Koti Artikkelit Demokratia – rahalla täytettävä tyhjä ideologia

Demokratia – rahalla täytettävä tyhjä ideologia

18

Platonin kenties tunnetuimmasta teoksesta Valtio, käy ilmi suuren kreikkalaisen filosofin Sokrateen mielenkiintoinen keskustelu Adeimantosin kanssa. Sokrateen yrittäessä saada Adeimantosia näkemään demokratian viat, vertaa hän yhteiskuntaa laivaan, ja kysyy Adeimantosilta että jos hän olisi lähdössä merimatkalle, kenelle hän uskoisi päätöksen siitä, kenen tulisi olla laivan kapteeni.

Sokrates jatkoi kysymällä, tulisiko päätöksen tehdä ihan ketkä vaan, vaiko merenkäynnin ammattilaiset. Jälkimmäinen vaihtoehto totta kai, vastasi Adeimantos, johon Sokrates vastaa, miksi sitten kenen tahansa tulisi päättää siitä kuka johtaa kansakuntaa.

Itseäni on aina kiehtonut tuo kyseinen lyhyt vertaus, joka varsin pelkistetysti paljastaa demokratian perustavanlaatuisen heikkouden, koska periaatehan laivan ja yhteiskunnan vertauksessa on täysin sama, ainoastaan mittakaava muuttuu. Demokratiaan muutenkin nihkeästi suhtautuneen Sokrateen elämä sai ironisen päätöksen, kun hänet lopulta todettiin oikeuden edessä demokraattisen, joskin tiukan, äänestyksen jälkeen syylliseksi ”pahantekemiseen” ja ”nuorison turmelemiseen” ja täten hänet tuomittiin kuolemaan.

Mutta palatkaamme tuohon laiva ja kansakunta -vertaukseen vielä hetkeksi, eli miksi joku, jolla ei ole asiasta minkäännäköistä käsitystä, pitäisi olla aivan yhtä paljon valtaa päättää, kuin jollakin sellaisella, joka on todella tutustunut asiaan perinpohjaisesti ja kaikista mahdollisista näkökulmista? Eikö tuollainen toimintamalli ole tarkemmin ajateltuna täysin edesvastuuton?

Mikäli vastasit kysymykseen myöntävästi, olet tällöin sisäistänyt erään demokratian perustavanlaatuisista valuvirheistä, mutta tosin tämä on vasta yksi virhe ja totta puhuen kenties kaikesta huolimatta jopa niistä vähäpätöisin. Mutta toisin kuin minulla, Sokrateella tuskin oli kattavia esimerkkejä pitkälle kehittyneistä käytännön demokratioista, joten sikäli minä pystyn näistä, täysin itsestäni riippumattomista syistä, osaltani viemään pohdinnan demokratian perimmäisistä ongelmista kenties jopa joiltain osin pidemmälle, kuin Sokrates aikoinaan.

Jatkaessamme tulen esittämään omat näkemykseni siitä, miksi demokratia on tuomittu epäonnistumaan modernissa maailmassa sen uhkineen, ja minkä takia se lopulta tulee aina tähän samaan, alati huononevaan tilanteeseen, jossa demokraattiset länsimaat korviaan myöten jo tällä hetkellä ovat. Aion osoittaa lukijalle, että demokratia on perustavanlaatuisen ideologisen pohjan puuttumisen johdosta pohjimmiltaan aina pelkästään vain rahan valtaa.

rahaeliittia vastaan pieni

Valtamedian rooli kansakunnan kouluttajana

Ylivoimaisesti suurin osa ihmisistä ei koskaan etsi vastauksia nenäänsä pidemmältä, vaan he hyväksyvät aina sen tiedon aiheesta kuin aiheesta, joka on heidän naamansa eteen ensimmäisenä työnnetty. Täten valtamedian vaikutusvalta ulottuvuutensa ja näkyvyytensä ansiosta on kiistaton.

Suurten massojen ohjailu valtamedian uutisoinnin ja muun mielipidevaikuttamisen, kuten viihdeteollisuuden, kautta yhdistettynä demokratian yksi ihminen, yksi ääni -periaatteeseen, on täten myös ylivoimaisesti tehokkain keino ohjailla esimerkiksi vaikkapa äänestyskäyttäytymistä, kuitenkin samalla ollen ainakin näennäisesti ”kansan tahto”.

