Koti Uutisia Geneettinen läheisyys ruokkii yhteistyöhalukkuutta

Geneettinen läheisyys ruokkii yhteistyöhalukkuutta

0

Leicesterin yliopiston psykologian laitoksen tutkijaryhmä tutki eliöiden käyttäytymistä, ja tulosten mukaan kaikkien eliöiden yksilöt tekevät yhteistyötä mieluiten niiden kanssa, jotka ovat geneettisesti lähellä itseään.

Yhteistyöhalukkuus ei sisällä vain läheisiä sukulaisia, vaan kaikkia niitä eliöitä, jotka muistuttavat geneettisesti eliötä itseään. Tutkimusryhmän johtajan professori Andrew Colmanin mukaan tutkimus selittää darwinistiseen “vahvimmat selviävät” -malliin sisältyvän ongelman altruismista. Tutkimustulos selittää myös osaltaan sitä, miksi monikulttuuriset valtiot eivät ole kyenneet rakentamaan samanlaista yhteisöllisyyttä kuin rodullisesti tiiviit. Geneettisesti epäyhtenäinen väestörakenne johtaa yhä useampien kansalaisten syrjäytymiseen sekä väkivallan lisääntymiseen.

Tietokonemallinnuksia ja matemaattisia analyyseja hyödyntäen ryhmä selvitti samankaltaisen suosimisen kehittyvän nopeasti ja spontaanisti populaatioissa, joilla ei ollut aikaisemmin erityisesti painottunutta käyttäytymismallia.

Aiheesta muualla:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519311002645