Koti Tapahtumat Aktivistipäivät 2012

Aktivistipäivät 2012

3

Turussa pidettiin 16.6. Suomen Vastarintaliikkeen aktivistipäivät teemalla Aktivismi & Kamppailu. Paikalle saapui aktivisteja ympäri Suomea ja joukko ruotsalaisia tovereita. Kutsuvieraana puolestaan oli Sanna Hill Nationell Idag -lehdestä, joka on viikoittain ilmestyvä ruotsalainen kansallismielinen julkaisu.

Osa aktivisteista oli saapunut paikalle jo edellisenä iltana. He olivat juoksulenkin ja aamupalan jälkeen ehtineet laittaa tapahtuman puitteet kuntoon ennen vieraiden saapumista.

Virallinen ohjelma alkoi lipunnostolla, jonka jälkeen Janne Ahokas Turun ryhmästä toivotti puheellaan kaikki tervetulleiksi. Tämän jälkeen saatiin nauttia maittavasta alkupalasta ja kahvista musiikin säestyksellä.

Ensimmäisenä puhujana oli Kansallisen Vastarinnan päätoimittaja Juuso Tahvanainen. Hän painotti aktivismin ja kamppailun liittoa, joka aktivistin elämässä merkitsee niin ideologista kuin fyysistäkin työtä aatteen eteen. Todellinen aktivisti tarvitsee rohkean mielenlaadun ja edellytykset ruumiilliselle iskukyvylle voidakseen puolustaa itseään, tovereitaan ja järjestöään. Tämän jälkeen Tahvanainen kävi läpi liikkeen saavutuksia vuodelta 2012. Vastarintaliike on kyennyt harjaannuttamaan niin propagandatyötään kuin urheilullista antiaankin kuluneen vuoden aikana huomattavasti. Tahvanainen käsitteli myös Kansallinen Vastarinta -paperilehden kehitystä. Lehden uusin numero julkaistiin aktivistipäivien yhteydessä, ja se sai erinomaista palautetta kehittyneen ulkoasunsa ja monipuolisen sisältönsä puolesta. Lehden ensimmäistä numeroa alettiin tehdä vasta noin vuosi sitten, ja nyt tekeillä on jo viides numero.

Tahvanainen painotti erityisesti rekrytointityön ja liikkeen kasvattamisen tärkeyttä. Rekrytoinnin lisäksi esimerkilliset aktivistit opiskelevat jatkuvasti uusia taitoja, joista on hyötyä liikkeelle. Lopuksi Tahvanainen muistutti, kuinka tasan 108 vuotta sitten 16.6. kansallismielinen vallankumouksellinen Eugen Schauman surmasi venäläisen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin. Emme elä enää itäisen suurvallan sorrossa, mutta länsimainen itsekeskeistä materialismia lietsova kapitalismi on jotain vielä pahempaa. Suomalaiset ovat menettäneet velvollisuudentunteensa kansaansa kohtaan. Puheen päätteeksi aktivisteja kehotettiin olemaan oman aikansa schaumaneja – emme saa jättää sionistisesta poliittisesta järjestyksestä mitään jäljelle!

Alueraportit

Tahvanaisen puheen jälkeen eri ryhmien edustajat kertoivat kukin, kuinka heidän ryhmänsä alkuvuosi on lähtenyt liikkeelle. Ryhmät esittivät myös tavoitteensa loppuvuodelle.

Helsingin ryhmä on kunnostautunut runsaalla perusaktivismillaan ja järjestämällään julkisella katuaktivismilla. Tulevaisuuden tavoitteena on löytää aktivismin ala, johon erikoistua.

Turun ryhmän edustaja otti esille alkuvuodesta avatun kulttuurikeskus Kodin ja sen merkityksen ryhmälle sekä liikkeen toiminnalle. Ryhmän loppuvuoden tavoitteisiin kuului tukijäsenien määrän lisääminen alueella ja Kodin avoimen toiminnan lisääminen.

Oulun aktivistit ovat olleet aktiivisia sisällöntuottajia Kansallisessa Vastarinnassa niin artikkeleiden kuin ”Aktivistin ajatuksia” -kolumnin osalta. He myös järjestivät menestyksekkään Pudasjärvi-kampanjan, joka sai osakseen paljon positiivista palautetta. Aktivistien tavoitteena on kehittää kirjallisen annin lisäksi säännöllistä liikunnallista toimintaa alueella.

Pirkanmaan ryhmä on toiminut edelläkävijänä luonnossa liikkumisessa, ja loppuvuodelle voidaan odottaa myös aktiviteetteja luonnossa. Ryhmä järjesti myös alkuvuodesta tilaisuuden tukijäsenille.

Jyväskylän ryhmä on ollut toiminnassa vuoden, ja siten he ovat keskittyneet perusaktivismin ”juurruttamiseen”. Ryhmän tavoitteena on myös kulttuuritaisteluun osallistuminen musiikin saralla.