Toki valtamedian vaikutus menee paljon syvemmälle yhteiskunnan syövereihin kuin pelkästään potentiaaliseen äänestyskäyttäytymisen manipuloimiseen, ja koska puolueet, monesti valtamedian painostuksella, jo itsestään puhdistavat omia rivejään varsin aktiivisesti valtamedian inhoamilta mielipiteiltä, ei sen käytännössä juuri edes tarvitse sen kummemmin äänestyskäyttäytymistä manipuloida. Valtamedialle riittää ikään kuin asema joka perehtymättömän silmään saattaa vaikuttaa ainoastaan puolueettoman raportoijan asemalta, josta käsin se kuitenkin todellisuudessa varsin aktiivisesti osallistuu ja kontrolloi kaikkea näkemäänsä.

Kun katsomme tämän päivän Suomea, on potentiaalinen poliittinen vaikuttaminen perinteisten parlamentaarisin keinoin puhdistettu ”vääristä mielipiteistä” lähestulkoon kokonaan jo isojen puolueiden ruohonjuuritasolla. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä näyttäytyy valeoppositiopuolue Perussuomalaiset, joka erotti hiljattain koko nuorisojärjestönsä liiallisen kansanmielisyyden vuoksi.

Tämän koko kuvion voi nähdä niin, että suuret puolueet ovat ikään kuin myllyjä, jotka jauhavat jo nuorisojärjestöistään lähtien aloittelevia poliitikkoja tiettyyn muottiin, ja ovat siten ikään kuin esivarmistus sille, ettei valtamedian julistamia ”vääriä ajatuksia” koskaan pääse politiikan huipulle. Puolueen näkökulmasta katsottuna tämä tehdään lähinnä siksi, jotta se ei aiheuttaisi puolueelle itselleen huonoa julkisuutta joutumalla valtamedian kynsiin.

Viimeinen lukko tässä politiikan vahtimisessa on tietenkin itse valtamedia, joka sitten tuo esille potentiaalisten inhokkiensa ”rötökset” ja ”väärät mielipiteet” sekä nostavat näistä kohun, eli siis valtamedian kampanjan teennäisen skandaalin luomiseksi. Demokratiassa siis valtamedian mainostamalla lehdistönvapaudella, tarkoitetaan kansainvälisen rahaeliitin saavuttamaa media-ylivaltaa, jota hyödyntämällä sitten yleinen mielipide manipuloidaan myötäilemään mahdollisimman paljon tämän valtamediaa kontrolloivan rahaeliitin omaa agendaa.

korporaatiot

Me elämme edelleen demokratiassa

Teoria demokratiassa vaikuttavasta puoluetoiminnasta menee niin, että poliittinen puolue koittaa haalia mahdollisimman paljon ääniä, jotta se sitten pääsisi hallitukseen tekemään parhaaksi näkemäänsä, ja äänestäjien äänestämää politiikkaa. Käytäntö demokraattisesta puoluetoiminnasta taas menee niin, että koska rahanluontimonopoli on luovutettu kansalliselta tasolta yksityisille kansainvälisille pankeille, jotka täten suvereenisti kontrolloivat valtion rahavirtoja, ne eivät koskaan myöntäisi ”vääränlaista” politiikkaa ajavan puolueen johtamalle hallitukselle sen tarvitsemaa, ja valtion pyörittämiseen välttämätöntä rahoitusta.

Myös syystä, joka jo aiemmin mainittiin, eli koska pankkien tukema ja suursijoittajien omistama valtamedia vahtii tarkkaan politiikkaa, ei ensin mainittuun pankkien vipuvartta vaativaan tilanteeseen koskaan edes tarvitse päätyä, vaan poliitikot ja puolueet pysyvät kiltisti jo median hallinnassa. Ei tietenkään ole pienintäkään syytä olettaa, etteikö suurten puolueiden eliitti tätä konseptia kokonaisuudessaan ymmärtäisi.

Täten voidaankin huomata, kuinka puolueet taantuvat ideologisten ajatushautomoiden sijaan ainoastaan liikeyritysten tasolle, jossa näiden puolueiden lopullinen tarkoitus ei suinkaan edes ole politiikan tekeminen, tai kansan edun ajaminen, vaan kuten esimerkiksi yrityksen perimmäinen tarkoitus on tuottaa elinkeino omistajalleen, myös puolueiden tärkein tavoite on ainoastaan elinkeinon tuottaminen omalle puolue-eliitilleen. Siten vaalit voi nähdä kuin eräänlaisena tv-ohjelmaformaattina, jossa katsojat äänestävät itselleen mielekästä esiintyjää, joka sitten saa tuotantokauden lopussa sen suurimman palkinnon.

