Koti Artikkelit Göteborg-oikeudenkäynti Pohjoismaista Vastarintaliikettä vastaan

Göteborg-oikeudenkäynti Pohjoismaista Vastarintaliikettä vastaan

9

Syyskuun viimeisellä viikolla käytiin Göteborgissa läpi usean päivän kestävää skandaalioikeudenkäyntiä Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen 16 jäsentä vastaan. Syyttäjä Jonas Martinsson seurasi kansallismielisvastaisen poliisijohtajan Erik Nordin linjaa, yrittäen syyttää, että kaikki jotka osallistuivat Göteborgissa 30. syyskuuta 2017 tapahtuneeseen mielenosoitukseen, olivat syyllisiä kansanryhmää kohtaan kiihottamiseen perustuen ”kokonaisuudesta muodostuvaan vaikutelmaan” perustuen esimerkiksi Tyr-riimun käyttöön, sillä syyttäjän mielestä se on kansallissosialistisen Saksan symboli ja siten kiihotusta kansanryhmää vastaan. Liikkeen jäseniä myös syytettiin väkivaltaisesta mellakoinnista. Seuraavassa tiivistelmä oikeudenkäynnin tapahtumista.

Päivä 1:

Syyttäjä aloitti esittelemällä 40 minuuttia pitkän videon, jossa käytiin läpi Göteborgin mielenosoitusta sekä muita mielenosoituksia, joilla ei ole mitään yhteyttä läpikäytävään syytteeseen. Kun eräs puolustuksen asianajajista pyysi syyttäjää näyttämään, missä hänen asiakkaansa syyllistyy rikokseen, ei syyttäjä kyennyt tätä näyttämään, vaan vetosi siihen, että ”kokonaisuus ratkaisee”. Lisäksi puolustus vaati todisteiden hylkäämistä siinä, mikä koski painettuja tuotteita, sillä painotuotteet mukaan lukien Tyr-riimu olivat jo aiemmin oikeuskanslerin hyväksymiä. Lisäksi syyttäjä joutui vetämään takaisin osan todisteistaan aluejohtaja Jimmy Anderssona vastaan syytteessä väkivaltaisesta mellakoinnista sen jälkeen kun puolustus osoitti ettei Andersson ollut edes paikalla siellä, missä mellakan väitettiin alkaneen.

Päivä 2:

Toisen oikeudenkäyntipäivän alussa puolustuksen asianajaja hyökkäsi syyttäjän metodeja vastaan. Puolustuksen asianajaja Carl Ridderstråle näytti omien alkuperäisvideon sekä muiden videoiden, jotka esittivät samaa tapahtumaa eri kuvakulmista todistaen, että syyttäjän esittämä video oli poliisin editoima. Ridderstrålen videossa esimerkiksi näytettiin ettei syytetty Jimmy Andersson ollut yllyttänyt väitettyyn mellakkaan, sillä hän ei ollut paikalla yhteenoton alkaessa vaan tuli paikalle vasta myöhemmin. Tämä paljastus sai aikaan nolon tilanteen, jossa syyttäjä yritti selitellä kuvamanipulaation parhain päin.

Pär Öbergin asianajaja Sargon de Basso piti tämän jälkeen perusteellisen ja pedagogisen esityksen, jossa hän otti käsittelyyn syytteet pala palalta. De Basso esitti kuinka esimerkiksi Tyr-riimua on käytetty menneisyydessä, ja että oikeuskansleri on hyväksynyt riimusymbolin käytön Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen symbolina sekä korkein oikeus on antanut lausunnon, siitä ettei symboli itsessään ole kiihotusta kansanryhmää vastaan. De Basso esitti, että syytetyillä itsellään on oikeus määritellä omat mielipiteensä. Tämän jälkeen hän luki Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen poliittisen ohjelman, joka osoitti ettei organisaation tavoite ei ole ”sortaa ja levittää halveksuvia lausuntoja muista roduista” sekä että poliittinen ohjelma on paljon relevantimpi dokumentti oikeudenkäynnissä liikkeestä kuin monet tarinat kansallissosialistisesta Saksasta, joita syyttäjä oli valinnut käyttää todisteenaan. Myös Pär Öberg piti esityksen siitä, miksi Tyr-riimu on organisaation tunnus: koska tämä muinaispohjoismainen tunnus merkitsee asioita, jotka ovat organisaation arvoja kuten taistelu ja voitto. Syyttäjä yritti taas vetää yhteyttä Kolmanteen valtakuntaan, mutta tuloksetta Örbegin vastatessa ettei hän halua keskustella väitteistä, jotka koskevat kansallissosialistista Saksaa.

