Koti Artikkelit 12 syytä sille, miksi en usko holokaustiin

12 syytä sille, miksi en usko holokaustiin

21
Ulkoministeri Timo Soini Yad Vashem -“holokaustimuseossa”.

1. Luvun 6 000 000 omituinen alkuperä. Normaalisti ruumiit lasketaan jälkikäteen, kun tapahtuu joukkokuolema; esimerkiksi lentokone tippuu alas niin, että osa matkustajista kuolee, tai kun tapahtuu kouluammuskelu. Väitetyn holokaustin uhrien lukumäärä oli tiedossa jo useita kymmeniä vuosia ennen väitettyä tapahtumaa. Revisionisti Nicholas Kollerstrom on dokumentoinut, kuinka sanoma- ja aikakauslehdissä puhuttiin 6 miljoonasta juutalaisten vuodesta 1900 lähtien. [1] Lisäksi hän viittaa vuonna 1897 pidettyyn sionistien kokoukseen, jossa on myös mainittu kyseinen luku. [2]

2. Dieselpakokaasun vaarattomuus. Nykyisen historiankirjoituksen mukaan suurin osa kaasutuksista tehtiin pakokaasulla, ei Zyklon-B:llä. [3] [4] Revisionisti Friedrich Paul Berg on kirjoittanut jo vuonna 1993 artikkelin “The Diesel Gas Chamber: Ideal for Torture – Absurd for Murder[5], jossa hän mm. referoi vertaisarvioidussa lääketieteen tiedelehdessä jo vuonna 1957 julkaistua eläinkoetta, jossa eläimiä kaasutettiin jopa viisi tuntia ilman, että ne kuolivat. Kansainvälinen tiedeyhteisö on siis tiennyt jo vuodesta 1957 lähtien, että dieselpakokaasu ei sovellu massamurhan välineeksi. Kaivosmiehet ja monet maallikot tiesivät asian jo 1800-luvulta lähtien, koska dieselmoottoreita käytettiin kaivoksissa.

3. Auschwitzin pääleirin krematorion omituisuudet. Revisionisti C. Mattogno on käsitellyt näitä muun muassa teoksessaan Curated Lies. [6] Alkuperäisissä piirustuksissa näkyy väitetyn kaasukammion ovien kohdilla heiluriovet. Tällaisia ovia ei saa kaasutiiviiksi, koska ei ole karmia, jota vasten oven voisi tiivistää. Katolla olevat aukot (joista väitetysti tiputettiin Zyklon-B-kiteitä) on mitoitettu väitetyn kaasukammion mukaan, missä on se ongelma, että kammio on todistetusti väärän kokoinen. Krematoriossa oli ruumishuone, johon rakennettiin väliseiniä, kun huone muutettiin pommisuojaksi sodan aikana. Sodan jälkeen neuvostoliittolaiset ”entisöivät” väitetyn kaasukammion purkamalla väliseinien lisäksi yhden alkuperäisenkin seinän. Auschwitzin museo on kaikessa hiljaisuudessa vaihtanut opaskyltin, joissa kerrotaan mitä reittiä juutalaiset väitetysti kävelivät “kaasukammioon”, mutta uusi reitti ei ole yhtään järkevämpi. [7]

4. Dokumenttien puute. Edellä mainitun teoksen [6] varsinainen anti on, kuinka vuonna 2014 holokaustiin uskovat tutkijat julkaisivat kirjan, jossa he myöntävät, että kaasutuksista ei ollut mitään dokumentteja. Silti holokaustiuskovaiset väittävät nyt löytäneensä Venäjältä Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen avatuista arkistoista useita dokumentteja, jotka muka todistavat kaasutusten tapahtuneen. Mattogno käy läpi kaikki ”löydetyt” dokumentit, ja osoittaa, että osa niistä on hänen tekemiään vanhoja löytöjä. Holokaustiin uskovat tutkijat ovat siis varastaneet hänen työnsä omiin nimiinsä. Mattogno myös osoittaa, että oikeasti kyseiset dokumentit eivät todista mitään kaasutuksista. Osa on täysin viattomia rakennustarvikkeiden tilauslomakkeita, jotka holokaustiin uskovat ovat tulkinneet täysin väärin. Osassa tapauksista holokaustiin uskovat tutkijat ovat jopa tehneet räikeitä käännösvirheitä. Esimerkiksi kun sähköasentajat ovat käyttäneet ammattislangia puhuessaan sähkölinjojen haaroituspisteistä, tutkijat ovat kääntäneet pisteet polttokuopiksi ja väittäneet sitten dokumentin “todistavan”, että juutalaisia poltettiin useassa kuopassa.

