Koti Uutisia Autokoulun, armeijan tai karateharrastuksen aloittaminen tulevaisuudessa terrorismia?

Autokoulun, armeijan tai karateharrastuksen aloittaminen tulevaisuudessa terrorismia?

3

Oikeusministeriössä valmistellaan tällä hetkellä muutoksia terrorismilakeihin EU:n antaman terrorismidirektiivin pohjalta. Näitä aikataulun mukaan syyskuussa voimaan astuvia rikos-, poliisi- ja pakkokeinolakeihin suunniteltuja muutoksia varten on koottu työryhmä, joka on esittänyt terrorismiin liittyvän koulutuksen vastaanottamisen ja itseopiskelun kriminalisoimista. Rikoslakiin on suunnitteilla myös noin kymmenen muuta lisäystä, joista esimerkkinä voi mainita terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistämisen säätämisen laittomaksi. Jo pelkkä epäily terroristisesta toiminnasta riittäisi rikostutkinnan aloittamiseen.

Oikeusoppineet ovat kritisoineet työryhmän mietintöjen sanamuotoja epämääräisiksi. Uuden lainsäädännön epämääräisyys mahdollistaisi puolestaan sen, että hyvin tavalliset ja monen ihmisen elämänkaareen kuuluvat asiat kuten autokoulu tai armeija voitaisiin katsoa terroristiseksi toiminnaksi sillä perusteella, että terroritekoja on monesti tehty ajamalla autolla ihmisjoukkoon ja että armeijassa opetetaan sotataitoja.

Mikäli esitutkinta aloitettaisiin vain vähäisinkin perustein, poliisin olisi mahdollista käyttää tutkinnassa salaisia pakkokeinoja kuten televalvontaa sekä -kuuntelua, joista ei tarvitse ilmoittaa epäillylle. Tätä asiantuntijat ovat kommentoineet yksilön perus- ja ihmisoikeuksien rikkomiseksi. Poliisin mukaan terrorismirikosten toteennäyttäminen on jo nykyisellään haasteellista, ja lakimiesliitto on todennut joidenkin ehdotetuista lainsäädännön muutoksista lisäävän tätä ongelmaa entisestään. Asianajajaliitto on myös kommentoinut uuden lainsäädännön käytännön vaikutusten olevan hämärän peitossa.

“Pelättävissä on, että ‘vääränlaista’ tietoa etsinyt henkilö voi helpommin kuin muun tyyppisten rikosten kohdalla joutua aiheettomasti epäillyksi ja syytetyksikin kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten”, kommentoi Tuomariliitto lausunnossaan.

Samankaltaisin argumentein on kritisoitu myös valmistelussa olevia tiedustelulakeja. Kokoomuslainen oikeusministeri Antti Häkkänen sanoi tiistaina aikovansa esittää perustuslain muutoksia hallitukselle nopeutetulla aikataululla tiedustelulakien vuoksi.

 

Lähde: Yle

3 KOMMENTIT

  1. Näinpä näin… Tulihan ne meikäläisenkin kohdalla vastaan sisäministeriöstä kun palvelus oli lopuillaan. Varokaa kaikki kansallismieliset kun palvelukseen astutte ettei valtio vakoile teitä!

  2. Huomaa, että EU:n elinkaari alkaa olemaan loppusuoralla, kun pitää väkisin keksiä täysin älyttömiä lakeja, joilla suojella valheellista systeemiä.

  3. Noilla perusteilla minä olen oikein mannertenvälinen suurrikollinen. Teloitettava tavoitettaessa tai jotain sinne päin eli uskaltaneekohan tuota enäätulla Suomeen kesäksi..?

    Tosin, usein tällaiset tarinat osoittautuvat uutisankoiksi, vaan nykyään ei uskalla 100% luottaa siihenkään.

Comments are closed.