Päivä 3:

Päivä alkoi sillä, kun syytetyn William Börjessonin asianajaja Patrik Lindh pyysi puheenvuoroa osoittaakseen, että on oikeusprosessia uhkaavaa, että syyttäjä yrittää kokoajan määritellä syytettyjen mielipiteitä siitä lähtökohdasta, mitä kansallissosialismi on syyttäjän mielestä sen sijaan, että antaisi syytettyjen itsensä määritellä mielipiteitään ja motiiveja toiminnoilleen. ”Pohjoismainen Vastarintaliike organisaationa ei ole syytteessä” sanoi Lindh.

William Börjesson.

Tämän jälkeen sai syytetty Fredrik Vejdeland puheenvuoron, joka asetti päivälle standardit. Vejdeland muistutti lähtökohdista: että kansallissosialismi on Ruotsin oikeusvaltiossa laillinen ideologia, että maassa on mielipiteenvapaus, vapaus järjestäytyä sekä pitää mielenosoituksia, että Tyr-riimu on laillinen, että hänen ei tarvitse ottaa vastuuta jostain mikä on tapahtunut kansallissosialistisessa Saksassa, ja että sekä perustuslaki että oikeuskansleri antaa hänelle oikeuden näihin asioihin. Sen lisäksi Vejdeland selvensi, ettei häntä voida syyttää muiden tekemistä asioista vaan siitä mitä hän itse on tehnyt ja sanonut juuri tuona mielenosoituspäivänä.

Syyttäjä, joka yritti rakentaa syytettä väitettyihin kansallissosialistisen Saksan rikoksiin ja näiden yhteyttä Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lailliseen toimintaan voidakseen saada mielenosoitukseen osallistujat kollektiivisesti tuomittua, joutui tästä vaikeuksiin sillä Vejdeland sekä muut syytetys päättivät olla vastaamatta kysymyksiin, joilla ei ollut tekemistä mielenosoituspäivän todellisiin tapahtumiin tai joissa viitattiin Kolmanteen valtakuntaan.

Myöskin syytetty Pär Sjögren vastasi syyttäjälle: -En aio hyväksyä, että puolueohjelmamme olisi syytöksien alla. Ymmärrän, että haluat vetää asian siihen, mutta tässä asiassa olen itse henkilökohtaisesti syytettynä. Hän myös muistutti, ettei poliisikaan näe Tyr-riimua laittomana. Esimerkiksi Falunissa pidetyllä vappumarssilla eräs symboli oli teipattu näkymättömäksi, sillä poliisi oli etukäteen kertonut, että symboli olisi mahdollisesti laiton.

Jimmy Andersson.

Päivän aikana käsiteltiin myös syytöksiä väkivaltaisesta mellakasta. Useat syytetyistä ottivat esiin poliisin ala-arvoisen työskentelyn mielenosoituspäivänä. Poliisi esimerkiksi pamputti mielenosoittajia suoraan päähän. Syytetty Jimmy Andersson oli mielenosoituspäivän turvallisuusvastaava, jonka vuoksi syyttäjä yritti väittää, että hän ohjasi kaikkia kilvenpitäjiä. Anderssonin mukaan hän ei kykene olemaan useassa paikassa yhtä aikaa, ja kilpiryhmät vastaavat itse tilanteen hallinnasta siellä missä he ovat. Puolustuksen asianajaja ositti myös, kuinka syyttäjä sekoitti toisiinsa useita kilpimiehiä eri ryhmistä. Tämä oli jo kolmas päivä, jossa puolustus näytti kuinka syyttäjä manipuloi todisteita, kuten editoitu videotodiste edellisinä päivinä todisti.