5. Holokaustitutkijoiden uskontunnustus. 21.2.1979 peräti 34 holokaustiin uskovaa tutkijaa julkaisivat LeMondessa (laajalevikkinen sanomalehti Ranskassa) kirjoituksen (lähinnä vastineeksi revisionisti Robert Faurissonin kirjoituksille), jossa he totesivat: ”Ei pidä kysyä, miten sellainen massamurha [holokausti] oli mahdollinen. Se oli teknisesti mahdollista, koska se tapahtui. Tämä on pakollinen lähtökohta jokaisen tämän aiheen [holokaustin] historialliselle tutkimukselle. Me yksinkertaisesti haluamme muistuttaa tästä totuudesta: Ei ole olemassa debattia, oliko kaasukammioita olemassa, eikä sellaista pidä tulla.” [8] [9]

6. Auschwitz-Birkenaun krematioriot II ja III. Kummassakin väitetyt kaasukammiot on sijoitettu kellarikerrokseen, osittain maanpinnan alle. Sen sijaan uunit ovat ensimmäisessä kerroksessa, siis maanpinnan yläpuolella. Tästä johtuen ruumiit täytyy hankalasti nostaa ylös, tässä tapauksessa käsikäyttöisellä pienellä hissillä. Tämä on täysin älytön ratkaisu massamurhaa ajatellen, mutta järkevä, kun uskotaan rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia: Kyseiset kammiot olivat oikeasti ruumishuoneita, joissa säilytettiin tauteihin kuolleiden vankien ruumiita. Väitettyjen kaasukammioiden katot ovat osittain säilyneet. Holokaustiin nuorena uskonut kemisti Germar Rudolf kävi henkilökohtaisesti tutkimassa paikkaa ja totesi katolla seisoessaan, että väitetyt Zyklon-B:n tiputusaukot puuttuvat. Hän allekirjoitti ranskalaisen reviosionisti Faurissonin tunnetuksi tekemän peukalosäännön: ”No holes, no holocaust.” [10]

7. Auschwitz-Birkenaun krematioriot IV ja V. Näissä väitetyt kaasukammiot sijaitsivat maanpinnan yläpuolella samassa kerroksessa uunien kanssa, joten kaasukammioissa ei ollut samanlaista kattoa kuin krematorioissa I, II ja III. Holokaustiin uskovat ovatkin joutuneet keksimään tarinan, kuinka SS-mies kiipesi tikkaita pitkin ikkunan taakse ja tyrkki Zyklon-B-kiteitä ikkunassa olevan säleikön läpi. Pohjapiirroksista näkee, että rakennuksen sisällä oli useita huoneita eikä yksi ”kaasukammio”. Sen sijaan sähköpuhaltimilla toteutettu tuuletus puuttui, vaikka tehokas tuuletus olisi murhakammiossa käytännössä välttämättämyys. [11]

8. Auschwitzin krematorioiden maksimikapasiteetti. Revisonisti Mattogno on laskenut, että kaikkien viiden (yksi pääleirillä ja loput neljä Birkenaussa) krematorion uunien maksimikapasiteetti oli alle 0,2 miljoonaa ruumista. [12] Holokaustiin uskova professori J.C. Zimmerman kirjoitti vuonna 1999 vastineen, johon Mattogno puolestaan vastasi. [13] Pitkän vastineenvaihdon päätteeksi lokakuussa 2000 professori Zimmerman ilmoitti palaavansa asiaan puolen vuoden sisällä. Tiettävästi vielä nyt (joulukuussa 2018) tilanne on se, että Zimmermanista ei ole kuulunut mitään.

9. Auschwitz-Monowitz. Auschwitz koostui kolmesta leiristä: Pääleiri, Birkenau ja Monowitz. Ensin mainittu oli suhteellisen pieni sotavankileiri, jossa yksi krematorio. Birkenau oli tunnettu suuri leiri, jossa holokaustiin uskovien mukaan kaasutettiin valtava määrä juutalaisia. Sen sijaan holokaustiin uskovat eivät yleensä mainitse ollenkaan Monowitzia, koska se selittää, mistä kompleksissa oikeasti oli kyse. Monowitz oli teollisuusalue, jossa valmistettiin erilaisia tuotteita. Alueella oli jopa iso sairaala, jossa sairastuneet juutalaiset yritettiin hoitaa työkuntoon. Kun I.G. Farbenin saksalaiset työläiset kohtelivat juutalaisia huonosti, SS puuttui ripeästi väärinkäytöksiin. Sama SS jopa vaati sairaalan laajentamista. [15] Koska teollisuusprosessit tuottavat myrkyllisiä kaasuja (Monowitzin tapauksessa erityisesti hiilimonoksidia eli häkää) täällä “murhakaasua” olisi ollut runsaasti saatavilla. Jostain syystä holokaustiin uskovat eivät kuitenkaan väitä, että Monowitzissa olisi murhattu juutalaisia.