Uusin tulokas on aktivistipäivillä virallistettu Mikkelin ryhmä. Ryhmä on nopeasti saanut aikaan merkittävän lukijaryntäyksen kaupunkinsa alueelta. Sen voidaan odottaa jatkavan aloittamallaan tehokkaalla linjalla.

Järjestelmällisyys ryhmän toiminnassa

Janne Kujala puhui järjestöstä, sen rakenteesta ja siitä, kuinka tärkeää on määrittää selvät toimintatavat liikkeelle, kun se on vielä melko nuori. Kujalan mukaan kaikkien jäsenten on kyettävä toimimaan erinäisissä tehtävissä olosuhteiden muuttuessa ja kyettävä ottamaan toverin paikka sekä täyttämään se. Esimerkiksi jäsenen muuttaessa toiselle paikkakunnalle kohdistuu ryhmään aina väistämättä muutos. Kujala painotti, että vastuuta on jaettava useammalle henkilölle. Tällöin on enemmän mahdollisuuksia parantaa ja edelleen kehittää uusia toimintametodeja. Seuraamalla liikkeen saamaa julkisuutta sekä aktivistien päivittäistä panosta tarkasti järjestö kykenee vastaisuudessa kohdistamaan voimavaransa entistä paremmin julkisuutta ruokkiviin toimintoihin.

Aktivismin eri muodot

Turkulainen aktivisti piti esitelmän poliittisen aktivismin eri muodoista. Voiko poliittiselle aktivismille asettaa rajoja? Vai voidaanko kaikki pyrkimykset, joilla yritetään saada aikaan muutosta poliittisissa, sosiaalisissa, taloudellisissa ja ympäristöllisissä kysymyksissä, lukea aktivismiksi? Entä missä menevät aktivismin eettiset rajat?

Esityksen alussa näytetyssä videossa oli erilaisia aktiviteetteja maailmalta Hard Bassista aina Greenpeacen tempauksiin. Osa esimerkeistä oli positiivisia ja inspiroivia, ja jotkut taas hieman kyseenalaisia.

Lopuksi osallistujat keskustelivat ryhmissä erilaisista kysymyksistä liittyen aktivismiin, minkä jälkeen jokainen ryhmä esitti omat ajatuksensa asiasta. Aktivistit pohtivat esimerkiksi uusien toimintamallien omaksumista. Heränneiden ajatusten perusteella voidaankin päätellä, että tulevaisuudessa Pohjoismainen Vastarintaliike toimii julkisesti entistä monipuolisemmin.

Sosiaalinen media

Pär Öberg Ruotsin Vastarintaliikkeestä puhui Internet-aktivismista sekä sosiaalisen median eduista ja haitoista. Öberg kertoi Facebookin vaaroista ja siitä, miten Twitter oikein käytettynä on toistaiseksi toimiva työkalu. Öberg kertoi myös, miten eri foorumeja voi käyttää hyväksi aktivismissa. Aktivistin on oltava erityisen varuillaan monikansallisten sionistiyritysten kuten Facebookin suhteen. Suuryhtiöt ja poliisi käyttävät sosiaalisen median tietokantoja avoimesti hyväkseen seuratessaan poliittisesti epäkorrektin aineksen toimintaa. Oikein käytettyinä Internet ja sosiaalinen media tuovat hyvän lisän julkisuuskeskeiselle aktivismille. Väärin käytettyinä ne puolestaan tarjoavat yhteiskunnalle aseen aktivistia ja hänen yksityisyyttään vastaan.

Kamppailu

Fyysinen osuus aloitettiin salamapallolla, joka on mukaelma amerikkalaisesta jalkapallosta ja rugbystä. Lajin isä on Tahko Pihkala. Vaikka laji olikin suurimmalle osalle uusi, pääsivät kaikki nopeasti peliin sisään, ja voittajakin selvisi 45 minuutin pelin jälkeen.

Alkulämmittelyn jälkeen voitiin nyrkkeilyhanskat ottaa esiin. Peruslyöntisarjojen lisäksi harjoiteltiin erilaisia skenaarioita, joihin aktivisti voi kaduilla törmätä.

Illanvietto

Vaativa mutta antoisa päivä oli hyvä päättää leppoisaan keskusteluun elävän musiikin säestämänä.

Suomen Vastarintaliike haluaa kiittää kaikkia osallistuneita ja varsinkin järjestäjiä hienosta päivästä!

Kuvissa: Aktivistipäivät 2012

3 KOMMENTIT

  1. Professional work you have done in Finland.

    Keep up the good work.

    Long live the Nordic countries!

  2. On aina ilo lukea toiminnastanne, joka ainoa kerta kehitys on silmin nähtävä. Ehkä olisi aika itsekin aktivoitua ja alkaa toimia paremman tulevaisuuden puolesta.

Comments are closed.