Päivä 4:

Neljäntenä päivänä pääsivät syyttäjän kutsumat todistajat ääneen. Kuudesta todistajasta olisi syyttäjän kuitenkin kannattanut jättää puolet kotiin, sillä he vain heikensivät syytöksiä.

Valokuvaajat valtavirtamediasta (Göteborgs-Posten ja Aftonbladet) saivat vuoron kuvailla tapahtuman, jota väitettiin väkivaltaiseksi mellakaksi. Tapahtuma, jossa liian lähelle tulleet journalistit ajettiin pois kilpimiehien toimesta, oli jotain, josta lehdistö kirjoitti sotaisin otsikoin, ei ollut valokuvaajien mieleen tietenkään, mutta kuvailtiin paljon lievempänä. Valkuvaajien mukaan tilanne ei ollut väkivaltainen, vaan valokuvaajat vain työnnettiin tai ajettiin pois. Toinen todistajista myös kuvaili kuinka vastamielenosoittajat heittelivät kiviä ja paukkupommeja mielenosoittajia kohti, mutta poliisi ei reagoinut tähän.

Tämän jälkeen todistajana kuultiin Svenska Dagbladetin valokuvaajaa Frida Sundkvistia. Sundkvist oli jo viikkoa ennen mielenosoitusta kirjoittanut artikkelin, jossa hän väitti, että Tyr-riimu ”on pahempi kuin hakaristi” ja ”on suurimmassa määrin yhteydessä holokaustiin”.
Todistajana Sundkvist oli yhtä nyanssiton kuin mitä reportterina. Sundkvistin mukaan Pär Öberg oli loukannut häntä mielenosoituspäivänä kuvaillessaan Sundkvistin työskentelyä ”valemediana”. Sundkvistin henkilökohtaisesta agendasta todistajana esimerkkinä toimi myös hänen tapansa kuvailla syytettyjä. Kun kaikki muut todistajat, syyttäjä tai poliisit kuvailivat syytettyjä, käyttivät he sanoja ”Pohjoismainen Vastarintaliike”, ”NMR” tai ”mielenosoittajat”, kun taas Sundkvist käytti lähes kaikissa sanayhteyksissä ilmaisua ”natsit” ja eräässä yhteydessä oli jopa niin kuumentuneissa tunteissa, että kutsui organisaatiota ”natsistiseksi vastarintaliikkeeksi”. Sundkvist kertoi nyyhkytarinan itsestään uhrina, jossa hän joutui ”erityisen alttiiksi” tilanteessa, joka oli ”erittäin uhkaava ja epämukava” ja kuinka kilpimiehet ”hyökkäsivät” ”voimakkaasti ja peräänantamattomasti”sekä kahteen kertaan yrittivät vahingoittaa häntä poisajotilanteessa. Kun puolustuksen asianajaja grillasi Sundkvistia kysymyksillä, joutui hän lopuksi myöntämään ettei hän ollut saanut fyysisiä vammoja, vaikka hän oli näin aluksi väittänyt. Lisäksi Sundkvistin alkuperäinen todistelu poliisikuulustelussa oli ristiriitainen, sillä hän oli alun perin väittänyt, että Pär Öberg oli se, joka oli yllyttänyt mellakkaan, vaikka syytettynä oli Jimmy Andresson. Nyt kaksi vuotta myöhemmin Sundkvistin mieli olikin siis kirkastunut, eikä hän enää syyttänyt Öbergiä tästä.