Joku voisi tietenkin väittää että eihän tämä ole -oikeaa- demokratiaa, vaan oikeaa demokratiaa oli se, mitä Suomessa oli vaikkapa neljäkymmentä, viisikymmentä, tai kenties kuusikymmentä vuotta sitten. Mutta kyllähän tämä nimenomaan on ihka oikeaa demokratiaa, tämä on vain sen täysin luonnollisen kehityksen seuraava vaihe.

Koska demokratia on lähemmin tarkasteltuna pelkkä hieno sana ilman kunnon ideologista pohjaa, se ei tällä ideologisella tasolla edes kaukaisesti aseta minkäänlaisia rajoituksia tai linjanvetoja esimerkiksi median omistukseen. Täten ulkomaiset suursijoittajat ja massiiviset mediatalot voivat kansainvälisten pankkien rahan tukemana vapaasti kaapata demokraattisen maan koko mainittavan mediakentän, ja siten alkaa dominoimaan julkista keskustelua siitä mistä puhutaan ja mistä ei puhuta, ja siten myös vaikuttamaan politiikan kulkuun ja sen yleisiin suuntaviivoihin.

Demokratia ei myöskään ideologiana aiheuta minkäänlaisia estoja sille, etteivätkö yksityiset ulkomaiset pankit voisi vapaasti kaapata demokraattisen valtion rahanluontimonopolia, ja täten velan ja koron avulla orjuuttaa niin yksityisiä kansalaisia, yrityksiä, kuin myös valtionvelan kautta valtiota ja sitä kautta koko kansakuntaa kokonaisuudessaan.

Koska siis demokratialla ei ole minkäänlaisia estoja edellä kuvatuille tapahtumille, sen ainoa vaihtoehto näistä perustavan laatuisista ongelmista säästymiseen on yksinkertaisesti se, että se parhaimmillaankin ainoastaan toivoo, että kukaan ei tahdo sille pahaa käyttämällä sitä hyväksi, eli kaappaamalla tämän demokraattisen maan median ja rahanluontimonopolin lisäksi myös elintärkeää infrastruktuuria ja luonnonvaroja, ja täten käytä näitä kansaa vastaan riistäen ja ryöstäen sitä mielensä mukaan. Jos otamme esimerkin luonnosta, olisi demokratia ideologiana kuin jänis, jolta on molemmat takajalat poikki, ja sen ainoa puolustautumismekanismi on se, että se ainoastaan toivoo että lähellä oleva ja sen näkevä kettu ei ole nälkäinen.

Demokratia on lähtökohdiltaan siis totaalisen avuton puolustamaan itseään ulkopuolisilta rahalla suoritetuilta kaappauksilta, ja tämä voidaan todeta niin teoriassa, eli ideologiselta pohjalta katsottuna, kuin myös käytännössä kun katsotaan demokraattisten maiden tämän hetken tilaa. Yhtäkään poikkeusta ei länsimaisissa demokratioissa ole, vaan media-ylivallan saavuttaminen ja rahanluontimonopolien kaappaus on suoritettu sadan prosentin onnistumistodennäköisyydellä.

Yhdessäkään näiden kaappauksien tapauksissa, ei ainutkaan tätä kyseistä ”kansanvaltaa” toteuttava valtio järjestänyt näistä asioista ensimmäistäkään tasavertaista äänestystä, vaikka käytännössä vaakakupissa oli lopulta koko demokraattisen valtion itsemääräämisoikeus. Eli kun haikailee takaisin demokratiaan, jossa elettiin vaikkapa viisikymmentä vuotta sitten, todellisuudessa ja ymmärtämättään haikailee ainoastaan takaisin saman taudin alkuvaiheeseen, mistä me nyt jo kärsimme.

Eli edelleen samat perusvirheet oli jo silloin siellä valuvikaisessa ideologiassa, joka antaa kansainväliselle rahaeliitille mahdollisuuden käytännössä katsoen kaapata rahan avulla kaikki tämän itsenäisen kansakunnan elintärkeät konstruktiot, ja lopulta myös luonnonvarat ja infrastruktuurit. Joten poliittisten kellojen taaksepäin siirtäminen ei ole minkäännäköinen ratkaisu, mikäli itse tautia, eli valuvikaista järjestelmää, ei itsessään muuteta.