10. Majdanekin kadonneet kaasukammiot. Vielä 2000-luvun alussa virallinen “totuus” oli, että Majdanekissa oli kuusi tai peräti seitsemän (!) kaasukammiota, siis enemmän kuin Auschwitzin pääleirissä ja Auschwitz-Birkenaussa yhteensä. Vuonna 2005 niitä kuitenkin oli enää “kaksi tai korkeintaan kolme” Majdanekin tutkimusosaston johtajan Thomasz Kranzin mukaan. [16] Minne loput katosivat?

11. Jatkuvasti muuttuvat uhriluvut. Majdanekin tapauksessa tuomioistuin totesi sodan jälkeen, että paikassa on “varmuudella” on murhattu 1,7 miljoonaa ihmistä – tuomiten kuolemaan kuusi leirin henkilökuntaan kuulunutta. Vuonna 1948 tuomari Lukaszkiewicz kuitenkin päätyi lukuun 360 000, joka vahvistettiin vielä vuonna 1981 tutkija Josef Marszalekin toimesta. Vuonna 1992 tutkija Czeslaw Rajca kuitenkin päätyi lukuun 235 000. Vuonna 2005 Thomasz Kranz ilmoitti, ettei uhreja ollutkaan kuin 78 000, joista juutalaisia noin 59 000. [17] Majdanekin muutokset ovat kuitenkin vähäisiä verrattuna muiden leirien lukuihin, esimerkiksi Auschwitzin tapauksessa löytyy 16 erilaista lukuarvoa 0,5 miljoonasta 9 miljoonaan [18], Belzecille kuusi erilaista alle 150 000:sta miljoonaan [19], Sobiborille kahdeksan erilaista alle 35 000:sta 350 000:een [19], Treblinkalle 12 erilaista alle 250 000:sta kolmeen miljoonaan [19] ja Chelmnolle 10 erilaista alle 85 000:sta 360 000:een [20].

12. Leirien lukumäärät ja rakennukset. Saksalaisilla oli, laskutavasta riippuen, kymmeniä tai jopa satoja leirejä. Perinteisesti kuitenkin listataan vain kuusi “murhaleiriä” (Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor ja Treblinka), joista vain kahdessa (Auschwitz ja Majdanek) oli krematoriot eli uunit. Jostain syystä saksalaiset eivät vaivautuneet rakentamaan krematorioita niille leireille, joissa suurin osa “kaasutuksista” väitetysti tapahtui, vaan virallisen ”totuuden” mukaan ruumiit haudattiin joukkohautoihin, joista ne hieman myöhemmin myöhemmin kaivettiin ylös ja poltettiin ratakiskoista kyhätyillä grilleillä. Sen sijaan usealle sellaiselle leirille, jossa virallisenkaan historiankirjoituksen mukaan ei ollut kaasukammioita, rakennettiin krematoriot. [21]

Viitteet

1. Dr Nicholas Kollerstrom: Breaking the Spell – The holocaust: Myth & Reality. ISBN 1-59148-097-3. Holocaust Handbooks 31. Sivut 158 – 174.

2. Ibid, sivu 157.

3. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/gassing-operations

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Extermination_camp#Death_toll

5. https://codoh.com/library/document/926/

6. Carlo Mattogno: Curated Lies – The Auschwitz Museum’s Mispresentations, Distortions and Decentions. ISBN 1-59148-127-9. Holocaust Handbooks 38.

7. Ibid, sivut 27 – 30.

8. Germar Rudolf: The Rudolf Report: Expert Report on Chemical and Techinical Aspects of the ‘Gas Chambers’ of Auschwitz. 2nd ed. ISBN: 978-0-9846312-7-8. Sivu 30.