Päivän kohokohta oli todistaja poliisi Kristian Nordh. Nordh kertoi, kuinka hänet ja muut poliisit kutsuttiin paikalle, jossa kilpimiehet ajoivat lähelle tunkeneet journalistit pois, ja kuinka kilpimiehet vastasivat poliisien lähellä oloon aloittamalla mellakoinnin. Totuudessa pysyminen oli kuitenkin vaikeaa myös poliisille, puolustuksen asianajajan näyttäessä videon tapahtumasta. Videossa näytettiin selkeästi kuinka kilpimiehet ensin ajoivat journalistit poispäin ja poliisi tuli paikalle. Tästä seurasi pienempi rähinä, joka kuitenkin rauhoittui pian. Poliisit ja kilpimiehet seisoivat vastakkain seuraten tilannetta, kunne yhtäkkiä eräs poliiseista täysin provosoimatta hyppää kilpimiesten kimppuun ja ottaa kuristusotteen eräästä näistä. Tästä tilanteesta aiheutui fyysinen yhteenotto poliisin ja kilpimiesten välillä. Kun poliisi oli nähnyt videon, kysyikin puolustuksen asianajaja, mikäli Nordh haluaa muuttaa lausuntoaan ja kertoa mikä hänen mielestään laukaisi tilanteen kuumentumisen. Hetken hiljaisuuden jälkeen poliisi myönsikin, että hän taisi muistaa tapahtumienkulun väärin.

Epätoivoinen syyttäjä tässä yhteydessä yritti näyttää täydentävää videomateriaalia osoittaakseen, että kilpimiehet aloittivat tilanteen. Syyttäjän videossa on kaksi klippiä, joista toisessa Jimmy Andersson antaa käskyn kilpimiehille ottamaan askeleen eteenpäin kohti journalisteja ja toisessa tappelu poliisien kanssa on jo täydessä vauhdissa. Videosta kuitenkin puuttuu merkitykselliset 30-40 sekuntia ja videon aikamerkinnät ovat epäluotettavia. Syyttäjä ei myöskään halua myöntää videoiden alkuperää, ja ärsyyntyy. Tuomari puuttuu syyttäjän ja puolustuksen keskusteluun ja kertoo, että videon oikea ajankulku sekä alkuperä on relevantteja tietoja syytöksessä.

Päivä 5:

Viidentenä oikeudenkäyntipäivänä todistajien kuuleminen jatkui. Ensin kuultiin viittä poliisia, jotka olivat mukana tilanteessa, jota väitettiin väkivaltaiseksi mellakaksi. Tällä kertaa todistajat pysyivät enemmän asiassa, vaikkakin joitakin eroavaisuuksia kertomusten välillä olikin, esimerkiksi siitä kuinka paljon väkivaltaa poliiseihin kohdistui. Todistajat saivat nähdä videomateriaalia siitä kuinka poliisit provosoivat väkivaltaisen tilanteen, ja kuinka eräs poliiseista, Delta22-ryhmän johtaja hyökkäsi kohti erään kilpimiehen kaulaa. Todistajat kertoivat, että ryhmänjohtajaa kohtaan hyökättiin ensin, mutta kertomukset siitä, kuinka tämä tapahtui, erosivat. Eräs poliiseista kertoi, että ryhmänjohtajaa vastaan hyökättiin lipputangon kanssa tönäisten, toisen mukaan häntä työnnettiin pois kädellä. Mitään näistä ei kuitenkaan voida nähdä videolla, joten todistus ei näyttänyt sitä vastaan, että poliisien oma toiminta ei olisi ollut väitetyn väkivaltaisen mellakan aiheuttaja