UK_media_sensuuri

Miksi demokratia sitten on niin kykenemätön ratkomaan tämän päivän ongelmia?

Demokratian kaltaisen sanan tapauksessa ei vain ainoastaan ole hyväksyttyä määritelmää, mutta tämän tekemistä vastustetaan joka puolelta. Melkein universaalisti tunnetaan, että kun kutsumme maata demokraattiseksi, me ylistämme sitä: tämän seurauksena kaikenlaisten hallintojärjestelmien puolustajat väittävät, että se on demokratia ja pelkäävät, että heidän olisi ehkä pakko lopettaa sanan käyttö, jos sanalla olisi vain yksi selitys. Tämän kaltaisia sanoja usein käytetään tietoisesti epärehellisellä tavalla.” – George Orwell

Länsimaisella demokratialla ei ole koskaan ollut kunnon määritelmää, vaan sen ylistäminen perustuu ainoastaan heiteltyihin fraaseihin kuten kansan valta, tasa-arvo ja kansan tahdon toteuttaminen. Demokratian todellinen ja ainut konkreettinen ideologinen pohja on edelleenkin sama kuin mitä se oli jo ennen ajanlaskumme alkua, eli se on pelkkä kansan äänestämiseen perustuva ”valtiomuoto”. Sen idea ei siis alun alkaenkaan ollut olla vaikkapa kattava ideologia kansanhyvinvoinnin ylläpitämisestä, vaan se oli alunperinkin vain idea tavasta jolla valita kansalle johtajat.

Koska demokratialla ei ole ideologisella tasolla koossa kuin parhaimmillaankin vain erittäin alkeellinen, ja järjellä ajateltuna toimivuudeltaankin varsin kyseenalainen pohja, se ei siten laajemmalti edes ymmärrä, saati ota millään muotoa huomioon sellaisia tärkeitä käsitteitä kuin esimerkiksi ulkomaisen rahan korruptoiva voima, median vaikutusvalta, tai vaikkapa rodun merkitys kansakunnan yhtenäisyyden perustana, vain muutaman esimerkin mainitakseni. Demokratiaa ei siis ideologiana esimerkiksi kiinnosta ollenkaan jos rahanluontimonopoli, tärkeä infrastruktuuri ja vaikka luonnonvarat huutokaupattaisiin ulkomaiselle rahaeliitille, koska demokratialle riittää se, että nämä poliitikot jotka ne kyseiset asiat ulkomaiselle rahaeliitille kauppasivat, ovat demokraattisilla vaaleilla valittuja.

Tämä kai on sitä demokraattista ”poliittista vapautta”, kun valtionjärjestys ei sido poliitikkoja mihinkään kansan etua ajavaan ideologiaan, vaan he saavat vapaasti käyttää omaa harkintaa ja rahalla manipuloitavaa poliittista tahtoaan kuten parhaaksi katsovat. Täten tämän lujan ja kattavan ideologisen pohjan puuttumisen takia, tämä ”kansanvalta” eli demokratia itse asiassa ironisesti tarjoaakin aivan erinomaisen kasvualustan niille voimille, jotka tahtovat tuoda yhteiskunnan polvilleen heidän kansainvälisen korruptoivan rahan edessä, ja siten alentaa koko maan ulkomaisen rahaeliitin käskyvallan alaiseksi ja riistettäväksi.

Demokratian sijaan, me tarvitsemme kykeneväisen valtionjärjestyksen, joka jo perusperiaatteiltaan estää kansallisen päätäntävallan lipeämisen ulkomaisen rahaeliitin käsiin. Me tarvitsemme vahvan ideologisen pohjan omaavan valtionjärjestyksen, joka jo lähtökohtaisesti taistelee korruptiota vastaan, sen sijaan että se tarjoaisi sille otollisen kasvualustan ja suojan.

Demokratialla ei siis ole alun alkaenkaan minkäänlaisia eväitä taistella tämän päivän todellisia kansainvälisiä uhkia vastaan, vaan se sitä vastoin luo niille uhille kasvualustan, ikään kuin tukikohdan jossa ne voivat edelleen vahvistua, ja josta käsin ne pystyvät jälleen raahautumaan seuraavaan uhriinsa, joka tämän suotuisan kasvualustan niille erehtyy tarjoamaan.