9. Oma suomennokseni tekstistä: ”One may not ask how such a mass-murder [of Jews] was possible. It was technically possible, because it happened. This is the obligatory starting- point of every historical investigation of this subject. We simply want to call into memory this truth: There is no debate over the existence of the gas chambers, and there must not be one.”

10. Viite 8, sivut 110 – 123.

11. Viite 8, sivut 124 – 128.

12. https://codoh.com/library/document/921/

13. http://www.vho.org/GB/c/CM/jcz.html

14. http://www.vho.org/GB/c/CM/Risposta-new-eng.html.

15. Arthur R. Butz: The Hoax of the Twentieth Century – The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry. 3rd ed. ISBN: 0-9679856-9-2. Holocaust Handbook 7. Sivu 71.

16. J. Graf, C. Mattogno: Concentration Camp Majdanek: A Historical &Technical Study. ISBN: 978-1-59148-103-4. Holocaust Handbook 5. Sivu 277.

17. Ibid, sivut 260 – 266.

18. Thomas Dalton: Debating the Holocaust – A New Look at Both Sides. 2nd ed. ISBN 1.59148-086-8. Holocaust Handbook 32. Sivu 198.

19. Ibid, sivu 130.

20. Ibid, sivu 113.

21. Viite 12, luku 4.4

21 KOMMENTIT

 1. Hetkinen! Vastahan Joulukuussa kokoomuksen isonenäinen kansanedustaja Ben Zyskowitz kertoi omalla youtube-kanavallaan, että 6 miljoonaa juutalaista tuhottiin leireillä.

  Yrittikö Ben harhauttaa suomalaisia?

  • Benin harhautus liittyy enemmän Benin Talliin, ja poliittisten tuholais-broilereiden tuottamiseen. Mutta kyllä, Ben on yhä katkera isästään, joka väitetysti joutui keskitysleirille. Ben haluaa tuhota koko Suomen gentiili-kansan, ja on osaltaan ollut vaikuttamassa maamme nykytilaan.

   “Psykopaatit ovat taitavia luomaan itsestään sosiaalisesti älykkään ihmisen imagon”.

 2. Huomautus koskien kohtaa 4.

  Neuvostoliiton “Voiton” 70-vuoden johdosta Venäjän Puolustusministeriö julkaisti v. 2015 muutama dokumentti, jotka olivat salaisia vuosikymmenien aikana. Nämä dokumentit ovat täynnä ristiriitoja eivätkä perustu mihinkään kuin kirjoittajan fantasiaan:

  Ensimmäinen Neuvostoliittolainen raportti (päivätty 28.1.1945) vapautetusta Auschwitzista ei kerro mitään “kaasukammioista”, juutalaiset eivät edes lueteltu vankina olleista eri maiden kansalaisten joukossa (jos ei lasketa ilmaisua “ja muut [kansat]”). Ilmaisu “ja muut.” on kyllä aika venyvä!
  Maininta juutalaisista (mutta ei niiden murhaamisesta) on vain koskien pientä alaleiriä Javorno (pinta-alaltaan 500 m2, joka oli toiminut kaksi vuotta. Javorno ei ole Auschwitz, siinä on pulma.
  http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20182@cmsPhotoGallery
  Maininta 4000 (neljästä tuhannesta!!!) sairaalassa maksimissään olevista vangeista sekin on aika outo, koska mitä varten verenhimoiset saksalaiset edes laittaisi ne sairaalaan???

  Seuraava päivä 29.1.1945 oli raporttirikas päivä!
  Ensimmäinen raportti 29.1.1945 ei sekään kerro mitään kaasukammioista, juutalaiset eivät mainittu lainkaan – mutta on väite “sadoista tuhansista” uhreista:
  http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20184@cmsPhotoGallery
  Leiristä löytyneiden vankien kuvaus: vanhukset, lapset, äidit vauvoineen – ei sekään sovi Holokosti satuun sen nykyisessä muodossa.

