutkaan kuullut aiemmin. Täytyypä tutustua aiheeseen lisää.

 2. Mielestäni hienoa toimintaa tämän artikkelin perusteella ainakin.Ihmiskuntahan tulee tuhoutumaan tätä menoa vain sen takia että ihminen on hylännyt iäti vallitsevat luonnonlait.Ilmentymänä toimii esimerkiksi rotujen umpimähkäinen sulauttaminen toisiinsa joka tuhoaa rodullisen identiteetin kaikilta kansoilta

 3. Tutkija-kirjailija väittää, perusteluin, miksi vaikkapa tämä Griinline Front voi hyvinkin olla Gazpromin tai vastaavan tahon luoma propagandajärjestö:

  https://www.youtube.com/watch?v=lMfYjKauHbs
  “Climate change , Racism and Man hating is an industry that the cultural Left are making a fortune out of”

  Toisella videolla sanotaan että ilmastonmuutos-aktivismi on hyökksy länsimaista järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan:

  https://www.youtube.com/watch?v=gqRkM5S6MiM
  “This man is great, im 62 and remember in the 70s being told we will run out of oil in 20 years time that didn’t happen, then in the 90s & 2000s it was a giant hole over the polar ice caps, what happened to that scare hoax ? and now weve moved on to global warming oops sorry moved on again to climate change ive had just about enough of this lefty quack science this nonsense has got to stop!”

  Voivatko molemmat näkemykset olla oikeassa?

 4. Pelkästään yksi kova, verifioitava fakta, kumoaa koko ilmastonmuutos-alarmismin, siihen perustuvat tuhansia miljardia maksavat yhteiskuntien energiajärjestelmien ja ihmis-asumusten muokkaus-operaatiot, ja teollisuuden alasajon tarpeellisuuden. Puhumattakaan että Vihreät haluaisivat, väittämänsä mukaan, että ihmisiä olisi paljon vähemmän planeetalla, vaikka toimivat voimallisesti lisääntyjien massatuomiseksi maihin joissa syntyvyys on nyt alhainen:

  Tuhat-luvulla lämpötilat olivat 4-5 astetta korkeammat kuin nyt.

  Ilmasto-vouhottajat vaativat että “lämpötila ei saisi nousta kuin korkeintaan 1,5 astetta nykyisestä, tai hukka perii”.

  Ylläoleva väite siis itsessäään kumoaa KOKONAAN ilmastovouhottajien uskontoluonteisen hysterian tarpeellisuuden. Alla pari lisää, jotka myös itsessään ja erikseen kukin kumoavat ilmastovouhottajien väitteet kovalla tieteellä.

  Maapallon alkutaipaleella oli parikin rajua jäätymistä, jolloin jäätä oli myös päiväntasaajan alueella, merenpinnan tasolla. Silloin hiilidioksidia oli noin 20% ilmakehästä.

  Kivilaji dolomiitti. Sitä ei voi muodostua jos ilmakehässä on vähemmän kuin 15% hiilidioksidia. Kalkkikiven muodostumiseen ei tarvita ihan noin paljon.

  Miksi sitten ilmastovouhottajien argumentit kuulostavat niin vakuuttavilta? Kaksi syytä laitan tähän, niitä on muitakin.

  1. Kysykää miltä ajanjaksolta mittaukset ovat. Alarmistit kieltäytyvät kategorisesti menemästä historiasta niin kauas että heidän väitteensä romuttuu tieteellisen verifioitavan datan myötä.

  2. Perusmittaustulokisa väärennetään tietoisesti. Vanhempien mittausten numeroita väännetään alemmas, ja uudempia mittaustuloksia väsätään korkeammaksi. On kyse suorasta petoksesta (fraud).

  Viimeksimainittuun sisältyy totuus että useita mittauspaikkoja on kaupunkien lähellä, jolloin laajeneva asutus on nostanut mittauspaikan lämpötilaa. Lisäksi on laitettu uusia mittauspisteitä kuuman asfaltin viereen, ja kuumailmapoistokanavan lähelle, pari esimerkkiä mainitakseni.

  Tiedemies kiehuu sen vuoksi että NASA on verifioidusti useamminkin muuttanut dataa tukeakseen hysteriaa.

  Alarmistit ovat joutuneet piilottamaan koko keskiajan lämpimän jakson, koska se todistaa että mitään syytä koko hälyyn ja tuhansien miljardien käyttämiseen nykyisen teknologian alasajoa varten ei ole olemassa:

  “They’ve quadrupled warming mainly by cooling past temperatures and warming present temperatures,” Heller said in a video released on Monday.

  “..The Medieval Warm Period, which has lots of scientific and historical evidence to show it happened — and which was prominent in a 1990 IPCC graph — has been adjusted out of existence. Climate alarmists can’t have a Medieval Warm Period, since it casts so much doubt on the current theory that man is causing a current upward temperature swing.”

  https://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/32706-climate-alarmists-caught-manipulating-temperature-data-yet-again

  “Comparing NASA charts from the years 2000, 2017, and 2019, Heller shows data has been manipulated multiple times since the year 2000. Heller shows, with NASA’s own data, that the space agency has been adjusting temperatures from the past — temperatures from as long ago as the mid-1800s — downward, while adjusting current-day temperatures upward, and those changes are responsible for most of the claimed global warming during that time. In the year 2000, historical data showed a .5 degree Celsius increase from the mid-1800s to the year 2000. In 2017, the same agency’s historical temperature data showed a 1.5C increase and just two years later a 2.0 C increase. In each of those time frames, older temperatures are pushed slightly downward..”

Comments are closed.