Terveessä maailmassa, demokratian tulisi yleisesti käytettävänä valtionjärjestyksenä olla jo ajat sitten kuollut ja kuopattu. Sen sijaan valtamedian ja viihdemaailman lobbauksen avulla demokratiasta on piirretty ihmisten mieliin kuva vapauden symbolina, vaikka todellisuudessa ainoa asia jonka se vapauttaa, ovat kansainvälisen rahaeliitin tuhoisat voimat. Demokratia on loppujen lopuksi vain tyhjä, rahalla täytettävä ideologia.

Demokratia paljastaa todelliset kasvonsa rahaeliitin palvelijana

Kun demokratian onttoutta koliseva ja täten myös rahalle perso ideologia menee lopulta vääjäämättä ristiin kansan etujen kanssa ja kansalaiset alkavat tätä riistoa vastaan järjestäytymään, niin silloin demokratiasta kuoriutuu määrätietoinen ja jopa verenhimoinen pyöveli, joka hyökkää omia kansalaisiaan vastaan rajusti ja armoa tuntematta.

Esimerkiksi vainoamalla ”väärinajattelijoita”, rajoittamalla sananvapautta ja rankaisemalla ”vääristä” ääneen lausutuista mielipiteistä ja jopa totuuden puhumisesta, muuntelemalla ja soveltamalla kokoontumislakia, häiriköiden todellisten oppositioliikkeiden toimintaa kaikin mahdollisin tavoin ja lopulta kieltäen ne kokonaan. Erityishuomiona mainittakoon, että demokratialle ei ole minkäänlainen ongelma turvautua myöskään puhtaaseen väkivaltaan, yrittäessään tukahduttaa kansan pyrkimykset vapauteen rahaeliitin ikeestä.

Demokratia toimii siis loppujen lopuksi ainoastaan ylläpitääkseen itseään, jotta se voisi palvella sen mädäntyneen ruumiin haudasta nostanutta herraansa, eli kansainvälistä rahaeliittiä. Suorittaen lojaalisesti tätä palvelustaan rahavallan eteen, se avoimesti ja häpeilemättä syö pala kerrallaan kansan laillisia aseita taistella näitä alistajiaan vastaan.

Demokratia sokeana, rampana ja rahaa palvelevana ideologiana, jättää kansan ja kansallisomaisuuden täysin suojattomaksi kansainvälisten suuryhtiöiden, pankkien ja finanssiterroristien riistettäväksi, ja lopulta luovuttaa jopa oman kansansa korvattavaksi kokonaan Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden ”pakolaisten” invaasiolla, täten myös tuhoten peruuttamattomasti luonnollisesti kehittyneen ja ainutlaatuisen geeniperimän ikuisiksi ajoiksi. Jos käytämme biologiasta ammennettua, ja aiheeseen sopivaa maanläheisempää vertauskuvaa demokratian käytännön vaikutuksista kansaan, olisi kansa tällöin keho ja demokratia taas sitä asteittain tuhoava syöpä.

18 KOMMENTIT

 1. Hyvä kirjoitus. Kuten tiedämme, että tällä hetkellä tätäkin sivustoa, sen kirjoituksia ja kommentteja tiirailevat supon rotat erittäin tarkkaan.

  Haluankin kysyä teiltä, supon rotat tai rotta joka tuon ylläolevan luit, että kolkuttaako omatunto yhtään, ja ymmärrätkö, että työsi tarkoitus on olla vain eliittiä lakeileva rotta? Rottaviittaus tässä asiayhteydessä tarkoittaa juuri sitä, että toimintanne rottana nakertaa suomalaisuuden olomuotoja kaikissa sen muodoissaan.

  Mikä saa supon rotan toimimaan tavalla, jossa etusijalla suomalaisiin nähden ovat siirtolaismassat ja ylikansallisten pankkien kilpimiehenä oleminen?

  • No ei kyllä kolkuta. Toisaalta en kyllä ole Supon rotta vaan sen eliitin jäsen joka siihen pilliin puhaltelee jonka tahtiin kaikki rotat, myös te, tanssivat tiedostamattaan.