  Mutta jo toinen raportti samana päivänä 29.1.1945 (laatinut juutalainen eversti Boris Polevoi, oikealta sukunimeltä Kampov) on täynnä ihmeellisiä yksitysikohtia.
  http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20176@cmsPhotoGallery
  Raportti ei ole alkuperäinen, vaan väitteen mukaan v.1968 teetty kopio.
  Tässä raportissa on kerrottu ruumiiden polttamisesta (alkaen v. 1942) ja miljooneista murhista. Uhreitä muka poltettiin teollisessa laitoksessa 8 minuutissa (hyvä ettei kahdeskassa sekunnissa) lämpötilassa 800 astetta. Ruumiit tulivat erillisestä laitoksesta jossa kyltti “SAUNA” ja jossa oli SÄHKÖISTETYT LATTIAT, ja jossa vankeja surmattiin korkeajännitteisellä sähkövirralla; sen jälkeen lattiat avautuivat ja ruumiit tippuivat maanalaisten kuljetushihnojen päälle, jotka kuljettivat ruumiit uuniin! Koko tämä laitos (nimeltä “kuoleman tehdas”) oli niin perusteellisesti hävitetty saksalaisten toimesta, ettei jäänyt yhtään mitään. Mainitsemisen arvoista on se, että Polevoi/Kramp mainitsee juutalaisia vain yhdellä sanalla: että juutalaisia surmattiin välittömästi, mikä on ristiriidassa 1. raportin kanssa jossa juutalaiset olivat Javorno leirissä, eikä Auschwitzissa (ja että niitä löytyi joko 5.50 tai 5.000 kokonaisluvusta 4.000 !!! siis ihmeellinen ristiriita). Lisäksi, Boris Polevoi ei sano mitään kaasukammioista! (muistutan, että se on jo 3. päivä RKKA:n leiriin saapumisen jälkeen).

  Tämän päivän kolmannessa raportissa (alkuperäisessä, päivätty 29.1.1945) on yhden sanan maininta kaasukammioista jotka muka käytettiin samanaikaisesti ampumalla tehtyjen teloitusten kanssa, ilman mitään yksityiskohtia. Tässä raportissa kerrotaan NELJÄSTÄ uunista, eikä sanottu että ne olisi hävitetty (ristiriita Polevoin/Krampin raportin kanssa, jossa oli vain YKSI uuni, hävitetty täysin). Tässä kolmannessa raportissa ei mitään mainintaa juutalaisista. Mistään murhaamisesta sähköllä, avautuvista lattioista tai maanalaisista kuljetushihnoista ei kerrottu mitään.
  http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20185@cmsPhotoGallery
  Siis ei ole mainintaa juutalaisissa edes yhdellä sanalla! Ei ihme, että sellaiset raportit oli pakko salata 70 vuotta. Ja nyt ne julkaistiin vain osoitukseksi Judentumille ja USAlle, että “Tsot-tsot pojat! Me pidämme teidän kivekset rautaisessa rukkasessa, muistakaa se!”

  Tätä aihetta ei tietenkään saa tutkia, koska Hitler! Jokainen tietää, että Juutalaiset ovat maailman rehellisin kansa, he eivät koskaan valehtele goyimille, ja jos joku goy näkee ristiriitoja Holokosti sadussa niin hän on paha ihminen ja revisionisti, jota tulee hävittää tai ainakin laittaa vankilaan 20:ksi vuodeksi.

 3. Läntisen liberaalin maailman näytös kuten 9.11.2001. Viime aikoina ollut mielessä että voisin yrittää vaihto-oppilasjakson kautta Unkariin töihin jotta olisi työllään ja veroja maksamalla rahoittamassa järjellistä yhteiskuntaa eikä jatkamassa nykyisen rappiotilamme ruokkimista. Olen kovin pessimistinen Kansan Yhtenäisyys -puolueen rekisteriin pääsystä. Se olisi merkki tervehtyvästä suomalaisesta kansasta.

 4. Tietääkö kukaan tarkemmin tuosta Viron Kloogan leiristä? Onko sen “2000 saksalaisten ampumaa juutalaista” myös samaa huijausta kuin kaikki muukin saippuatarina?

  • Teitää. Leirit evakuoitiin Saksaan eikä ketään murhattu. Leirin kuolleet olivat suhteellisen vähäinen määrä tautiin kuolleita. Jos on valokuvia jostain ruumiista, niin ne ovat Puna-armeijan ym- feikkejä ja muualta. Mahdolliset ruumiit kommunistien muualla murhaamia tai siellä

 5. Erittäin hyvä ja ei liian monimutkainen selvitys asiasta.
  Nippelinä tulisi saman mokoma lisää tekstiä, mikä myös olisi oleellista, mutta kaikki eivät jaksa/kykene lukemaan pitkiä manifesteja.
  Holekaustiuskovaisten väitteet on jo moneen kertaan pyyhitty kartalta, mutta “korkea”koulutus pitää huolen että myytti säilyy.