Tämän jälkeen todistajana oli SÄPOn analyytikko Ahn-Za Hagström, joka syyttäjän mukaan olisi asiaanperehtynyt asiantuntija. Ennen oikeudenkäyntiä oli Hagström kirjoittanut tekstin, jossa yritettiin väittää kuinka Pohjoismainen Vastarintaliike on kriminaaliorganisaatio, joka Hagströmin mukaan pitäisi kieltää. Todisteena ”rikollisuudesta” Hagström piti sitä, että Vastarintaliike ei päästä paikalle ketä tahansa journalistia tai sen, että se on sekaantunut juridisiin tilanteisiin tai kysymyksiin tietääkseen missä lain rajat kulkevat. Hagströmin todistelu oli kuitenkin sekoitus outoja tulkintoja, eikä hänen kirjoitustaan voitu pitää akateemisenä asiantuntijuutena, sen lisäksi ettei Hagströmin väitteille voitu esittää lähteitä, mistä tuomari oli myös samaa mieltä. Puolustuksen asianajaja myös osoitti, että on peruslaillista toimia tällä tavalla, ja että jokaisen kansalaisen tulisi olla tietoisia siitä missä lainrajat kulkevat. Kysyttäessä Hagstöm ei halunnut kertoa mitä Vastarintaliikkeen poliittinen ohjelma pitää sisällään. Peruste itse syytteeseen Hagströmin mukaan on ”kerätty arvostelu”. Puolustus myös näyttää Hagströmin aiemman haastattalun, jossa tämä kertoo ettei Vastarintaliikkeen rotunäkemykseen kuulu rotujen järjestäminen paremmuusjärjestykseen. Toteen ei myöskään näytetä väitettä siitä, että organisaatiolla olisi laittomia aseita mukaan lukien useita muita väitteitä.

Lopuksi todistajana on dialogipoliisi Jörgen Pettersson. Pettersson kertoi, että poliisin ja Vastarintaliikkeen välinen dialogi oli hyvin toimivaa ja organisaatio toimi poliisin ohjeiden mukaisesti välttääkseen tilanteet, jotka voitaisiin tulkita lainvastaisina. Esimerkkinä Petterson käytti myös Falunin vappumarssia, jossa poliisin kehoituksesta eräs symboli teipattiin näkymättömiin. Petterssonin mukaan Vastarintaliike ei siis suunnitellut mitään rikosta mielenosoituspäivänä.

Päivä 6:

Kuudentena päivänä kuultiin syyttäjän loppupuheet syytteistä ja todisteista. Syyttäjän mukaan absurdisti mielenosoittajat ovat kollektiivisesti syyllisiä rikoksen, koska he eivät ”vältelleet paikalle menoa” kuullakseen esimerkiksi Fredrik Vejdelandin puhetta, sillä syyttäjän mukaan on rikollista kuunnella sisältöä, joka syyttäjän mukaan on rikollista. Tämän mukaan siis ihmisten tulisi etukäteen tietää tai arvata mitä mielenosoitusten puheet pitävät sisällään ennen kuin puhetta on edes pidetty, päättääkseen meneekö paikalle mielenosoitukseen vai ei ja siten välttääkseen syytökset kollektiivisesta mielipiderikoksesta. Syyttäjä vaati syytetyille usean kuukauden vankeutta rangaistuksena väitetyistä rikoksista. Puolustuksen asianajajat osittivat syyttäjän väitteen olevan konstruoituja ja heikkoja.

Päivä 7:

Viimeisenä oikeudenkäyntipäivänä oli vuorossa puolustuksen loppupuheet. Puheet käsittelivät symbolien käyttöä ennen ja nyt. Useat puheenvuorot käsittelivät myös sanavapautta. Puolustuksen mukaan sanavapaus koskee kaikkia, kaikissa ajanjaksoissa, myös nykyisessä.
Sen lisäksi muistutettiin siitä, kuinka syytetyillä on oikeus määrittää itse omat mielipiteensä eivätkä ne siis ole samat kuin syyttäjän spekuloinnit. Tällä on myös yhteys Vastarintaliikkeen Suomessa käytyyn kielto-oikeudenkäyntiin, jossa syyttäjä spekuloi organisaation näkemyksistä ja yritti vetää spekuloituja yhteyksiä kansallissosialistiseen Saksaan.