   Nyt, haluan esittää sulle tai yleisemmin teille vastakysymyksen, eli ymmärrättekö te että olette vain osa klassista “leipää ja sirkushuveja”-taktiikka, jossa täytätte siis sirkushuvin osan ja siten kaikki kokemanne vapaa tahto ja valveutuneisuus on onkin oikeastaan lumetta. Ja toinen kysymys on, voitteko oikeasti luottaa etteivät lonkeromme uloitu tovereihinne ja siten syötä teille mitä haluamme teille syöttää 😉

   • Olet siis auktoriteetti. Olen murheeksesi onnistunut levollisin mielin irtautumaan teidän jorinoistanne, tuputuksista ja käskyistä. Voit mennä takaisin koloosi.

   • Tilanne jossa valtio ei aja yhteisen, ja tässä tapauksessa suomalaisten etua kaikilla sen osa-alueilla, en myöskään minä ole silloin velvollinen antamaan mitään takaisin päin.

    Elät siis utopiassa, että kaikki juoksisivat sinun tai teidän heittämän lankakerän perässä.

    • Itsetuho ei voi olla minkään kansan polku. Näin helppo on todeta Suomen olevan vain osa sionistisen EU-helvetin sairasta ryöstö- ynnä orjuutusprojektia.

   • Hei “Sionisti” . Nimimerkkisi perusteella taidat kuitenkin olla vain trolli. Mutta hieman vastausta kysymykseesi. Toivottavasti ymmärrät kun puhut te / teidän muodossa että minä / me kaikki emme ole minkään polittisen liikkeen tukijoita , ei vasemmalta eikä oikealta vaan yksinkertaisesti minkään meille istutetun puolen puolustajia. Voitte istuttaa lonkeroitanne mihin haluatte ja jos joku siihen mukaan lähtee niin lähtee. Uskon että meitä heränneitä ihmisiä alkaa olemaan aika iso määrä ja se että esim minä / me luemme myös tätä sivua ei tee meistä aatteen kannattajia mutta yksinkertaisesti täällä uutisoitavat asiat on enemmän totta kuin monessa muussa julkaisussa. Ihmisillä jotka heräävät oikeasti, eikä niihin teidän lonkeroiden saastuttamiin trumppeihin ja muihin valeoppositio yrityksiin uskovien heränneiden parissa on se oikea voima jok ateidät kaataa, eli oikeasti inhimmillisyys ja ne ihmisyyden hyvät puolet joita saastutatte minkä vaan kerkeätte . Kyllä se karma vielä korjaa jokatapauksessa. Olisi kiva keskustella oikeasti mikä on ajanut sinut trollaamaan tänne tuon tyylistä tekstiä jne , tuskin sitä keskustelua käydään sillä sen nyt jo tietää mitä keskustelu on ihmisen kanssa joka jaksaa trollata täällä edes edustumatta mielipiteidensä asiaa.

  • Rottana oleminen osoittaa mitä suurinta pelkuruutta ja piittaamattomuutta. Todella halveksuttava ja ällöttävä olomuoto!

  • Untersturmführer, kun mietit kolkuttaako jonkun supolaisen omatunto, esität kysymyksen johon on kaksi vastausta. Osa on niin aivopestyjä ja kyllästetty eurokommunistisella aatteella, että he eivät edes ymmärrä tekevänsä mitään väärää. Niin ja se toinen vastaus, osa hukuttaa omantunnon äänen päihteisiin.
   Olen tuntenut joitakin supolaisia ja paljon henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä supolaisten kanssa työ- ja muissakin asioissa. Tähän kantani ja käsitykseni perustuu. Mutta ei mitään niin pahaa ettei siinä olisi jotain hyvääkin, Supo toimii ajoittain terrorismin ja maahanmuutonvastaisena, joskin valtaeliitti sen yleensä ns. vesittää. Kaikenkaikkiaan kyse on valtaeliitin käskyjen mukaan toimivasta laitoksesta, joka tarvittaessa rikkoo lakeja ja ihmisoikeuksia. Hyvänä esimerkkinä tapaus, jossa ministeri Ohisalo siirsi Supoa koskevan tutkinnan Supolle itselleen. Tämän jälkeen Supo siirsi tutkinnan kirjaamollensa, eli yhdelle sähköpostiosoitteelle.