 6. Vaikka en kannata maahanmuuttoa on tämä teksti täytyä sontaa. Mihin katosi sitten nämä miljoonat ja mistä on kuvattu mm ruumiskasat. On täysin typerää sekoittaa maahanmuuton aiheuttamat ongelmat ja koko massaliikkeen järkiperäinen vastustaminen antisemitismiin. Tavalliset ihmiset reagoivat vastaan ja asiat menee iloisesti (onnettomasti) sekaisin ja mitään hyötyä ei täsyä ole.

  • Siinä sinulle oli lueteltu 12 syytä olla uskomatta, perusteluineen.
   Itse lisäsin neljä NL-viranomaisten (GPU/RKKA) raporttia, jotka ovat arkistossa, ja jotka ovat täynnä ristiriitoja Holokost-sadun kanssa ja keskenään. Siksi ne olivat salattuna 70 vuotta (eikä kaikki arkistot vielä avattu!)

   Yritä kumota ne 12 + 4, yksi vuorollaan. (Jos onnistut, lisään seuraavan annoksen).

   Sinulla ei ole YHTÄÄN pätevää argumenttia, joka olisi jotenkin perusteltu. Juutalaiset sadut eivät kestä mitään tutkimusta, siksi juutalaiset kieltävät tutkimumset.

  • Mistä miljoonista kadonneista puhut? Ruumiskasat on yleensä kuvattu niillä läntisillä leireillä, jotka virallinen historiankirjoitus luokittelee tavallisiksi vankileireiksi, ei tuhoamisleireiksi. Ruumiita tuli aivan sodan loppuvaiheessa, kun amerikkalaiset ja britit pommittivat kaikki huoltoyhteydet yms. Erään läntisen keskitysleirin komendantti jopa määräsi sotilaat murtautumaan läheisen kaupungin ruokavarastoon saadakseen ruokaa juutalaisille. Ja sodan jälkeen juutalaisia kuoli epäpätevien brittilääkäreiden käsiin, kun heillä ei ollut kokemusta lavantauti yms potilaiden hoitamisesta. Toinen alue, jossa on otettu kuvia, on Neuvostoliitolta miehitetty alue, jossa saksalaiset joutuivat ampumaan partisaaneja ja muita rikollisia. Lisäksi tulee muistaa, että huomattava osa kuvista on väärennöksiä. Esim otettu kuvia aidoista ruumiista, mutta laitettu ihan valheellinen kuvateksti, Neuvostoliitossa tehtiin ruumiita jo ennen saksalaisten hyökkäystä, Stalinin mukaahan kuolema on ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Ja amerikkalaisetkin esittelivät tappamiaan saksalaisia saksalaisten tappamina juutalaisina.

  • “antisemitismi”… Mitä se edes tarkoittaa? Mikä tekee juutalaisista muka niin erityisen että oikein heitä varten piti keksiä(juutalainen keksi) tuommoisen maagisen sanan jota käytetään kumileimaisimena käytännössä kaikkea kohtaan mikä on suoraan tai epäsuoraan juutalaisia/Israelia vastaan.

   Voitko edes sanoa konkreettista esimerkkiä suomen “antisemitismistä”? Vaikka viimeisen 30vuoden ajalta. Kun käyränokat on vaatimassa aina vain lisää rahaa ja tukea ja itkemässä kuinka antisemitismi nostaa päätään niin kai nyt jotain konkreettista on tapahtunut eikö? Paska siellä kipaheimossa on lahkeeseen valahtanut.

  • Tilastot osoittavat nimenomaan, että juutalaisia ei kadonnut minnekään.

   • pikkuista vajaasta 4 miljoonasta, joita asui alun perin saksan sodan aikana hallinnoimilla alueilla, on vaikea saada 6 miljoonan kekoa edes hyvällä tahdolla.
    Kun luetaan vielä pois se määrä, joka muutti euroopasta ennen sodan allkua ja sen alkuaikoina, ei kopan pohjalle jää kauheasti.
    Mutta oli natsit niin raakoja, että ottivat asepalvelukseen 250.000 jutikkaa.

    • Neljästä miljuunasta murhattiin kuusi ja eloonjääneet viisi miljoonaa muutti Palestiinaan ja sai korvauksia siitä hyvästä, että alistivat palestiinalaiset. Sionistimatematiikka on taitolaji.

  • Näkyy olevan aika mielenkiintoista ja pääosin veteraaneja tukevaa tuo jutun kommentointi. Ihme sinänsä, että on kommenttipalsta edes auki näinkin “poliittisessa” uutisessa, koska holojotain.

Comments are closed.