Tuomiot odotellaan annettaviksi muutaman viikon päähän.

dag-1-aklagaren-under-press.smr
dag-2-forsvaret-holl-sakframstallningar.smr
dag-3-nordiska-motstandsrorelsen-star-inte-infor-ratta.smr
dag-4-polisman-tystad.smr
dag-5-sapo-grillades.smr
dag-6-pladeringar-trott-aklagare-yrkar-pa-fangelse.smr
dag-6-del-2kopplingen-till-tredje-riket-lika-konstruerad-som-atalet.smr
dag-7-forsvaret-gjorde-rent-hus.smr

9 KOMMENTIT

 1. Samalla kun jengisotia rynnäkkökiväärein, räjähtein ja palopommein käydään Ruotsin taajamissa kiivaasti, keskittyy virallinen Ruotsi näytösluonteiseen järjestyksenpitoon, joka koston pelossa kohdistetaan siihen ainoaan väestöryhmään, johon se uskalletaan kohdistaa.

  • Samalla myös huvittaa miten surkeita nämä antifasistiset “hyvät ihmiset” loppujen lopuksi ovat.

   Kaikkialla ne toitottaa kuinka niin lukeneita ja fiksuja he ovatkaan ja kuinka “natsipellet” ovat niin surkeita elämämkoulureppanoita jotka ei osaa mitään muuta kuin vihata kaikkea mahdollista ja kuinka kaikki niiden jutut ovat vain foliohattuteorioita sekä valeuutisia.

   Mutta sitten kun mennään oikeuteen ja ne pääsee siellä ihan oikeasti Vastarintaliikettä grillaamaan, niin silloin nämä hinttimäiset kirjaviisaat eivät saa kasaan mitään muuta kuin todella surkeasti leikeltyjä videopätkiä sekä aivan naurettavia syytöksiä jotka perustuvat pelkkiin valheisiin ja niiden omiin täysin älyttömiin mielikuviin “isoista pahoista natseista” joissa ei ole totuuden häivääkään.

   Mihin se niiden älykkyys oikein katosi? Yht’äkkiä niin lukeneet ja koulutetut systeemin pikku lellipennut ei saa koottua edes yhtä totuuteen perustuvaa argumenttia jolla kaataa uskottavasti Vastarintaliikkeen julistama sanoma.

 2. Kansallissosialismista pyritään tekemään rikollista Ruotsissa siksi, että Saksassa tapahtui väitetysti 80 vuotta sitten jotain? Ja samaan aikaan liberalismia ja mokutusta, jotka aiheuttavat tänä päivänä totaalista kaaosta Ruotsissa, juhlitaan ja ylistetään.

  Vittu tämä maailma on sekaisin.

  • Pommit paukkuvat, kun neekerit ja hiekka-apinat mökeltävät Ruotsissa. Siellä ei nyt keskitytä oikeisiin asioihin lain…

   Ihmiset! Osallistukaa isänmaalliseen toimintaan ja RADIKALISOITUKAA — edes hieman…

 3. vitun ärsyttvä sivusto kaikki kommentit ette julkaise vaikka olisi miten hyvi’ tahansa!!

 4. Mitkä tuomiot? Tuleeko pvl:lle ruotsissa tuomio jostain?? Vittu nyky-yhteiskunta oikein kerjää sisällissotaa. Se on muka extremismiä että haluaa että jokaisella kansalla on oma kotinsa, joka ajaa kansansa asiaa…
  Veljet, sisaret. Pitäkää läheisistänne huolta, rakastakaa. Syökää terveellisesti, kuntoilkaa. Luokaa tiivis ryhmä. Jos sisällissota koittaa, meidän pitää olla valmiita.

  • Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kaatui kokonaan, viidelle lyhyet tuomiot mellakoinnista, yhdelle 2kk ehdotonta ja neljälle yhdyskuntapalvelua

 5. Kohta marssitaan taas UV:na, eikö?

  Olen taatusti mukana, kuten joka vuotena aiemminkin.

Comments are closed.