 2. Demokratia vaatii toimiakseen valveutuneita ja hyvämuistisia ihmisiä jotka seuraavat ajankohtaisia asioita ja ymmärtävät olla sekaantumatta liikaa oman osaamisalueen ulkopuolella oleviin asioihin. Kuinka moni tämänkin foorumin lukijoista on ottanut viranhaltijoihin yhteyttä arkisissa pikku ongelmatilanteissa kuten esimerkiksi huonosti sijoitettu liikennemerkki tai pitkään korjaamatta ollut routavaurio. Selvä epäkohta mediassa on että näyttelijät, muusikot, kirjailijat ja realityohjelmien tähtöset luulevat olevansa yleisneroja ja saavat julki älyttömiä kommentteja asioista kuin asioista. Anarkisteilla taas ei ole aavistustakaan kuinka paljon erilaisia osaajia toimiva yhteiskunta tarvitsee. Puolueen jäsenkirja taas tuntuu pätevöittävän ihan kaikkeen, jopa ministeripestin vaihdon kun hallitusta järjestellään. En voisi ajatellakaan äänestäväni henkilöä joka on esimerkiksi ikuinen opiskelija, työuralla vain poliittisia pestejä, uskoisi vakavasti horoskooppeihin tai homeopatiaan, tai ainoa ansio tyhjänpäiväinen julkisuus. En kyllä holokaustinkieltäjääkään, mutta vaikkapa Odineihin tai Suomi ensin-tyyppiseen organisaatioon kuuluvaa ilman muuta jos muuten on maailmaa ymmärtävä ihminen.

  • Haluat siis valheiden ylläpitoa holokaustista ja toisaalta Venäjälle ja valeoppositiolle tuoksahtava SKE käy

   • Hyvin harva suomalainen epäilee holokaustia, lööppilehden liittessä alkuvuodesta käytiin läpi useampia holokaustinkieltäjien väitteitä jotka voidaan kumota helposti. Esimerkiksi Auschwitziin johtavaa rataa jatkettiin alkuperäisestä, joten osa todellakin näki kuuluisan kyltin alueelle kävellessään. Mutta joka tosissaan uskoo kansallissosialismiin, kommunismiin, juche-aatteeseen, scientologiaan ym on immuuni totuudelle. Väestömäärään suhteutettuna Pol Pot oli pahin kansanmurhaaja, ehkä Pohjois-Koreasta löytyy vielä pahempi.

    • Turha sinun täällä on levittää noita surekita valheita. Täällä lähes jokainen on perehtynyt revisionistisiin tutkimuksiin,joissa asiaa tarkastelllaan faktapohjalta. Vähänkin asiaan perehtyessä holokausti posahtaa taivaan tuuliin pölynä. Se on kasa surkeiat valheita. Sen vuoksi eliitti on kieltänyt keskustelun asiasta. Tosiasiassa “holokaustinkieltäjien” “väitteitä” ei pysty kumoamaan. Totuus kestää valheen, mutta valhe ei kestä totuutta

     • Tuo “Johan Pomppas” on levitellyt idioottimaisia mielipiteitään jo vuosikausia eri sivustoilla. Hyvä esimerkki “holokausti”-uskovaisesti aitoidiootista. Näitä tämä maa ja EU-liittovaltio tarvitsee!

     • En ole, enkä ole julkisuuden henkilö. En ole kirjoitellut tällä nimimerkillä minnekään muualle. Alunperin näin tämän monimerkityksellisen nimimerkin jostain urheiluprojektista jossa en ollut edes mukana. Muutkin on hoksanneet.

 3. Hyvä artikkeli, sai sionistinkin heräämään horroksestaan, alustasta johtuen tulee tuskin laajalle leviämään, sääli sinänsä.

 4. Erittäin hyvä ja asiantunteva kirjoitus! Minulla ei tähän todellakaan ole mitään lisättävää!

  Mutta…koskien tuota Supoa…kannattaisi teidän poikien jo alkaa etsiä itsellenne kunnon Secure-VPN palvelua…ja itse lämpimästi todella suosittelen teille Avast Antivirus palvelun VPN Ei tarvitse ostaa itsellenne Avastin maksullista palvelua…ilmainenkin riittää ihan hyvin…ja siihen voi ottaa kylkäikseksi todella toimivan….halvan ja edullisen VPN palvelun! Maksaa jotain 30€-per vuosi….KOKEILKAA IHMEESSÄ!!!

 5. Sijoittaisin parempaan. Kattokaa sellainen joka ei logita, niitä on.

Comments are closed.